Aanvulling op de privacyverklaring voor Microsoft Outlook 2010

Laatst bijgewerkt: maart 2010

Koppelingen naar afbeeldingen en andere documenten

Als u ervoor kiest om een koppeling te maken naar een afbeelding, bestand, gegevensbron of ander document op de harde schijf of op een server, wordt het pad naar dat bestand opgeslagen in het Outlook-item. In sommige gevallen bevat de koppeling uw gebruikersnaam of gegevens over servers op het netwerk. Bij een gegevensverbinding kunt u een gebruikersnaam of wachtwoord in de koppeling van de gegevensverbinding opnemen.

Als u een XML-schema toepast op een document, wordt een pad naar het gemaakte XML-schema ook in het document opgeslagen. In sommige gevallen bevat dat pad uw gebruikersnaam.

Afdrukken

Wanneer u een Microsoft Outlook 2010-item afdrukt en dat item vervolgens opslaat, wordt in Outlook 2010 het pad naar uw printer met het item opgeslagen. In sommige gevallen bevat dat pad een gebruikersnaam of computernaam.

Site met document werkruimte

Met Outlook 2010 kunt u toegang krijgen tot een site voor document werkruimten op een Microsoft SharePoint Foundation 2010-site. Een site voor document werkruimten is een gedeelde ruimte waar u kunt samenwerken met andere teamleden aan een of meer documenten.

Wanneer u een site voor documentwerkruimte opent, kunt u met Outlook 2010 gegevens downloaden van de site voor documentwerkruimte, zodat u informatie over deze site kunt krijgen. Deze gegevens bevatten:

 • Naam van de SharePoint Foundation-site

 • De URL of het adres van de site

 • Namen, e-mailadressen en machtigingsniveaus van de sitegebruikers

 • Lijsten met documenten, taken en andere gegevens die beschikbaar zijn op de site

Outlook 2010 slaat ook een lijst op van de SharePoint Foundation-sites die u hebt bezocht op uw computer, in de vorm van cookies. Deze lijst wordt gebruikt om u snel toegang te bieden tot de sites die u eerder hebt bezocht. De lijst met bezochte sites is niet toegankelijk voor Microsoft en wordt niet blootgesteld aan Internet, tenzij u er zelf voor kiest om de lijst breder beschikbaar te maken.

Service voor faxen

Met de Fax-service kunt u een fax via internet verzenden en de faxberichten organiseren die u hebt verzonden in Outlook 2010. Als u de Fax-service wilt gebruiken, moet u zich aanmelden bij een faxserviceprovider, van Microsoft, die de faxberichten verwerkt en ze via internet verzendt. Microsoft verzamelt geen gegevens via de Fax-service.

Wanneer u zich registreert voor de faxservice, maakt de faxserviceprovider een registratiepakket dat wordt opgeslagen door de faxserviceprovider en Outlook 2010. Het pakket bestaat uit het adres van de website van de faxserviceprovider en een "token" waarbij u de toegang tot de faxserviceprovider controleert. Wanneer u een fax verzendt vanuit een Office-programma, wordt dit registratiepakket toegevoegd aan het document.

U kunt de Fax-service ook gebruiken voor het berekenen van de prijs van een faxbericht zonder dat u het faxbericht daadwerkelijk hoeft te verzenden. Als u ervoor kiest om de prijs van een fax te berekenen, wordt in Outlook 2010 een versleutelde verbinding gebruikt voor het verzenden van uw registratietoken, het telefoonnummer waarop de Fax moet worden verzonden, en het aantal pagina's van de fax naar de faxserviceprovider. Deze informatie wordt niet door Microsoft ontvangen of opgeslagen.

SharePoint Foundation

Microsoft SharePoint Foundation 2010 biedt gedeelde sites voor webwerkruimten waarin u kunt samenwerken aan documenten of vergaderingen kunt houden.

Wanneer u een SharePoint-site opent met behulp van de webbrowser of een willekeurig Office-programma, slaat de site cookies op uw computer op als u over machtigingen beschikt voor het maken van een nieuwe subsite op die site. Samen vormen deze cookies een lijst met sites waarvoor u bent gemachtigd. Deze lijst wordt door enkele Office-Programma's gebruikt om u snel toegang te bieden tot de sites die u eerder hebt bezocht.

De lijst met bezochte sites is niet toegankelijk voor Microsoft en wordt niet blootgesteld aan Internet, tenzij u er zelf voor kiest om de lijst breder beschikbaar te maken.

