Agenda’s delen in Office 365

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

We maken verbeteringen aan de manier waarop gedeelde agenda's in Office 365 worden gesynchroniseerd in uw toepassingen. Dit artikel is bedoeld voor IT-beheerders om ze te helpen bij het leren van de wijzigingen die worden uitgevouwen.

De verbeteringen worden alleen gepland voor agenda's die tussen personen worden gedeeld via Exchange Online. Er zijn geen wijzigingen in gedeelde agenda's wanneer de agenda van een persoon wordt gehost in Exchange on-premises.

Wanneer alle verbeteringen zijn voltooid, kunnen IT-beheerders en de gebruikers van hun organisatie het volgende verwachten:

Deze verbeteringen worden doorgevoerd in het volgende jaar. In dit artikel wordt aandacht gekeken naar de wijzigingen die u vandaag kunt zien en vindt u meer informatie over toekomstige abonnementen. Voor een snelle moment opname van planningen raadpleegt u de tijd lijn van de verbeteringen in de agenda op alle clients verderop in dit artikel.

Bent u geen IT-beheerder? Als u geen IT-beheerder bent en alleen op zoek bent naar instructies voor het delen of delegeren van een agenda, raadpleegt u de volgende artikelen:

Een agenda delen

De eerste verbetering is dat gebruikers hun agenda kunnen delen vanuit een wille keurige versie van Outlook en dezelfde machtigings opties hebben voor alle versies. In de onderstaande tabel ziet u de huidige status van het werk, zodat agenda's gemakkelijker kunnen worden gedeeld.

Outlook-toepassing

Kan een agenda delen

Consistente en eenvoudige machtigingen bij het delen

Opmerkingen

Outlook voor pc

Beschikbaar vanaf versie 1805.

Outlook voor Mac

Wordt geïmplementeerd

Snel beschikbaar voor gebruikers in insiders.

Outlook op het web

Outlook voor iOS

Outlook voor Android

Outlook-agenda voor Windows 10

✔ Zie opmerkingen

Het delen van een agenda is alleen ingeschakeld voor Windows 10 op PC en wordt niet uitgebracht voor Windows 10 Mobile.

Een gedeelde agenda accepteren

De tweede verbetering is dat gebruikers gemakkelijk gedeelde agenda-uitnodigingen kunnen accepteren vanuit elke Outlook-toepassing, en de gedeelde agenda's op al hun apparaten kan zien. In de onderstaande tabel ziet u de huidige status van het werk om het gemakkelijker te maken om een gedeelde agenda-uitnodiging te accepteren.

Outlook-toepassing

Ik kan een gedeelde agenda accepteren

De gedeelde agenda accepteren die wordt gesynchroniseerd met alle apparaten

Notities

Outlook voor PC

AV ailable vanaf versie 1805.

Outlook voor Mac

Wordt geïmplementeerd

Wordt geïmplementeerd

Snel beschikbaar voor gebruikers in insiders.

Outlook op het web 

Outlook voor iOS

Outlook voor Android 

Outlook-agenda voor Windows 10 agenda voor Windows 10

✔ Zie opmerkingen

Deze functie is nog niet ingeschakeld voor alle mobiele gebruikers van Windows 10.

S ync en bewerken van gedeelde agenda's

De derde verbetering is dat gebruikers al hun gedeelde agenda's kunnen bekijken op een apparaat-of agenda toepassing. Als iemand een gedeelde agenda wijzigt, zien alle andere personen die de agenda delen de wijzigingen meteen. Gebruikers merken ook prestatie verbeteringen bij het weer geven en bewerken van gedeelde agenda's. Het gebruik van een gedeelde agenda is een snelle en betrouw bare manier om de eigen agenda van de gebruiker te beheren.

Wanneer een gebruiker zijn of haar agenda met personen deelt, zien ze de verbeterde ervaring gedeelde agenda nadat de uitnodiging is geaccepteerd. Als ze de agenda echter hebben gedeeld met personen voordat deze wijzigingen zijn ingeschakeld, zien ze deze verbeteringen niet automatisch.

