Agenda’s delen in Office 365

We zijn bezig met het aanbrengen van verbeteringen in de manier waarop gedeelde agenda's in Office 365 worden gesynchroniseerd tussen uw toepassingen. Dit artikel is bedoeld voor IT-beheerders om ze achtergrondinformatie te geven over de wijzigingen die worden geïmplementeerd.

De verbeteringen komen alleen beschikbaar voor agenda's die worden gedeeld tussen personen die Exchange Online gebruiken. Er zijn geen wijzigingen in gedeelde agenda's als de agenda van één persoon on-premises in Exchange wordt gehost.

Wanneer de verbeteringen voltooid zijn, kunnen IT-beheerders en gebruikers van de organisatie het volgende verwachten:

Deze verbeteringen worden het komende jaar geïmplementeerd. In dit artikel besteden we aandacht aan de veranderingen die al zijn doorgevoerd en bespreken we wat u in de toekomst nog kunt verwachten. Zie Tijdlijn met kalenderverbeteringen voor clients verderop in dit artikel voor een snel overzicht van planningen.

Geen IT-beheerder? Als u geen IT-beheerder bent en alleen op zoek bent naar informatie over het delen of delegeren een agenda, raadpleegt u de volgende artikelen:

Een agenda delen

De eerste verbetering is dat u uw agenda kunt delen vanuit elke Outlook-toepassing en dat in alle Outlook-toepassingen dezelfde opties voor machtigingen beschikbaar zijn. In de onderstaande tabel ziet u hoe ver we op dit moment zijn, zodat u weet wat de mogelijkheden zijn om uw agenda te delen.

Outlook-toepassing

Kan een agenda delen

Consistente en eenvoudige machtigingen bij delen

Opmerkingen

Outlook voor pc

Beschikbaar vanaf versie 1805.

Outlook voor Mac

Beschikbaar vanaf versie 16.23.326.1.

Outlook op het web

Outlook voor iOS

Outlook voor Android

Outlook-agenda voor Windows 10

✔ Zie opmerkingen

Een agenda delen is ingeschakeld voor Windows 10 op PC en wordt niet uitgebracht voor Windows 10 Mobile.

Een gedeelde agenda accepteren

De tweede verbetering is dat u eenvoudig vanuit elke Outlook-toepassing uitnodigingen voor gedeelde agenda’s kunt accepteren, om deze gedeelde agenda's vervolgens te zien op al uw apparaten. In de onderstaande tabel ziet u hoe ver we op dit moment zijn, zodat u weet wat de mogelijkheden zijn om uitnodigingen voor een gedeelde agenda te accepteren.

Outlook-toepassing

Kan een gedeelde agenda accepteren

Bij accepteren van de gedeelde agenda wordt deze op alle apparaten gesynchroniseerd

Opmerkingen

Outlook voor pc

Beschikbaar vanaf versie 1805.

Outlook voor Mac

Beschikbaar vanaf versie 16.23.326.1.

Outlook op het web

Outlook voor iOS

Outlook voor Android

Outlook-agenda voor Windows 10Agenda voor Windows 10

✔ Zie opmerkingen

Dit is nog niet ingeschakeld voor alle Windows 10 mobiele gebruikers.

Gedeelde agenda's synchroniseren en bewerken

De derde verbetering is dat u al uw gedeelde agenda's kunt bekijken op elk apparaat of in elke agendatoepassing. Als iemand een gedeelde agenda wijzigt, zien alle andere personen die de agenda delen deze wijzigingen meteen. U zult ook merken dat het weergeven en bewerken van gedeelde agenda's is verbeterd. Het werken met een gedeelde agenda is nu net zo snel en betrouwbaar als het beheren van uw eigen agenda.

Wanneer een gebruiker nu zijn agenda deelt met anderen, zien deze de verbeterde gedeelde agenda-ervaring na het accepteren van de uitnodiging. Als ze hun agenda echter delen met mensen voordat deze wijzigingen zijn ingeschakeld, zien ze deze verbeteringen niet automatisch.

