Adresetiketten maken in Access

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Microsoft Access 2010 biedt u verschillende mogelijkheden voor het maken van etiketten die gegevens uit uw Access-tabellen bevatten. De eenvoudigste manier is om de wizard Adresetiketten in Access te gebruiken om een rapport te maken en af te drukken dat is opgemaakt overeenkomstig uw etiketten. De etiketten bevatten gegevens die worden opgeslagen in Access-tabellen of gegevens die worden geïmporteerd of gekoppeld vanuit andere bronnen, zoals Microsoft Excel-werkmappen en Microsoft Outlook-lijsten met contactpersonen. U kunt de etiketten als rapport maken in Access of u kunt de gegevens 'samenvoegen' met een Microsoft Word-document en vervolgens de etiketten afdrukken vanuit Word. In dit artikel worden de betreffende stappen beschreven.

Wat wilt u doen?

Etiketten maken en afdrukken met Access

Access-gegevens afdrukken met behulp van de wizard Afdruk samenvoegen in Microsoft Word

Etiketten maken en afdrukken met Access

In Access maakt u etiketten in de vorm van een rapport dat voor een klein paginaformaat is opgemaakt, zodat het op het gewenste etiket past. Meestal worden etiketten voor mailings gebruikt, maar u kunt alle gewenste Access-gegevens op etiketformaat afdrukken. In het geval van adresetiketten komen de adresgegevens voor het rapport uit de tabellen of query's die de adressen bevatten. Als u het rapport afdrukt, levert dat één etiket op per adres in de onderliggende recordbron.

Zie het artikel voor meer informatie over het koppelen of gegevens importeren uit andere bronnen (zoals Microsoft Excel of Microsoft Outlook) als u wilt gebruiken op uw etiketten, Inleiding tot het importeren en exporteren van gegevens.

De wizard Adresetiketten stelt u een aantal vragen over uw etiketten en over de gegevens die u op de etiketten wilt weergeven. De wizard maakt het rapport, dat u dan eventueel nog kunt aanpassen.

Etiketten maken met de wizard Adresetiketten

Belangrijk:  Etiketrapporten die u maakt met de wizard Adresetiketten, zijn niet compatibel met de functie Publiceren naar Access Services. U kunt de etiketten echter nog altijd afdrukken wanneer u de database hebt geopend in het programma Access.

 1. Selecteer in het navigatiedeelvenster het object met de gegevens die u wilt weergeven op uw etiketten. Dit is meestal een tabel, een gekoppelde tabel of een query, maar u kunt ook een formulier of rapport selecteren.

 2. Klik op het tabblad Maken in de groep Rapporten op Etiketten.

  Opmerking: Als u in een webdatabase werkt, bevindt de opdracht Etiketten zich onder Clientrapporten.

  De wizard Adresetiketten wordt gestart.

  Eerste pagina van wizard Adresetiketten

  1. Als u de fabrikant en het productnummer van de etiketten kent:

   • Selecteer de fabrikant in het vak Filteren op fabrikant.

   • Selecteer uw etiket in het vak Welke etiketafmetingen wilt u gebruiken?.

    Probeer anders een product te vinden waarvoor de waarden in de kolommen Afmetingen en Aantal horizontaal met uw etiketten overeenkomen.

    Als u geen overeenkomend etiket kunt vinden:   

   • Klik op Aanpassen en vervolgens op Nieuw.

    Het dialoogvenster Nieuw etiket wordt weergegeven.

    pagina nieuw etiket van de wizard adresetiketten

   • Meet uw etiketten en typ de afmetingen in de daarvoor bestemde vakken in het dialoogvenster Nieuw etiket.

   • Typ een naam voor de aangepaste etiketten in het tekstvak Etiketnaam, selecteer het gewenste etikettype en de gewenste afdrukstand en klik vervolgens op OK.

    Als u al een aangepast etiket hebt gemaakt en dit wilt selecteren:   

   • Klik op Aangepaste afmetingen weergeven en klik vervolgens op het gewenste aangepaste etiket.

  2. Selecteer Losse vellen of Kettingpapier onder Etikettype en klik op Volgende.

  3. Selecteer het lettertype, de grootte, het tekengewicht en de tekstkleur die u voor uw etiket wilt gebruiken en klik op Volgende.

  4. Op de pagina Welke gegevens wilt u in het adresetiket opnemen van de wizard selecteert u de velden die u op uw etiketten wilt gebruiken in de lijst Beschikbare velden en dubbelklikt u op de velden om deze toe te voegen aan het vak Modeletiket.

   velden aan een etiket toevoegen in de wizard adresetiketten

   • Gebruik de SPATIEBALK om witruimte toe te voegen tussen de velden in het vak Modeletiket.

