AFW.ET.REND, functie

In dit artikel worden de syntaxis van de formule en het gebruik van de functie AFW.ET.REND in Microsoft Excel beschreven.

Beschrijving

Berekent het rendement voor een waardepapier met een afwijkende (lange of korte) eerste termijn.

Syntaxis

AFW.ET.REND(stortingsdatum;vervaldatum;uitgifte;eerste_coupon;rente;prijs;aflossingsprijs;frequentie;[soort_jaar])

Belangrijk: Datums moeten worden opgegeven met de functie DATUM of als resultaten van andere formules of functies. Gebruik bijvoorbeeld DATUM(2008;5;23) voor de datum 23 mei 2008. Er kunnen problemen optreden als u datums opgeeft als tekst.

De syntaxis van de functie AFW.ET.REND heeft de volgende argumenten:

 • stortingsdatum    Vereist. De stortingsdatum van het waardepapier. De stortingsdatum van het waardepapier is de datum (na de uitgiftedatum) waarop het waardepapier aan de koper wordt verkocht.

 • vervaldatum    Vereist. De vervaldatum van het waardepapier. De vervaldatum is de datum waarop het waardepapier verloopt.

 • uitgifte    Vereist. De uitgiftedatum van het waardepapier.

 • eerste_coupon    Vereist. De eerste couponvervaldatum van het waardepapier.

 • rente    Vereist. Het rentepercentage van het waardepapier.

 • prijs    Vereist. De prijs van het waardepapier.

 • aflossingsprijs    Vereist. De aflossingsprijs van het waardepapier per € 100 nominale waarde.

 • frequentie    Vereist. Het aantal couponuitbetalingen per jaar. Bij jaarlijkse betalingen geeft u 1 op, bij halfjaarlijkse betalingen 2 en bij driemaandelijkse betalingen 4.

 • soort_jaar    Optioneel. Het type dagentelling dat wordt gebruikt.

soort_jaar

Als u het volgende type dagentelling wilt

0 of weggelaten

Amerikaans (NASD) 30/360

1

Werkelijk/werkelijk

2

Werkelijk/360

3

Werkelijk/365

4

Europees 30/360

Opmerkingen

 • In Microsoft Excel worden datums opgeslagen als seriële getallen, zodat ze in berekeningen kunnen worden gebruikt. Standaard is de datum 1 januari 1900 het seriële getal 1. De datum 1 januari 2008 is dan het seriële getal 39.448, omdat deze datum 39.448 dagen na 1 januari 1900 valt.

 • De stortingsdatum is de datum waarop de koper een coupon, zoals een obligatie koopt. De vervaldatum is de datum waarop een coupon verloopt. Stel bijvoorbeeld dat er op 1 januari 2008 een obligatie met een looptijd van 30 jaar is uitgegeven en dat deze obligatie zes maanden later wordt gekocht. In dat geval is de uitgiftedatum 1 januari 2008 en de stortingsdatum is 1 juli 2008. De vervaldatum is 1 januari 2038, 30 jaar na de uitgiftedatum, 1 januari 2008.

 • stortingsdatum, vervaldatum, uitgifte, eerste_coupon en soort_jaar worden afgekapt tot gehele getallen.

 • Als stortingsdatum, vervaldatum, uitgifte of eerste_coupon een ongeldig serieel getal voor een datum is, geeft AFW.ET.REND de foutwaarde #WAARDE! als resultaat.

 • Als rente < 0 of prijs = 0, geeft AFW.ET.REND de foutwaarde #GETAL! als resultaat.

 • Als soort_jaar < 0 of > 4, geeft AFW.ET.REND de foutwaarde #GETAL! als resultaat.

 • Als niet aan de volgende voorwaarde is voldaan, geeft AFW.ET.REND de foutwaarde #GETAL! als resultaat:

  vervaldatum > eerste_coupon > stortingsdatum > uitgifte

 • Bij de berekening van AFW.ET.REND wordt in Excel een iteratieve techniek gebruikt, namelijk de methode van Newton. Deze methode wordt toegepast op de formule voor AFW.ET.PRIJS, waarbij het rendement via 100 iteraties wordt gewijzigd, totdat de geschatte prijs bij een gegeven rendement de werkelijke prijs het dichtst benadert. Zie AFW.ET.PRIJS voor informatie over de formule voor AFW.ET.REND.

Voorbeeld

Kopieer de voorbeeldgegevens uit de volgende tabel en plak deze in cel A1 van een nieuw Excel-werkblad. Om resultaten van formules weer te geven, selecteert u deze, drukt u op F2 en drukt u vervolgens op Enter. Indien nodig kunt u de kolombreedten aanpassen als u alle gegevens wilt zien.

Gegevens

Beschrijving argument

11 november 2008

Stortingsdatum

1 maart 2021

Vervaldatum

15 oktober 2008

Uitgiftedatum

1 maart 2009

Datum eerste coupon

5,75%

Rentepercentage van coupon

84,50

Prijs

100

Aflossingsprijs

2

De frequentie is halfjaarlijks

0

Type dagentelling: 30/360

Formule

Beschrijving

R esultaat

=AFW.ET.REND(A2; A3; A4; A5; A6; A7; A8; A9; A10)

Het rendement van een waardepapier met een afwijkende (lange of korte) eerste termijn, voor de obligatie met de gegevens in A2:A10 als argument voor de functie. Resultaat is 0,0772 of 7,72%.

7,72%

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×