SharePoint Foundation slaat ook een lijst op van de vijf sites voor vergaderwerkruimten die u het laatst hebt gebruikt voor het register van uw systeem. De registervermelding bevat de naam van de site en de URL van elk van deze vijf sites, de taal-ID voor de sjabloon, de naam van de sjabloon, de naam van de sjabloon en de naam van de organisator van de vergadering. Hiermee kunt u eenvoudig de sites bijhouden die u het meest gebruikt.

Als u in SharePoint Foundation een nieuwe website of lijst maakt of personen toevoegt of uitnodigt aan een bestaande website of lijst, wordt op de site het volgende opgeslagen voor elke persoon, waaronder de volgende:

 • Volledige naam

 • E-mailadres

Er wordt een gebruikers-ID toegevoegd aan elk element dat u of de andere gebruikers van de site toevoegen aan of wijzigen op de site. Net als met alle inhoud van de SharePoint-site, hebben alleen beheerders en leden van de site zelf toegang tot deze informatie.

Alle elementen van de SharePoint-site bevatten twee velden: gemaakt door en gewijzigd door. Het veld gemaakt door wordt ingevuld met de gebruikersnaam van de persoon die het element oorspronkelijk heeft gemaakt en de datum waarop het element is gemaakt. Het veld gewijzigd door wordt ingevuld met de gebruikersnaam van de persoon die het Outlook 2010-document het laatst heeft gewijzigd en de datum waarop het bestand het laatst is gewijzigd.

Beheerders van de servers die SharePoint-sites hosten, hebben toegang tot bepaalde gegevens van deze sites, die worden gebruikt voor het analyseren van de gebruikspatronen van de site en het percentage van de tijd dat de site beschikbaar is, wordt verbeterd. Deze gegevens zijn alleen beschikbaar voor de serverbeheerders en worden niet gedeeld met Microsoft, tenzij Microsoft de SharePoint-site host. De gegevens die specifiek zijn vastgelegd, bestaan uit de namen, e-mailadressen en machtigingen van iedereen die toegang heeft tot de site.

Alle gebruikers met toegang tot een bepaalde SharePoint-site kunnen alle beschikbare inhoud op de site doorzoeken en bekijken.

Controle

Microsoft SharePoint Foundation 2010 bevat controlefuncties waarmee beheerders een betrouwbaar controlespoor kunnen bijhouden van hoe gebruikers met bepaalde inhoud werken.

Wanneer beheerders van SharePoint Foundation de controlefunctie inschakelen, worden bepaalde acties die door de gebruiker worden uitgevoerd automatisch geregistreerd in de SharePoint-inhoudsdatabase op de server. Voorbeelden van deze acties zijn weergeven, bewerken en in- en uitchecken. Voor elke geregistreerde actie worden identificerende gegevens geregistreerd over het bestand, de actie en de SharePoint-id van de gebruiker. Hierbij worden geen gegevens naar Microsoft verzonden.

Deze functie is standaard uitgeschakeld en is alleen beschikbaar voor beheerders van SharePoint-sites waar inhoud wordt opgeslagen.

Chatberichten en meldingen

Outlook 2010 biedt u de mogelijkheid om direct berichten te verzenden binnen het programma zelf en u krijgt de mogelijkheid om te worden gewaarschuwd wanneer personen online zijn of wanneer bepaalde wijzigingen zijn aangebracht in gedeelde documenten of werkruimten.

In Outlook 2010 kunt u een chat-client gebruiken om u te laten weten dat de onlineaanwezigheid van andere personen kan worden weergegeven en hoe u berichten kunt verzenden. Outlook 2010 bevat een webbesturingselement waarmee de aanwezigheid van chatberichten kan worden weergegeven op een webpagina. De pagina's Microsoft SharePoint Foundation 2010 en Microsoft SharePoint Server 2010 maken allebei gebruik van dit besturingselement. Bij geen van deze typen pagina's worden de aanwezigheidsgegevens weer naar de webserver verzonden. Dit webbesturingselement kan worden gebruikt om aanwezigheidsgegevens van uw chatprogramma door te sturen naar de webserver. Standaard kunnen aanwezigheidsgegevens alleen worden verzonden naar intranetsites, vertrouwde sites en sites op de lokale computer.

