ADRES, functie

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

In dit artikel worden de syntaxis en het gebruik van de functie ADRES in Microsoft Excel beschreven. Koppelingen naar meer informatie over het werken met datums en tijden vindt u in de sectie Zie ook.

Beschrijving

Met de functie ADRES kunt u het adres ophalen van een cel in een werkblad waarvan u het rij- en kolomnummer opgeeft. Het resultaat van ADRES(2;3) is bijvoorbeeld $C$2. Een ander voorbeeld: het resultaat van ADRES(77;300) is $KN$77. U kunt andere functies, zoals de functies RIJ en KOLOM, gebruiken om de argumenten met de rij- en kolomnummers voor de functie ADRES op te geven.

Syntaxis

ADRES(rij_getal;kolom_getal;[abs_getal];[a1];[blad_tekst])

De syntaxis van de functie ADRES heeft de volgende argumenten.

  • rij_getal    Vereist. Een numerieke waarde die het rijnummer voor de celverwijzing aangeeft.

  • kolom_getal    Vereist. Een numerieke waarde die het kolomnummer voor de celverwijzing aangeeft.

  • abs_getal    Optioneel. Een numerieke waarde die het type verwijzing aangeeft dat als resultaat moet worden gegeven.

abs_getal

Geeft het volgende type verwijzing als resultaat

1 of niets

Absolute verwijzing

2

Rij absoluut, kolom relatief

3

Rij relatief, kolom absoluut

4

Relatieve verwijzing

  • A1    Optioneel. Een logische waarde die aangeeft van het verwijzingstype A1 of R1C1. Bij type A1 worden kolommen alfabetisch gelabeld en rijen numeriek gelabeld. In R1K1-verwijzingstype, zowel kolommen en rijen numeriek gelabeld. Als het argument A1 waar is of wordt weggelaten, de functie adres een A1-verwijzing retourneert. Als deze ONWAAR is, retourneert de functie adres een type R1K1.

    Opmerking: Als u het verwijzingstype wilt wijzigen dat in Excel wordt gebruikt, klikt u op het tabblad Bestand op Opties en vervolgens op Formules. Schakel onder Werken met formules het selectievakje Verwijzingstype R1K1 in of uit.

  • blad_tekst    Optioneel. Een tekenreeks die de naam van het werkblad moet worden gebruikt als de externe verwijzing aangeeft. Bijvoorbeeld: de formule =adres (1,1,, "Blad2") retourneert Sheet2! $A$ 1. Als het argument blad_tekst weglaat, geen bladnaam gebruikt en het adres geretourneerd door de functie verwijst naar een cel op het huidige blad.

Voorbeeld

Kopieer de voorbeeldgegevens uit de volgende tabel en plak deze in cel A1 van een nieuw Excel-werkblad. Om resultaten van formules weer te geven, selecteert u deze, drukt u op F2 en drukt u vervolgens op Enter. Desgewenst kunt u de kolombreedte wijzigen om alle gegevens te zien.

Formule

Beschrijving

Resultaat

=ADRES(2;3)

Absolute verwijzing

$C$2

=ADRES(2;3;2)

Rij absoluut, kolom relatief

C$2

=ADRES(2;3;2;ONWAAR)

Rij absoluut, kolom relatief in R1K1-verwijzingstype

R2C[3]

=ADRES(2;3;1;ONWAAR;"[Map1]Blad1")

Absolute verwijzing naar een andere werkmap en een ander werkblad

'[Map1]Blad1'!R2C3

=ADRES(2;3;1;ONWAAR;"EXCEL_BLAD")

Absolute verwijzing naar een ander werkblad

EXCEL_BLAD!R2K3

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×