Office
Aanmelden

Agendadelegering in de webversie van Outlook voor Bedrijven

U kunt Webversie van Outlook voor Bedrijven gebruiken om iemand in uw organisatie te machtigen uw agenda te beheren. U kunt toegang geven voor bewerken, zodat iemand anders uw agenda kan bewerken. U kunt ook gedelegeerdentoegang geven, zodat anderen niet alleen uw agenda kunnen bewerken, maar ook vergaderingen kunnen plannen en namens u kunnen reageren.

In dit artikel

Een editor voor de agenda of een gedelegeerde toewijzen

U kunt iedereen in uw organisatie gedelegeerden- of editortoegang geven tot uw agenda. Editors kunnen worden toegewezen aan uw primaire agenda (genaamd Agenda) of aan een andere willekeurige agenda die u hebt gemaakt. Gedelegeerden kunnen alleen worden toegewezen aan uw primaire agenda. U kunt geen gedelegeerden- of editortoegang geven aan personen buiten de organisatie.

 1. Selecteer boven aan de pagina het startprogramma voor apps Computer, vak met mappen, berichten en selecteer Agenda.

 2. Selecteer op de navigatiebalk Delen > Agenda.

  Schermafbeelding van de knop delen

 3. Type in het dialoogvenster Deze agenda delen de naam of het e-mailadres van de persoon met wie u de agenda wilt delen. Dit vak werkt net zoals het vak Aan in een e-mailbericht. U kunt uw agenda weliswaar delen met meer dan één persoon, maar u kunt slechts één persoon tegelijk toevoegen vanuit Outlook op het web.

  Een schermafbeelding van het dialoogvenster Deze agenda delen.

 4. Nadat u de persoon hebt toegevoegd die uw agenda mag beheren, selecteert u de vervolgkeuzelijst naast zijn of haar naam en selecteert u het gewenste toegangsniveau.

  • Selecteer Kan bewerken om de persoon te machtigen wijzigingen in de agenda aan te brengen.

  • Selecteer Gedelegeerde om dezelfde machtiging te geven als een editor, plus een machtiging voor het namens u verzenden van en reageren op vergaderverzoeken.

  • Met de opties Kan weergeven wanneer ik bezet ben, Kan titels en locaties weergeven en Kan alle details weergeven kunnen anderen uw agenda alleen weergeven maar geen wijzigingen erin aanbrengen.

 5. Nadat u de persoon hebt toegevoegd met wie u uw agenda wilt delen en hebt gekozen welke machtiging voor delen u deze persoon wilt geven, selecteert u Delen. Als u besluit uw agenda op dit moment nog niet te delen, selecteert u Verwijderen Verwijderen .

  Een schermafbeelding van het dialoogvenster Deze agenda delen.

De persoon met wie u uw agenda hebt gedeeld, wordt hiervan op de hoogte gebracht via een e-mailbericht. Wanneer de persoon de knop Accepteren in de uitnodiging selecteert, wordt uw agenda toegevoegd aan zijn of haar lijst met agenda's.

Een schermafbeelding van een uitnodiging voor een gedeelde agenda.

Notities: 

 • Agenda-items die als Privé zijn gemarkeerd, zijn beveiligd. De meeste personen met wie u uw agenda deelt, zien alleen het tijdstip van de items die als Privé zijn gemarkeerd, maar niet het onderwerp, de locatie of andere gegevens. De uitzondering hierop is dat u iemand kunt machtigen als gedelegeerde om de gegevens te zien van items die als Privé zijn gemarkeerd.

 • Een schermafbeelding van het selectievakje Toestaan dat gedelegeerde privégebeurtenissen kan weergeven.

Naar boven

Opties voor vergaderverzoeken en antwoorden instellen

Nadat u iemand gedelegeerdentoegang tot uw agenda hebt gegeven, ziet u een extra optie onder Deel deze agenda. Hiermee kunt u bepalen hoe vergaderverzoeken en antwoorden worden verwerkt. Als u meerdere gedelegeerden hebt, is deze optie van toepassing op alle gedelegeerden.

