Access-formulieren en -rapporten maken op basis van een SharePoint-lijst

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt formulieren en rapporten maken van een SharePoint-lijst en deze gebruiken als weergaven. Gebruikers van de SharePoint-site die de Access 2007 geïnstalleerd hebt, kunnen deze formulieren en rapporten openen via het menu Beeld van de SharePoint-lijst. U kunt een Access de standaardweergave voor een lijst weergeven.

De weergaven die u maakt met behulp van Access 2007 worden opgeslagen in een databasebestand op de server Windows SharePoint Services . Wanneer u een Access-weergave van een SharePoint-lijst, Access wordt gestart, opent en wordt het formulier of rapport. Omdat de database is opgeslagen op de SharePoint-site, kunnen de weergave kan worden geopend door andere gebruikers van de site. Een gebruiker hoeft niet te weten de locatie op de SharePoint-site van het databasebestand dat de Access-weergave bevat om te kunnen gebruiken van de weergave. Bovendien de gebruiker niet zelfs hoeft te weten hoe u het starten van Access, dit automatisch wordt uitgevoerd door de SharePoint-site.

Opmerking: Een gebruiker moet Access 2007 op zijn of haar computer hebben geïnstalleerd om een Access-weergave te kunnen maken, gebruiken of aanpassen op een SharePoint-site.

Wat wilt u doen?

Een Access-weergave van een SharePoint-lijst maken

Zorgen dat een Access-weergave de standaardweergave voor SharePoint-lijst

Gebruik van een Access-weergave van een SharePoint-lijst

Een Access-weergave van een SharePoint-lijst wijzigen

Een Access-weergave van een SharePoint-lijst maken

Wanneer u een Access-weergave van een SharePoint-lijst maakt, wordt Access automatisch gestart. In Access kunt u de weergave baseren op een breed scala formulier- en rapportsjablonen, en kunt u de weergave vervolgens aanpassen. Door de weergave op de SharePoint-site te publiceren, kunt u deze eenvoudig beschikbaar maken voor andere gebruikers.

Opmerking: Als u een weergave van een SharePoint-lijst wilt maken, hebt u de machtiging Lijsten beheren van Windows SharePoint Services nodig, die standaard is opgenomen in het machtigingsniveau Ontwerp.

Gebruik de volgende procedure om een Access-weergave te maken van een SharePoint-lijst die u weergeeft in de browser.

 1. Klik op de SharePoint-site op het menu weergave Vervolgkeuzemenu , klikt u op Weergave maken.

 2. Klik op de pagina Weergave maken op Access-weergave.

  Access wordt gestart en vervolgens wordt u gevraagd een lokale kopie op te slaan van de database die de nieuwe weergave bevat.

 3. Blader in het dialoogvenster Lokale kopie opslaan naar de locatie op uw computer waar u de kopie wilt opslaan, typ een naam voor de lokale kopie in het vak Bestandsnaam en klik op Opslaan.

  De lokale kopie wordt opgeslagen en geopend en het dialoogvenster Access-weergave maken verschijnt.

 4. Dubbelklik in het dialoogvenster Access-weergave maken op het type weergave dat u wilt maken.

  De nieuwe weergave wordt gemaakt en deze wordt geopend in de weergave Indeling.

 5. U kunt de nieuwe weergave aanpassen in de weergave Indeling, of u kunt overschakelen op de weergave Ontwerp.

  In de weergave Indeling kunt u het formaat van de besturingselementen in de weergave (zoals labels en velden) wijzigen en deze opnieuw schikken, maar u kunt geen extra besturingselementen toevoegen aan de weergave. In de weergave Indeling kunt u een gegevensvoorbeeld weergeven van hoe de wijzigingen eruitzien in de voltooide weergave.

  In de weergave Ontwerp kunt u het formaat van besturingselementen wijzigen en deze opnieuw schikken, en kunt u extra besturingselementen toevoegen aan de weergave. De weergave Ontwerp biedt echter geen gegevensvoorbeeld.

  U kunt zo vaak als u wilt schakelen tussen de weergaven Ontwerp en Indeling. Als u de weergave Ontwerp gebruikt om besturingselementen aan uw weergave toe te voegen, kunt u vervolgens overschakelen op de weergave Indeling om de besturingselementen van de weergave opnieuw te schikken en een voorbeeld te bekijken van de gegevens.