Als u bestaande gedeelde agenda's wilt upgraden naar de nieuwe gedeelde agenda-ervaring, vraagt u de gebruikers om de instructies te volgen in Een bestaande gedeelde agenda upgraden naar het nieuwe model, verderop in dit artikel. Nadat gebruikers zijn geüpgraded naar het nieuwe model, zullen gedeelde agenda's met hun mobiele telefoons worden gesynchroniseerd. In de toekomst worden gedeelde agenda's automatisch bijgewerkt, maar er is nog geen planning bekend voor dit geautomatiseerde upgrade-proces.

Als de optie voor direct synchroniseren is ingeschakeld, worden wijzigingen van anderen direct weergegeven in een gedeelde agenda. Op dit moment wordt direct synchroniseren niet door alle typen gedeelde agenda's ondersteund. In de volgende secties wordt beschreven welke typen gedeelde agenda's en agendatoepassingen ondersteuning bieden voor direct synchroniseren.

Direct synchroniseren wordt alleen ingeschakeld als beide gebruikers zich in dezelfde Office 365-tenant bevinden, of als de agenda wordt gedeeld door een gebruiker van Outlook.com.

De onderstaande tabel bevat meer informatie over de configuratietypen die ondersteuning bieden voor direct synchroniseren. In de toekomst wordt direct synchroniseren ingeschakeld voor alle agenda's die worden gedeeld tussen gebruikers van Office 365 en Outlook.com.

Eigenaar van agenda

Ontvanger van gedeelde agenda

Direct synchroniseren ingeschakeld

Opmerkingen

Office 365

Office 365
(zelfde tenant)

Kalenders worden op dit moment alleen direct gesynchroniseerd wanneer deze direct met de ontvanger zijn gedeeld.

Als de ontvanger machtigingen heeft via de standaardorganisatiegebruiker, ontvangt de ontvanger geen updates voor directe synchronisatie. Dit wordt binnenkort veranderd. Voor deze ontvangers wordt inhoud ongeveer om de drie uur gesynchroniseerd.

Office 365

Office 365
(andere tenant)

Ongeveer elke drie uur wordt er gesynchroniseerd.

Als extern delen niet is toegestaan voor de tenant van de eigenaar van de agenda, wordt dit geïnterpreteerd alsof de agenda wordt gedeeld met een externe gebruiker.

Office 365

Outlook.com of
Service van derden zoals Gmail.com

Deze configuratie resulteert momenteel in een URL voor ICS (Internet Calendar Subscription). De ontvanger van de gedeelde agenda voegt de agenda toe met behulp van de URL voor ICS en de timing van de synchronisatie wordt bepaald door de agendaservice van de ontvanger.

Als de ontvanger zich bijvoorbeeld in Outlook.com bevindt, wordt de agenda ongeveer elke drie uur bijgewerkt. Als de ontvanger werkt in Gmail.com, wordt de agenda elke 24-48 uur bijgewerkt.

Outlook.com

Outlook.com

Outlook.com

Office 365

Outlook.com

Service van derden zoals Gmail.com

Deze configuratie genereert momenteel een ICS-URL. De ontvanger voegt de agenda toe met behulp van de URL voor ICS en de timing van de synchronisatie wordt bepaald door de agendaservice van de ontvanger.

Als de ontvanger zich bijvoorbeeld in Outlook.com bevindt, wordt de agenda ongeveer elke drie uur bijgewerkt. Als de ontvanger werkt in Gmail.com, wordt de agenda elke 24-48 uur bijgewerkt.

De onderstaande tabel bevat meer informatie over de toepassingen die ondersteuning bieden voor direct synchroniseren.

Toepassing

Ondersteunt direct synchroniseren

Opmerkingen

Outlook voor pc

Nog niet beschikbaar; zie opmerkingen.

Direct synchroniseren komt naar verwachting voor gebruikers van Office 365 beschikbaar in de zomer van 2019 via maandelijkse updates.

Outlook voor Mac

Beschikbaar vanaf versie 16.23.326.1.

Outlook op het web

Outlook voor iOS

Outlook voor Android

Outlook-agenda voor Windows 10

REST-toepassingen

Exchange ActiveSync toepassingen

Opmerking: Exchange Web Services (EWS) API biedt geen ondersteuning voor direct synchroniseren.

