Adresetiketten maken in Access

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Microsoft Access kunt u verschillende opties voor het maken van etiketten met de gegevens die zijn opgeslagen in uw Access-tabellen. De eenvoudigste manier is de Wizard Adresetiketten in Access gebruiken om te maken en een rapport die is opgemaakt als u wilt aanpassen aan uw etiketten afdrukken. De etiketten bevatten gegevens die zijn opgeslagen in Access-tabellen of lijsten met contactpersonen van gegevens die worden geïmporteerd of gekoppeld uit andere bronnen, zoals Microsoft Excel-werkmappen of Microsoft Outlook. U kunt de etiketten maken als een rapport vanuit Access, of u kunt de gegevens met een Microsoft Word-document ' samenvoegen' en vervolgens de etiketten afdrukken vanuit Word. In dit artikel worden de stappen beschreven die nodig zijn.

Wat wilt u doen?

Access gebruiken om te etiketten maken en afdrukken

Access-gegevens met behulp van de Wizard Afdruk samenvoegen in Microsoft Word afdrukken

Access gebruiken om te etiketten maken en afdrukken

In Access kunt u etiketten maken als een rapport die is opgemaakt met een kleine paginaformaat het gewenste label passend te maken. De meest voorkomende gebruik van labels is bedoeld voor mailing, maar een Access-gegevens in de labelindeling van een voor een groot aantal doeleinden kan worden afgedrukt. Als u adresetiketten, wordt het rapport de gegevens voor adres uit de tabellen of query's die de adressen bevatten. Het rapport afdrukken krijgt u een enkel label voor elk adres uit de onderliggende recordbron.

Zie het artikel voor meer informatie over het koppelen of gegevens importeren uit andere bronnen (zoals Microsoft Excel of Microsoft Outlook) als u wilt gebruiken op uw etiketten, Inleiding tot het importeren en exporteren van gegevens.

De Wizard Adresetiketten stelt u een aantal vragen over uw etiketten en de gegevens die u wilt weergeven op deze. De wizard maakt het rapport, die u aanpassen kunt, indien nodig.

Etiketten maken met behulp van de Wizard Adresetiketten in Access

 1. Selecteer in het navigatiedeelvenster het object met de gegevens die u wilt weergeven op uw etiketten. Dit is meestal een tabel, een gekoppelde tabel of een query, maar u kunt ook een formulier of rapport selecteren.

 2. Klik op het tabblad Maken in de groep Rapporten op Adresetiketten.

  De Wizard Label wordt gestart.

  Eerste pagina van wizard Adresetiketten

  1. Als u de fabrikant en de productcode van de etiketten kent:

   • Kies de fabrikant in het vak Filter door de fabrikant .

   • Selecteer uw etiket in de de labelgrootte van welk wilt u dat? vak.

    Probeer anders een product waarvan de waarden in de kolommen dimensies en aantal horizontaal uw etiketten te vinden.

    Als u niet over een soortgelijke label beschikt:    

   • Klik op aanpassen en klik vervolgens op Nieuw.

    Het dialoogvenster Nieuw etiket wordt weergegeven.

    Pagina Nieuw etiket van de wizard Adresetiketten

   • Meet de etiketten en voert u de afmetingen in de gewenste selectievakjes in het dialoogvenster Nieuw etiket .

   • Typ een naam voor de aangepaste etiketten in het tekstvak Etiketnaam , selecteer het etikettype en afdrukstand die u wilt gebruiken en klik vervolgens op OK.

    Als u een aangepast etiket al hebt gemaakt en u wilt om deze te selecteren:    

   • Klik op aangepaste afmetingen weergevenen klik vervolgens op de gewenste aangepaste etiket.

  2. Selecteer blad feed of doorlopend onder Type etiket en klik op volgende.

  3. Selecteer de naam van het lettertype, grootte, gewicht en de tekst van de op uw label de gewenste kleur en klik op volgende.

  4. Kies op de pagina Wat wilt u in uw adresetiket van de wizard de velden die u in uw etiketten in de lijst Beschikbare velden wilt opnemen, en dubbelklik erop om toe te voegen aan het vak Prototype label .

   Velden aan een etiket toevoegen in de wizard Adresetiketten

   • Als u wilt ruimte toevoegen tussen de velden in het vak label Prototype , druk op de SPATIEBALK.

   • Als u wilt een nieuwe regel maken, drukt u op ENTER.

   • Gebruik de pijltoetsen om te navigeren tussen velden en lijnen.

   • Als u wilt een veld uit het vak verwijderen, drukt u op BACKSPACE.

