Afdrukken

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Publisher 2010 wordt vooral gebruikt om afdrukpublicaties van hoge kwaliteit te maken. U kunt deze publicaties afdrukken op een desktopprinter of laten afdrukken bij een kopieerbedrijf of via een commerciële afdrukservice. Raadpleeg voor meer informatie om een keuze te maken tussen deze opties Afdrukken: Kiezen tussen afdrukken op een desktopprinter, bij een kopieerbedrijf of via een commerciële afdrukservice.

Opmerking: Het venster met het afdrukvoorbeeld wordt in zwart-wit weergegeven ongeacht de eventuele kleuren in de publicatie(s) als de geselecteerde printer geen kleurenafdrukken ondersteunt of als u de instelling Grijstinten hebt geselecteerd.

In dit artikel

Waar is de opdracht Afdrukken gebleven?

Instellingen en Afdrukvoorbeeld afdrukken

Een publicatie afdrukken

Waar is de opdracht Afdrukken gebleven?

De opdracht afdrukken is nu in de weergave Backstage. Als u naar de Backstage-weergave, klikt u op de knop bestand in de linkerbovenhoek van Publisher Knop bestand . Naast het werkblad afdrukt, is de weergave Backstage opdrachten voor het opslaan, openen, en bestanden, evenals de informatie over de huidige publicatie sluiten en het delen van de publicatie en Publisher-opties. Zie de Aan de slag - wat is er nieuw in Publisher 2010 voor meer gedetailleerde informatie en Wat is er gebeurd met het menu bestand? artikelen.

Naar boven

Afdrukinstellingen en het afdrukvoorbeeld

De nieuwe Backstage-weergave om af te drukken ziet er zo uit: Overzicht van afdrukinstellingen in Publisher

Aan de linkerkant worden de afdrukinstellingen en aan de rechterkant van het voorbeeldvenster. De instellingen aan de linkerkant is van invloed op de afgedrukte publicatie, terwijl de instellingen aan de rechterkant zijn alleen van invloed op de weergave van de publicatie.

Opmerking: Enkele besturingselementen zijn afhankelijk van andere instellingen. Zo is het besturingselement voor kleur alleen beschikbaar als uw printer kleurenafdrukken kan maken, en is de schuifregelaar Doorzichtigheid van voorgrond/achtergrond alleen beschikbaar als u ervoor hebt gekozen om dubbelzijdige afdrukken te maken.

In de afdrukinstellingen kunt u de volgende zaken configureren:

afdrukinstellingen in publisher 2010

1. Afdrukken:     Geef het aantal exemplaren op dat u wilt afdrukken en druk op Afdrukken om de taak naar de printer te sturen.

2. Printer:     Hier kunt u een keuze maken uit de lijst met beschikbare printers, een nieuwe printer toevoegen, de pagina Geavanceerde instellingen voor uitvoer oproepen en een afdruk naar een bestand maken.

3. Instellingen:     In de sectie instellingen kunt u de volgende zaken instellen:

 • Pagina's:     Hier kunt u opgeven welke specifieke pagina's of welk paginabereik worden afgedrukt.

 • Plaatsing van afdruk:     Hier kunt u opgegeven waar de publicatie op een vel papier wordt afgedrukt en wat de indeling van de pagina's van de publicatie op de vellen papier is.

 • Papierformaat:     Hier selecteert u het formaat en de stijl van het papier dat voor de afdruk van de publicatie wordt gebruikt.

 • Enkelzijdig/dubbelzijdig afdrukken:     Hier kiest u of de publicatie enkel- of dubbelzijdig wordt afgedrukt en welke rand wordt gebruikt bij het omslaan van het papier.

 • Kleur:     Als de printer kleurenafdrukken ondersteunt, kiest u hier tussen afdrukken in kleur of in grijstinten.

 • Instellingen opslaan met de publicatie:     Als dit selectievakje is ingeschakeld, worden de geselecteerde Instellingen opgeslagen met de publicatie.

Opmerking: In Office Publisher wordt met paginaformaat het werkgebied van de publicatie bedoeld. Papierformaat is het formaat van het papier dat u gebruikt voor afdrukken. Een blad papier kan meerdere pagina's bevatten en een grote pagina kan op meerdere vellen papier worden afgedrukt.