Als u direct synchroniseren wilt gebruiken, moet de gedeelde agenda zijn ingeschakeld voor direct synchroniseren en moet de kalendertoepassing worden bijgewerkt.

Als de gedeelde agenda is ingeschakeld voor directe synchronisatie en de gebruiker deze bekijkt op Outlook op het web, Outlook voor iOS of Outlook voor Android, is de nieuwe synchronisatie-ervaring in gebruik.

Als de gebruiker de gedeelde agenda in Outlook voor Mac bekijkt, is de nieuwe synchronisatie-ervaring zichtbaar als de agenda via een uitnodiging voor delen is toegevoegd. Als de gedeelde kalender is toegevoegd via Bestand > Map van een andere gebruiker openen of als het account als gedelegeerd account is toegevoegd, wordt de oude synchronisatie-ervaring gebruikt. Wijzigingen zijn mogelijk sneller zichtbaar in de webversie van Outlook, Outlook voor iOS en Outlook voor Android.

Als de gebruiker de gedeelde agenda in Outlook op een pc bekijkt, is de oude synchronisatie-ervaring zichtbaar, ongeacht de manier waarop de agenda is toegevoegd. Momenteel kunnen voor dezelfde gedeelde agenda de wijzigingen sneller worden weergegeven in Outlook op het web, Outlook voor iOS, Outlook voor Android en Outlook voor Mac dan in Outlook voor pc.

Technische details van de verbeteringen aan de gedeelde agenda

In deze sectie wordt beschreven hoe deze verbeteringen tot stand zijn gekomen en wat er is veranderd in de architectuur van gedeelde agenda's in Office 365.

Terminologie

Hier volgen enkele termen die worden gebruikt in de onderstaande toelichting:

 • Gedeelde agenda: Een agenda die is gedeeld met machtigingen voor weergeven, bewerken of delegeren

 • Eigenaar: De persoon die de agenda heeft gedeeld

 • Ontvanger: De persoon met wie de agenda is gedeeld

 • Oud model: het oude gedrag van gedeelde agenda's

 • Nieuw model: Het nieuwe gedrag van gedeelde agenda's

De verbeteringen komen alleen beschikbaar voor agenda's die worden gedeeld tussen personen die Exchange Online gebruiken. Er zijn geen wijzigingen in gedeelde agenda's als de agenda van één persoon on-premises in Exchange wordt gehost.

Kenmerk

Oud model

Nieuw model

Hoe de gedeelde agenda wordt opgeslagen

Er wordt een item (vergelijkbaar met een hyperlink) opgeslagen in het postvak van de ontvanger. Het item verwijst naar het postvak van de eigenaar, maar er worden geen agendagegevens opgeslagen in het postvak van de ontvanger.

Er wordt een nieuwe agenda gemaakt in het postvak van de ontvanger en deze agenda bevat een kopie van de agenda van de eigenaar (die één jaar teruggaat vanaf de datum van acceptatie van de uitnodiging).

Hoe de ontvanger toegang heeft tot de gedeelde agenda

Kan rechtstreeks lezen en schrijven vanuit het postvak van de eigenaar.

Kan lezen en schrijven vanuit de lokale kopie van de gedeelde agenda die is opgeslagen in het eigen postvak van de ontvanger.

Hoe wijzigingen in de gedeelde agenda worden gesynchroniseerd

De toepassing controleert regelmatig het postvak van de eigenaar op wijzigingen en synchroniseert deze vervolgens.

De service zorgt ervoor dat wijzigingen onmiddellijk worden gesynchroniseerd naar de lokale kopie van de ontvanger. Hierdoor wordt er een pushmelding getriggerd naar de toepassing, die de wijzigingen vervolgens direct synchroniseert.

De toepassingen waarmee de ontvanger de gedeelde agenda kan raadplegen

 • Outlook voor pc

 • Outlook voor Mac

 • Outlook op het web

 • Outlook voor pc

 • Outlook voor Mac

 • Outlook op het web

 • Outlook voor iOS

 • Outlook voor Android

 • Outlook-agenda voor Windows 10

 • Alle REST- en EAS-toepassingen

Zie voor meer informatie Functionaliteitsverschillen in gedeelde agenda's van nieuw model verderop in dit artikel.

