Aanvulling op de privacyverklaring voor Microsoft Office Visio 2007

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Laatst bijgewerkt: oktober 2006

Deze pagina is een aanvulling op de Privacyverklaring voor het 2007 Microsoft Office-systeem. Informatie over het verzamelen van gegevens en het gebruiken van een Office-programma of service, moet u zowel de privacyverklaring voor de 2007 Microsoft Office-systeem en deze aanvulling lezen.

Microsoft Office Online-sjablonen gebruiken

Het dialoogvenster Aan de slag (wijs in het menu Bestand de optie Nieuw aan en klik op Aan de slag) kan up-to-date hulp bieden die wordt gedownload van Microsoft Office Online voor documenten die zijn gemaakt op basis van sjablonen. In het dialoogvenster Aan de slag kunt u ook feedback en een cijfer geven aan elke sjabloon die u downloadt.

Als u wilt in- of uitschakelen van downloads van Microsoft Office Online, raadpleegt u Help, sjablonen en opvragen aanvullende online-inhoud in het Help-venster.

Als u sjablonen of bestanden opent die zijn gemaakt op basis van een sjabloon, kan Microsoft Office Visio 2007 verbinding maken met Microsoft Office Online en de id voor de sjabloon, het programma en de gebruikte versie verzenden, samen met standaard computergegevens. Dit is afhankelijk van uw instellingen voor online-Help.

De sjabloon-id verwijst naar de originele sjabloon die is gedownload van Microsoft Office Online of die is geleverd bij uw exemplaar van Office Visio 2007. De id geeft niet uw Visio-tekening aan en is gelijk voor alle gebruikers van dezelfde sjabloon.

Updates van beschikbare koppelingen

Office Visio 2007 bevat een lijst met koppelingen in het dialoogvenster Aan de slag (wijs in het menu Bestand de optie Nieuw aan en klik op Aan de slag). U kunt deze koppelingen regelmatig laten bijwerken door te klikken op Deze inhoud automatisch bijwerken vanaf Office Online. Als u deze optie inschakelt, stuurt Office Visio 2007 regelmatig gegevens naar Microsoft Office Online, dat vervolgens de bijgewerkte koppelingen naar Office Visio 2007 retourneert.

Koppelingen naar afbeeldingen en andere documenten

Als u een koppeling maakt naar een afbeelding, bestand, gegevensbron of diagram op uw vaste schijf, wordt het pad naar dat bestand opgeslagen in uw Office Visio 2007-diagram. In sommige gevallen bevat de koppeling uw gebruikersnaam of gegevens over servers op het netwerk. Bij een gegevensverbinding kunt u een gebruikersnaam of wachtwoord in de koppeling van de gegevensverbinding opnemen.

Afdrukken

Als u een Office Visio 2007-tekening afdrukt en vervolgens opslaat, wordt in Office Visio 2007 het pad naar uw printer bij de Visio-tekening opgeslagen. In sommige gevallen bevat dat pad een gebruikersnaam of computernaam.

Sites voor documentwerkruimten

Vanuit Office Visio 2007 hebt u toegang tot een documentwerkruimte op een Microsoft Windows SharePoint Services-site. Een site voor documentwerkruimten is een gedeelde ruimte waarin u snel en eenvoudig met andere teamleden aan één of meer Visio-diagrammen kunt werken.

Als u een site voor documentwerkruimten opent, worden door Office Visio 2007 bepaalde gegevens voor u van deze site voor documentwerkruimten gedownload. Voorbeelden van door Office Visio 2007 gedownloade gegevens zijn:

 • Naam van de Windows SharePoint Services-site

 • Het URL-adres van de site

 • Namen, e-mailadressen en machtigingsniveaus van de sitegebruikers

 • Lijsten met documenten, taken en andere gegevens op de site

Office Visio 2007 slaat op uw computer ook een lijst op van de Windows SharePoint Services-sites die u hebt bezocht, in de vorm van cookies. Deze lijst wordt gebruikt om u snel toegang te verlenen tot sites die u eerder hebt bezocht. Deze lijst is niet toegankelijk voor Microsoft en wordt niet op internet gezet, tenzij u opgeeft dat u de lijst beschikbaar wilt stellen aan anderen.

Onderzoek en naslaginformatie

U kunt vanuit Office Visio 2007 informatie opvragen over bepaalde woorden of woordgroepen bij een aantal belangrijke gegevensproviders. Als u een zoekopdracht geeft, verzendt Office Visio 2007 de gezochte tekst via internet, samen met informatie over de gebruikte software, de landinstellingen op uw systeem en verificatiegegevens waaruit blijkt dat u bent gemachtigd voor downloaden van onderzoeksgegevens van derden.