   • Andere tekst of leestekens (bijvoorbeeld een komma achter de plaatsnaam) wilt toevoegen, klikt u op de om cursor te plaatsen waar u de tekst wilt weergeven en begin te typen. Deze tekst wordt niet hetzelfde zijn op elk etiket.

    Opmerking:  U kunt alleen velden van de volgende gegevenstypen toevoegen met behulp van de Wizard Adresetiketten: korte tekst (tekst), lange tekst (Memo), getal, datum/tijd, valuta, Ja/Nee, of bijlage. Open het rapport label in de ontwerpweergave als u klaar bent met de Wizard Adresetiketten om velden van andere gegevenstypen toe en gebruikt u het deelvenster Lijst met velden naar de velden hebt toegevoegd. U opent het deelvenster Lijst met velden terwijl het rapport in ontwerpweergave geopend is, drukt u op ALT + F8.

    Wanneer u de velden gerangschikt op uw label de gewenste manier hebt, klikt u op volgende.

  5. Op de volgende pagina, kunt u velden waarop u wilt sorteren van uw etiketten. U wilt bijvoorbeeld postcode voor grote groepen ontvangers sorteren. Kies de velden die u sorteren wilt door in de lijst Beschikbare velden en dubbelklik erop om toe te voegen aan het vak sorteren op . Wanneer u klaar bent, klikt u op volgende.

   De sorteervolgorde instellen in de wizard Adresetiketten

  6. Klik op de laatste pagina Voer een naam voor uw etiketten en klik op Voltooien.

   Laatste pagina van de wizard Adresetiketten

   Als u de etiketten zien zoals deze wordt afgedrukt op de laatste pagina van de Wizard Adresetiketten kiest, wordt de etiketten in afdrukvoorbeeld weergegeven. U kunt op op het label wilt in-en uitzoomen, of gebruik de zoomknop op de statusbalk.

   Zoomknop

   Als u ervoor hebt gekozen wijzigen het labelontwerp op de laatste pagina van de Wizard Adresetiketten, weergegeven het rapport label in de ontwerpweergave.

   Opmerking:  Afdrukvoorbeeld is de enige weergave waarin u de kolommen zien kunt terwijl u ze hebt ingedeeld. Als u het rapport in rapportweergave of indelingsweergave bekijkt, wordt alle gegevens in één kolom.

Het uiterlijk van het etiket aanpassen

Als de resulterende niet de gewenste manier etiketten, kunt u de lay-out aanpassen door het rapport openen in de ontwerpweergave en uw wijzigingen aanbrengt. Als u werkt met gegevenslabels, is het meestal gemakkelijker maken ontwerpweergave waar u meer controle over de indeling hebt. Ga naar het afdrukvoorbeeld om te kijken de resultaten van de wijzigingen die u in de ontwerpweergave aanbrengt.

Als er een bericht over het niet van onvoldoende horizontale ruimte om weer te geven van de gegevens wordt weergegeven

Dit bericht, is wanneer dit wordt weergegeven, een gevolg van de afmetingen van enkele etiketten. Meestal het zich daadwerkelijk voordoet wanneer de etiketten zeer dicht bij de linker- en rechterrand van het blad label komt. Hiermee kan leiden tot de wizard om op te geven sommige afmetingen die zich buiten het bereik met normale afdrukken, en die op zijn beurt oorzaken het bericht wordt weergegeven wanneer u een voorbeeld bekijken of de etiketten afdrukken.

Als u tevreden met de uitlijning van de tekst op de etiketten bent en u geen een lege pagina om de andere pagina krijgt, klikt u mogelijk wilt het ontwerp van het rapport ongewijzigd laten en klikt u op OK in het bericht telkens wanneer die deze wordt weergegeven. Anders kunt u proberen enkele van de pagina-instellingsopties zoals is beschreven in de volgende sectie aan te passen.

Als uw gegevens is niet uitgelijnd op de etiketten correct

In veel gevallen kunt u secundaire problemen met de indeling label oplossen door u wijzigingen aanbrengt in de ontwerpweergave. U kunt de besturingselementen verplaatsen en u kunt de Etiketgrootte aanpassen door de breedte of hoogte van de sectie Details te wijzigen.

Als u wilt overschakelen naar de ontwerpweergave, met de rechtermuisknop op het rapport in het navigatiedeelvenster en klik vervolgens op Ontwerpweergave in het snelmenu.

Als u nodig hebt om marges of afstand tussen de etiketten te wijzigen, kunt u het dialoogvenster Pagina-instelling in de ontwerpweergave gebruiken:

 • Klik op het tabblad Pagina-instelling in de groep Pagina-indeling op kolommen.