Macro's opnemen

Met macro-opname kunt u een reeks acties opnemen, zodat u de acties op een later tijdstip kunt reproduceren. Als u ervoor kiest om een macro op te nemen, wordt uw gebruikersnaam als commentaar in de code opgeslagen wanneer u de macro in eerste instantie maakt. U kunt uw gebruikersnaam handmatig van deze locatie verwijderen.

Outlook-functies

Als Personal Information Manager slaat Outlook 2010 uw e-mail, afspraken, contactpersonen en adresboekvermeldingen, taken, notities die u maakt met behulp van Outlook-notities en logboekitems die zijn opgeslagen in het Outlook-logboek op.

Deze informatie wordt standaard opgeslagen op uw persoonlijke computer en is alleen toegankelijk voor u. U kunt de gegevens echter op de volgende manieren delen met andere personen:

 • U kunt een e-mailbericht of vergaderverzoek verzenden.

 • U kunt een contactpersoon of taak verzenden of delen. Als u een contactpersoon verzendt of deelt met iemand, worden alle gegevens die u hebt opgeslagen in die contactpersoon gedeeld met de andere persoon.

 • U kunt ervoor kiezen om agendagegevens te delen met andere personen in uw onderneming of met andere personen op andere netwerken die kunnen communiceren met het agenda systeem van uw onderneming, zoals personen die federatieve Microsoft Exchange-Server of Windows hebben. Live ID-accounts. U kunt ervoor kiezen om uw agenda te delen en hoeveel informatie uit uw agenda u wilt delen. U kunt op elk gewenst moment stoppen met het delen van uw agenda.

 • U kunt een versleuteld e-mailbericht verzenden met een digitale handtekening. Als u een bericht digitaal ondertekent, wordt deze handtekening samen met het bericht opgeslagen. De digitale handtekening bevat een digitaal certificaat, dit kan een e-mailadres bevatten. Als u Exchange Server gebruikt, kunt u ook openbare sleutels op de Exchange Server-computer publiceren.

Outlook-integratie met Exchange Server

Wanneer u met Microsoft Exchange Server werkt met een server, verzamelt Outlook 2010 bepaalde prestatiestatistieken over de externe procedure oproepen die door Outlook naar die server zijn verzonden. Het doel van deze functie is om Exchange Server-beheerders de mogelijkheid te geven te bepalen hoe hun servers worden uitgevoerd.

Een externe procedure-oproep is een oproep van Outlook 2010 naar de Exchange-Server, vragen om de Exchange-Server om een taak uit te voeren en de resultaten te retourneren aan Outlook. Als u in Outlook 2010 een externe procedure aanroept op een Exchange-Server, wordt bijvoorbeeld een nieuwe e-mailbericht door de Exchange-server verstuurd.

Outlook 2010 verzamelt statistieken over het aantal aanroepen van externe procedures, het aantal geslaagde en mislukte oproepen, het aantal aanroepen van externe procedures dat is geannuleerd, en de hoeveelheid tijd waarop een externe procedureoproep heeft plaatsgevonden. Deze gegevens zijn opgeslagen in een bestand dat een gebeurtenislogboek wordt genoemd. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen in deze logboeken. Standaard zijn de Logboeken alleen beschikbaar op de computer van de gebruiker, maar een netwerkbeheerder kan dit logboek beschikbaar maken voor een Exchange Server-beheerder.

Account automatisch configureren

Outlook 2010 biedt een optie voor het automatisch configureren van uw postvak in Outlook voor het verzenden en ontvangen van e-mailberichten vanaf een server. Als u uw account automatisch wilt configureren, moet u uw gebruikersnaam, wachtwoord en e-mailadres opgeven in het dialoogvenster Nieuw e-mailaccount toevoegen wanneer u de eerste keer uitvoert. Ga als volgt te werk om deze waarden te wijzigen:

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik op account instellingen.

 3. Klik op account instellingenen selecteer vervolgens het account dat u wilt wijzigen.

Uw gebruikersnaam en wachtwoord worden standaard via internet verstuurd naar een server op de domeinnaam van het e-mailadres dat u opgeeft. U kunt ook de e-mailserverinstellingen handmatig configureren door op de optie Serverinstellingen handmatig configureren te klikken in het dialoogvenster Nieuw e-mail account toevoegen wanneer u de eerste keer uitvoert. Ga als volgt te werk om deze waarden te wijzigen:

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik op account instellingen.

