ADRES, functie

In dit artikel worden de syntaxis en het gebruik van de functie ADRES in Microsoft Excel beschreven. Koppelingen naar meer informatie over het werken met datums en tijden vindt u in de sectie Zie ook.

Beschrijving

Met de functie ADRES kunt u het adres ophalen van een cel in een werkblad waarvan u het rij- en kolomnummer opgeeft. Het resultaat van ADRES(2;3) is bijvoorbeeld $C$2. Een ander voorbeeld: het resultaat van ADRES(77;300) is $KN$77. U kunt andere functies, zoals de functies RIJ en KOLOM, gebruiken om de argumenten met de rij- en kolomnummers voor de functie ADRES op te geven.

Syntaxis

ADRES(rij_getal;kolom_getal;[abs_getal];[a1];[blad_tekst])

De syntaxis van de functie ADRES heeft de volgende argumenten.

  • rij_getal    Vereist. Een numerieke waarde die het rijnummer voor de celverwijzing aangeeft.

  • kolom_getal    Vereist. Een numerieke waarde die het kolomnummer voor de celverwijzing aangeeft.

  • abs_getal    Optioneel. Een numerieke waarde die het type verwijzing aangeeft dat als resultaat moet worden gegeven.

abs_getal

Geeft het volgende type verwijzing als resultaat

1 of niets

Absolute verwijzing

2

Rij absoluut, kolom relatief

3

Rij relatief, kolom absoluut

4

Relatieve verwijzing

  • A1    Optioneel. Een logische waarde die aangeeft of het verwijzingstype A1 of R1K1 moet worden gebruikt. Bij type A1 worden kolommen alfabetisch gelabeld en worden rijen numeriek gelabeld. Bij type R1K1 worden zowel kolommen als rijen numeriek gelabeld. Als A1 WAAR is of is weggelaten, geeft ADRES een A1-verwijzing. Als A1 ONWAAR is, geeft ADRES een R1K1-verwijzing.

    Opmerking: Als u het verwijzingstype wilt wijzigen dat in Excel wordt gebruikt, klikt u op het tabblad Bestand op Opties en vervolgens op Formules. Schakel onder Werken met formules het selectievakje Verwijzingstype R1K1 in of uit.

  • blad_tekst    Optioneel. Een tekstwaarde die de naam aangeeft van het werkblad dat wordt gebruikt als externe verwijzing. De formule =ADRES(1;1:::"Blad2") geeft bijvoorbeeld Blad2!$A$1 als resultaat. Als u het argument blad_tekst weglaat, wordt er geen bladnaam gebruikt en verwijst het adres dat door de functie wordt geretourneerd naar een cel in het huidige werkblad.

Voorbeeld

Kopieer de voorbeeldgegevens uit de volgende tabel en plak deze in cel A1 van een nieuw Excel-werkblad. U kunt de resultaten van formules weergeven door de formules te selecteren en op F2 en vervolgens op Enter te drukken. Desgewenst kunt u de kolombreedte wijzigen om alle gegevens te zien.

Formule

Beschrijving

Resultaat

=ADRES(2;3)

Absolute verwijzing

$C$2

=ADRES(2;3;2)

Rij absoluut, kolom relatief

C$2

=ADRES(2;3;2;ONWAAR)

Rij absoluut, kolom relatief in R1K1-verwijzingstype

R2C[3]

=ADRES(2;3;1;ONWAAR;"[Map1]Blad1")

Absolute verwijzing naar een andere werkmap en een ander werkblad

'[Map1]Blad1'!R2C3

=ADRES(2;3;1;ONWAAR;"EXCEL_BLAD")

Absolute verwijzing naar een ander werkblad

EXCEL_BLAD!R2K3

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×