  Het dialoogvenster Pagina-instelling wordt weergegeven met het tabblad kolommen is geselecteerd.

Het tabblad Kolommen van het dialoogvenster Pagina-instelling

U kunt de volgende instellingen in de drie secties van het dialoogvenster Pagina-instelling wijzigen:

Sectie

Optie

Beschrijving

Rasterinstellingen

Aantal kolommen

Het aantal etiketten moet gelijk zijn op de pagina.

Afstand tussen de rijen

Voer een nieuwe waarde als u wilt vergroten of verkleinen van de verticale ruimte tussen de rijen met etiketten.

Kolomafstand

Voer een nieuwe waarde als u wilt vergroten of verkleinen van de horizontale ruimte tussen de kolommen met etiketten.

Kolomgrootte

Breedte

Houd rekening met de marge-instellingen en kolomafstand bij het instellen van deze waarde.

U kunt controleren en de marges ervan aanpassen door te klikken op Afdrukopties in het dialoogvenster Pagina-instelling .

Hoogte

De hoogte van elk etiket, naar wens aanpassen.

Gelijk aan detailsectie

Wanneer u selecteert, wordt de breedte en hoogte ingesteld op de breedte en hoogte van de sectie Details in de ontwerpweergave.

Kolomindeling

Omlaag, dan opzij

Wanneer u selecteert, wordt uw gegevens markeren afgedrukt omlaag in de eerste kolom, dan omlaag de tweede kolom, enzovoort.

Opzij, dan omlaag

Wanneer u selecteert, wordt uw gegevens markeren afgedrukt in de eerste rij en klik in de tweede rij, enzovoort.

Opmerking:  U kunt het dialoogvenster Pagina-instelling in het afdrukvoorbeeld ook openen door te klikken op kolommen op het tabblad Afdrukvoorbeeld . Wanneer u op OK om het dialoogvenster te sluiten klikt, worden uw wijzigingen meteen doorgevoerd in het afdrukvoorbeeld.

De etiketten afdrukken

 1. Open het rapport in een willekeurige weergave (of selecteert u het rapport in het navigatiedeelvenster).

 2. Klik op het tabblad bestand op afdrukkenen klik vervolgens op afdrukken.

  Het dialoogvenster Afdrukken wordt weergeven.

 3. Voer hier de gewenste opties in, zoals de printer, het afdrukbereik en het aantal exemplaren.

 4. Klik op OK.

Naar boven

Access-gegevens met behulp van de Wizard Afdruk samenvoegen in Microsoft Word afdrukken

Als uw adressen zijn opgeslagen in Access, maar u exporteren naar Word wilt zodat u de functie Afdruk samenvoegen gebruiken kunt om te maken en de etiketten afdrukken, kunt u de Wizard Afdruk samenvoegen in Word.

 1. Selecteer in het navigatiedeelvenster de tabel of query met de gegevens die u wilt afdrukken.

 2. Klik op het tabblad Externe gegevens in de groep exporteren op Word Merge.

 3. Klik in het dialoogvenster Wizard Afdruk samenvoegen als u een document al hebt gemaakt en u uw gegevens deze koppeling wilt maken, klikt u op gegevens koppelen aan een bestaand Microsoft Word-document. Klik anders op een nieuw document maken en de gegevens wilt koppelen.

 4. Klik op OK.

  Als u gegevens koppelen aan een bestaand Microsoft Word-documentkiest, wordt het dialoogvenster Selecteer Microsoft Word-Document wordt geopend. Selecteer het gewenste document en klik op openen. Het document moet worden geopend in Word.

  Als u ervoor kiest u een nieuw document maakt, wordt Word geopend met een leeg document.

 5. Volg de instructies in het taakvenster Afdruk samenvoegen in Word. Wanneer u bij stap 3 van de afdruk samenvoegen in Word-proces (geadresseerden selecteren) komt, zijn de gegevensbron die u hebt geselecteerd in stap 1 van deze procedure al is ingeschakeld.

  Zie de Help van Word voor meer informatie over de Wizard Afdruk samenvoegen.

Opmerking:  U kunt Word gebruiken om af te drukken uw adressen, ongeacht waar de adressen worden opgeslagen. Vanuit Word, kunt u een verbinding maken met adreslijsten die zijn opgeslagen in diverse programma's, zoals Excel, Outlook en Access. Of, als u niet een adreslijst hebt, kunt u maken in Word en vervolgens etiketten afdrukken. Zie de Help van Word voor meer informatie.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×