Alinea (tabblad Inspringingen en afstand)

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Met de opties op het tabblad Inspringingen en afstand beheert u de tekstuitlijning, de inspringing en de regelafstand voor geselecteerde alinea's.

Algemeen

Uitlijning     Als u met de standaardinspringingen werkt, worden de geselecteerde alinea's ten opzichte van de marges van het tekstvak uitgelijnd wanneer u een uitlijnoptie kiest. Als u een andere vooraf ingestelde inspringing hebt gekozen of aangepaste inspringingen hebt ingesteld, worden de geselecteerde alinea's ten opzichte van de inspringingen uitgelijnd. Als u tekst ten opzichte van de linker- en de rechtermarge wilt uitlijnen, verwijdert u alle inspringingsopmaak voordat u een uitlijnoptie kiest.

Inspringing

Standaard     U kunt een optie selecteren om één van de vooraf ingestelde inspringingen voor veelvoorkomende elementen toe te passen, zoals verkeerd-om inspringingen en citaten.

Eerste regel     Als u een aangepaste inspringing in plaats van een standaardinspringing wilt opgeven, typt of selecteert u de afstand waarmee u de eerste regel van de geselecteerde alinea's wilt laten inspringen.

Links     Als u een aangepaste inspringing in plaats van een standaardinspringing wilt opgeven, typt of selecteert u de afstand waarmee u de linkerrand van de geselecteerde alinea's wilt laten inspringen.

Rechts     Als u een aangepaste inspringing in plaats van een standaardinspringing wilt opgeven, typt of selecteert u de afstand waarmee u de rechterrand van de geselecteerde alinea's wilt laten inspringen.

Tip

De standaardmaateenheid voor inspringingen is centimeters. Als u een andere maateenheid wilt gebruiken, typt u de afkorting voor de maateenheid achter de numerieke waarde: inches (in), centimeters (cm), pica's (pi), punten (pt) of pixels (px). Wanneer u een andere maateenheid dan centimeters opgeeft, wordt deze door Publisher geconverteerd naar centimeters.

Regelafstand

Voor alinea's     Typ of selecteer de gewenste hoeveelheid ruimte boven elke geselecteerde alinea.

Na alinea's     Typ of selecteer de gewenste hoeveelheid ruimte na elke geselecteerde alinea.

Tip

De standaardmaateenheid voor ruimte voor of na alinea's is punten. Als u een andere maateenheid wilt gebruiken, typt u de afkorting voor de maateenheid achter de numerieke waarde: inches (in), centimeters (cm), pica's (pi), punten (pt) of pixels (px). Wanneer u een andere maateenheid dan punten opgeeft, wordt deze door Publisher geconverteerd naar punten.

Tussen regels     Typ of selecteer de gewenste hoeveelheid ruimte tussen tekstregels in de geselecteerde alinea. Publisher voegt automatisch één spatie (sp) tussen tekstregels toe. De grootte van de spatie hangt af van de tekengrootte van het lettertype.

Tip

De standaardmaateenheden voor de afstand tussen de regels worden weergegeven in spaties (sp). Als u een geheel getal typt, wordt dit geïnterpreteerd als een aantal spaties. Als u een andere maateenheid wilt gebruiken, typt u de afkorting voor de maateenheid achter de numerieke waarde: inches (in), centimeters (cm), pica's (pi), punten (pt) of pixels (px). Wanneer u een andere maateenheid dan spaties opgeeft, wordt deze door Publisher geconverteerd naar punten.

Tekst uitlijnen op basishulplijnen     Als er meerdere kolommen of tekstvakken op een pagina staan en u hebt basishulplijnen ingesteld (door op Lay-outhulplijnen in het menu Schikken te klikken), kunt u het selectievakje Tekst uitlijnen op basishulplijnen inschakelen zodat tekst nauwkeurig wordt uitgelijnd over meerdere kolommen of tekstvakken.

Opmerking: Als de regelafstand van de tekst groter is dan de afstand tussen de hulplijnen, slaat tekst die op de hulplijnen is uitgelijnd een regel over tussen de tekstregels. U kunt dit voorkomen door de regelafstand van de hoofdtekst in punten in te stellen met een exacte waarde die dezelfde is of lager dan de waarde voor de afstand tussen de hulplijnen.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×