Algemene problemen met sites oplossen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

In dit artikel vindt u informatie over het oplossen van de bekendste problemen en fouten bij het werken met Windows SharePoint Services 3.0.

Als ik me probeer aan een nieuwe site maken, krijg ik een bericht dat de site al gebruikt wordt of al bestaat

Als ik me probeer aan een nieuwe lijst of bibliotheek maken, krijg ik een bericht dat de opgegeven naam al gebruikt wordt

Als ik me probeer aan het maken van een bestand of map, krijg ik een bericht dat de naam van mijn bestand of map te lang is

Ik kan een site niet verwijderen. Ik krijg het bericht "U kunt een site met subsites niet verwijderen"

Als ik me probeer aan het maken van een bestand of map, krijg ik een bericht dat de naam van mijn bestand of map ongeldige tekens bevat

Ik kan mezelf niet als de eigenaar van een siteverzameling verwijderen

Als ik wil een bestand verwijderen, krijg ik een bericht dat het bestand op dat moment is uitgecheckt of vergrendeld voor bewerken door een andere gebruiker

Als ik de startpagina van Mijn site bekijken, krijg ik een foutbericht van webonderdeel

Ik krijg een bericht 'service niet beschikbaar' als ik me probeer mijn site of de beheerpagina voor Mijn site of de server weergeven

Als ik me probeer om weer te geven van de pagina Site-gebruiksrapport, krijg ik een bericht Gebruiksrapporten zijn niet beschikbaar

Als ik wil een bestand uploaden, krijg ik een bericht dat het bestand heeft "de maximaal toegestane lengte overschreden'

Als ik wil een bestand uploaden, krijg ik een bericht dat het bestand is geblokkeerd door de server-beheerders

Ik kan geen e-mail verzenden aan een gebruiker nadat u de gebruiker nieuwe machtigingen hebt

Ik kan niet meer waarschuwingen maken

Ik krijg een bericht dat mijn site, het opslagquotum heeft overschreden

Wanneer ik een nieuwe site maak, krijg ik een bericht dat de site al in gebruik is of al bestaat

Symptoom

Wanneer u een nieuwe siteverzameling maakt, ziet u soms het volgende bericht:

Er bestaat al een andere site op h ttp://sitename/sites/subsitename . Deze site verwijderen voordat u probeert te maken van een nieuwe site met dezelfde URL, kies een nieuwe URL of maak een nieuwe include in het pad dat u oorspronkelijk hebt opgegeven.

Wanneer u een nieuwe subsite maakt, ziet u soms het volgende bericht:

Adres van de website /sites/subsitename/subsubsitename wordt al gebruikt.

Oplossing

De URL van de website die u wilt maken bestaat al in dezelfde sitelocatie. Klik op de knop Vorige in uw browser en typ een andere URL voor uw site.

Naar boven

Wanneer ik een nieuwe lijst of bibliotheek maak, krijg ik een bericht dat de opgegeven naam al in gebruik is

Symptoom

Wanneer u een nieuwe lijst of bibliotheek maakt, ziet u soms het volgende bericht:

De opgegeven naam wordt al gebruikt. Een lijst, enquête, discussiebord of documentbibliotheek kan niet dezelfde naam hebben als een andere lijst, enquête, discussiebord, of documentbibliotheek in deze website. Gebruik yo van uw browser terug knop en typ een nieuwe naam.

Oplossing

U kunt geen nieuwe lijst of bibliotheek maken die dezelfde naam heeft als een bestaande lijst of bibliotheek. Typ een andere naam voor de nieuwe lijst of bibliotheek, of verwijder de oude lijst of bibliotheek en maak vervolgens de nieuwe.

Opmerking: Als u dit bericht ontvangt maar de bestaande lijst of bibliotheek met dezelfde naam niet kunt vinden, bent u misschien niet voldoende gemachtigd om de lijst of bibliotheek te bekijken. Neem contact op met uw beheerder voor hulp.

Naar boven

Wanneer ik een bestand of map maak, krijg ik een bericht dat de naam van het bestand of de map te lang is

Symptoom

Wanneer u een nieuw bestand of een nieuwe map maakt, ziet u soms het volgende bericht:

Het opgegeven bestand of map de naam van de is te lang. Het URL-pad voor alle bestanden en mappen moet 260 tekens of minder (en niet meer dan 128 tekens voor bestands- of mapnaam in de URL). Typ de naam van een kortere bestand of map.

