Afhankelijkheden tussen projecten maken en beheren

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Afhankelijkheden tussen projecten kunnen u aangeven dat een project afhankelijk van de voltooiing van een ander project af te leveren producten is om te worden voltooid. U kunt door het instellen van afhankelijkheden tussen projecten, documenten en projecten bijhouden zonder dat planning verschuivingen.

Het instellen van afhankelijkheden tussen projecten is een proces dat uit twee delen bestaat. Eerst moet u de producten van het project vaststellen. Als de producten zijn gedefinieerd, kunt u in andere projecten afhankelijkheden van die producten instellen.

In dit artikel

Informatie over afhankelijkheden tussen projecten

De projectproducten vaststellen

Afhankelijkheden van producten in andere projecten instellen

Informatie over afhankelijkheden tussen projecten

Het maken van afhankelijkheden tussen projecten wijkt af van het koppelen van taken tussen projecten. Voor afhankelijkheden tussen projecten geldt:

 • U kunt uw project, of bepaalde taken in het project, zodanig instellen dat het afhankelijk is van de producten van een ander project. en niet van de taken.

 • De begin- en einddatum van uw project worden niet beïnvloed door wijzigingen in de datums van het project waarvan u afhankelijk bent.

Wanneer moet ik afhankelijkheden tussen projecten gebruiken in plaats van koppelingen tussen projecten?     Als uw project afhankelijk is van een bepaald aspect van een ander project en de afhankelijkheid niet noodzakelijkerwijs is gekoppeld aan een bepaalde taak, gebruikt u afhankelijkheden tussen projecten om precies aan te geven wat elk project bijdraagt aan de relatie. Als uw project een bepaalde taak heeft die afhankelijk is van een bepaalde taak in een ander project, gebruikt u koppelingen tussen projecten om de taakdatums aan elkaar te koppelen. Als de taak waarvan u afhankelijk bent, uitloopt, worden op deze manier de nieuwe datums doorgevoerd in uw eigen taak.

Opmerking: 

 • Als u afhankelijkheden tussen projecten wilt instellen, moet uw project zijn opgeslagen en moet er een werkruimte voor zijn op Microsoft Office Project Server 2007.

 • Het veld Type product voor een taak bevat een 1 als de taak een gekoppeld product heeft, een 2 als de taak een gekoppelde interprojectafhankelijkheid heeft, of een 0 als de taak geen gekoppelde producten of interprojectafhankelijkheden heeft.

Naar boven

De projectproducten vaststellen

 1. Klik in het menu Samenwerken op Producten beheren.

 2. Klik in deelvenster Producten op Nieuw product toevoegen.

 3. Om aan te geven dat het product het resultaat is van een specifieke taak, klikt u op een taak in uw project en schakelt u het selectievakje Koppelen aan de geselecteerde taak in, onder Koppeling naar projecttaak in het deelvenster Product toevoegen.

  Opmerking: Als u een product koppelt aan een specifieke taak, wordt een Gantt-balk weergegeven waarop de Begin- en Einddatums voor het product worden gebruikt.

  Als het product gekoppeld is aan een specifieke taak, schakelt u het selectievakje Koppelen aan de geselecteerde taak uit.

 4. Typ onder Gegevens van het product een titel voor het product in het vak Titel.

 5. Typ een datum waarop het product beschikbaar is in het vak Begin.

 6. Voer een datum waarop het product wordt voltooid in het vak Voltooien .

  Opmerking: Als het product op dezelfde dag voltooid en beschikbaar is, voert u in de vakken Begin en Einde dezelfde datum in om aan te geven dat het product een mijlpaal is.

 7. Klik op Gereed.

Als u de producten van uw project hebt aangegeven, wilt u mogelijk nog producten wijzigen of verwijderen.

 • Als u een product wilt wijzigen, klikt u in het deelvenster Producten op het product dat u wilt bewerken en klikt u vervolgens op Product bewerken. Wijzig het product en klik vervolgens op Gereed om uw wijzigingen op te slaan.

  Tip: U kunt ook op Bewerken in browser klikken om het product te bewerken met Microsoft Office Project Web Access.

 • Als u een product wilt verwijderen, klikt u in het deelvenster Producten op het product dat u wilt verwijderen en klikt u vervolgens op Product verwijderen.

Wat is de rood uitroepteken aan de linkerkant van de naam van mijn product in het deelvenster af te leveren producten ?

Als een product in uw projectplanning niet meer synchroon is met de server, wordt er een rood uitroepteken weergegeven links naast de naam van het product in het deelvenster Producten.

Er zijn verschillende omstandigheden waarin de producten in een lokale kopie van een projectplanning niet meer synchroon zijn met de server.

Een product is bijvoorbeeld niet meer synchroon in de volgende gevallen:

 • Een van de eigenschappen van een product wordt rechtstreeks op de server gewijzigd.