   • Druk op ENTER als u een nieuwe regel wilt maken

   • Om naar een ander veld of een andere regel te gaan, gebruikt u de pijltoetsen.

   • Druk op BACKSPACE als u een veld uit het vak wilt verwijderen.

   • Als u andere tekst of interpunctie wilt toevoegen (bijvoorbeeld een komma achter de plaatsnaam), klikt u op de plaats waar u wilt dat de tekst wordt geplaatst en begint u te typen. Deze tekst is hetzelfde op elk etiket.

    Opmerking: U kunt alleen velden van de volgende gegevenstypen toevoegen met behulp van de Wizard Adresetiketten: tekst, Memo, getal, datum/tijd, valuta, Ja/Nee, of bijlage. Open het rapport label in de ontwerpweergave als u klaar bent met de Wizard Adresetiketten om velden van andere gegevenstypen toe en gebruikt u het deelvenster Lijst met velden naar de velden hebt toegevoegd. U opent het deelvenster Lijst met velden terwijl het rapport in ontwerpweergave geopend is, drukt u op ALT + F8.

    Wanneer u de velden op de gewenste manier op het etiket hebt gerangschikt, klikt u op Volgende.

  5. Op de volgende pagina kunt de velden kiezen waarop u uw etiketten wilt sorteren. U kunt bijvoorbeeld op postcode sorteren voor een grote mailing. Selecteer de velden waarop u wilt sorteren in de lijst Beschikbare velden en dubbelklik op de velden om deze toe te voegen aan het vak Sorteren op. Klik op Volgende als u klaar bent.

   de sorteervolgorde instellen in de wizard adresetiketten

  6. Typ op de laatste pagina een naam voor de etiketten en klik op Voltooien.

   Laatste pagina van de wizard Adresetiketten

   Als u op de laatste pagina van de wizard Adresetiketten de optie De adresetiketten weergeven zoals deze worden afgedrukt kiest, worden de etiketten weergegeven in het Afdrukvoorbeeld. U kunt op een etiket klikken om in en uit te zoomen of u kunt de zoomknop op de statusbalk gebruiken.

   Zoomknop

   Als u op de laatste pagina van de wizard Adresetiketten de optie Het ontwerp van de adresetiketten wijzigen kiest, wordt het etiketrapport weergegeven in de ontwerpweergave.

   Opmerking: Het afdrukvoorbeeld is de enige weergave waarin u de opgemaakte kolommen kunt zien. Wanneer u het rapport bekijkt in de rapportweergave of indelingsweergave, worden de gegevens in één kolom weergegeven.

De weergave van etiketten aanpassen

Als de resulterende etiketten niet aan uw verwachtingen voldoen, kunt u de lay-out aanpassen door het rapport te openen in de ontwerpweergave en daar uw wijzigingen aan te brengen. U kunt dit het beste doen in de ontwerpweergave omdat u in deze weergave de meeste controle hebt over de lay-out. Schakel over naar de afdrukweergave als u het resultaat wilt zien van de wijzigingen die u hebt aangebracht in de ontwerpweergave.

Als in Access een bericht wordt weergegeven dat er onvoldoende horizontale ruimte beschikbaar is om de gegevens weer te geven

Dit bericht wordt weergegeven als bijeffect van de afmetingen van bepaalde etiketten. Het verschijnt meestal wanneer de etiketten zeer dicht bij de linker- en rechterrand van het etiketvel komen. Hierdoor geeft de wizard bepaalde afmetingen op die buiten het normale afdrukbereik liggen. Zodoende verschijnt het bericht wanneer u een afdrukvoorbeeld weergeeft of de etiketten afdrukt.

Als u tevreden bent over de uitlijning van de tekst op de etiketten en als niet elke tweede pagina leeg is, kunt u het rapportontwerp beter ongewijzigd laten en telkens op OK klikken wanneer het bericht wordt weergegeven. U kunt ook proberen om de opties van de pagina-instellingen aan te passen zoals is beschreven in het volgende gedeelte.

Als de gegevens niet goed worden uitgelijnd op de etiketten

In veel gevallen kunt u kleine problemen in de etiketlay-out herstellen door wijzigingen aan te brengen in de ontwerpweergave. U kunt de besturingselementen verplaatsen en u kunt de afmeting van het etiket aanpassen door de breedte en hoogte te wijzigen in de detailsectie.

Als u naar de ontwerpweergave wilt gaan, klikt u in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op het rapport en klikt u in het snelmenu op Ontwerpweergave.

Als u de marges of de afstand tussen etiketten wilt wijzigen, kunt u het dialoogvenster Pagina-instelling gebruiken terwijl u in de ontwerpweergave werkt.