Gebruikers die een nieuwe uitnodiging voor een gedeelde agenda accepteren vanuit een bijgewerkte versie van Outlook, maken meteen gebruik van het nieuwe model voor gedeelde agenda's.

De eenvoudigste manier voor een gebruiker om te controleren of ze het nieuwe model voor het delen van agenda's gebruiken, is om te controleren of de gedeelde agenda op hun mobiele telefoon wordt weergegeven. Zo ja, dan is de gedeelde agenda al bijgewerkt naar het nieuwe model.

Als u liever MFCMapi gebruikt, moet u ervoor zorgen dat aan deze voorwaarden wordt voldaan:

 • Er wordt een lokale map voor de gedeelde agenda weergegeven in de substructuur van de agenda.

 • Er staat een vermelding in de tabel Common Views > Associated Contents. De naam van de benoemde eigenschap van de vermelding is SharingCalendarGroupEntryAssociatedLocalFolderId, en deze verwijst naar de id van de lokale map van de gedeelde agenda.

Als de gebruiker wil dat zijn of haar gedeelde agenda's over deze verbeteringen beschikken, moet de gebruiker de gedeelde agenda opnieuw maken via een van de volgende twee opties:

 1. Vraag de eigenaar van de agenda om deze opnieuw met u te delen. De gebruiker kan dit doen vanuit elke Outlook-toepassing, zoals Outlook voor iOS of Outlook voor Android. De gebruiker moet dan de uitnodiging voor de gedeelde agenda accepteren via een bijgewerkte versie van Outlook. Het is belangrijk dat de gebruiker de uitnodiging accepteert met een bijgewerkte versie van Outlook. Als de gebruiker de uitnodiging accepteert met een oudere versie van Outlook, beschikt de gedeelde agenda niet over deze verbeteringen. U hoeft bestaande gedeelde agenda's niet te verwijderen voordat u de uitnodiging opnieuw accepteert.

 2. Open de agenda vanuit Outlook voor iOS of Outlook voor Android.In dit geval hoeft de eigenaar de agenda niet opnieuw te delen. De gebruiker hoeft de gedeelde agenda alleen toe te voegen in Outlook voor iOS of Outlook voor Android. De agenda wordt dan automatisch bijgewerkt. De optie om een gedeelde agenda toe te voegen is beschikbaar in de agendamodule: Klik op de profielfoto in de linkerbovenhoek om de lijst met agenda's weer te geven. Klik vervolgens op de + in de linkerbovenhoek en selecteer Gedeelde agenda's toevoegen.

  Opmerking: Als een gedeelde agenda wordt geopend door naar de map van de eigenaar van de agenda te zoeken, wordt de agenda toegevoegd via het oude model.

In de toekomst worden gedeelde agenda's altijd bijgewerkt naar het nieuwe model, ongeacht welke methode u gebruikt. Het is echter nog niet bekend vanaf wanneer.

Methoden voor het synchroniseren van gedeelde agenda's

In deze sectie wordt beschreven waar en wanneer direct synchroniseren op dit moment plaatsvindt. De volgende tabel geeft een overzicht van de synchronisatietypen die bestaan voor gedeelde agenda's in het nieuwe model.

Update-methode

Hoe wijzigingen worden gesynchroniseerd

Ondersteunde agenda's (momenteel)

Directe updates

Wijzigingen worden onmiddellijk gesynchroniseerd. Dit geldt voor agenda's die worden gedeeld tussen gebruikers in dezelfde Office 365-tenant of die zijn gedeeld door een gebruiker van Outlook.com.

 • Gedeeld door een gebruiker van Outlook.com met een gebruiker van Outlook.com of Office 365.

 • Rechtstreeks gedeeld tussen Office 365 gebruikers in dezelfde tenant.

Periodieke updates

Wijzigingen worden periodiek gesynchroniseerd (in de meeste gevallen binnen drie uur). Ontvangers zien wijzigingen in een gedeelde agenda niet direct, maar de kopie wordt om de paar uur bijgewerkt.