 6. Nadat u de gewenste wijzigingen hebt aangebracht, klikt u op de Berichtenbalk op Publiceren op SharePoint-site.

  werkbalk

  Het dialoogvenster Publiceren op SharePoint-webserver verschijnt.

  Als de Berichtenbalk niet wordt weergegeven, gaat u als volgt te werk:

  • Klik, op het tabblad Databasehulpmiddelen in de groep Weergeven/verbergen, op Berichtenbalk.

 7. De weergave wordt standaard opgeslagen in een databasebestand in de bibliotheek Gedeelde documenten op de SharePoint-site - deze site bevat de lijst op basis waarvan u de weergave hebt gemaakt. In de meeste gevallen is dit waarschijnlijk precies wat u wilt, maar u kunt zelf bepalen in welke documentenbibliotheek u de database opslaat door te kiezen voor een andere bibliotheek in het vak Opslaan in in het dialoogvenster Publiceren op SharePoint-webserver. U kunt dit doen om preciezer te bepalen wie er toegang heeft tot de weergave en of gebruikers de weergave kunnen openen in de alleen-lezenmodus of de bewerkingsmodus. Op de SharePoint-site kunt u ook specifieke bibliotheken inrichten voor de publicatie van Access-weergaven. In dat geval moet u de locatie bij Opslaan in wijzigen om de juiste bibliotheek te selecteren.

  De beheerder van de SharePoint-site kan u helpen bij het selecteren van de juiste bibliotheek.

 8. Er wordt automatisch een naam voor de database ingevoerd in het vak Bestandsnaam in het dialoogvenster Publiceren op SharePoint-webserver. Deze naam komt overeen met de naam van de database die u hebt opgeslagen als een lokale kopie. U kunt de naam wijzigen als u wilt, maar in de meeste gevallen kunt u de voorgestelde naam het beste accepteren - dat maakt het namelijk makkelijker om te onthouden welke lokale database overeenstemt met de database die u publiceert op de SharePoint-site.

 9. Klik op Publiceren om de database op te slaan op de SharePoint-site.

Naar boven

Zorgen dat een Access-weergave de standaardweergave voor SharePoint-lijst

Wanneer u een Access de standaardweergave van een SharePoint-lijst weergeven, de weergave van Access wordt automatisch geopend wanneer gebruikers de lijst openen als deze gebruikers toegang geïnstalleerd op zijn of haar computer hebben.

Belangrijk: Als u een Access-weergave is de standaardweergave lijst bezoekers die ik heb geen Access 2007 hebt geïnstalleerd niet mogelijk om de lijst te gebruiken.

 1. Met de SharePoint-lijst geopend, in het menu Instellingen , klikt u op Lijstinstellingen.

 2. Klik op de pagina Lijstinstellingen onder weergaven, op de naam van de Access-weergave die u wilt de standaardweergave.

 3. Selecteer de standaardweergave hiervan op de pagina Weergave bewerken en klik op OK.

Naar boven

Een Access-weergave van een SharePoint-lijst gebruiken

Als u een Access-weergave van een SharePoint-lijst wilt gebruiken, kiest u de Access-weergave in het menu Beeld van de lijst.

 • Klik op het menu weergave Vervolgkeuzemenu , op de naam van de Access-weergave. Access wordt gestart en wordt vervolgens de weergave in de modus alleen-lezen.

  In de modus alleen-lezen, kan om de gegevens in de weergave te wijzigen en de weergave afdrukken, maar u kunt het ontwerp van de weergave niet wijzigen. Als u wijzigen van het ontwerp van de weergave wilt, raadpleegt u het volgende gedeelte van dit artikel, een Access-weergave van een SharePoint-lijst wijzigen.

Naar boven

Een Access-weergave van een SharePoint-lijst aanpassen

Als u het ontwerp van een Access-weergave wilt aanpassen, slaat u een lokale kopie op van de database die de Access-weergave bevat en brengt u vervolgens wijzigingen aan. U kunt de lokale kopie van de weergave dan gebruiken of u kunt de nieuwe weergave publiceren als u over de vereiste machtigingen beschikt voor de SharePoint-site.