Deze opties kunt u als volgt instellen:

 1. Selecteer boven aan de pagina het startprogramma voor apps Computer, vak met mappen, berichten en selecteer Agenda.

 2. Selecteer op de navigatiebalk Delen > Agenda.

  Schermafbeelding van de knop delen

 3. Selecteer onder Gedelegeerden naast Uitnodigingen en antwoorden verzenden naar een van de volgende opties:

  Een schermafbeelding van het dialoogvenster Deze agenda delen.

  • Alleen gedelegeerde. Stuur me meldingen. Vergaderverzoeken en antwoorden worden naar u en naar uw gedelegeerden verzonden. Alleen uw gedelegeerden zien de optie voor het accepteren of weigeren van een vergaderverzoek. De melding die naar u wordt verzonden, lijkt op een normaal e-mailbericht. U kunt het verzoek nog steeds beantwoorden door het agenda-item te openen en te antwoorden.

  • Alleen gedelegeerde. Vergaderverzoeken en antwoorden worden alleen naar uw gedelegeerden verzonden.

  • Zowel mijn gedelegeerde als ik. Vergaderverzoeken en antwoorden worden naar u en uw gedelegeerden verzonden. Uzelf en de gedelegeerden kunnen de uitnodiging voor de vergadering beantwoorden.

 4. Selecteer Gereed om de wijzigingen op te slaan.

Naar boven

Gemachtigden details van privé-items laten zien

U kunt de instellingen in het dialoogvenster Deze agenda delen gebruiken om gedelegeerden te machtigen de details van items te bekijken die zijn gemarkeerd als privé.

 1. Selecteer boven aan de pagina het startprogramma voor apps Computer, vak met mappen, berichten en selecteer Agenda.

 2. Selecteer op de navigatiebalk Delen > Agenda.

  Schermafbeelding van de knop delen

 3. Selecteer naast de gedelegeerde die u toestemming wilt verlenen om privéafspraken te bekijken, het selectievakje voor Toestaan dat gedelegeerde privégebeurtenissen kan weergeven.

  Een schermafbeelding van het selectievakje Toestaan dat gedelegeerde privégebeurtenissen kan weergeven.

 4. Selecteer Gereed om de wijzigingen op te slaan.

Naar boven

Delen van een agenda met een editor of gedelegeerde stoppen

Als u het delen van uw agenda met iemand anders wilt stoppen, gebruikt u Outlook op het web om zijn of haar machtigingen te verwijderen.

 1. Selecteer boven aan de pagina het startprogramma voor apps Computer, vak met mappen, berichten en selecteer Agenda.

 2. Selecteer boven aan de pagina Delen en kies de agenda waarvoor u het delen wilt stoppen.

  Schermafbeelding van de knop delen

  De primaire agenda wordt standaard Agenda genoemd. Als u andere agenda's hebt gemaakt, kunt u in plaats hiervan een van deze agenda's selecteren. U kunt machtigingen voor delen niet verwijderen uit agenda's die eigendom zijn van andere personen.

 3. Kies de persoon met wie u uw agenda niet meer wilt delen en selecteer Verwijderen Verwijderen .

  Een schermafbeelding van het dialoogvenster Deze agenda delen.

  De persoon is nu verwijderd uit de lijst met personen die toegang hebben tot uw agenda. Als de persoon deel uitmaakt van uw organisatie, wordt uw agenda verwijderd uit zijn of haar lijst met agenda's. Als de persoon geen deel uitmaakt van uw organisatie, wordt zijn of haar kopie van uw agenda niet verwijderd, maar wordt deze kopie niet meer gesynchroniseerd met uw agenda en ontvangt deze geen updates meer.

Verwante onderwerpen

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×