 • Indirect gedeeld tussen Office 365-gebruikers in dezelfde tenant (via standaardmachtigingen voor gebruikers of via een beveiligingsgroep met meer dan 100 leden)

 • Gedeeld tussen Office 365-gebruikers in verschillende tenants, met extern delen ingeschakeld.

ICS-abonnement

Er wordt een URL voor ICS (Internet Calendar Subscription) gegenereerd wanneer de agenda wordt gedeeld. Ontvangers kunnen deze URL gebruiken om de gedeelde agenda toe te voegen aan een agendaservice die ze gebruiken. Bij gebruik van een ICS-URL bepaalt de agendaservice van de ontvanger wanneer de agenda wordt gesynchroniseerd met nieuwe gegevens. Als de ontvanger een gebruiker van Outlook.com is, wordt er ongeveer elke drie uur gesynchroniseerd.

 • Gedeeld tussen Office 365-gebruikers in verschillende tenants, met extern delen uitgeschakeld.

 • Door een Office 365-gebruiker gedeeld met een gebruiker van Outlook.com.

 • Door een gebruiker van Office 365 of Outlook.com gedeeld met iemand die een agendaservice van derden gebruikt, zoals Gmail.

Een gebruiker kan op een van de volgende manieren toegang krijgen tot een gedeelde agenda:

 • Directe machtigingen: de eigenaar van de agenda heeft deze rechtstreeks gedeeld met de ontvanger en de ontvanger wordt afzonderlijk weergegeven in de lijst met machtigingen van de eigenaar van de agenda.

 • Groepsmachtigingen: de eigenaar van de agenda heeft deze gedeeld met een beveiligingsgroep, waarvan de ontvanger een lid is.

 • Standaardmachtigingen: de eigenaar van de agenda heeft een standaardmachtiging ingesteld voor gebruikers in dezelfde organisatie, en de ontvanger heeft toegang via de standaardmachtiging.

Op dit moment wordt direct synchroniseren alleen ingeschakeld voor directe machtigingen en voor groepsmachtigingen als de groep kleiner is dan 100. In de toekomst wordt directe synchroniseren ingeschakeld voor alle drie de bovenstaande machtigingstypen. Als de gebruiker bovendien met meer dan 500 ontvangers heeft gedeeld (een persoon of een groep telt elk als één ontvanger), wordt directe synchronisatie niet ingeschakeld.

We bieden nog geen ondersteuning voor direct synchroniseren voor delen buiten uw tenant. Hoewel het mogelijk is om in deze configuratie te delen, vindt de synchronisatie dan periodiek plaats. Er zijn twee scenario's waarin delen tussen tenants mogelijk is:

 • Van de ene Office 365-gebruiker naar de andere Office 365-gebruiker (als extern delen is ingeschakeld)

  In het eerste scenario wordt er een volledig gedeelde agenda gemaakt, maar vindt de synchronisatie ongeveer elke drie uur plaats. Uiteindelijk zal ook voor deze configuratie directe synchronisatie mogelijk zijn.

 • Tussen een Office 365-gebruiker en een gebruiker van Outlook.com. Als extern delen is uitgeschakeld, valt het delen met een andere Office 365-gebruiker ook in deze categorie.

  Wanneer u deelt wordt er een URL voor ICS gegenereerd, die de ontvanger kan gebruiken om de agenda toe te voegen aan een agendaservice. Bij gebruik van een ICS-abonnement bepaalt de agendaservice van de ontvanger wanneer het ICS-abonnement wordt gesynchroniseerd met nieuwe gegevens. Als de ontvanger een gebruiker van Outlook.com of Office 365 is, wordt er ongeveer elke drie uur gesynchroniseerd.

Delen met een gebruiker van een externe service zoals Gmail is een ander type agendadeling. In deze scenario’s wordt er een URL voor ICS (Internet Calendar Subscription) gegenereerd die een koppeling vormt naar de agenda van de eigenaar. Ontvangers kunnen deze URL gebruiken om de agenda weer te geven in een webbrowser of ze kunnen de ICS-URL gebruiken om de agenda als een internetagenda toe te voegen aan hun eigen agendaservice. Bij gebruik van een ICS-abonnement bepaalt de agendaservice van de ontvanger wanneer het ICS-abonnement wordt gesynchroniseerd met nieuwe gegevens. Als de ontvanger een gebruiker van Outlook.com is, wordt er ongeveer elke drie uur gesynchroniseerd. Als de ontvanger een andere agendaservice gebruikt, zoals Gmail, wordt de synchronisatie misschien minder vaak uitgevoerd.

