Afhankelijkheden tussen projecten maken en beheren

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Afhankelijkheden tussen projecten kunnen u aangeven dat een project afhankelijk van de voltooiing van een ander project af te leveren producten is om te worden voltooid. U kunt door het instellen van afhankelijkheden tussen projecten, documenten en projecten bijhouden zonder dat planning verschuivingen.

Instellen van afhankelijkheden tussen projecten, is een proces uit twee delen. Eerst moet u identificeren van het project af te leveren producten. Nadat de af te leveren producten zijn gedefinieerd, kunt u afhankelijkheden van deze producten in andere projecten instellen.

In dit artikel

Informatie over afhankelijkheden tussen projecten

De projectproducten vaststellen

Afhankelijkheden van producten in andere projecten instellen

Informatie over afhankelijkheden tussen projecten

Afhankelijkheden tussen projecten maken verschilt van taken in projecten te koppelen. Met afhankelijkheden tussen projecten:

 • U kunt instellen uw project, of bepaalde taken in uw project, afhankelijk van een ander project af te leveren producten, in plaats van de taken.

 • Uw project en de taak begindatum en einddatum worden niet beïnvloed door wijzigingen in de datums in het project dat u afhankelijk bent.

Wanneer moet ik afhankelijkheden tussen projecten, in plaats van koppelingen tussen projecten gebruiken?   

Als uw project afhankelijk is van een of ander aspect van een ander project en de afhankelijkheid is niet noodzakelijkerwijs aan een specifieke taak gekoppeld, dan gebruikt u afhankelijkheden tussen projecten om precies te achterhalen wat het aandeel van elk project op de relatie is. Als uw project een bepaalde taak bevat die afhangt van een bepaalde taak in een ander project, gebruikt u koppelingen tussen projecten om de taakdatums aan elkaar te koppelen. Als de taak u afhankelijk pakbonnen bent, worden op deze manier de nieuwe datums doorgevoerd in uw eigen taak.

Notities: 

 • De instelling van afhankelijkheden tussen projecten, uw project moet worden opgeslagen en deze werkruimtesites deze is ingericht op Microsoft Office Project Server 2007moet hebben.

 • Het veld Type product voor een taak bevat een 1 als de taak een gekoppeld heeft product, een 2 als de taak een gekoppeld afhankelijkheid tussen projecten, of een 0 als de taak heeft heeft geen gekoppelde producten of afhankelijkheden tussen projecten.

Naar boven

De projectproducten vaststellen

 1. Klik op het menu samenwerken op Producten beheren.

 2. Klik in het deelvenster af te leveren producten op Add new product.

 3. Om aan te geven dat het product het product van een bepaalde taak is, klik op een taak in uw project en selecteer vervolgens het selectievakje koppelen aan de geselecteerde taak , klik onder koppelen aan de Project-taak in het deelvenster Product toevoegen .

  Opmerking: Wanneer u een eindproduct aan een specifieke taak koppelt, wordt die de datums begindatum en einddatum voor het einde van product wordt gebruikt door een Gantt-balk weergegeven.

  Als het product niet met een bepaalde taak verbonden is, schakelt u het selectievakje koppelen aan de geselecteerde taak .

 4. Typ onder Productgegevens, een titel voor het einde van product in het vak titel .

 5. Voer een datum waarop het product beschikbaar is in het vak beginnen .

 6. Voer een datum waarop het product wordt voltooid in het vak Voltooien .

  Opmerking: Als het product voltooid en beschikbaar op dezelfde dag zijn, voert u dezelfde datum in de vakken begindatum en einddatum om aan te geven dat het product een mijlpaal is.

 7. Klik op Gereed.

Nadat u uw projectproducten in eerste instantie hebt vastgesteld, kan het gebeuren dat u wilt wijzigen of verwijderen van een product.

 • Klik op het product dat u bewerkt, en klik vervolgens op product bewerkenals u wilt wijzigen van een product, klik in het deelvenster af te leveren producten . Wijzig het product en klik vervolgens op Gereed om uw wijzigingen op te slaan.

  Tip: U kunt ook klikken op bewerken in browser om het product bewerken met behulp van Microsoft Office Project Web Access.

 • Klik op het product dat u verwijderen wilt en klik vervolgens op product verwijderenals u wilt verwijderen van een product, klik in het deelvenster af te leveren producten .

Wat is de rood uitroepteken aan de linkerkant van de naam van mijn product in het deelvenster af te leveren producten ?

Wanneer een product in de projectplanning verandert out synchroon met de server, een rood uitroepteken wordt weergegeven aan de linkerkant van de naam van het product in het deelvenster af te leveren producten .

Een verschillende omstandigheden de af te leveren producten in een lokale kopie van een projectplan niet out-van-synchroon met de server.

Bijvoorbeeld een product niet out synchroon gevallen:

 • Een van de eigenschappen van een product zijn rechtstreeks op de server gewijzigd.

