Adresetiketten maken in Access

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

In micro soft Access vindt u verschillende opties voor het maken van etiketten met gegevens die in Access-tabellen zijn opgeslagen. Het eenvoudigste is om de wizard adres etiketten in Access te gebruiken om een rapport te maken en af te drukken dat is opgemaakt voor uw etiketten. De labels kunnen gegevens bevatten die zijn opgeslagen in Access-tabellen, of gegevens die zijn geïmporteerd of gekoppeld uit andere bronnen, zoals micro soft Excel-werkmappen of micro soft Outlook-lijsten met contact personen. U kunt de etiketten maken als een rapport in Access of u kunt de gegevens samen voegen met een micro soft Word-document en de etiketten vervolgens vanuit Word afdrukken. Dit artikel bevat een overzicht van de stappen.

Wat wilt u doen?

Etiketten maken en afdrukken met Access

Access-gegevens afdrukken met behulp van de wizard Afdruk samen voegen in micro soft Word

Etiketten maken en afdrukken met Access

In Access maakt u etiketten in de vorm van een rapport dat is opgemaakt met een klein pagina formaat, zodat dit overeenkomt met het gewenste label. Het meestgebruikte gebruik van etiketten is voor mailing, maar u kunt alle Access-gegevens in een etiket indeling afdrukken voor verschillende doel einden. In het geval van adres etiketten haalt het rapport de adres gegevens op uit de tabellen of query's die de adressen bevatten. Door het rapport af te drukken, hebt u één etiket voor elk adres uit de onderliggende record bron.

Zie het artikel Inleiding tot het importeren en exporteren van gegevensvoor meer informatie over het koppelen of importeren van gegevens uit andere bronnen (zoals micro soft Excel of micro soft Outlook) die u wilt gebruiken op uw etiketten.

De wizard adres etiketten stelt u een reeks vragen over uw etiketten en de gegevens die u wilt weer geven. De wizard maakt het rapport, dat u vervolgens zo nodig kunt aanpassen.

Etiketten maken met de wizard adres etiketten in Access

 1. Selecteer in het navigatie deel venster het object dat de gegevens bevat die u wilt weer geven op uw etiketten. Dit is meestal een tabel, een gekoppelde tabel of een query, maar u kunt ook een formulier of rapport selecteren.

 2. Klik op het tabblad Maken in de groep Rapporten op Adresetiketten.

  De wizard adres etiketten wordt gestart.

  Eerste pagina van wizard Adresetiketten

  1. Als u de fabrikant en het product nummer van de etiketten kent:

   • Kies de fabrikant in het vak filteren op fabrikant.

   • Selecteer uw label in het vak Wat wilt u graag doen?

    Als dit niet het geval is, probeert u een product te vinden waarvan de waarden in de dimensies en het nummer in de kolommen overeenstemmen met uw etiketten.

    Als u geen vergelijkbaar etiket kunt vinden, doet u het volgende:   

   • Klik op aanpassen en klik vervolgens op Nieuw.

    Het dialoog venster nieuwe label wordt weer gegeven.

    Pagina Nieuw etiket van de wizard Adresetiketten

   • Meet uw etiketten en voer de afmetingen in de desbetreffende vakken in het dialoog venster Nieuw label in.

   • Voer een naam in voor de aangepaste etiketten in het tekstvak etiket naam, kies het gewenste etiket type en de gewenste afdruk stand en klik vervolgens op OK.

    Als u al een aangepast etiket hebt gemaakt en dit wilt selecteren:   

   • Klik op aangepaste etiket afmetingen weer geven en klik vervolgens op het aangepaste etiket dat u wilt weer geven.

  2. Selecteer blad invoer of continu onder Label type en klik op volgende.

  3. Selecteer het letter type, de grootte, de dikte en de tekst kleur die u wilt toevoegen aan het etiket en klik op volgende.

  4. Op de pagina Wat wilt u op de pagina met adres etiketten van de wizard klikken, kiest u de gewenste velden op uw etiketten in de lijst beschik bare velden en dubbelklikt u op de velden om deze toe te voegen aan het vak prototype label.

   Velden aan een etiket toevoegen in de wizard Adresetiketten

   • Druk op de spatie balk om witruimte toe te voegen tussen de velden in het vak prototype label.

   • Als u een nieuwe regel wilt maken, drukt u op ENTER.

   • Gebruik de pijl toetsen om tussen velden en regels te navigeren.

   • Als u een veld uit het vak wilt verwijderen, drukt u op BACKSPACE.