Functionaliteitsverschillen in gedeelde agenda's met het nieuwe model

Gedeelde agenda's die het nieuwe model gebruiken, verschillen van het oude model in verschillende functionaliteitsgebieden, zoals herinneringen, machtigingen, gedelegeerde vergaderingen en externe clients.

In de eerste fase van verbeteringen voor agenda delen zien ontvangers altijd 'Herinnering=Geen' voor gedeelde agenda-items, ongeacht de echte waarde voor de herinnering voor een item. Als een ontvanger met bewerkingstoegang de herinnering voor een gedeeld agenda-item probeert te wijzigen, wordt de nieuwe waarde van de herinnering alleen lokaal opgeslagen voor de ontvanger en niet voor de eigenaar.

Herinneringen in het oude model: In het oude model voor delen heeft de ontvanger rechtstreeks toegang tot het postvak van de eigenaar van de agenda. Wanneer de ontvanger een agenda-item weergeeft, zien ze dus de waarde voor de herinnering die de eigenaar ook ziet. Outlook-clients kunnen vaststellen welke agenda's gedeelde agenda's zijn en daarom worden voor gedeelde agenda-items geen pop-up-herinneringen weergegeven.

Aangepast gedrag in het nieuwe model: In het nieuwe model voor delen wordt de gedeelde agenda lokaal opgeslagen in het postvak van de ontvanger. Als mobiele toepassingen gegevens synchroniseren uit deze gedeelde agenda's, wordt daarom mogelijk niet altijd gecontroleerd of het een gedeelde agenda betreft. In dat geval is het zo dat bij het synchroniseren van de echte waarde voor de herinnering naar een ontvanger die een EAS- of REST-client van een andere leverancier gebruikt, de ontvanger wordt overspoeld met herinneringen voor vergaderingen van andere personen. We zijn hard aan het werk om de ervaring met herinneringen te verbeteren, zonder dat dit ten koste gaat van verbindingen met clients van derden.

De volgende tabel bevat voorbeelden van hoe herinneringen in de oude en nieuwe modellen gedeelde agenda's verschillen is.

Scenario

Waarde voor herinnering die wordt gezien door de eigenaar

Waarde voor herinnering die wordt gezien door de ontvanger in het OUDE model voor delen

Waarde voor herinnering die wordt gezien door de ontvanger in het NIEUWE model voor delen

Eigenaar van agenda maakt een nieuwe vergadering in de gedeelde agenda met een herinnering op 30 minuten

30 minuten

30 minuten

Geen

Ontvanger van agenda maakt een nieuwe vergadering in de gedeelde agenda met een herinnering op 30 minuten

30 minuten (en deelnemers ontvangen een vergadering met een herinnering op 30 minuten)

30 minuten

Geen

Ontvanger van agenda wijzigt de herinnering voor een bestaande vergadering in 60 minuten

60 minuten (indien bewerkt via het OUDE model)

30 minuten (indien bewerkt via het NIEUWE model)

60 minuten

60 minuten (de ontvanger ziet 60 minuten voor aanvang van de vergadering een pop-up)

In het verleden was er geen consistente reeks opties op machtigingsniveau voor Outlook-clients. Als onderdeel van deze verbeteringen zullen bijgewerkte Outlook-clients een vereenvoudigde en consistente reeks toegangsrechten voor delen tonen.

Machtigingsniveaus beheren

Vereenvoudigde machtigingsniveaus

Niet gedeeld

Niet gedeeld

Geen

Geen

Beschikbaarheidsinfo

Alleen beschikbaarheid

Kan zien of ik bezig ben

Beschikbaarheidsinfo, onderwerp, locatie

Beperkte details

Kan titels en locaties zien

Revisor

Alle gegevens

Kan alle details zien

Editor

Mag bewerken

Eigenaar

Publicerend redacteur

Publicerend auteur

Auteur

Niet-bewerkende auteur

Medewerker

Aangepast

Aangepast

Delegeren

Delegeren

Als de eigenaar Outlook op het web, Outlook voor iOS, Outlook voor Android of Outlook voor Mac gebruikt om de machtigingen te wijzigen, wordt de kopie van de agenda van de ontvanger onmiddellijk opnieuw gesynchroniseerd naar het nieuwe machtigingsniveau.

