Agendadelegering in de webversie van Outlook

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt Webversie van Outlook voor Bedrijven gebruiken om iemand in uw organisatie te machtigen uw agenda te beheren. U kunt toegang geven voor bewerken, zodat iemand anders uw agenda kan bewerken. U kunt ook gedelegeerdentoegang geven, zodat anderen niet alleen uw agenda kunnen bewerken, maar ook vergaderingen kunnen plannen en namens u kunnen reageren.

Uw versie kiezen voor instructies

De instructies kunnen enigszins afwijken, afhankelijk van of u de nieuwe versie van Outlook op het web gebruikt. Kies welke versie van Outlook op het web u gebruikt om de stappen te zien die voor u van toepassing zijn.

ALS UW POSTVAK ER ZO UITZIET...

Webversie van Outlook

Zie Instructies voor de klassieke webversie van Outlook.

Opmerking: Als het logo van uw organisatie is opgenomen in de taakbalk, ziet u mogelijk iets dat enigszins afwijkt van wat hierboven wordt weergegeven.

Instructies voor de nieuwe webversie van Outlook

U kunt iedereen binnen uw organisatie-editor machtigen of toegang tot uw agenda delegeren. U kunt editors toewijzen aan uw primaire agenda (de naam mijn agenda) of aan andere agenda's die u hebt gemaakt. Gemachtigden kunnen alleen worden toegewezen aan uw primaire agenda. U kunt geen editor verlenen voor toegang tot personen buiten uw organisatie.

 1. Selecteer in Outlook op het web de optie Agenda onderaan de pagina.

 2. Selecteer delen > Mijn agenda boven aan de pagina.

  Een schermafbeelding van de knop Delen

 3. Typ op de pagina delen en machtigingen de naam of het e-mail adres van de persoon met wie u de agenda wilt delen. U kunt uw agenda met meer dan één persoon delen, maar u kunt slechts één persoon tegelijk toevoegen vanuit Outlook op het web.

 4. Nadat u de persoon hebt toegevoegd die uw agenda wil beheren, selecteert u de vervolg keuzelijst naast de naam van de persoon en kiest u het gewenste toegangs niveau.

  • Selecteer Kan bewerken om de persoon te machtigen wijzigingen in de agenda aan te brengen.

  • Selecteer gedelegeerde om hen dezelfde machtiging te geven als een editor, plus de Vergader verzoeken en antwoorden namens u ontvangen.

  • De opties kunnen worden weer gegeven wanneer ik bezet ben, kan titels en locaties weer geven en kan alle details weer geven zodat anderen uw agenda kunnen weer geven, maar geen wijzigingen kunnen aanbrengen.

 5. Wanneer u klaar bent met het toevoegen van de persoon met wie u de agenda wilt delen en de machtiging hebt gekozen die u wilt geven, selecteert u delen. Als u besluit om uw agenda nu niet te delen, selecteert u Verwijderen verwijderen.

De persoon met wie u de agenda hebt gedeeld, ontvangt een e-mail bericht over de persoon. Wanneer ze de knop accepteren in de uitnodiging selecteren, wordt uw agenda toegevoegd aan de lijst met agenda's.

Opmerking: Agenda-items die als privé zijn gemarkeerd, zijn beveiligd. De meeste personen met wie u uw agenda deelt, zien alleen het tijdstip van items die zijn gemarkeerd als privé, niet het onderwerp, de locatie of andere gegevens. De uitzonde ring hierop is als u het selectie vakje gedelegeerde privé gebeurtenissen toestaan inschakelt.

Nadat u iemand hebt gemachtigd om toegang te krijgen tot uw agenda, ziet u een extra optie in delen en machtigingen waarmee u kunt bepalen hoe Vergader verzoeken en antwoorden worden verwerkt. Als u meerdere gemachtigden hebt, is deze optie van toepassing op al uw gemachtigden.

Deze opties kunt u als volgt instellen:

 1. Selecteer in Outlook op het web de optie Agenda onderaan de pagina.

 2. Selecteer delen > Mijn agenda boven aan de pagina.

  Een schermafbeelding van de knop Delen

 3. Selecteer onder Gedelegeerden naast Uitnodigingen en antwoorden verzenden naar een van de volgende opties:

  • Alleen gedelegeerde Vergader verzoeken en antwoorden gaan alleen naar uw gemachtigden.

  • Een kopie delegeren en verzenden Vergader verzoeken en antwoorden worden naar u en uw gemachtigden verzonden. Alleen uw gemachtigden zien de optie om een Vergader verzoek te accepteren of te weigeren, en de melding die naar u wordt verzonden, wordt weer gegeven als een normaal e-mail bericht. U kunt nog steeds reageren op de vergadering door het agenda-item te openen en te reageren.