   • Als u andere tekst of lees tekens (bijvoorbeeld een komma achter de plaatsnaam) wilt toevoegen, klikt u om de cursor te plaatsen op de plaats waar u de tekst wilt weer geven en begint u te typen. Deze tekst is op elk etiket hetzelfde.

    Opmerking: U kunt alleen velden van de volgende gegevens typen toevoegen met de wizard adres etiketten: korte tekst (tekst), lange tekst (Memo), getal, datum/tijd, valuta, Ja/Nee of bijlage. Als u velden wilt toevoegen met andere gegevens typen, opent u het etiket rapport in de ontwerp weergave nadat u de wizard adres etiketten hebt voltooid en gebruikt u vervolgens het deel venster lijst met velden om de velden toe te voegen. Druk op ALT + F8 om het deel venster lijst met velden te openen terwijl het rapport is geopend in de ontwerp weergave.

    Als de velden op uw etiket zijn gerangschikt zoals u dat wilt, klikt u op volgende.

  5. Op de volgende pagina kunt u de velden kiezen waarop u uw etiketten wilt sorteren. U kunt bijvoorbeeld sorteren op post code voor een grote mailing. Kies de velden die u wilt sorteren in de lijst beschik bare velden en dubbel klik op de velden om deze toe te voegen aan het vak sorteren op. Wanneer u klaar bent, klikt u op volgende.

   De sorteervolgorde instellen in de wizard Adresetiketten

  6. Voer op de laatste pagina een naam voor de etiketten in en klik op volt ooien.

   Laatste pagina van de wizard Adresetiketten

   Als u hebt gekozen om de labels te zien zoals deze op de laatste pagina van de wizard adres etiketten worden afgedrukt, worden de etiketten weer gegeven in het afdruk voorbeeld. U kunt op het etiket klikken om in of uit te zoomen, of u kunt de zoom knop op de status balk gebruiken.

   Zoomknop

   Als u het ontwerp van de etiketten op de laatste pagina van de wizard adres etiketten hebt gekozen, wordt het etiket rapport weer gegeven in de ontwerp weergave.

   Opmerking: Het afdruk voorbeeld is de enige weer gave waarin u de kolommen kunt zien zoals u ze hebt opgenomen. Als u het rapport weergeeft in de rapport weergave of de indelings weergave, worden alle gegevens in één kolom weer gegeven.

Het uiterlijk van het label aanpassen

Als de resulterende etiketten niet op de gewenste manier worden weer gegeven, kunt u de indeling aanpassen door het rapport te openen in de ontwerp weergave en uw wijzigingen aan te brengen. Wanneer u met labels werkt, is het meestal gemakkelijker om de ontwerp weergave te gebruiken, waar u meer controle hebt over de lay-out. Als u de resultaten wilt bekijken van wijzigingen die u aanbrengt in de ontwerp weergave, gaat u naar het afdruk voorbeeld.

Als er in Access een bericht wordt weer gegeven over onvoldoende horizontale ruimte om de gegevens weer te geven

Dit bericht wordt weer gegeven wanneer dit wordt weer gegeven, is een neven effect van de metingen van sommige etiketten. Dit gebeurt meestal wanneer de labels zeer dicht bij de linker-en rechter rand van het vel worden geplaatst. Hierdoor kan de wizard sommige maat eenheden opgeven buiten het normale afdruk bereik en wordt het bericht weer gegeven wanneer u een voor beeld van de etiketten bekijkt of afdrukt.

Als u tevreden bent met de uitlijning van de tekst op de etiketten en u niet elke andere pagina een lege pagina krijgt, kunt u het ontwerp van het rapport desgewenst ongewijzigd laten en hoeft u alleen maar op OK te klikken in het bericht wanneer dit wordt weer gegeven. Anders kunt u een aantal van de opties voor pagina-instelling aanpassen, zoals wordt beschreven in de volgende sectie.

Als de gegevens niet juist zijn uitgelijnd met de etiketten

In veel gevallen kunt u kleine problemen met de etiket indeling oplossen door aanpassingen aan te brengen in de ontwerp weergave. U kunt de besturings elementen verplaatsen en u kunt de grootte van het label aanpassen door de breedte of hoogte van de detail sectie te wijzigen.

Als u wilt overschakelen naar de ontwerp weergave, klikt u met de rechter muisknop op het rapport in het navigatie deel venster en klikt u vervolgens op ontwerp weergave in het snelmenu.

