Access Services in SharePoint Roadmap

We adviseren Access Services niet langer voor nieuwe web-apps en webdatabases.

 • In SharePoint Server wordt deze functie ondersteund volgens het Levenscyclusbeleid van Microsoft.

 • Deze functie is buiten Office 365 en SharePoint Online buiten gebruik gesteld. Er is een probleem met het maken van nieuwe Access-Web-apps en Access-Web Office 365 databases in 2017 en SharePoint Online in en SharePoint Online uitgeschakeld, en de resterende webdatabases en webdatabases worden vóór april 2018 beëindigd.

Zie voor meer informatie Updating the Access Services in SharePoint Roadmap (Roadmap voor bijwerken van Access Services in SharePoint).

Deze beslissing heeft geen gevolgen voor Access-bureaubladdatabases (. ACCDB). Bureaubladdatabases hebben krachtige functies waardoor Access populair is voor het maken van zakelijke oplossingen. We blijven in Access-bureaubladdatabases investeren door de gegevensconnectiviteit, het databasebeheer en andere functies uit te breiden.

Overstappen naar PowerApps

Als alternatief voor Acces-web-apps en -webdatabases kunt u overwegen om over te stappen naar Microsoft PowerApps om zakelijke oplossingen voor het web en mobiele apparaten te bouwen zonder code te hoeven gebruiken. PowerApps is een relatief nieuw product dat Microsoft wil laten uitgroeien tot een toonaangevend hulpmiddel voor het bouwen van bedrijfsoplossingen, en waaraan regelmatig nieuwe functies worden toegevoegd.

Zie de Engelstalige whitepaper Introduction to Microsoft PowerApps for Access web apps developers voor meer informatie over het repliceren van een bestaande Access-web-app als een PowerApp.

Opmerking: PowerApps is nog niet beschikbaar in Office 365 beheerd door 21Vianet of Office 365 Germany.

Methoden om gegevens van Access-web-apps te migreren

De kans is groot dat u de gegevens die aanwezig zijn in een Access-web-app wilt bewaren. Hieronder ziet u enkele manieren om gegevens van een Access-web-app te migreren naar een andere gegevensbron.

SharePoint-lijsten    U kunt de gegevens exporteren naar SharePoint-lijsten. Het is raadzaam om dit te doen met de opdracht Exporteren naar SharePoint-lijsten in de browser van Access-web-apps. Zie Tabellen in Access-web-apps naar SharePoint exporteren voor meer informatie.

Access-bureaubladdatabase    U kunt de gegevens exporteren naar een Access-bureaubladdatabase. Zie Tabellen van een Access-web-app exporteren naar een Acces-bureaubladdatabase voor meer informatie.

Microsoft SQL Server    U kunt de gegevens migreren naar SQL Server:

 1. Exporteer de gegevens naar een Access-bureaubladdatabase. Zie Tabellen van een Access-web-app exporteren naar een Acces-bureaubladdatabase voor meer informatie.

 2. Migreer de gegevens in de Access-bureaubladdatabase naar Microsoft SQL Server. Zie het Engelstalige blogbericht SQL Server Migration Assistant (SSMA) v7.3 voor meer informatie.

 3. Als de gegevens aanwezig zijn in SQL Server, kunt u ook een koppeling maken naar een SQL Server-database of gegevens hieruit importeren vanuit de Access-bureaubladdatabase.

U kunt ook overwegen om met de migratiewizard van SQL Azure rechtstreeks gegevens vanuit de back-end SQL Azure-database van de Access-web-app te migreren naar een SQL Server-database. Zie SQL Server-databasemigratie naar SQL Database in de cloud en de Databasemigratie-assistent voor meer informatie.

On-premises SharePoint-Server met Access Services    Als uw organisatie beschikt over een on-premises omgeving met SharePoint 2016, Access Services en SQL Server 2016, kunt u de Access-Web-app verplaatsen van Office 365 of SharePoint Online naar uw on-premises omgeving. Zie een Access-Web-app verplaatsen van Office 365 of SharePoint Online naar een on-premises SharePoint-Servervoor meer informatie.

Access-apps uitschakelen in uw Office 365 SharePoint-omgeving

Als u beheerder bent, kunt u voorkomen dat er nieuwe Access-web-apps in uw omgeving worden gemaakt. Raadpleeg Enable and disable Access apps in your organization (Access-apps in uw organisatie inschakelen en uitschakelen) voor meer informatie.

Scan uw tenant op de aanwezigheid van Access-web-apps en webdatabases

Als u een beheerder bent, kunt u een nieuw hulpmiddel gebruiken om te zoeken naar de bestaande Access-Web-apps of webdatabases die zijn geïmplementeerd in uw Tenant. Het hulpprogramma voor scannen levert een voorraadlijst die u vervolgens kunt gebruiken voor het plannen van de migratie van de web-apps van Access en webdatabases.

U kunt het hulpprogramma voor scannen en de bijbehorende instructie downloaden vanaf deze locatie: Access-app-scanner voor SharePoint.

Een Access-app-pakket openen om met de inhoud te werken

Een zip-bestand is één bestand dat veel bestanden of mappen bevat en dat wordt gebruikt om ze eenvoudig te archiveren of te transporteren. Een pakket met Access-apps is een gecomprimeerd bestand (gezipt), maar met een bestandstype. app. Zie bestanden comprimeren en decomprimeren (zip-bestanden) en een Access-app-pakket makenvoor meer informatie.

 1. Zorg ervoor dat het bestand van het Access-app-pakket zich bevindt in een lokale map of netwerkmap. Als het pakket van de Access-app is opgeslagen in een SharePoint-map, selecteert u het bestand, selecteert u downloadenen plaatst u vervolgens een lokale map of netwerkmap in het bestand.

 2. Ter voor de toepassing kopieert u het bestand Access-app-pakket van <bestandsnaam>. app <bestandsnaam1>. app.

 3. Wijzig het bestandstype van het gekopieerde bestand uit <bestandsnaam1>. app <bestandsnaam1>. zip. Wanneer u wordt gevraagd om dit te bevestigen, selecteert u Ja.

 4. Klik met de rechtermuisknop op het gekopieerde bestand, <bestandsnaam1>. zip en selecteer vervolgens Alles uitpakken.

 5. Selecteer in het dialoogvenster gecomprimeerd (gezipte) mappenuitpakken de optie extraheren. U kunt de standaard map voor extractie wijzigen door Bladerente selecteren.

  Daardoor wordt de inhoud van het pakket met Access-apps opgeslagen in de map extraheren als een set afzonderlijke bestanden.

 6. Als u de gegevens van de Access-Web-App wilt implementeren in SQL Server, gebruikt u het bestand appdb. dacpac. Zie toepassingen voor gegevens lagenvoor meer informatie over het gebruik van een DACPAC.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×