Als u bestaande gedeelde agenda's wilt bijwerken naar de nieuwe gedeelde agenda, moet u gebruikers vragen om de instructies in een bestaande gedeelde agenda te upgraden naar het nieuwe model verderop in dit artikel. Nadat gebruikers een upgrade naar het nieuwe model hebben uitgevoerd, worden gedeelde agenda's naar hun mobiele telefoon gesynchroniseerd. In de toekomst worden bestaande gedeelde agenda's automatisch bijgewerkt, maar er is nog geen planning voor dit automatische upgrade proces.

Wanneer direct synchroniseren is ingeschakeld, worden in een gedeelde agenda wijzigingen die door anderen zijn aangebracht, onmiddellijk weer gegeven. Op dit moment worden niet alle typen gedeelde agenda's ondersteund voor directe synchronisatie. In de volgende secties worden de typen gedeelde agenda's en agenda toepassingen beschreven die directe synchronisatie ondersteunen.

Direct synchroniseren is alleen ingeschakeld als beide gebruikers zich in dezelfde Office 365-Tenant bevinden of als de agenda wordt gedeeld door een Outlook.com-gebruiker.

In de onderstaande tabel vindt u meer informatie over de typen configuraties die directe synchronisatie ondersteunen. In de toekomst wordt direct synchroniseren ingeschakeld voor alle agenda's die worden gedeeld tussen Office 365-en Outlook.com-gebruikers.

Agenda-eigenaar

Gedeelde agenda-ontvanger

Direct synchroniseren is ingeschakeld

Opmerkingen

Office 365

Office 365
(dezelfde Tenant)

Office 365

Office 365
(andere Tenant)

Synchronisatie vindt ongeveer om de drie uur plaats.

Als extern delen niet is toegestaan voor de Tenant van de eigenaar van de agenda, wordt deze behandeld als de agenda wordt gedeeld met een gebruiker van derden.

Office 365

Outlook.com of
service van derden, zoals Gmail.com

Met deze configuratie wordt momenteel een URL voor Internet agenda-abonnement (ICS) gegenereerd. De gedeelde agenda wordt toegevoegd met de ICS-URL en de tijd van de synchronisatie wordt bepaald door de service agenda van de geadresseerde.

Als de geadresseerde bijvoorbeeld in Outlook.com is, wordt de agenda ongeveer om de drie uur bijgewerkt. Als de geadresseerde zich in Gmail.com bevindt, wordt de agenda mogelijk elke 24-48 uur bijgewerkt.

Outlook.com

Outlook.com 

Outlook.com

Office 365

Outlook.com

Service van derden, zoals Gmail.com

Met deze configuratie wordt momenteel een ICS-URL gegenereerd. De geadresseerde voegt de gedeelde agenda toe met behulp van de ICS-URL en de tijd van de synchronisatie wordt bepaald door de service agenda van de geadresseerde.

Als de geadresseerde bijvoorbeeld in Outlook.com is, wordt de agenda ongeveer om de drie uur bijgewerkt. Als de geadresseerde zich in Gmail.com bevindt, wordt de agenda mogelijk elke 24-48 uur bijgewerkt.

In de onderstaande tabel vindt u meer informatie over de toepassingen die directe synchronisatie ondersteunen.

EEN pplication

Ondersteuning voor directe synchronisatie

Notities

Outlook voor PC

Nog niet beschikbaar; Notities weer geven.

Direct synchroniseren wordt verwacht voor implementatie in Q1 2019 voor Office 365-gebruikers op het maandelijkse update kanaal.

Outlook voor Mac

Wordt geïmplementeerd

Snel beschikbaar voor gebruikers in insiders.