Office Visio 2007 stuurt deze gegevens naar de gegevensprovider die u hebt geselecteerd. Deze provider retourneert informatie over het woord of de woordgroep.

Vaak bevat de ontvangen informatie koppelingen naar meer informatie op de site van de provider. Als u op een dergelijke koppeling klikt, kan de provider een cookie op uw systeem plaatsen, waardoor u traceerbaar bent voor transacties in de toekomst. Microsoft is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van externe sites. Deze informatie wordt niet opgeslagen of verzameld door Microsoft, tenzij u een zoekopdracht in een Microsoft-service hebt geplaatst.

Vertaalservice

In Office Visio 2007 kunt u (delen van) uw Visio-document laten vertalen met behulp van een tweetalige woordenlijst of een service voor automatisch vertalen. U kunt zelf bepalen hoe uw Office Visio 2007-document wordt vertaald. Selecteer of typ een woord of woordgroep die moet worden vertaald of laat het hele Visio-document vertalen.

Als u een woord of woordgroep selecteert of typt, wordt de woordgroep vergeleken met een tweetalige woordenlijst. Bepaalde tweetalige woordenlijsten worden bij uw software geleverd, andere zijn beschikbaar op Microsoft Office Online.

Als u het hele Visio-document laat vertalen, wordt dit verzonden naar een vertaalservice van derden. Omdat de gegevens onversleuteld via internet worden verzonden, is het Visio-document mogelijk zichtbaar voor anderen.

Als u kiest voor een van de woordenlijsten op Microsoft Office Online of voor een vertaalservice van derden, verzendt Office Visio 2007 via internet de te vertalen tekst, informatie over het softwareproduct dat u gebruikt en informatie over de land- en taalinstellingen op uw systeem. Voor de vertaalservice kan Office Visio 2007 ook eerder opgeslagen verificatiegegevens meesturen van eerdere aanmeldingen op de website.

Vaak bevat de ontvangen informatie koppelingen naar meer informatie op de website van de vertaalservice. Als u op een dergelijke koppeling klikt, kan de provider een cookie op uw systeem plaatsen, waardoor u traceerbaar bent voor transacties in de toekomst.

Windows SharePoint Services

Microsoft Windows SharePoint Services biedt gedeelde sites voor webwerkruimten waarin u kunt samenwerken aan documenten of vergaderingen kunt houden.

Als u toegang krijgt tot een SharePoint-site via de webbrowser of een Office-programma, wordt door de site een cookie op uw computer opgeslagen als u bent gemachtigd om subsites op die site te maken. Samen vormen deze cookies een lijst van sites waarvoor u gemachtigd bent. Deze lijst wordt door diverse Office-programma's gebruikt om u snel toegang te verlenen tot sites die u eerder hebt bezocht.

Deze lijst is niet toegankelijk voor Microsoft en wordt niet op internet gezet, tenzij u opgeeft dat u de lijst beschikbaar wilt stellen aan anderen.

U kunt deze lijst verwijderen door in uw webbrowser alle cookies te verwijderen uit de cache.

Als u in Windows SharePoint Services een nieuwe website of lijst maakt, of personen uitnodigt of toevoegt aan een bestaande website of lijst, wordt op de site de volgende informatie over elke persoon en uzelf opgeslagen:

 • Volledige naam

 • E-mailadres

 • Aanmeldingsnaam (Microsoft Windows NT-aanmelding; bijvoorbeeld DOMEIN\gebruikersnaam)

Aan elk element dat u of anderen aan de site toevoegen of op de site wijzigen, wordt een gebruikers-id toegevoegd. Alleen beheerders en leden van de site hebben toegang tot deze - en alle andere - gegevens op de SharePoint-site.

Alle elementen op de SharePoint-site bevatten twee velden: Gemaakt door en Gewijzigd door. Het veld Gemaakt door bevat de gebruikersnaam van de persoon die het element heeft gemaakt en de datum waarop het element is gemaakt. Het veld Gewijzigd door bevat de gebruikersnaam van de persoon die het Office Visio 2007-diagram de laatste keer heeft gewijzigd en de datum waarop de wijziging plaatsvond.

Beheerders van de servers die als host fungeren voor de SharePoint-sites hebben toegang tot bepaalde gegevens op deze sites. Deze gegevens worden gebruikt voor analyse van het sitegebruik en voor verbetering van de bereikbaarheid van de site. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor serverbeheerders en worden niet doorgestuurd naar Microsoft, tenzij Microsoft de host van de SharePoint-site is. De gegevens die worden verzameld zijn namen, e-mailadressen en machtigingen van iedereen die toegang heeft tot de site.