 3. Klik op account instellingenen selecteer vervolgens het account dat u wilt wijzigen.

E-mailberichten verzenden en bijhouden

Outlook 2010 biedt een optie voor het toepassen van opvolg vlaggen (wanneer u een nieuw bericht opstelt, klikt u op opvolgen op het lint) op uw e-mailberichten. Deze vlaggen worden gebruikt voor het bijhouden en opvolgen van verzonden en ontvangen e-mailberichten. De vlag gegevens worden opgeslagen als onderdeel van het e-mailbericht en in sommige gevallen zijn er mogelijk andere personen aan wie u het bericht stuurt. Standaard verwijdert een Microsoft Exchange-Server de vlag gegevens voordat het bericht naar de geadresseerde wordt verzonden.

IRM (Information Rights Management)

Met IRM (Information Rights Management) kunt u bepaalde gebruikers of groepen het recht geven een item te openen en te wijzigen. Ondanks sommige overeenkomsten is IRM niet gelijk aan de bescherming van documenten. Met IRM kunt u machtigingen instellen voor het hele item voor specifieke acties, zoals het afdrukken van een item of het doorsturen van het item naar andere personen, en voor het lezen of bewerken van het item.

Wanneer u een item met IRM hebt ingeschakeld, wordt in Outlook 2010 het item een lijst gemaakt van alle gebruikers die rechten hebben voor dat item en wat zijn machtigingen. Deze gegevens worden versleuteld, zodat alleen de eigenaren van het artikel toegang hebben tot deze informatie.

Ook items met IRM-ondersteuning bevatten inhoudslicenties. Een inhoudslicentie bevat een e-mailadres, machtigingen en authenticatiegegevens. Telkens wanneer u een item met IRM selecteert, wordt in Outlook 2010 gecontroleerd welke inhoudslicenties in het item zijn opgeslagen, vergeleken met de gebruikers-id. Als de gebruiker het document niet al eerder heeft geopend, wordt in Outlook 2010 contact opgenomen met een IRM-server, wordt de gebruikers-id van de gebruiker gecontroleerd, wordt een nieuwe Inhoudslicentie voor de gebruiker gedownload (mits de gebruiker over de juiste rechten beschikt) en wordt deze Inhoudslicentie voor het item opgeslagen.

Met de optie eigenaren kunt u voorkomen dat u inhoudslicenties voor het item opslaat. Als deze Inhoudslicentie echter niet wordt opgeslagen in het item, moet Outlook 2010 contact opnemen met de IRM-server telkens wanneer het item wordt geopend. Als Outlook 2010 geen verbinding heeft met een netwerk of geen verbinding kan maken met de IRM-server, kan het item niet worden geopend.

Invoegtoepassing voor collega's van SharePoint Server

Met de Microsoft SharePoint Server-invoegtoepassing voor het importeren van collega's kunt u de collega's en onderwerpen vinden waarin u vaak wordt besproken in Outlook 2010 en deze op de vertrouwde mijn site op de Microsoft SharePoint Server 2010 weergeven. Als u een lijst met uw mogelijke collega's wilt genereren, wordt de e-mailmap verzonden items door de invoegtoepassing gescand om de namen en trefwoorden te zoeken, samen met de frequentie van deze namen en trefwoorden. De lijst wordt regelmatig bijgewerkt en opgeslagen onder het profiel van de gebruiker op uw lokale computer. De lijst met mogelijke collega's wordt geopend op de pagina collega's toevoegen, waarop u de collega's kunt kiezen die u wilt toevoegen aan uw vertrouwde mijn site. Deze invoegtoepassing is standaard ingeschakeld wanneer u Outlook 2010 installeert. U kunt de invoegtoepassing voor collega's van SharePoint uitschakelen en voorkomen dat de invoegtoepassing de e-mailmap met verzonden items en gegevens naar mijn site uploadt door het volgende te doen:

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik onder Help op Opties.

 3. Klik op Geavanceerd.

 4. Schakel onder Overigehet selectievakje analyse van verzonden e-mailberichten toestaan om personen die u regelmatig e-mailen en onderwerpen die u vaak spreekt, te identificeren uit en upload deze informatie naar het selectievakje Mijn site op Microsoft SharePoint Server .