Outlook op het webOutlook voor Android

Outlook-agenda voor Windows 10

REST-toepassingen

Exchange ActiveSync-toepassingen

Opmerking: Exchange De API van Web Services (EWS) biedt geen ondersteuning voor directe synchronisatie.

Als u directe synchronisatie wilt gebruiken, moet de gedeelde agenda zijn ingeschakeld voor direct synchroniseren en moet de agenda toepassing worden bijgewerkt.

Als de gedeelde agenda is ingeschakeld voor direct synchroniseren en de gebruiker deze bekijkt op Outlook op het web, Outlook voor iOS, Outlook voor Android of Outlook voor Mac, is de nieuwe synchronisatie-ervaring in gebruik. Als de gebruiker dezelfde agenda weergeeft in Outlook voor PC, zien ze de oude synchronisatie-ervaring. Op dit moment worden wijzigingen voor dezelfde gedeelde agenda mogelijk sneller weer gegeven in Outlook op het web, Outlook voor iOS, Outlook voor Android en Outlook voor Mac dan in Outlook voor PC.

Technische informatie over de verbeteringen van de gedeelde agenda

In deze sectie wordt beschreven hoe deze verbeteringen zijn uitgevoerd en wat er is veranderd in de architectuur van gedeelde agenda's in Office 365.

Terminologie

Hier volgen enkele termen die we in deze bespreking gaan gebruiken:

 • Gedeelde agenda: EEN agenda die is gedeeld met machtigingen voor weer geven, bewerken of delegeren

 • Eigenaar: De persoon van wie de agenda wordt gedeeld

 • Geadresseerde: De persoon aan wie de agenda wordt gedeeld

 • Oud model: Het oude gedrag van gedeelde agenda's

 • Nieuw model: Het nieuwe gedrag van gedeelde agenda's

De verbeteringen zijn alleen van toepassing op agenda's die worden gedeeld tussen gebruikers in Exchange Online. Er zijn geen wijzigingen in gedeelde agenda's wanneer een van de gebruikers on-premises wordt gehost in Exchange.

Kenmerk

Oud model

Nieuw model

De manier waarop de gedeelde agenda wordt opgeslagen

Een vermelding (vergelijkbaar met een Hyper Link) wordt opgeslagen in het postvak van de geadresseerde. De vermelding verwijst naar het postvak van de eigenaar, maar slaat geen agenda gegevens op in het postvak van de geadresseerde.

Er wordt een nieuwe agenda gemaakt in het postvak van de geadresseerde, en deze agenda bevat een kopie van de agenda van de eigenaar (beginnend met één jaar vóór de acceptatie datum).

Hoe geadresseerde toegang heeft tot de gedeelde agenda

Leest en schrijft rechtstreeks vanuit het postvak van de eigenaar.

Leest en schrijft vanaf de lokale kopie van de gedeelde agenda die is opgeslagen in het eigen postvak van de geadresseerde.

De synchronisatie van wijzigingen in de gedeelde agenda

De toepassing controleert het postvak van de eigenaar regel matig op wijzigingen en synchroniseert deze.

De service synchroniseert direct wijzigingen in de lokale kopie van de ontvanger. Hiermee wordt een push-bericht gegenereerd voor de toepassing die de wijzigingen direct synchroniseert.

Toepassingen die de geadresseerde kan gebruiken om toegang te krijgen tot de gedeelde agenda

 • Outlook voor pc

 • Outlook voor Mac

 • Outlook op het web

 • Outlook voor pc

 • Outlook voor Mac

 • Outlook op het web

 • Outlook voor iOS

 • Outlook voor Android

 • Outlook-agenda voor Windows 10

 • Alle REST-en EAS-toepassingen

Zie verschillen in functionaliteit in nieuwe gedeelde model agenda's verderop in dit artikel voor meer informatie.

Gebruikers die een nieuwe uitnodiging voor een gedeelde agenda accepteren van Outlook op het web, Outlook voor iOS of Outlook voor Android, maken automatisch gebruik van het nieuwe model voor het delen van agenda's.