  • Zowel mijn gemachtigde als mij Vergader verzoeken en antwoorden worden zowel aan u als aan uw gemachtigden verzonden. Een van u kan reageren op de uitnodiging voor de vergadering.

U kunt de instellingen in het dialoog venster delen en machtigingen gebruiken om gemachtigden machtigingen te geven voor het weer geven van de details van items die als privé zijn gemarkeerd.

 1. Selecteer in Outlook op het web de optie Agenda onderaan de pagina.

 2. Selecteer delen > Mijn agenda boven aan de pagina.

  Een schermafbeelding van de knop Delen

 3. Selecteer naast de gedelegeerde die u toestemming wilt verlenen om privéafspraken te bekijken, het selectievakje voor Toestaan dat gedelegeerde privégebeurtenissen kan weergeven.

  EEN scherm afbeelding van het selectie vakje toestaan dat gedelegeerde privé gebeurtenissen kan weer geven

Als u het delen van uw agenda met iemand anders wilt stoppen, gebruikt u Outlook op het web om zijn of haar machtigingen te verwijderen.

 1. Selecteer in Outlook op het web de optie Agenda onderaan de pagina.

 2. Selecteer boven aan de pagina Delen en kies de agenda waarvoor u het delen wilt stoppen.

  Een schermafbeelding van de knop Delen

  Standaard wordt uw primaire agenda ' mijn agenda ' genoemd. Als u andere agenda's hebt gemaakt, kunt u in plaats daarvan een van de agenda's selecteren. U kunt de machtigingen voor delen niet verwijderen van agenda's van andere personen.

 3. Selecteer Verwijderen verwijderen naast de persoon met wie u wilt stoppen met het delen van uw agenda.

  De persoon wordt nu verwijderd uit de lijst met personen die toegang hebben tot uw agenda. Als de persoon deel uitmaakt van uw organisatie, wordt uw agenda verwijderd uit zijn of haar lijst met agenda's. Als de persoon geen deel uitmaakt van uw organisatie, wordt zijn of haar kopie van uw agenda niet verwijderd, maar wordt deze kopie niet meer gesynchroniseerd met uw agenda en ontvangt deze geen updates meer.

Instructies voor de klassieke webversie van Outlook

U kunt iedereen in uw organisatie gedelegeerden- of editortoegang geven tot uw agenda. Editors kunnen worden toegewezen aan uw primaire agenda (genaamd Agenda) of aan een andere willekeurige agenda die u hebt gemaakt. Gedelegeerden kunnen alleen worden toegewezen aan uw primaire agenda. U kunt geen gedelegeerden- of editortoegang geven aan personen buiten de organisatie.

 1. Selecteer boven aan de pagina het startprogramma voor apps Computer, vak met mappen, berichten en selecteer Agenda.

 2. Selecteer op de navigatiebalk Delen > Agenda.

  Een schermafbeelding van de knop Delen

 3. Type in het dialoogvenster Deze agenda delen de naam of het e-mailadres van de persoon met wie u de agenda wilt delen. Dit vak werkt net zoals het vak Aan in een e-mailbericht. U kunt uw agenda weliswaar delen met meer dan één persoon, maar u kunt slechts één persoon tegelijk toevoegen vanuit Outlook op het web.

  Schermafbeelding van het dialoogvenster Deze agenda delen.

 4. Nadat u de persoon hebt toegevoegd die uw agenda mag beheren, selecteert u de vervolgkeuzelijst naast zijn of haar naam en selecteert u het gewenste toegangsniveau.

  • Selecteer Kan bewerken om de persoon te machtigen wijzigingen in de agenda aan te brengen.

  • Selecteer gedelegeerde om hen dezelfde machtiging te geven als een editor, plus aanvragen en antwoorden namens u ontvangen.

  • Met de opties Kan weergeven wanneer ik bezet ben, Kan titels en locaties weergeven en Kan alle details weergeven kunnen anderen uw agenda alleen weergeven maar geen wijzigingen erin aanbrengen.

 5. Nadat u de persoon hebt toegevoegd met wie u uw agenda wilt delen en hebt gekozen welke machtiging voor delen u deze persoon wilt geven, selecteert u Delen. Als u besluit uw agenda op dit moment nog niet te delen, selecteert u Verwijderen Verwijderen .

  Een schermafbeelding van het dialoogvenster Deze agenda delen.

De persoon met wie u uw agenda hebt gedeeld, wordt hiervan op de hoogte gebracht via een e-mailbericht. Wanneer de persoon de knop Accepteren in de uitnodiging selecteert, wordt uw agenda toegevoegd aan zijn of haar lijst met agenda's.

