Afmelden bij een RSS-feed

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Wanneer u annuleert of bij een RSS-Feed afmelden, wordt geen nieuwe inhoud wordt gedownload. U kunt kiezen of u wilt verwijderen of alle inhoud die is gedownload van de RSS-Feed behouden.

Afmelden en alle inhoud verwijderen

 1. Klik in Mailvouwt u in de mappenvenster, de map RSS-Feeds (Outlook 2013) of de map RSS-abonnementen (Outlook 2016).

 2. Klik op de map voor de RSS-feed en druk op Delete.

 3. Als u wordt gevraagd het verwijderen te bevestigen, klikt u op Ja.

Afmelden en gedownloade inhoud bewaren

 1. Klik op Bestand > Accountinstellingen > Accountinstellingen.

  Accountinstellingen in de weergave Backstage

 2. Ga naar het tabblad RSS-feeds en klik onder Naam van feed achtereenvolgens op de RSS-feed en op Verwijderen.

  Opmerking: Als u meerdere RSS-feeds wilt verwijderen, houdt u de Ctrl-toets ingedrukt terwijl u op de namen van de RSS-feeds klikt.

 3. Als u wordt gevraagd het verwijderen te bevestigen, klikt u op Ja.

Afmelden en alle inhoud verwijderen

 1. Ga naar Mail en vouw in het navigatiedeelvenster de map RSS-feeds uit.

 2. Selecteer de map voor de RSS-Feed en druk op Delete.

 3. Als u wordt gevraagd het verwijderen te bevestigen, klikt u op Ja.

Afmelden en gedownloade inhoud bewaren

 1. Ga naar het tabblad Bestand.

 2. Klik op Accountinstellingen en klik op Accountinstellingen.

  Accountinstellingen in de weergave Backstage

 3. Ga naar het tabblad RSS-feeds en klik onder Naam van feed achtereenvolgens op de RSS-feed en op Verwijderen.

  Opmerking: Als u meerdere RSS-feeds wilt verwijderen, houdt u de Ctrl-toets ingedrukt terwijl u op de namen van de RSS-feeds klikt.

 4. Als u wordt gevraagd het verwijderen te bevestigen, klikt u op Ja.

Opmerking: Als u wilt behouden de RSS-Feed vereist is, maar de gedownloade items wilt verwijderen, open de map voor de RSS-Feed, selecteert u de items wilt verwijderen en druk op Delete.

Afmelden en alle inhoud verwijderen

Verwijder de map die is gekoppeld aan de RSS-Feed. Hierdoor wordt Verwijder al uw gedownloade items in de map en de RSS-kanaal annuleren.

 1. Ga naar Mail en vouw in het navigatiedeelvenster de map RSS-feeds uit.

  De map RSS-kanalen uitvouwen

 2. Selecteer de RSS-Feed die u wilt verwijderen.

 3. Druk op Delete.

 4. Als u wordt gevraagd het verwijderen te bevestigen, klikt u op Ja.

Afmelden en gedownloade inhoud bewaren

 1. Klik in het menu Tools (Extra) op Account Settings (Accountinstellingen).

 2. Klik op het tabblad RSS-Feeds .

 3. Klik onder Naam van Feed, klikt u op de feed die u wilt annuleren en klik vervolgens op verwijderen.

  Opmerking: Als u meerdere RSS-Feeds, drukt u op en houdt u CTRL ingedrukt terwijl u op de namen van RSS-feeds klikt. Hiermee kunt u meerdere RSS-Feeds selecteren.

  Eerder worden gedownloade items van de feed niet verwijderd.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×