De eenvoudigste manier om een gebruiker te laten controleren of ze de verbeteringen hebben (dat wil zeggen het nieuwe model voor het delen van agenda's) is om te controleren of de gedeelde agenda wordt weer gegeven op hun mobiele telefoon. Als dit het geval is, wordt de gedeelde agenda al bijgewerkt naar het nieuwe model.

Als u liever MFCMapi gebruikt, moet u bevestigen dat aan de volgende voor waarden wordt voldaan:

 • EEN lokale map voor de gedeelde agenda wordt weer gegeven in de substructuur van de agenda.

 • Er bestaat een item in de tabel geMeen schappelijke weer gaven > gekoppelde inhoud. De naam van de naam eigenschap van de vermelding is SharingCalendarGroupEntryAssociatedLocalFolderId en verwijst naar de ID van de lokale map met gedeelde agenda.

Voor gedeelde agenda's is het van belang dat gebruikers de gedeelde agenda opnieuw maken door het volgende te doen:

 1. Vraag de eigenaar van de agenda om de agenda opnieuw te delen. Ze kunnen dit doen vanuit een wille keurige Outlook-toepassing, waaronder Outlook voor iOS of Outlook voor Android.

 2. Accepteer de gedeelde agenda-uitnodiging met Outlook op het web, Outlook voor iOS of Outlook voor Android. Het is belang rijk dat de gebruiker de uitnodiging van Outlook op het web, Outlook voor iOS of Outlook voor Android accepteert. Als de gebruiker de uitnodiging accepteert met Outlook voor PC of Outlook voor Mac, wordt de gedeelde agenda niet ingeschakeld met deze verbeteringen. U hoeft bestaande gedeelde agenda's niet te verwijderen voordat u deze opnieuw accepteert.

  Gebruikers kunnen op een van de volgende twee manieren gedeelde agenda's accepteren:

  • Ontvang een uitnodiging voor delen per e-mail en klik op de knop accepteren. (Onthoud, zoals hierboven vermeld, gebruikers moeten de uitnodiging per e-mail accepteren van Outlook op het web, Outlook voor iOS of Outlook voor Android.)

  • Open de agenda door in de adres lijst te zoeken naar de eigenaar van de agenda. Bij het openen van een gedeelde agenda in de adres lijst of het adressen boek wordt de agenda toegevoegd via het oude model voor delen.

In de toekomst wordt gemeen schappelijke agenda's bijgewerkt naar het nieuwe model, ongeacht welke methode door de gebruiker wordt gekozen.

Methoden voor het synchroniseren van gedeelde agenda's

In deze sectie wordt beschreven waar en wanneer directe synchronisatie plaatsvindt in de huidige staat van ons werk. In de volgende tabel ziet u de typen synchronisatie die bestaan voor gedeelde agenda's in het nieuwe model.

Update methode

Synchronisatie van wijzigingen

Ondersteunde agenda's (momenteel)

Direct bijwerken

Synchronisatie van wijzigingen wordt direct doorGevoerd. Dit geldt voor agenda's die worden gedeeld tussen gebruikers in dezelfde Office 365-Tenant of die worden gedeeld door een Outlook.com-gebruiker.

 • Gedeeld door een Outlook.com-gebruiker aan een Outlook.com-of Office 365-gebruiker.

 • Wordt rechtstreeks gedeeld tussen Office 365-gebruikers in dezelfde Tenant.

Periodieke updates

Wijzigingen worden periodiek gesynchroniseerd (binnen drie uur in de meeste gevallen). Geadresseerden kunnen de wijzigingen in een gedeelde agenda niet meteen zien, maar de kopie wordt om de paar uur bijgewerkt.

 • Indirect gedeeld tussen Office 365-gebruikers in dezelfde Tenant (via standaard gebruikers machtigingen of via een beveiligings groep met meer dan 100 leden).