Opmerking: U kunt een lokale kopie van een Access-weergave aanpassen, ongeacht uw machtigingsniveau voor Windows SharePoint Services. Als u de aangepaste weergave echter wilt publiceren op de SharePoint-site, hebt u de machtiging Lijsten beheren van Windows SharePoint Services nodig, die standaard is opgenomen in het machtigingsniveau Ontwerp. Als u de Access-weergave hebt gemaakt, beschikt u al over de machtiging Lijsten beheren. Als u niet zeker weet of u over de vereiste machtigingen beschikt, neemt u contact op met de beheerder van uw SharePoint-site om dit vragen.

 1. Terwijl de Access-weergave is geopend, klikt u op Opslaan als op de Berichtenbalk.

  De knop Opslaan als op de Berichtenbalk

  Opmerking: Als de Berichtenbalk niet wordt weergegeven, gaat u als volgt te werk:

  • Klik, op het tabblad Databasehulpmiddelen in de groep Weergeven/verbergen, op Berichtenbalk.

 2. Klik op Ja wanneer u wordt gevraagd de weergave en alle andere geopende objecten te sluiten.

  Het dialoogvenster Opslaan als wordt weergegeven.

 3. Geef in het vak Opslaan in de locatie op waar u de lokale kopie wilt opslaan, typ een naam voor de lokale kopie in het vak Bestandsnaam en klik op Opslaan.

  De lokale kopie van de database wordt opgeslagen en geopend.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de indeling van de weergave wilt wijzigen zonder nieuwe besturingselementen toe te voegen, klikt u in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op de weergave en klikt u in het snelmenu op Indelingsweergave.

   In de weergave Indeling kunt u het formaat van de besturingselementen in de weergave (zoals labels en velden) wijzigen en deze opnieuw schikken, maar u kunt geen extra besturingselementen toevoegen aan de weergave. In de weergave Indeling kunt u een gegevensvoorbeeld weergeven van hoe de wijzigingen eruitzien in de voltooide weergave.

  • Als u besturingselementen (zoals labels of velden) wilt toevoegen aan, of verwijderen uit de weergave, klikt u in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op de weergave en klikt u vervolgens in het snelmenu op Ontwerpweergave.

   In de weergave Ontwerp kunt u het formaat van besturingselementen wijzigen en deze opnieuw schikken, en kunt u extra besturingselementen toevoegen aan de weergave. De weergave Ontwerp biedt echter geen gegevensvoorbeeld.

   Opmerking: Als u ervoor kiest de weergave te bewerken in de ontwerpweergave en u de aangepaste weergave wilt publiceren op de SharePoint-site, moet u geen velden toevoegen aan de weergave die geen deel uitmaken van de SharePoint-lijst.

 5. U kunt zo vaak als u wilt schakelen tussen de weergaven Ontwerp en Indeling. Als u de weergave Ontwerp gebruikt om besturingselementen aan uw weergave toe te voegen, kunt u vervolgens overschakelen op de weergave Indeling om de besturingselementen van de weergave opnieuw te schikken en een voorbeeld te bekijken van de gegevens.

De aangepaste Access-weergave publiceren op de SharePoint-site

Als u klaar bent met het aanpassen van de weergave en als u beschikt over de machtiging Lijsten beheren op de SharePoint-site, kunt u de aangepaste weergave publiceren door de volgende procedure te volgen.

Neem contact op met de beheerder van de SharePoint-site als u de machtiging Lijsten beheren wilt verkrijgen.

 1. Sla de weergave op in de lokale kopie van de database.

 2. Klik op de Berichtenbalk op Publiceren op SharePoint-site.

  werkbalk

  Opmerking: Als u niet beschikt over de machtiging Lijsten beheren, wordt de knop Publiceren op SharePoint-site niet weergegeven op de Berichtenbalk. Als de Berichtenbalk niet wordt weergegeven, gaat u als volgt te werk:

  • Klik, op het tabblad Databasehulpmiddelen in de groep Weergeven/verbergen, op Berichtenbalk.

 3. Klik in het dialoogvenster Publiceren op SharePoint-webserver op Publiceren.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×