Oplossing

Namen van bestanden en mappen mogen maximaal 128 tekens lang zijn. Het hele URL-pad voor het bestand mag bovendien maximaal 260 tekens lang zijn. Klik op de knop Vorige in uw browser en typ een nieuwe naam.

Naar boven

Ik kan een site niet verwijderen. Ik krijg het bericht 'U kunt een site met subsites niet verwijderen'

Symptoom

Wanneer u een site verwijdert, ziet u soms het volgende bericht:

Fout bij het verwijderen van de website ' / sitenaam/subsitenaam ". U kunt een site met subsites niet verwijderen.

Oplossing

Als u een site wilt verwijderen, moet u eerst alle onderliggende subsites van die site verwijderen.

Naar boven

Wanneer ik een bestand of map maak, krijg ik een bericht dat de naam van het bestand of de map ongeldige tekens bevat

Symptoom

Wanneer u een nieuw bestand of een nieuwe map maakt, ziet u soms het volgende bericht:

Naam van het bestand of map ' De naam van het bestand/tijdelijke map "ongeldige tekens bevat. Gebruik een andere naam. Ongeldige tekens bevatten de volgende handelingen uit: # % & *: haken? / \ { | } .

Oplossing

Bepaalde tekens mogen niet worden gebruikt in de namen van bestanden en mappen in Windows SharePoint Services 3.0. Typ een naam zonder ongeldige tekens voor het bestand of de map.

Naar boven

Ik kan mezelf niet verwijderen als eigenaar van een siteverzameling

Symptoom

Wanneer u probeert de eigenaren van een websiteverzameling te verwijderen, ziet u soms een van de volgende berichten:

  • U kunt de eigenaren van een websiteverzameling niet verwijderen.

  • U kunt de eigenaren in de lijst met We niet verwijderen. b Beheerders van siteverzamelingen.

Oplossing

U kunt uw eigen account niet verwijderen uit de groep Beheerders van de siteverzameling. Neem contact op met een beheerder van een andere siteverzameling of met de serverbeheerder en vraag ze uw naam te verwijderen uit de groep Beheerders van de siteverzameling.

Naar boven

Wanneer ik een bestand verwijder, krijg ik een bericht dat het bestand momenteel door een andere gebruiker is uitgecheckt of vergrendeld voor gebruik

Symptoom

Wanneer u een bestand verwijdert, ziet u soms het volgende bericht:

Het bestand is momenteel uitgecheckt of vergrendeld om te worden bewerkt door een andere gebruiker.

Oplossing

U kunt geen bestand verwijderen dat momenteel is uitgecheckt door een andere gebruiker. Neem contact op met de gebruiker die het bestand heeft uitgecheckt en vraag hem of haar het bestand in te checken, of neem contact op met de site-eigenaar voor hulp.

Naar boven

Wanneer ik de introductiepagina van mijn site bekijk, krijg ik een foutbericht over webonderdelen

Symptoom

Wanneer u de introductiepagina van uw site bekijkt, ziet u soms een van de volgende berichten:

  • Fout in webonderdeel: Een van de eigenschappen van het webonderdeel heeft een onjuiste indeling. Het webonderdeel kan niet worden teruggeconverteerd naar een object. Controleer de opmaak van de eigenschappen en probeer het opnieuw.

  • Fout in webonderdeel: kan geen terugconverteren (een XML-stroom terug converteren in een object) het webonderdeel op de server.

Oplossing

Als u een van deze berichten ziet, moet u dit melden aan uw serverbeheerder.

Naar boven

Ik krijg een bericht 'Service niet beschikbaar' wanneer ik mijn site of de beheerpagina's voor mijn site of server wil bekijken

Symptoom

Wanneer u een site bekijkt, ziet u soms het volgende bericht:

Service niet beschikbaar

Oplossing

Als u het bericht 'Service niet beschikbaar' ziet, is er een probleem met de groep van toepassingen voor de webtoepassing. Meld dit aan uw serverbeheerder.

Naar boven

Wanneer ik de pagina met gebruiksrapporten van de site open, krijg ik een bericht dat er geen rapporten beschikbaar zijn

Symptoom

Wanneer u de pagina met gebruiksrapporten van de site bekijkt, ziet u soms het volgende bericht:

Er is geen gebruiksrapport beschikbaar voor deze site. De gebruiksanalyse is mogelijk uitgeschakeld op deze server of de gebruiksgegevens voor deze site zijn nog niet verwerkt.