 • Gedeeld tussen Office 365-gebruikers in verschillende tenants, waarbij extern delen is ingeschakeld.

Abonnement op ICS

Er wordt een URL voor Internet agenda-abonnement (ICS) gegenereerd wanneer de agenda wordt gedeeld. De geadresseerde kan deze URL gebruiken om de gedeelde agenda toe te voegen aan een andere agenda service. Met Url's voor ICS wordt in de agenda-service van de geadresseerde de weer gegeven wanneer de agenda moet worden gesynchroniseerd om nieuwe updates te ontvangen. Als de geadresseerde een Outlook.com-gebruiker is, wordt de synchronisatie ongeveer om de drie uur uitgevoerd.

 • Gedeeld tussen Office 365-gebruikers in verschillende tenants, waarbij extern delen is uitgeschakeld.

 • Gedeeld door een Office 365-gebruiker aan een Outlook.com-gebruiker.

 • Gedeeld met een Office 365 of een Outlook.com-gebruiker voor iemand die een externe-agenda service gebruikt, zoals Gmail.

EEN gebruiker kan op een van de volgende manieren toegang krijgen tot een gedeelde agenda:

 • Directe machtigingen: De eigenaar van de agenda wordt rechtstreeks aan de geadresseerde gedeeld en de geadresseerde wordt afzonderlijk vermeld in de lijst met machtigingen van de agenda-eigenaar.

 • Groeps machtigingen: De agenda-eigenaar heeft de agenda gedeeld met een beveiligings groep waarvan de geadresseerde lid is.

 • Standaard machtigingen: De eigenaar van de agenda stelt een standaard machtiging in voor gebruikers in dezelfde organisatie en de ontvanger heeft toegang via de standaard machtiging.

Momenteel is direct synchroniseren alleen ingeschakeld voor directe machtigingen en groeps machtigingen als de groeps grootte zich onder 100 bevindt. In de toekomst wordt direct synchroniseren ingeschakeld voor alle drie machtigings typen. Als de gebruiker is gedeeld met meer dan 500 geadresseerden (een persoon of een groep elke telling als één ontvanger), wordt direct synchroniseren niet ingeschakeld.

Directe synchronisatie voor delen buiten uw Tenant wordt momenteel niet ondersteund. Terwijl u kunt delen in deze configuraties, gebeurt er regel matig de synchronisatie. Er zijn twee typen cross-tenants delen:

 • Office 365 naar een andere Office 365-gebruiker (als extern delen is ingeschakeld).

  Er wordt een volledige gedeelde agenda gemaakt, maar de synchronisatie wordt ongeveer om de drie uur uitgevoerd. Direct synchroniseren is uiteindelijk ingeschakeld voor deze installatie.

 • Office 365 naar een Outlook.com-gebruiker. Als extern delen is uitgeschakeld, valt het delen met een andere Office 365-gebruiker ook in deze groep.

  Een ICS-URL wordt gegenereerd tijdens het delen, die de geadresseerde kan gebruiken om aan een wille keurige agenda service toe te voegen. Met een ICS-abonnement bepaalt de agenda-service van de geadresseerde wanneer het ICS-abonnement wordt gesynchroniseerd om nieuwe updates te ontvangen. Als de geadresseerde een Outlook.com of een Office 365-gebruiker is, wordt de synchronisatie ongeveer om de drie uur uitgevoerd.

Delen met een gebruiker in een externe service zoals Gmail is een ander type agenda delen. In deze scenario's wordt een URL voor Internet agenda-abonnement (ICS) gegenereerd die is gekoppeld aan de agenda van de eigenaar. Ontvangers kunnen deze URL gebruiken om de agenda in een webbrowser weer te geven of deze toe te voegen aan hun eigen agenda-service door een Internet agenda toe te voegen met behulp van de ICS-URL. Met ICS-abonnementen wordt in de agenda-service van de geadresseerde gekozen wanneer het ICS-abonnement moet worden gesynchroniseerd om nieuwe updates te ontvangen. Als de geadresseerde een Outlook.com-gebruiker is, wordt de synchronisatie ongeveer om de drie uur uitgevoerd. Als de geadresseerde een andere agenda service gebruikt, zoals Gmail.com, gebeurt de synchronisatie mogelijk niet zo vaak.

