Afschaffingsschema voor de eenmalige aanmelding van Yammer en DSync

Yammer eenmalige aanmelding en adreslijstsynchronisatie (DSync) zijn verouderde hulpmiddelen die door Yammer zijn ontwikkeld voordat het bedrijf werd overgenomen door Microsoft. Naarmate Yammer meer en meer geïntegreerd raakt met Office 365, elimineren we de noodzaak voor klanten om afzonderlijke hulpmiddelen te gebruiken voor Yammer. In plaats daarvan kunnen klanten gebruikmaken van de vertrouwde hulpmiddelen van Office 365 om eenmalige aanmelding in te stellen (Office 365-aanmelding met federatieve identiteit) en adreslijstsynchronisatie (Azure Active Directory Connect). Het Office 365-hulpmiddel voor aanmelding kan door uzelf worden geconfigureerd, terwijl u voor het configureren van eenmalige aanmelding van Yammer contact moet opnemen met het ondersteuningsteam van Yammer.

In dit artikel:

Opmerking : Sommige beheerders hebben op dit moment problemen met het DSync-hulpprogramma van Yammer. Raadpleeg voor probleemoplossing KB: 'Onverwachte fout tijdens aanmelden' bij het starten van het Directory Sync-hulpprogramma van Yammer.

Afschaffingsschema voor de eenmalige aanmelding van Yammer en DSync

Eenmalige aanmelding van Yammer en DSync zijn nu verouderde hulpmiddelen. Yammer-netwerken die momenteel gebruikmaken van eenmalige aanmelding van Yammer moeten overstappen op de Office 365-aanmelding voor Yammer. Netwerken met Yammer DSync moeten overstappen op Azure Active Directory-synchronisatie.

Belangrijke datums in het afschaffingsschema:

 • 18 november 2015:    aankondiging dat de hulpmiddelen voor eenmalige aanmelding van Yammer en Yammer DSync worden afgeschaft.

 • 1 april 2016:   Yammer-netwerken wordt niet meer toegestaan nieuwe configuraties voor eenmalige aanmelding of DSync in te stellen of er belangrijke wijzigingen in aan te brengen.

 • 1 december 2016:   Yammer eenmalige aanmelding en DSync werken niet meer.

Als u geen actie onderneemt vinden na 1 december 2016 de volgende wijzigingen plaats:

 • Eenmalige aanmelding van Yammer:    eenmalige aanmelding van Yammer werkt niet meer. Het netwerk wordt gestart met de Office 365-identiteit (als het netwerk is gekoppeld aan een Office 365-tenant) of met de Yammer-identiteit (aanmelding met gebruikersnaam en wachtwoord).

 • Yammer DSync:   Yammer-adreslijstsynchronisatie werkt niet meer. Er worden geen verdere wijzigingen in uw on-premises versie van Active Directory doorgevoerd in Yammer.

Scenario's voor eenmalige aanmelding van Yammer en de vervangende functies

Als u momenteel gebruikmaakt van eenmalige aanmelding van Yammer voor specifieke scenario's of specifiek gedrag, kunt u overstappen op nieuwe methoden om soortgelijke functionaliteit te kunnen blijven gebruiken. De volgende tabel bevat deze scenario's of dit gedrag evenals de respectievelijke vervanging voor dat gedrag.

Scenario voor eenmalige aanmelding van Yammer

Vervangende functie

Aanmelden:    Alle netwerkgebruikers worden omgeleid naar aanmelding bij Active Directory Federation Services (ADFS). Gebruikers zonder Active Directory Federation Services (ADFS)-referenties kunnen zich niet aanmelden.

Gebruik de schakeloptie Office 365-identiteit afdwingen om uw netwerk alleen toe te staan gebruik te maken van Office 365/Azure Active Directory-aanmeldingen, en configureer vervolgens de federatieve identiteit voor Office 365. Zie Informatie over identiteiten bij Office 365 en Azure Active Directory.

Aanmelden:    Netwerkpermalink en dieptekoppelingen leiden de gebruiker naar de mogelijkheid te verifiëren bij hun Active Directory Federation Services (ADFS)-provider

Stel in het netwerk de schakeloptie Office 365-identiteit afdwingen in op Aan om dit gedrag mogelijk te maken.