Als de eigenaar een andere toepassing gebruikt om de machtigingen te wijzigen, wordt de agenda in de komende paar uur opnieuw gesynchroniseerd, maar gebeurt dit niet meteen.

Als de eigenaar de machtigingen van een bepaalde persoon verwijdert voor de agenda, wordt dit binnen enkele uren vastgesteld en zijn er drie mogelijkheden:

 • Als de ontvanger zich in dezelfde organisatie bevindt, en de eigenaar van de agenda voor de gebruiker Mijn organisatie (standaard) een andere machtiging heeft ingesteld dan Geen, wordt de agenda van de ontvanger bijgewerkt met het machtigingsniveau van de standaardgebruiker. De gedeelde agenda houdt het nieuwe model, maar mogelijk met een ander machtigingsniveau.

 • Als de ontvanger deel uitmaakt van dezelfde organisatie, en de eigenaar van de agenda deze niet deelt met de gebruiker Mijn organisatie (standaard), wordt de gedeelde agenda verwijderd uit het postvak van de ontvanger. De ontvanger ziet de gedeelde agenda dan niet meer in de agendalijst.

 • Als de geadresseerde zich in een andere organisatie bevindt, wordt de gedeelde agenda niet meer gesynchroniseerd. De agenda wordt dan overigens niet verwijderd.

Gedelegeerden hebben altijd al de mogelijkheid gehad om berichten voor een gedelegeerde vergadering te bekijken op hun telefoon omdat de uitnodigingen binnenkomen in hun Postvak IN. In het verleden was het echter zo dat gedelegeerden niet konden zien of de uitnodiging voor een vergadering voor hen bedoeld was of voor wie ze een gedelegeerde waren.

Om dit scenario beter te ondersteunen, is de gebruikersinterface van Outlook voor iOS en Outlook voor Android uitgebreid, zodat het duidelijk is voor wie de uitnodiging is bestemd. Let bijvoorbeeld op 'Ontvangen voor Allan Deyong' in de volgende schermafbeeldingen, wat aangeeft dat de uitnodiging en de e-mail voor Allan zijn, niet voor de gedelegeerde.

Schermafbeelding toont mobiel apparaatscherm met kalenderuitnodigingsitem. Schermafbeelding toont mobiel apparaatscherm met e-mailitem.

Het nieuwe model van het delen van agenda's verschilt in externe e-mailclients in een paar scenario's, die hieronder worden beschreven.

 • In EAS-clients hebben ontvangers met de machtiging Alleen-lezen voor een agenda de mogelijkheid om in die agenda een vergadering te maken of te reageren op een vergadering. Het resultaat van deze bewerkingen wordt lokaal opgeslagen in de cache van de client, maar de wijzigingen worden geweigerd door de server. De aanpassingen van de ontvanger worden niet doorgevoerd in de agenda van de eigenaar van de agenda omdat de ontvanger geen machtigingen voor bewerken heeft. Dit probleem treedt op omdat EAS-clients geen onderscheid maken tussen machtigingen voor alleen-lezen en lezen-schrijven voor gedeelde agenda's en alle agenda's als bewerkbaar beschouwen.

 • Sommige clients van derden maken gebruik van ingebouwde logica om altijd de huidige gebruiker toe te voegen als een deelnemer aan vergaderingen. Daarom ziet een gebruiker die de oorspronkelijke agenda-apps op zijn telefoon gebruikt en een vergadering bekijkt in de agenda van iemand anders, mogelijk hun naam in de deelnemerslijst. Dit gebeurt alleen als ze de agenda bekijken in agendatoepassingen van derden. Wanneer ze dezelfde vergadering bekijken op Outlook voor iOS of Outlook voor Android, zullen ze hun naam niet zien op de lijst met deelnemers.