Verschillen in functionaliteit in nieuwe, gedeelde agenda's van het model

Gedeelde agenda's waarin het nieuwe model wordt gebruikt, verschillen van het oude model in verschillende functionaliteits gebieden, zoals herinneringen, machtigingen, gedelegeerde vergaderingen en clients van derden.

In de eerste fase van verbeteringen in het delen van de agenda worden geadresseerden altijd ' herinnering = geen ' zien voor gedeelde agenda-items, ongeacht de werkelijke herinnerings waarde voor een item. Als een geadresseerde met bewerkings toegang de herinnering voor een gedeeld agenda-item probeert te wijzigen, wordt de nieuwe waarde voor de herinnering alleen lokaal opgeslagen voor de geadresseerde en niet voor de eigenaar.

Herinneringen in het oude model: In het oude model van delen heeft de geadresseerde rechtstreeks het postvak van de eigenaar van de agenda geopend. Wanneer een geadresseerde een agenda-item heeft bekeken, heeft deze dan dezelfde herinnerings waarde gezien als de eigenaar. Outlook-clients wisten hoe de agenda's zijn gedeeld, dus ze hebben geen pop-upherinneringen voor gedeelde agenda-items weer gegeven.

Wijziging van gedrag in het nieuwe model: In het nieuwe model voor delen, wordt de gedeelde agenda lokaal opgeslagen in het postvak van de geadresseerde. Wanneer mobiele toepassingen deze gedeelde agenda's synchroniseren, is het daarom mogelijk niet altijd te controleren of het om een gedeelde agenda gaat. In die gevallen hebben we vastgesteld dat als de waarde van de werkelijke herinnering is gesynchroniseerd met een geadresseerde die een EAS-of REST-client van derden gebruikt, de geadresseerde is overgelopen met herinneringen voor vergaderingen van andere personen. We onderzoeken naar manieren om de herinneringen te verbeteren zonder dat klanten van derden worden gebreken.

De volgende tabel bevat voor beelden van de verschillen tussen herinneringen in de oude en nieuwe modellen van gedeelde agenda's.

Scenario

Herinnerings waarde die door de eigenaar wordt weer gegeven

R eminder waarde die de ontvanger heeft gezien in het oude model van delen

Herinnerings waarde die de geadresseerde heeft gezien in het nieuwe model van delen

Agenda-eigenaar maakt een vergadering op de gedeelde agenda met een herinnering van 30 minuten

30 minuten

30 minuten

Geen

Geadresseerde van agenda maakt een vergadering op de gedeelde agenda met een herinnering van 30 minuten

30 minuten (en deel nemers ontvangen een vergadering met een herinnering van 30 minuten)

30 minuten

Geen

Geadresseerde van agenda bewerkt een bestaande vergadering in de gedeelde agenda voor een herinnering van 60 minuten

60 minuten (als dit is gewijzigd via een oud model)

30 minuten (als dit is bewerkt via een nieuw model)

60 minuten

60 minuten (geadresseerde ontvangt een pop-upherinnering van 60 minuten vóór de start van de vergadering)

In het verleden was er geen consistente set opties voor machtigings niveaus voor Outlook-clients. Als onderdeel van deze verbeteringen worden in bijgewerkte Outlook-clients een vereenvoudigde en consistente set machtigings niveaus voor delen weer gegeven.