Informatie delen via meerdere accounts

U kunt toegang krijgen tot meerdere accounts met Outlook 2010. U kunt bijvoorbeeld Outlook 2010 gebruiken voor toegang tot meerdere Microsoft Exchange-accounts of uw Windows Live Hotmail-accounts met behulp van Outlook Connector. Standaard worden in deze accounts hun gegevens apart opgeslagen, maar ze delen enkele configuratiegegevens, zoals de instellingen die zijn opgeslagen in opties voor Outlook. Gegevens die afzonderlijk worden opgeslagen, kunnen ook worden gecombineerd in één weergave in Outlook 2010, bijvoorbeeld de lijst met contactpersonen waarnaar u e-mailberichten verzendt, worden apart opgeslagen, maar gevisualisatied in één lijst.

U kunt voorkomen dat Outlook 2010 gegevens deelt tussen accounts door een Outlook-profiel te configureren voor elk account dat u opent.

Outlook Mobile Service

Met Outlook Mobile Service (OMS) kunt u e-mailberichten van de korte berichtenservice (MMS) of multimedia messaging service (MMS) via internet verzenden met behulp van Outlook 2010. Als u Outlook 2010 gebruikt met een Microsoft Exchange 2010-account dat SMS/MMS-berichten ondersteunt, worden berichten verzonden via het Exchange-account. Als u Outlook 2010 gebruikt zonder een Exchange-account of uw Exchange-server geen ondersteuning biedt voor SMS/MMS, moet u zich registreren met een service provider van derden om SMS-en MMS-berichten te verzenden. Microsoft verzamelt geen gegevens van deze functie. Uw service provider verwerkt de SMS-en MMS-berichten en stuurt ze via internet door namens u. Microsoft is niet verantwoordelijk voor de privacyverklaring van derden of de beleidsvoering van SMS-of MMS-service providers van derden.

Tijdens het instellen van het OMS-account kunt u een lijst weergeven met de service providers die het OMS-protocol ondersteunen en de berichtenservice in uw regio aanbieden. Nadat u een service provider hebt gekozen die u wilt gebruiken voor de website van de service provider, voltooit u de configuratie van uw OMS-account. De meeste SMS-en MMS-service providers bieden hun servicekosten voor een vergoeding en handelen alle factuurinformatie.

Outlook 2010 slaat het adres van de webservice op voor uw SMS-of MMS-service provider die wordt gebruikt voor het verzenden van OMS-berichten. In Outlook kunt u ook uw gebruikersnaam en wachtwoord opslaan voor uw service provider waarmee u verbinding maakt met de service. Wanneer u de OMS-functies in Outlook 2010, worden berichten (SMS en MMS) via internet verzonden naar het adres van de service provider, met de gebruikersnaam en het wachtwoord voor identificatiedoeleinden, via een SSL-verbinding (Secure Sockets Layer). Uitgaande berichten (SMS en MMS) worden opgeslagen in de map Verzonden items in Outlook 2010.

Outlook Connector voor sociale netwerken

Met de Outlook Connector voor sociale netwerken kunt u invoegtoepassingen installeren om verbinding te maken met sociale netwerken. Standaard kunt u in Outlook verbinding maken met sociale netwerkfuncties in Microsoft SharePoint Server 2010. U kunt Outlook Connector voor sociale netwerken gebruiken voor:

 • Sla uw gebruikersnaam en wachtwoord op om eenvoudiger contact te leggen met sociale netwerken. Als u uw gebruikersnaam en wachtwoord opslaat, worden deze opgeslagen op uw computer.

 • Contactpersonen tussen Outlook en sociale netwerken automatisch synchroniseren. Ga als volgt te werk om het synchroniseren van contactpersonen van sociale netwerken naar Outlook uit te schakelen:

  1. Klik op het tabblad beeld in de groep personen venster op account instellingen.

  2. Klik op het sociale netwerk dat u wilt wijzigen en klik vervolgens op wijzigen.

  3. Klik in het dialoogvenster instellingen voor het geselecteerde sociale netwerk op Opties.

  4. Schakel het selectievakje contactpersonen downloaden van sociaal netwerk uit .

 • Activiteitsfeeds in Outlook weergeven en deze feeds in Outlook opslaan voor offline bekijken. Standaard kunt u gedurende 30 dagen berichten in de nieuwsfeed weergeven in de offlinemodus. Ga als volgt te werk als u de hoeveelheid tijd wilt wijzigen die gedurende offline weergave wordt bewaard en activiteit items verwijdert:

  1. Klik op het tabblad beeld in de groep personen venster op account instellingen.

  2. Klik op Instellingen.

  3. Wis het selectievakje activiteiten items automatisch verwijderen uit de map feed na: 30 dagen of wijzig het aantal dagen in iets anders dan 30.

Naar boven

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×