Als u de marges of de afstand tussen labels wilt wijzigen, kunt u het dialoog venster pagina-instelling gebruiken in de ontwerp weergave:

 • Klik op het tabblad pagina-instelling in de groep pagina-indeling op kolommen. Het dialoog venster pagina-instelling wordt weer gegeven met het tabblad kolommen geselecteerd.

Het tabblad Kolommen van het dialoogvenster Pagina-instelling

U kunt de volgende instellingen wijzigen in de drie secties van het dialoog venster pagina-instelling:

Gedeelte

Optie

Beschrijving

Rasterinstellingen

Aantal kolommen

Dit moet gelijk zijn aan het aantal etiketten op de pagina.

Afstand tussen rijen

Voer een nieuwe waarde in om de verticale ruimte tussen de rijen met etiketten te verg Roten of verkleinen.

Kolom afstand

Voer een nieuwe waarde in om de horizontale ruimte tussen de kolommen met etiketten te verg Roten of verkleinen.

Kolomgrootte

Breedte

Houd rekening met de marge-instellingen en kolom afstand wanneer u deze waarde instelt.

U kunt de marges controleren en aanpassen door te klikken op Afdruk opties in het dialoog venster pagina-instelling.

Hoogte

Pas de hoogte van elk etiket aan, indien nodig.

Gelijk aan detailsectie

Als deze optie is geselecteerd, worden de kolom breedte en-hoogte ingesteld op de breedte en hoogte van de detail sectie in de ontwerp weergave.

Kolomindeling

Omlaag, dan opzij

Als deze optie is geselecteerd, worden de label gegevens in de eerste kolom afgedrukt, vervolgens de tweede kolom omlaag, enzovoort.

Opzij, dan omlaag

Als deze optie is geselecteerd, worden uw label gegevens afgedrukt in de eerste rij, vervolgens in de tweede rij, enzovoort.

Opmerking: U kunt ook het dialoog venster pagina-instelling openen vanuit het afdruk voorbeeld door op kolommen te klikken op het tabblad Afdruk voorbeeld. Wanneer u op OK klikt om het dialoog venster te sluiten, worden uw wijzigingen direct weer gegeven in het afdruk voorbeeld.

De etiketten afdrukken

 1. Open het rapport in een wille keurige weer gave (of selecteer het rapport in het navigatie deel venster).

 2. Klik op het tabblad bestand op afdrukken en klik vervolgens op afdrukken.

  Het dialoogvenster Afdrukken wordt weergeven.

 3. Voer hier de gewenste opties in, zoals de printer, het afdrukbereik en het aantal exemplaren.

 4. Klik op OK.

Naar boven

Access-gegevens afdrukken met behulp van de wizard Afdruk samen voegen in micro soft Word

Als uw adressen in Access zijn opgeslagen, maar u ze wilt exporteren naar Word, zodat u de functie voor afdruk samen voegen kunt gebruiken om uw etiketten op te maken en af te drukken, gebruikt u de wizard Afdruk samen voegen in Word.

 1. Selecteer in het navigatie deel venster de tabel of query die de gegevens bevat die u wilt afdrukken.

 2. Klik op het tabblad externe gegevens in de groep exporteren op Word-samen voegen.

 3. Als u al een document hebt gemaakt in het dialoog venster wizard Afdruk samen voegen van micro soft Word en u de gegevens hieraan wilt koppelen, klikt u op uw gegevens koppelen aan een bestaand micro soft Word-document. Klik anders op een nieuw document maken en koppel de gegevens hieraan.

 4. Klik op OK.

  Als u de gegevens aan een bestaand micro soft Word-document koppelt, wordt het dialoog venster micro soft Word-document selecteren geopend. Selecteer het gewenste document en klik op openen. Het document wordt geopend in Word.

  Als u een nieuw document wilt maken, wordt Word geopend met een leeg document.

 5. Volg de instructies in het taak venster Afdruk samen voegen in Word. Wanneer u zich aanmeldt bij stap 3 van het afdruk proces voor afdruk samen voegen van Word (adressen selecteren), is de gegevens bron die u in stap 1 van deze procedure hebt gekozen, al geselecteerd.
  Zie de Help bij Word voor meer informatie over de wizard Afdruk samen voegen in
  Word.

Opmerking: U kunt Word gebruiken om uw adressen af te drukken, ongeacht waar de adressen zijn opgeslagen. Vanuit Word kunt u verbinding maken met adres lijsten die zijn opgeslagen in diverse Program ma's, zoals Excel, Outlook en Access. Als u geen adres lijst hebt, kunt u er een maken in Word en vervolgens etiketten afdrukken. Zie de Help bij Word voor meer informatie.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×