VerOuderde machtigings niveaus

Vereenvoudigde machtigings niveaus

Niet gedeeld

Niet gedeeld

Geen

Geen

Beschikbaarheids info

Alleen beSchik baarheid

Kan zien wanneer ik bezet ben

Beschikbaarheids info, onderwerp, locatie

Beperkte Details

Kan titels en locaties weer geven

Lezer

Volledige gegevens

Kan alle details weer geven

Editor

Kan bewerken

Owner

Publicerend redacteur

Publicerend auteur

Auteur

Niet-bewerkende auteur

Groep

Aangepast

Aangepast

Delegeren

Delegeren

Als de eigenaar Outlook op het web, Outlook voor iOS, Outlook voor Android of Outlook voor Mac gebruikt om machtigingen te wijzigen, wordt het exemplaar van de agenda van de geadresseerde onmiddellijk opnieuw gesynchroniseerd met het nieuwe machtigings niveau.

Als de eigenaar een andere toepassing gebruikt om de machtigingen te wijzigen, wordt de agenda in de komende uren even opnieuw gesynchroniseerd, maar wordt deze niet meteen uitgevoerd.

Als de eigenaar iemands machtigingen voor de agenda verwijdert, wordt deze actie binnen een paar uur gedetecteerd en gebeurt er een van de volgende drie dingen:

 • Als de geadresseerde zich in dezelfde organisatie bevindt en de eigenaar van de agenda de gebruiker heeft ingesteld op een andere machtiging dan geen, wordt de agenda van de geadresseerde bijgewerkt met het machtigings niveau van de standaard gebruiker. De gedeelde agenda blijft in het nieuwe model, maar heeft mogelijk een ander machtigings niveau.

 • Als de geadresseerde zich in dezelfde organisatie bevindt en de agenda van de eigenaar van de agenda niet wordt gedeeld met de gebruiker van mijn organisatie (standaard), wordt de gedeelde agenda verwijderd uit het postvak van de geadresseerde. De geadresseerde ziet de gedeelde agenda niet meer in de lijst met agenda's.

 • Als de geadresseerde zich in een andere organisatie bevindt, wordt de synchronisatie met de gedeelde agenda gestopt, maar wordt deze niet verwijderd.

Gedelegeerden kunnen altijd gedelegeerde Vergader berichten weer geven vanaf hun mobiele telefoon, omdat de uitnodigingen zijn ontvangen in hun postvak in. In het verleden hebben gemachtigden echter niet aangegeven of de uitnodiging voor de vergadering voor hen is bedoeld of voor degene voor wie hij of zij een gemachtigde is.

Om dit scenario beter te ondersteunen, hebben Outlook voor iOS en Outlook voor Android een gebruikers interface toegevoegd om te voor komen dat de uitnodiging voor de vergadering is bedoeld. Kijk bijvoorbeeld naar ' ontvangen voor Allan Deyong ' in de volgende scherm afbeeldingen, wat aangeeft dat de uitnodiging en het e-mail bericht voor Allan zijn, niet voor de gemachtigde.

Schermafbeelding ziet u mobiele apparaatscherm met uitnodiging-agenda-item. Schermafbeelding ziet u mobiele apparaatscherm met e-mailbericht.

Het nieuwe model voor het delen van agenda's verschilt per e-mailclient van derden in een paar scenario's, die hieronder worden beschreven.

 • In EAS-clients zien geadresseerden met machtigingen als alleen-lezen de optie voor het maken van een vergadering of het beantwoorden van een vergadering op die alleen-lezen agenda. Dit wordt lokaal opgeslagen in de cache van de client, maar de wijzigingen worden door de server geweigerd. De wijzigingen van de geadresseerde worden niet weer gegeven in de agenda van de eigenaar omdat ze geen bewerkings machtigingen hebben. Dit probleem treedt op omdat EAS-clients geen onderscheid maken tussen alleen-lezen en lees-en schrijf machtigingen voor gedeelde agenda's en alle agenda's behandelen als bewerkbaar.