Opmerking: Wanneer Office 365-aanmelding wordt afgedwongen op een tenant waarvoor ADFS is geconfigureerd, wordt de gebruiker eerst omgeleid naar de aanmeldingspagina van Office 365. Daar moet de gebruiker mogelijk eerst een e-mailadres voor aanmelding typen om vervolgens te worden omgeleid naar ADFS van de organisatie. Dit is vereist als een gebruiker zich de eerste keer aanmeldt bij een bepaalde computer. Bij volgende aanmeldingen wordt het e-mailadres herkend en verloopt de omleiding correct, tenzij cookies worden gewist uit de cache of worden verwijderd van de computer.

Aanmelden:    Gebruikers zonder e-mailadres

Gebruikers die geen e-mailadres hebben, kunnen zich aanmelden met hun Office 365-referenties, hun UPN (User Principal name), in plaats van hun accountnaam.

Aanmelden:    Gebruikers die zich aanmelden bij de Yammer-netwerken worden omgeleid en moeten zich aanmelden bij hun Active Directory Federation Services (ADFS)-provider.

Stel uw netwerk in om de schakeloptie Office 365-identiteit afdwingen te gebruiken om dit gedrag mogelijk te maken.

Gebruikers blokkeren:    Regels kunnen worden geconfigureerd op het niveau van Active Directory Federation Services (ADFS) om te voorkomen dat bepaalde gebruikers toegang hebben tot Yammer via eenmalige aanmelding.

De gebruikerstoegang beperken:   Yammer ondersteunt het gebruik van licenties per gebruiker toe op het niveau van Azure Active Directory, waarbij dezelfde licentiemechanismen worden gebruikt die momenteel andere werkbelastingen ondersteunen, zoals SharePoint en Exchange. Als beheerder van Office 365 kunt u het selectievakje Yammer-licentie gebruiken om voor elke gebruiker de toegang tot de Yammer-service te beheren. Hier vindt u meer informatie over het beperken van de toegang: Yammer-gebruikerslicenties beheren in Office 365

Netwerken zijn niet verbonden met Office 365-tenants:    Netwerken kunnen worden verbonden met Office 365-tenants, maar eenmalige aanmelding van Yammer werkt ook op tenants die geen verbinding hebben met Office 365.

U moet uw Yammer-netwerk activeren via Office 365. Vanaf 1 december 2016 ondersteunen netwerken die niet zijn gekoppeld aan een Office 365-tenant alleen de oudere Yammer-identiteit (aanmelden met e-mailadres en wachtwoord).

Scenario's voor DSync van Yammer en de vervangende functies

Als u momenteel gebruikmaakt van Yammer DSync voor specifieke scenario's of specifiek gedrag, kunt u overstappen op nieuwe methoden om soortgelijke functionaliteit te kunnen blijven gebruiken. De volgende tabel bevat deze scenario's of dit gedrag evenals de respectievelijke vervanging voor dat gedrag.

Yammer DSync-scenario

Vervangende functie

Inrichten:    Gebruikers worden bulksgewijs aangemaakt in Yammer door het hulpmiddel Yammer DSync. Vervolgens meldt elke gebruiker zich aan bij de Yammer-services via een aanmeldingsprocedure die uit meerdere stappen bestaat.

Gebruikers worden bulksgewijs aangemaakt in Office 365 door het hulpmiddel Azure Active Directory Connect. Vervolgens heeft elke gebruiker toegang tot de Yammer-service zonder dat daarvoor een afzonderlijke aanmeldingsprocedure nodig is.

Toewijzen:   Yammer-gebruikers worden toegewezen aan Active Directory via hun e-mailadressen, maar alleen primaire e-mailadressen worden gesynchroniseerd met Yammer.

Gebruikers worden toegewezen aan een Office 365-gebruiker met behulp van hun primaire e-mailadressen, proxyadressen en UPN (User Principal name), in die volgorde.

Synchronisatie van gebruikerseigenschap:    Wijzigingen in de gebruikerseigenschap worden van on-premises Active Directory gesynchroniseerd naar Yammer met behulp van het hulpmiddel DSync van Yammer. Het toewijzen van veldsynchronisatie kan worden geconfigureerd.

Wijzigingen in de gebruikerseigenschap van on-premises Active Directory worden doorgevoerd in Azure Active Directory met behulp van het hulpmiddel Azure Active Directory Connect. Het toewijzen van veldsynchronisatie kan worden geconfigureerd. Meer informatie vindt u hier: Wijzigingen in synchronisatieregels. Alle hoofdeigenschappen van Azure Active Directory-gebruikers worden gesynchroniseerd met Yammer.

Zie Yammer-gebruikers gedurende hun levenscyclus beheren vanuit Office 365 voor meer informatie.