 • Ga naar het tabblad Pagina-instelling en klik in de groep Pagina-indeling op Kolommen.

  Het dialoogvenster Pagina-instelling wordt weergegeven met het tabblad Kolommen geselecteerd.

Het tabblad Kolommen van het dialoogvenster Pagina-instelling

U kunt de volgende instellingen wijzigen in de drie secties van het dialoogvenster Pagina-instelling:

Sectie

Optie

Beschrijving

Rasterinstellingen

Aantal kolommen

Dit moet gelijk zijn aan het aantal etiketten over de breedte van de pagina.

Rijafstand

Typ een nieuwe waarde om de verticale ruimte tussen de rijen met etiketten te vergroten of verkleinen.

Kolomafstand

Typ een nieuwe waarde om de horizontale ruimte tussen de kolommen met etiketten te vergroten of verkleinen.

Kolomgrootte

Breedte

Houd rekening met de marge-instellingen en de kolomafstand wanneer u deze waarde instelt.

Als u de marges wilt controleren en aanpassen, klikt u in het dialoogvenster Pagina-instelling op Afdrukopties.

Hoogte

Pas naar wens de hoogte van elk etiket aan.

Gelijk aan detailsectie.

Stelt de kolombreedte en -hoogte in op de breedte en hoogte van de detailsectie in de ontwerpweergave.

Kolomindeling

Omlaag, dan opzij

De etiketgegevens worden eerst in de eerste kolom afgedrukt, dan in de tweede kolom, enzovoort.

Opzij, dan omlaag

De etiketgegevens worden eerst op de eerste rij afgedrukt, dan op de tweede rij, enzovoort

Opmerking: U kunt het dialoogvenster Pagina-instelling in het afdrukvoorbeeld ook openen door te klikken op kolommen op het tabblad Afdrukvoorbeeld . Wanneer u op OK om het dialoogvenster te sluiten klikt, worden uw wijzigingen meteen doorgevoerd in het afdrukvoorbeeld.

Etiketten afdrukken

 1. Open het rapport in een willekeurige weergave (of selecteer het rapport in het navigatiedeelvenster).

 2. Klik op het tabblad Bestand achtereenvolgens op Afdrukken en op Afdrukken.

  Het dialoogvenster Afdrukken wordt weergegeven.

 3. Voer de gewenste opties voor de printer, het afdrukbereik en het aantal exemplaren in.

 4. Klik op OK.

Naar boven

Access-gegevens afdrukken met behulp van de wizard Afdruk samenvoegen in Microsoft Word

Als uw adressen in Access zijn opgeslagen maar u deze naar Word wilt exporteren, zodat u de samenvoegfunctionaliteit van Word kunt gebruiken om uw etiketten op te maken en af te drukken, kunt u de wizard Afdruk samenvoegen in Word gebruiken.

Opmerking:  Deze procedure is alleen van toepassing op clientdatabases; de opdracht Microsoft Word Merge is niet beschikbaar voor webdatabases.

 1. Selecteer in het navigatiedeelvenster de tabel of query met de gegevens die u wilt afdrukken.

 2. Klik op het tabblad Externe gegevens in de groep exporteren op Word Merge.

 3. Als u in het dialoogvenster Wizard Afdruk samenvoegen al een document hebt gemaakt en uw gegevens daaraan wilt koppelen, klikt u op Gegevens koppelen aan een bestaand Word-document. Klik anders op Een nieuw document maken en de gegevens daaraan koppelen.

 4. Klik op OK.

  Als u Gegevens koppelen aan een bestaand Word-document selecteert, wordt het dialoogvenster Microsoft Word-document selecteren geopend. Selecteer het gewenste document en klik op Openen. Het document wordt geopend in Word.

  Als u ervoor kiest een nieuw document te maken, wordt Word geopend met een leeg document.

 5. Volg de aanwijzingen in het deelvenster Afdruk samenvoegen in Word. Wanneer u bij stap 3 van het proces Afdruk samenvoegen in Word komt (Adressen selecteren), is de gegevensbron die u in stap 1 van deze procedure hebt gekozen, al geselecteerd.

  Zie de Word Help voor meer informatie over de wizard Afdruk samenvoegen in Word.

Opmerking: U kunt Word gebruiken om uw adressen af te drukken, ongeacht waar de adressen zijn opgeslagen. Vanuit Word kunt u een verbinding maken met adreslijsten die in diverse programma's zijn opgeslagen, zoals Excel, Outlook en Access. Wanneer u geen adreslijst hebt, kunt u deze maken in Word en vervolgens etiketten afdrukken. Zie de Help-informatie van Word voor meer informatie.

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×