 • Sommige clients van derden hebben client logica om de huidige gebruiker altijd toe te voegen als een deel nemer van vergaderingen. Als de gebruiker echter gebruikmaakt van de eigen agenda-apps op de telefoon en een vergadering bekijkt in de agenda van iemand anders, kunnen ze hun naam zien in de lijst met genodigden. Dit gebeurt alleen als de agenda wordt weer gegeven in Agenda toepassingen van derden: wanneer ze dezelfde vergadering bekijken op Outlook voor iOS of Outlook voor Android, zien ze hun naam niet in de lijst met deel nemers.

 • We bieden geen ondersteuning voor de gedeelde agenda verbeteringen voor EWS-clients, waardoor verbeteringen niet beschikbaar zijn in een agenda toepassing die EWS gebruikt, zoals Mac OS X.

  Notities: 

  • Outlook voor Mac gebruikt momenteel EWS en geeft verouderde gedeelde agenda's weer die deze verbeteringen niet hebben.

  • In de agenda-app in Mac OS X wordt EWS gebruikt en worden verouderde gedeelde agenda's weer gegeven die niet over deze verbeteringen beschikken.

Veelgestelde vragen

Ik wil niet dat de agenda's van mijn gebruikers worden gesynchroniseerd met mobiele telefoons. Welke instellingen kan ik gebruiken om dit uit te scha kelen?

Er zijn geen plannen om de gedeelde agenda verbeteringen voor tenants uit te scha kelen.

Mijn gebruikers maken zich zorgen over gegevens gebruik wanneer gedeelde agenda's worden gesynchroniseerd met hun mobiele telefoons. Hoe weet ik ze?

Als u de optie gedeelde agenda in de lijst met agenda's, Outlook voor iOS, Outlook voor Android en Windows 10 Mobile wist, worden de agenda's die niet zijn geselecteerd, niet gesynchroniseerd. De meeste mobiele agenda toepassingen moeten dit gedrag ook volgen.

Is dit ook van toepassing op resource kalenders?

Alle agenda's die kunnen worden gedeeld, komen in aanmerking voor deze verbeteringen. Als een gebruiker zijn of haar agenda, een gedeelde Postvak agenda of een agenda van een resource postvak heeft gedeeld en de geadresseerde accepteert met Outlook op het web, Outlook voor iOS of Outlook voor Android, worden deze verbeteringen weer gegeven.

In dit geval zijn er echter enkele inconsistenties met betrekking tot de manier waarop machtigingen in de lijst met machtigingen in Outlook worden weer gegeven in vergelijking met de machtigingen lijst van het beheer centrum. We werken eraan om de machtigingen consistent te laten zien. De functionaliteit van de gedeelde agenda werkt echter als een gedetailleerde beschrijving van de agenda's van een resource postvak en de geadresseerde kan de resource agenda op hun mobiele telefoon zien.

Hebt u nu ondersteuning voor het delen van een agenda voor Office 365-groepen?

Nog niet, maar het is wel hoog in de lijst. U kunt op dit moment alleen agenda's delen met afzonderlijke gebruikers of met beveiligings groepen.

Tijd lijn voor verbeterde kalenders op clients

Hieronder ziet u een overzicht van de huidige status van de verbeteringen in de agenda. Onderstaande tijd lijnen kunnen worden gewijzigd.

Verbeterd

Web

Desktop

Macintosh

iOS

Android

Windows 10 Mobile

Mijn agenda delen met vereenvoudigde machtigingen

✔ * *

Q4 2018

Niet gepland

Een agenda accepteren in het nieuwe model

✔ * *

Q4 2018

Direct synchroniseren via het nieuwe model

Monthly-
kanaal: Q1 2019

K3 2018

* Is alleen van toepassing op klanten die micro soft Office hebben aangeschaft op basis van een maandelijks of jaarlijks abonnement.

* * Vanaf versie 1805.

Verwante onderwerpen

Uw agenda delen in de webversie van Outlook voor zakelijke
agenda delegering in de webversie van Outlook voor bedrijven
de agenda van iemand anders beheren in de webversie van Outlook

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×