In het afdrukvoorbeeld worden de wijzigingen in de afdrukinstellingen weergegeven. U kunt hier het volgende doen:

Afdrukvoorbeeld in Publisher 2010

1. Navigatie:     Bladeren door de verschillende bladen van de publicatie.

2. De knoppen Voorkant en Achterkant:     Deze knoppen zijn beschikbaar bij dubbelzijdig afdrukken. Klik hier op om naar de voorkant of de achterkant van het blad te gaan.

3. Schuifregelaar In-/uitzoomen:     Verschuif de regelaar naar links om uit te zoomen en naar rechts om in te zoomen op de publicatie.

4. Aanpassen aan vel:     Als meerdere bladen worden weergegeven, kunt u inzoomen op één vel papier door op deze knop te klikken.

5. Meerdere vellen weergeven:     Als de publicatie op meerdere vellen papier wordt afgedrukt, kunt u deze knop gebruiken om een afdrukvoorbeeld voor meerdere vellen tegelijk weer te geven.

6. Paginanummers weergeven/verbergen:     Met deze schuifregelaar kunt u weergeven in welke volgorde de pagina's op de vel(len) papieer worden geplaatst. Dit is vooral handig als u een publicatie afdrukt met meerdere pagina's per vel, zoals bij wenskaarten.

7. weergeven/verbergen de linialen:    Hiermee toont of verbergt de linialen voor de hoogte en breedte van de momenteel geselecteerde vel papier. Als u het papierformaat in Instellingenwijzigt, wordt de liniaal dienovereenkomstig gewijzigd.

8. Schuifregelaar Transparante weergave:    Als u dubbelzijdige afdrukken maakt, kunt u met deze schuifregelaar de afdruk aan de andere zijde weergeven, alsof u de afdruk boven een lichtbak houdt. Hiermee kunt u controleren of de publicatie op de juiste wijze wordt uitgelijnd aan beide zijden van het vel papier.

Naar boven

Uw publicatie afdrukken

 1. Klik op de knop Bestand om de Backstage-weergave te openen.

 2. Klik op Afdrukken om de pagina Afdrukinstellingen te openen.

  U moet wellicht even wachten terwijl Publisher een verbinding maakt met de printer.

 3. In de sectie Afdrukken kunt u de hoeveelheid exemplaren die worden afgedrukt, instellen in Kopieën van afdruktaak.

 4. Controleer in de sectie Printer of de juiste printer is geselecteerd.

  Het venster met het afdrukvoorbeeld wordt in zwart-wit weergegeven ongeacht de eventuele kleuren die de publicatie bevat, tenzij u een kleurenprinter hebt geselecteerd.

 5. In de sectie Instellingen:

  1. Controleert u dat de juiste groep pagina's is geselecteerd.

  2. Selecteert u het formaat voor het plaatsen van de pagina's op het vel papier.

  3. Stelt u het papierformaat in.

  4. Maakt u een keuze tussen enkel- en dubbelzijdig afdrukken en kiest u bij dubbelzijdig afdrukken of het vel langs de korte of de lange zijde wordt omgeslagen.

  5. Als de printer in kleur kan afdrukken, kiest u tussen afdrukken in kleur of in grijstinten.

 6. Klik op de knop Afdrukken om de publicatie naar de printer te sturen.

Meer dan één exemplaar van een publicatie afdrukken

 1. Klik op de knop Bestand om de Backstage-weergave te openen.

 2. Klik op Afdrukken om de pagina Afdrukinstellingen te openen.

  U moet wellicht even wachten terwijl Publisher een verbinding maakt met de printer.

 3. In de sectie Afdrukken kunt u de hoeveelheid exemplaren die worden afgedrukt, instellen in Kopieën van afdruktaak.

 4. Klik op de knop Afdrukken om de publicatie naar de printer te sturen.

Naar boven

Specifieke pagina's uit een publicatie afdrukken

 1. Klik op de knop Bestand om de Backstage-weergave te openen.

 2. Klik op Afdrukken om de pagina Afdrukinstellingen te openen.

  U moet wellicht even wachten terwijl Publisher een verbinding maakt met de printer.

 3. Klik in de sectie Instellingen in het tekstvak Pagina's.

 4. Typ in het tekstvak het paginanummer van de eerste pagina die u wilt afdrukken. Typ vervolgens een afbreekstreepje en typ daarna de laatste pagina van het bereik dat u wilt afdrukken, bijvoorbeeld: 2-4 .