Actieve deelnameperiode van gebruiker:    Gebruikers worden buiten werking gesteld in Yammer als ze buiten werking zijn gesteld in of verwijderd zijn uit on-premises Active Directory.

De mogelijkheid om Yammer-gebruikers gedurende hun levenscyclus te beheren vanuit Office 365 is momenteel beschikbaar.

Meldingen:    Beheerders beschikken over de mogelijkheid om een bericht op te stellen dat naar gebruikers wordt verzonden wanneer het account voor het eerst in Yammer wordt gemaakt.

Deze functie wordt niet ondersteund.

Rapporten:    Een beheerder kan naar de netwerkbeheersectie gaan om een rapport te bekijken van gebruikers in het netwerk die oorspronkelijk niet via synchronisatie zijn gemaakt.

Deze functie wordt niet ondersteund en is niet noodzakelijk omdat de integratie van Office 365 en Azure Active Directory zowel functies voor aanmelding en synchronisatie bevat, waardoor een netwerk wordt gemarkeerd voor Office 365-identiteit afdwingen en gebruikers alleen toegang wordt verleend die zich in de Office 365-adreslijst bevinden en die over Yammer-licenties beschikken.

Netwerken niet verbonden met Office 365:   Yammer DSync werkt in netwerken die niet verbonden zijn met Office 365.

Netwerken die niet zijn gekoppeld aan Office 365 ondersteunen geen adreslijstsynchronisatie.

Overstappen op het gebruik van de Office 365-aanmelding voor Yammer en Azure Active Directory-synchronisatie

Volg deze procedure om over te stappen van het gebruik van eenmalige aanmelding van Yammer en Yammer DSync door u aan te melden bij Office 365 voor het synchroniseren van Yammer en Azure Active Directory.

Stroomdiagram met vier stappen voor het vervangen van Yammer SSO en Yammer DSync door Office 365-aanmelding voor Yammer en Azure Active Directory Connect.
 1. Zorg ervoor dat alle domeinen die zijn gekoppeld aan uw Yammer-netwerk worden geverifieerd in uw Office 365-tenant.

  Als u domeinen in Yammer hebt die niet in Office 365 voorkomen, moet u deze domeinen controleren en toevoegen aan Office 365. Dit is een vereiste om te kunnen doorgaan met de volgende stap. Als u wilt zien welke domeinen er deel uitmaken van uw Yammer-netwerk, gaat u naar de sectie voor de netwerkbeheerder in Yammer en vervolgens naar de pagina Netwerkmigratie. Tijdens de eerste stap in de netwerkmigratie ziet u de domeinen die momenteel gekoppeld zijn aan het Yammer-netwerk, en worden de domeinen aangeroepen die reeds aan de Office 365-tenant zijn toegevoegd. Zie Een TXT- of MX-record toevoegen voor verificatie als u meer domeinen aan Office 365 wilt toevoegen.

 2. Zorg ervoor dat uw Office 365-adreslijst alle gebruikers in uw bedrijf bevat.

  U kunt of Azure Active Directory Connect gebruiken om met uw on-premises Active Directory te synchroniseren of u kunt ze handmatig beheren. Zie Uw on-premises identiteiten integreren met Azure Active Directory voor meer informatie over Azure Active Directory Connect.

 3. Controleer uw Azure Active Directory Connect-, Office 365- en Active Directory Federation Services (ADFS)-configuratie en zorg dat deze aan uw behoeften voldoen.

  Gebruik het hulpmiddel Azure Active Directory Connect om indien nodig instellingen te wijzigen. Zie Aangepaste installatie van Azure AD Connect voor meer informatie over aanmeldingsopties voor Azure Active Directory Connect.

 4. Schakel met uw Yammer-netwerk over om Office 365-identiteit af te dwingen voor verificatie en beheer.

  U hoeft geen contact op te nemen met ondersteuning als u wilt overstappen van eenmalige aanmelding naar het afgedwongen gebruik van de Office 365-identiteit; met de schakeloptie Office 365-identiteit afdwingen worden alle configuraties voor eenmalige aanmelding genegeerd.

Verwante onderwerpen

Veelgestelde vragen over het stopzetten van Yammer SSO en DSync
Informatie over identiteiten bij Office 365 en Azure Active Directory
Yammer-gebruikers tijdens hun actieve deelname vanuit Office 365 beheren
Office 365-identiteit voor gebruikers van Yammer afdwingen

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×