 • Een eigenschap van het product wordt gewijzigd terwijl de verbinding met de server niet beschikbaar is.

Ga als volgt te werk als u wilt uw lokale kopie van het projectplan synchroniseren met de server:

 1. Klik op het menu samenwerken op Producten beheren.

  Tip: Als het deelvenster af te leveren producten nog is geopend, klikt u op updates verkrijgen om de meest recente gegevens ophalen van de server.

 2. Klik in het deelvenster af te leveren producten , klikt u op het product dat wil zeggen out synchroon met de server, zoals aangegeven met een rood uitroepteken.

 3. Klik op wijzigingen van server accepteren.

Naar boven

Afhankelijkheden van producten in andere projecten instellen

 1. Klik op het menu samenwerken op Afhankelijkheden van producten beheren.

 2. Klik in het deelvenster afhankelijkheid op nieuwe afhankelijkheid toevoegen.

 3. In het deelvenster Afhankelijkheid toevoegen , klikt u onder Afhankelijke Project, selecteer u een project in de vervolgkeuzelijst.

 4. Klik onder Product selecteren, klikt u op het product dat u uw project wilt afhankelijk.

  Tip: Klik op geselecteerd product weergeven in de browser in het deelvenster Afhankelijkheid toevoegen aan de eigenschappen van het product bekijken voordat u de afhankelijkheid maakt met een product hebt geselecteerd.

 5. Om aan te geven dat u wilt dat een bepaalde taak in uw project afhankelijk van de geselecteerde product, klik op een taak in uw project, en selecteer vervolgens het selectievakje koppelen aan de geselecteerde taak onder koppelen aan de projectoverzichtstaak in het deelvenster Afhankelijkheid toevoegen .

  Opmerking: Wanneer u een afhankelijkheid aan een specifieke taak koppelt, wordt die de datums begindatum en einddatum voor de afhankelijkheid wordt gebruikt door een Gantt-balk weergegeven.

  Als de afhankelijkheid niet met een bepaalde taak verbonden is, schakelt u het selectievakje koppelen aan de geselecteerde taak .

 6. Klik op Gereed.

Nadat u uw afhankelijkheden tussen projecten in eerste instantie hebt vastgesteld, kan het gebeuren dat u wilt wijzigen of verwijderen van een afhankelijkheid.

 • Als u wilt wijzigen van een afhankelijkheid tussen projecten, klikt u in het deelvenster afhankelijkheid tussen de afhankelijkheid die u bewerkt op en klik vervolgens op afhankelijkheid bewerken. Wijzig de afhankelijkheid en klik vervolgens op Gereed om uw wijzigingen op te slaan.

  Tip: Klik op de afhankelijkheid waarvoor u een eindproduct bekijkt, en klik vervolgens op weergave product in de browserom het af te leveren producten die zijn gekoppeld aan de afhankelijkheden van uw project, in het deelvenster afhankelijkheid weer te geven. Na het bekijken van de producten die zijn gekoppeld aan afhankelijkheden van uw project, kunt u ook de af te leveren producten die zijn opgegeven in uw eigen project weergeven. Klik op openen producten in de browser in het deelvenster afhankelijkheid of klik op Producten beheren in het menu samenwerken .

 • Naar een afhankelijkheid tussen projecten, klikt u in het deelvenster afhankelijkheid verwijderen, klikt u op de afhankelijkheid die u wilt verwijderen en klik vervolgens op afhankelijkheid verwijderen.

Wat is de rood uitroepteken aan de linkerkant van de naam van mijn product in het deelvenster af te leveren producten ?

Een verschillende omstandigheden de afhankelijkheden tussen projecten in een lokale kopie van een projectplan niet out-van-synchroon met de server.

Bijvoorbeeld een afhankelijkheid tussen projecten niet out synchroon gevallen:

 • De eigenschappen van een afhankelijkheid tussen projecten zijn rechtstreeks op de server gewijzigd.

 • Een eigenschap van de afhankelijkheid tussen projecten wordt gewijzigd terwijl de verbinding met de server niet beschikbaar is.

 • Het product dat de afhankelijkheid tussen projecten is gekoppeld aan het wordt verwijderd.

Wanneer een afhankelijkheid tussen projecten in de projectplanning out synchroon verandert met de server, een rood uitroepteken wordt weergegeven aan de linkerkant van de naam van de afhankelijkheid in het deelvenster afhankelijkheid .

Ga als volgt te werk als u wilt uw lokale kopie van het projectplan synchroniseren met de server:

 1. Klik op het menu samenwerken op Afhankelijkheden van producten beheren.

  Tip: Als het deelvenster afhankelijkheid nog is geopend, klikt u op updates verkrijgen om de meest recente gegevens ophalen van de server.

 2. Klik op de afhankelijkheid in het deelvenster afhankelijkheid , dat wil zeggen out synchroon met de server, zoals aangegeven met een rood uitroepteken.

 3. Klik op wijzigingen van server accepteren.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×