 5. Klik op de knop Afdrukken om de publicatie naar de printer te sturen.

Afzonderlijke pagina's afdrukken

 1. Klik op de knop Bestand om de Backstage-weergave te openen.

 2. Klik op Afdrukken om de pagina Afdrukinstellingen te openen.

  U moet wellicht even wachten terwijl Publisher een verbinding maakt met de printer.

 3. Klik in de sectie Instellingen in het tekstvak Pagina's.

 4. Typ in het tekstvak het paginanummer van de eerste pagina die u wilt afdrukken, typ een komma en typ daarna het nummer van de volgende pagina die u wilt afdrukken. Herhaal dit voor elke pagina die u wilt afdrukken, bijvoorbeeld 2,4,6,8 .

 5. Klik op de knop Afdrukken om de publicatie naar de printer te sturen.

Naar boven

Meerdere exemplaren van elke pagina afdrukken

Als u etiketten of visitekaartjes afdrukt, is de standaardoptie Meerdere exemplaren per vel. Hiermee kunt u meer dan één exemplaar afdrukken van elke pagina uit uw publicatie, waarbij elke groep pagina's op aparte vellen papier worden afgedrukt. Bij deze optie is de knop Opties voor indeling beschikbaar waarmee u de margehulplijnen kunt aanpassen om zo het aantal exemplaren van de publicatie dat op één vel papier past te verhogen of te verlagen. Als een publicatie met visitekaartjes bijvoorbeeld twee pagina's bevat — waarbij elke pagina een andere visitekaart bevat — en u Meerdere exemplaren per vel en 10 exemplaren selecteert, worden in totaal 20 visitekaartjes — 10 exemplaren van de twee verschillende visitekaartjes — afgedrukt op twee vellen papier, één vel voor elke pagina.

 1. Klik op de knop Bestand om de Backstage-weergave te openen.

 2. Klik op Afdrukken om de pagina Afdrukinstellingen te openen.

  U moet wellicht even wachten terwijl Publisher een verbinding maakt met de printer.

 3. Selecteer in de sectie Instellingen de optie Meerdere exemplaren per vel en selecteer vervolgens de hoeveelheid exemplaren.

 4. Klik op de knop Afdrukken om de publicatie naar de printer te sturen.

  Notities: 

  • Als u klikt op Eén pagina per vel , wordt de publicatie afgedrukt in het midden van het vel papier.

  • Als u één pagina van de publicatie per vel wilt afdrukken op een bepaalde positie op het vel, klikt u op Meerdere exemplaren per vel en vervolgens op Opties voor indeling en wijzigt u de positie van de publicatie op het vel door de rijopties, de kolomopties en de waarden voor horizontale en verticale tussenruimte onder Meer afdrukopties aan te passen. Deze optie is beschikbaar voor publicaties waarvan het paginaformaat kleiner is dan het papierformaat, zoals advertenties, visitekaartjes en correspondentiekaarten.

Meerdere pagina's op elk vel afdrukken

Wanneer u labels, naamplaatjes of visitekaartjes wilt afdrukken, is het meestal het efficiëntst een hele reeks op één vel papier af te drukken. In Publisher kunt u dit doen met de optie Meerdere pagina's per vel op de pagina Afdrukken. Als u deze opties kiest, wordt de knop Opties voor indeling beschikbaar waarmee u de margehulplijnen kunt aanpassen om zo het aantal exemplaren van de publicatie dat op één vel papier past te verhogen of te verlagen. Als een publicatie bijvoorbeeld 10 briefkaarten bevat, waarbij elke briefkaart verschillende informatie bevat, en u de optie Meerdere pagina's per vel en één examplaar selecteert, worden alle tien pagina's gezamenlijk op één vel papier afgedrukt.

Opmerking: Deze optie is alleen beschikbaar wanneer het paginaformaat van de publicatie kleiner is dan het vel waarop de publicatie volgens de standaardinstellingen moet worden afgedrukt.

 1. Klik op de knop Bestand om de Backstage-weergave te openen.

 2. Klik op Afdrukken om de pagina Afdrukinstellingen te openen.

  U moet wellicht even wachten terwijl Publisher een verbinding maakt met de printer.

 3. In de sectie Instellingen selecteert u Meerdere pagina's per vel en vervolgens het aantal exemplaren.

 4. Klik op de knop Afdrukken om de publicatie naar de printer te sturen.

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×