Oplossing

Zowel de logboekregistratie als de verwerking van het gebruik moeten zijn ingeschakeld, en er moeten al gebruikers zijn geweest die een pagina van uw site hebben bezocht, voordat er gegevens worden weergegeven in de pagina met gebruiksrapporten van de site. Neem contact op met de sitebeheerder om ervoor te zorgen dat deze services worden ingeschakeld in Windows SharePoint Services 3.0. Als de site nieuw is (vandaag gemaakt) of niet eerder is gebruikt dan vandaag, worden er geen gegevens weergegeven totdat de logboekregistratie is voltooid (meestal binnen 24 uur). Ook als er sinds 31 dagen geen activiteiten op de site zijn geweest, ziet u het bericht 'geen gegevens'.

Naar boven

Wanneer ik een bestand laad, krijg ik een bericht dat de 'maximaal toegestane lengte is overschreden'

Symptoom

Wanneer u een bestand laadt, ziet u soms het volgende bericht:

Het verzonden formulier kan niet worden verwerkt omdat de maximale door de webbeheerder toegestane lengte wordt overschreden. Verzend het formulier opnieuw met minder gegevens.

Oplossing

De maximumgrootte voor een bestand dat in Windows SharePoint Services 3.0 wordt geladen is standaard 50 megabytes (MB). Indien gewenst, kan de bestandsgrootte door de serverbeheerder worden aangepast. Vraag uw serverbeheerder om het laden van grotere bestanden mogelijk te maken.

Naar boven

Wanneer ik een bestand laad, krijg ik een bericht dat het bestand is geblokkeerd door de serverbeheerders

Symptoom

Wanneer u een bestand laadt, ziet u soms het volgende bericht:

Het bestand dat u wilt opslaan of ophalen is geblokkeerd van deze website door de serverbeheerders.

Oplossing

In Windows SharePoint Services 3.0 wordt het uploaden van bepaalde bestanden naar de server standaard verhinderd. Indien gewenst, kunnen serverbeheerders bestandstypen toevoegen aan deze lijst van ongewenste bestanden of bestanden verwijderen van de lijst. Neem contact op met uw serverbeheerder om het blokkeren van het bestandstype dat u nodig hebt ongedaan te maken.

Naar boven

Ik kan geen e-mail verzenden naar een gebruiker nadat ik deze gebruiker nieuwe machtigingen heb gegeven

Symptoom

Wanneer u een e-mailbericht verzendt naar een gebruiker, nadat u deze nieuwe machtigingen hebt gegeven, ziet u soms het volgende bericht:

Gebruikers hebt toegevoegd, maar er is een fout in het e-mailbericht verzenden. De server kan niet worden ingesteld correct om e-mail te verzenden. Om te bevestigen dat e-mail correct is geconfigureerd, neem contact op met uw serverbeheerder.

Oplossing

U ziet dit bericht als de SMTP-server niet geldig is of niet reageert wanneer u het selectievakje Nieuwe gebruikers een welkomstbericht sturen inschakelt tijdens het toevoegen van een nieuwe gebruiker voor een site, lijst of bibliotheek. Meld uw serverbeheerder dat er een probleem is met SMTP.

Naar boven

Ik kan geen waarschuwingen meer maken

Symptoom

Wanneer u een waarschuwing maakt voor een lijst of bibliotheek, ziet u soms het volgende bericht:

U hebt het maximum aantal toegestane waarschuwingen voor deze site gemaakt. U kunt waarschuwingen beheren op de pagina Mijn waarschuwingen op deze site.

Oplossing

In Windows SharePoint Services 3.0 is het aantal waarschuwingen dat een gebruiker kan maken beperkt. Dit aantal wordt automatisch ingesteld, maar het kan worden vergroot of verkleind door de serverbeheerder. Vraag uw serverbeheerder om het aantal mogelijke waarschuwingen te vergroten.

Naar boven

Ik krijg een bericht dat mijn site de opslaglimiet heeft bereikt

Symptoom

Wanneer u gegevens toevoegt aan uw site, ziet u soms het volgende bericht:

Uw wijzigingen kunnen niet worden opgeslagen omdat deze SharePoint-website heeft overschreden de quo opslag ta beperken. U moet uw werk opslaan naar een andere locatie. Neem contact op met uw beheerder om het quotumlimiet voor de website.

Oplossing

Serverbeheerders kunnen opslaglimieten instellen voor sites op de server. Neem contact op met uw serverbeheerder als u de opslaglimiet voor de website wilt vergroten.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×