Een schermafbeelding van een uitnodiging voor een gedeelde agenda.

Notities: 

 • Agenda-items die als Privé zijn gemarkeerd, zijn beveiligd. De meeste personen met wie u uw agenda deelt, zien alleen het tijdstip van de items die als Privé zijn gemarkeerd, maar niet het onderwerp, de locatie of andere gegevens. De uitzondering hierop is dat u iemand kunt machtigen als gedelegeerde om de gegevens te zien van items die als Privé zijn gemarkeerd.

 • Een schermafbeelding van het selectievakje Toestaan dat gedelegeerde privégebeurtenissen kan weergeven.

Nadat u iemand gedelegeerdentoegang tot uw agenda hebt gegeven, ziet u een extra optie onder Deel deze agenda. Hiermee kunt u bepalen hoe vergaderverzoeken en antwoorden worden verwerkt. Als u meerdere gedelegeerden hebt, is deze optie van toepassing op alle gedelegeerden.

Deze opties kunt u als volgt instellen:

 1. Selecteer boven aan de pagina het startprogramma voor apps Computer, vak met mappen, berichten en selecteer Agenda.

 2. Selecteer op de navigatiebalk Delen > Agenda.

  Een schermafbeelding van de knop Delen

 3. Selecteer onder Gedelegeerden naast Uitnodigingen en antwoorden verzenden naar een van de volgende opties:

  Een schermafbeelding van het dialoogvenster Deze agenda delen.

  • Alleen gedelegeerde. Stuur me meldingen. Vergaderverzoeken en antwoorden worden naar u en naar uw gedelegeerden verzonden. Alleen uw gedelegeerden zien de optie voor het accepteren of weigeren van een vergaderverzoek. De melding die naar u wordt verzonden, lijkt op een normaal e-mailbericht. U kunt het verzoek nog steeds beantwoorden door het agenda-item te openen en te antwoorden.

  • Alleen gedelegeerde. Vergaderverzoeken en antwoorden worden alleen naar uw gedelegeerden verzonden.

  • Zowel mijn gedelegeerde als ik. Vergaderverzoeken en antwoorden worden naar u en uw gedelegeerden verzonden. Uzelf en de gedelegeerden kunnen de uitnodiging voor de vergadering beantwoorden.

 4. Selecteer Gereed om de wijzigingen op te slaan.

U kunt de instellingen in het dialoogvenster Deze agenda delen gebruiken om gedelegeerden te machtigen de details van items te bekijken die zijn gemarkeerd als privé.

 1. Selecteer boven aan de pagina het startprogramma voor apps Computer, vak met mappen, berichten en selecteer Agenda.

 2. Selecteer op de navigatiebalk Delen > Agenda.

  Een schermafbeelding van de knop Delen

 3. Selecteer naast de gedelegeerde die u toestemming wilt verlenen om privéafspraken te bekijken, het selectievakje voor Toestaan dat gedelegeerde privégebeurtenissen kan weergeven.

  Een schermafbeelding van het selectievakje Toestaan dat gedelegeerde privégebeurtenissen kan weergeven.

 4. Selecteer Gereed om de wijzigingen op te slaan.

Als u het delen van uw agenda met iemand anders wilt stoppen, gebruikt u Outlook op het web om zijn of haar machtigingen te verwijderen.

 1. Selecteer boven aan de pagina het startprogramma voor apps Computer, vak met mappen, berichten en selecteer Agenda.

 2. Selecteer boven aan de pagina Delen en kies de agenda waarvoor u het delen wilt stoppen.

  Een schermafbeelding van de knop Delen

  De primaire agenda wordt standaard Agenda genoemd. Als u andere agenda's hebt gemaakt, kunt u in plaats hiervan een van deze agenda's selecteren. U kunt machtigingen voor delen niet verwijderen uit agenda's die eigendom zijn van andere personen.

 3. Kies de persoon met wie u uw agenda niet meer wilt delen en selecteer Verwijderen Verwijderen .

  Schermafbeelding van het dialoogvenster Deze agenda delen.

  De persoon wordt nu verwijderd uit de lijst met personen die toegang hebben tot uw agenda. Als de persoon deel uitmaakt van uw organisatie, wordt uw agenda verwijderd uit zijn of haar lijst met agenda's. Als de persoon geen deel uitmaakt van uw organisatie, wordt zijn of haar kopie van uw agenda niet verwijderd, maar wordt deze kopie niet meer gesynchroniseerd met uw agenda en ontvangt deze geen updates meer.

Zie ook

Uw agenda delen in de webversie van Outlook voor Bedrijven

De agenda van iemand anders beheren in de webversie van Outlook

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×