 • De verbeteringen voor gedeelde agenda’s worden niet ondersteund voor EWS-clients. Dit betekent dat u uw gedeelde agenda's niet beschikbaar zijn in een agendatoepassing die gebruikmaakt van EWS, zoals Mac OS X.

  Notities: 

  • Outlook voor Mac gebruikt momenteel EWS en toont oudere gedeelde agenda's die deze verbeteringen niet hebben.

  • De Agenda-app in Mac OS X maakt gebruik van EWS en toont oudere gedeelde agenda's die deze verbeteringen niet hebben.

Veelgestelde vragen

Ik wil niet dat de agenda's van mijn gebruikers worden gesynchroniseerd naar hun mobiele telefoons. Met welke instellingen kan ik dit uitschakelen?

We hebben geen plannen om opties in te bouwen die het mogelijk maken om de verbeteringen voor gedeelde agenda's uit te schakelen voor tenants.

Mijn gebruikers maken zich zorgen over hun datalimiet wanneer gedeelde agenda's worden gesynchroniseerd met hun mobiele telefoons. Wat kan ik ze vertellen?

Als u de optie Gedeelde agenda in de agendalijst wist, zullen Outlook voor iOS, Outlook voor Android en Windows 10 Mobile de agenda's niet synchroniseren die niet zijn geselecteerd. De meeste mobiele agendatoepassingen volgen ook dit gedrag als het goed is.

Geldt dit ook voor resourcekalenders?

Elke agenda (of kalender) die kan worden gedeeld, komt in aanmerking voor deze verbeteringen. Als een gebruiker zijn agenda, de agenda van een gedeeld postvak of de postvak van een resourcekalender deelt, en de ontvanger accepteert met de Outlook op het web, Outlook voor iOS of Outlook voor Android, krijgen ze de beschikking over deze verbeteringen.

Met name voor resourcepostvakken is het echter zo dat er enkele inconsistenties zijn voor wat betreft de manier waarop machtigingen worden weergegeven in de lijst met Outlook-machtigingen, in vergelijking met de machtigingenlijst in het beheercentrum. Er wordt aan gewerkt om de machtigingen op dezelfde manier weer te geven. De functionaliteit voor gedeelde agenda’s werkt echter zoals hierboven is beschreven voor resourcekalenders, en de ontvanger kan de resourcekalender dus zien op zijn of haar mobiele telefoon.

Is het nu mogelijk om een agenda te delen met Office 365-groepen?

Nog niet, maar dit heeft wel onze prioriteit. Op dit moment kunt u alleen agenda's delen met afzonderlijke gebruikers of met beveiligingsgroepen.

Kunnen gebruikers hun agenda's met deze wijzigingen eenvoudiger door meerdere gedelegeerden laten beheren?

Dankzij deze verbeteringen, en dan met name de snellere synchronisatie, kunnen meerdere personen eenvoudiger dezelfde agenda beheren. Een situatie met meerdere gedelegeerden is echter geen doel van deze eerste verbeteringen. Voor het beste resultaat raden we aan dat één gedelegeerde de gedeelde agenda beheert.

Tijdlijn van agendaverbeteringen bij de diverse clients

Hieronder ziet u een overzicht van de huidige status van de agendaverbeteringen. De onderstaande tijdlijnen kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Verbetering

Web

PC*

Mac*

iOS

Android

Windows 10 Mobile

Mijn agenda delen met vereenvoudigde machtigingen

✔**

✔***

Niet gepland

Een agenda accepteren voor gebruik met het nieuwe model

✔**

✔***

Directe synchronisatie via het nieuwe model

Maandelijks kanaal:
2019

✔***

* Alleen van toepassing op klanten die een maandelijks of jaarlijks abonnement op Microsoft Office hebben gekocht.

** Beschikbaar vanaf versie 1805.

*** Beschikbaar vanaf versie 16.23.326.1.

Verwante onderwerpen

Uw agenda delen in de webversie van Outlook voor bedrijven
Agendadelegering in de webversie van Outlook voor Bedrijven
De agenda van iemand anders beheren in de webversie van Outlook

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×