 • Een eigenschap van het product wordt gewijzigd terwijl de verbinding met de server niet beschikbaar is.

Ga als volgt te werk om uw lokale kopie van het projectplan te synchroniseren met de server:

 1. Klik in het menu Samenwerken op Producten beheren.

  Tip: Als het deelvenster Producten al is geopend, klikt u op Updates ophalen om de meest recente gegevens op te halen van de server.

 2. Klik in het deelvenster Producten op het product dat niet meer synchroon is met de server, wat wordt aangegeven met een rood uitroepteken.

 3. Klik op Wijzigingen van server accepteren.

Naar boven

Afhankelijkheden van producten in andere projecten instellen

 1. Klik in het menu Samenwerken op Afhankelijkheden van producten beheren.

 2. Klik in deelvenster Afhankelijkheid op Nieuwe afhankelijkheid toevoegen.

 3. Selecteer in het deelvenster Afhankelijkheid toevoegen, onder Afhankelijk project een project in de vervolgkeuzelijst.

 4. Klik onder Product selecteren op het product waarvan u uw project afhankelijk wilt maken.

  Tip: Klik terwijl u een product hebt geselecteerd op Geselecteerd product weergeven in de browser in het deelvenster Afhankelijkheid toevoegen om de eigenschappen van het product weer te geven voordat u de afhankelijkheid maakt.

 5. Om aan te geven dat u wilt dat een specifieke taak in uw project afhankelijk is van het geselecteerde product, klikt u op een taak in uw project en schakelt u het selectievakje Koppelen aan de geselecteerde taak in, onder Koppeling naar projecttaak in het deelvenster Afhankelijkheid toevoegen.

  Opmerking: Als u een afhankelijkheid koppelt aan een specifieke taak, wordt een Gantt-balk weergegeven waarop de Begin- en Einddatums voor de afhankelijkheid worden gebruikt.

  Als de afhankelijkheid gekoppeld is aan een specifieke taak, schakelt u het selectievakje Koppelen aan de geselecteerde taak uit.

 6. Klik op Gereed.

Als u de afhankelijkheden tussen projecten hebt aangegeven, wilt u mogelijk nog afhankelijkheden wijzigen of verwijderen.

 • Als u een afhankelijkheid tussen projecten wilt wijzigen, klikt u in het deelvenster Afhankelijkheid op de afhankelijkheid die u wilt bewerken en klikt u vervolgens op Afhankelijkheid bewerken. Wijzig de afhankelijkheid en klik vervolgens op Gereed om uw wijzigingen op te slaan.

  Tip: Als u de producten wilt weergeven die zijn gekoppeld aan de afhankelijkheden van uw project, klikt u in het deelvenster Afhankelijkheid op de afhankelijkheid waarvoor u een product wilt weergeven en klikt u vervolgens op Product in de browser weergeven. Als u de producten hebt weergegeven die zijn gekoppeld aan de afhankelijkheden van uw project, wilt u mogelijk ook de producten weergeven die zijn aangewezen in uw eigen project, Klik op Producten in de browser openen in het deelvenster Afhankelijkheid of klik op Producten beheren in het menu Samenwerken.

 • Als u een afhankelijkheid tussen projecten wilt verwijderen, klikt u in het deelvenster Afhankelijkheid op de afhankelijkheid die u wilt verwijderen en klikt u vervolgens op Afhankelijkheid verwijderen.

Wat is de rood uitroepteken aan de linkerkant van de naam van mijn product in het deelvenster af te leveren producten ?

Er zijn verschillende omstandigheden waarin de afhankelijkheden tussen projecten in een lokale kopie van een projectplanning niet meer synchroon zijn met de server.

Een afhankelijkheid tussen projecten is bijvoorbeeld niet meer synchroon in de volgende gevallen:

 • Een van de eigenschappen van een afhankelijkheid tussen projecten wordt rechtstreeks op de server gewijzigd.

 • Een eigenschap van de afhankelijkheid tussen projecten wordt gewijzigd terwijl de verbinding met de server niet beschikbaar is.

 • Het product waaraan de afhankelijkheid tussen projecten is gekoppeld, is verwijderd.

Als een afhankelijkheid tussen projecten in uw projectplanning niet meer synchroon is met de server, wordt er een rood uitroepteken weergegeven links naast de naam van de afhankelijkheid in het deelvenster Afhankelijkheid.

Ga als volgt te werk om uw lokale kopie van het projectplan te synchroniseren met de server:

 1. Klik in het menu Samenwerken op Afhankelijkheden van producten beheren.

  Tip: Als het deelvenster Afhankelijkheid al is geopend, klikt u op Updates ophalen om de meest recente gegevens op te halen van de server.

 2. Klik in het deelvenster Afhankelijkheid op de afhankelijkheid die niet meer synchroon is met de server, wat wordt aangegeven met een rood uitroepteken.

 3. Klik op Wijzigingen van server accepteren.

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×