Afwijking van kosten (velden)

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

De toewijzingsvelden Afwijking van kosten bevatten het verschil tussen de kosten volgens basislijn en de totale kosten van een taak, resource of toewijzing. De totale kosten bestaan uit de huidige schatting van de kosten op basis van de werkelijke kosten en de resterende kosten.

De velden Afwijking van kosten zijn in verschillende categorieën onderverdeeld.

Gegevenstype    Valutaveld

Afwijking van kosten (taakveld)

Invoertype    Berekend

Berekeningswijze    De afwijking van de kosten wordt als volgt berekend:

Afwijking van kosten = Kosten - Kosten volgens basislijn

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld Afwijking van kosten aan een taakblad toe als u wilt weten of u met een taak boven of onder het budget uitkomt of precies binnen het budget blijft. Dit is een handig veld om tijdens een project de budgetprestaties tot dan toe te beoordelen. U kunt dit veld ook aan het einde van een project analyseren om de kosten en het personeel voor toekomstige projecten te plannen.

Voorbeeld    De kosten volgens de basislijn van een taak bedragen € 500, omdat u oorspronkelijk had geschat dat een resource 10  uur nodig zou hebben om de taak te voltooien tegen een tarief van € 50 per uur. Als de resource de taak in slechts 5  uur voltooit, zijn de kosten volgens de basislijn € 500 en worden de kosten gewijzigd in € 250. De afwijking van de kosten is dan €  250-, waarmee wordt aangegeven dat u €  250 onder het budget voor de taak blijft.

Opmerkingen    Als de afwijking van de kosten een negatieve waarde is, liggen de kosten van de taak momenteel onder het gebudgetteerde bedrag (het basislijnbedrag). Als de afwijking van de kosten een positieve waarde is, stijgen de kosten van de taak momenteel boven het budget uit. Wanneer de taak is voltooid, wordt in dit veld het verschil tussen de kosten volgens de basislijn en de werkelijke kosten weergegeven.

Afwijking van kosten (resourceveld)

Invoertype    Berekend

Berekeningswijze    De afwijking van de kosten wordt als volgt berekend:

Afwijking van kosten = Kosten - Kosten volgens basislijn

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld Afwijking van kosten aan een resourceweergave toe als u wilt weten of u voor een resource binnen hebt budget blijft, het budget overschrijdt of het budget exact opmaakt. In de loop van een project gebruikt u dit veld om budgetprestaties tot dan toe te evalueren. Na afloop van het project is dit veld handig bij een kostenanalyse of bij toekomstige projectplanningen.

Voorbeeld    De basislijnkosten voor een resource zijn €  5.000 en de kosten (totale kosten) bedragen €  4.500. De afwijking van kosten is €  500-, wat betekent dat u €  500 binnen het budget blijft.

Opmerkingen    Als de afwijking van kosten negatief is, blijven de kosten voor de resource op dat moment binnen het gebudgetteerde bedrag (of het basislijnbedrag). Als de afwijking van kosten positief is, overschrijden de kosten voor de resource op dat moment het budget.

Afwijking van kosten (toewijzingsveld)

Invoertype    Berekend

Berekeningswijze    De afwijking van de kosten wordt als volgt berekend:

Afwijking van kosten = Kosten - Kosten volgens basislijn

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld ABV aan het bladdeel van de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik toe als u wilt zien of u onder het budget voor een toewijzing blijft, het budget overschrijdt of wellicht precies binnen het budget blijft. Dit kan handig zijn als u tijdens een project de budgettaire prestaties tot dan toe wilt evalueren. Aan het einde van het project gebruikt u dit veld bij de kostenanalyse en de planning van toekomstige projecten.

Voorbeeld    Als de kosten volgens de basislijn €  500 bedragen en de totale kosten €  400, is de afwijking van kosten dus €  100-. Dat betekent dat u €  100 onder het budget zit.

Opmerkingen    Als de afwijking van kosten negatief is, vallen de kosten voor de toewijzing onder het begrotingsbedrag, ofwel het bedrag volgens de basislijn. Als de afwijking van kosten positief is, vallen de kosten voor de toewijzing boven het budget. Als de toewijzing is voltooid, bevat dit veld het verschil tussen de kosten volgens de basislijn en de werkelijke kosten.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×