Alle gebruikers met toegang tot een bepaalde SharePoint-site kunnen alle beschikbare inhoud op de site doorzoeken en bekijken.

Controle

Windows SharePoint Services bevat controlefuncties waarmee beheerders een betrouwbaar controlepad kunnen bijhouden van de wijze waarop gebruikers met belangrijke inhoud werken.

Wanneer beheerders van Windows SharePoint Services de controlefunctie inschakelen, worden bepaalde acties van de gebruiker automatisch door de server geregistreerd in de SharePoint-gegevensdatabase op de server. Deze acties zijn: bekijken, bewerken en in- en uitchecken. Van elke geregistreerde actie worden identificerende gegevens geregistreerd over het bestand, de actie en het SharePoint-id en IP-adres van de gebruiker. Hierbij worden geen gegevens naar Microsoft verzonden.

Deze functie is standaard uitgeschakeld en is alleen beschikbaar voor beheerders van SharePoint-sites waar inhoud wordt opgeslagen.

Expresberichten en meldingen

In Office Visio 2007 kunt u expresberichten verzenden vanuit het programma zelf. Ook kunt u meldingen ontvangen als mensen online zijn of als bepaalde wijzigingen zijn doorgevoerd in gedeelde documenten of werkruimten.

Office Visio 2007 werkt met een client voor Microsoft-expresberichten zodat u meldingen kunt ontvangen als anderen online zijn en berichten naar hen kunt sturen. Office Visio 2007 bevat een webbesturingselement waarmee de aanwezigheid van expresberichten kan worden gemeld op een webpagina. Het doel van deze functie is dat u via webpagina's rechtstreeks kunt samenwerken met anderen aan dezelfde documenten of werkruimten.

Webpaginascripts die zijn geschreven met dit webbesturingselement in het achterhoofd, kunnen aanwezigheidsgegevens verzenden vanuit uw expresberichtenprogramma naar de webserver die als host fungeert voor het script. Deze functie is standaard alleen ingeschakeld voor intranetsites, vertrouwde sites en sites op de lokale computer.

Op zowel Microsoft Windows SharePoint Services-pagina's als Microsoft Office SharePoint Server 2007-pagina's wordt dit besturingselement gebruikt. Beide soorten pagina's schrijven de aanwezigheidsgegevens niet terug naar de webserver.

Als u een Microsoft Windows SharePoint Services-site of een Office SharePoint Server-site bezoekt en een melding maakt, wordt in Office Visio 2007 een cookie aan uw computer toegevoegd met de volgende gegevens:

 • Naam van de site.

 • URL van de site.

 • De meldingenbron: een Windows SharePoint Services-site of een SharePoint Server-site.

 • Het URL-adres dat door de site voor de meldingenservice wordt gebruikt.

De gegevens in deze cookie zorgen ervoor dat meldingen van de site goed bij u aankomen. Microsoft heeft geen toegang tot deze cookie, tenzij de cookie oorspronkelijk werd verzonden vanaf een Microsoft-server. In dat geval wordt de cookie uitsluitend gebruikt door de Windows SharePoint Services- of SharePoint Server-site.

Locaties waar uw naam is opgeslagen

In bepaalde gevallen wordt in Office Visio 2007 uw naam opgeslagen om u beter van dienst te kunnen zijn met bepaalde functies. Uw naam wordt onder meer opgeslagen in:

 • De Auteur-velden

 • De bestandseigenschap AuthorName

U kunt uw persoonlijke gegevens uit deze velden en eigenschappen verwijderen door in het menu Bestand te klikken op Verborgen informatie verwijderen.

In Microsoft Office-oplossingen die door andere bedrijven zijn gemaakt, worden mogelijk ook uw naam en andere persoonlijke gegevens opgenomen in de aangepaste eigenschappen van uw bestand.

Als u Microsoft Office-webbesturingselementen, Microsoft Office Excel Data Access, DataCalc, of een andere functie gebruikt waarmee u rechtstreeks een verbinding kunt maken met een andere gegevensbron, kunnen uw aanmeldingsgegevens (gebruikers-id en wachtwoord) in uw eigen document worden opgeslagen. Als u deze gegevens wilt wijzigen of verwijderen, moet u de eigenschappen van de verbinding wijzigen.

Overige verborgen gegevens en metagegevens

Elk bestand dat in Office Visio 2007 wordt opgeslagen, bevat bestandseigenschappen zoals:

 • Auteur

 • Manager

 • Bedrijf

 • Laatst opgeslagen door

 • Namen van revisoren

U kunt uw naam uit deze velden verwijderen door te klikken op Verborgen gegevens verwijderen in het menu bestand . Zie het onderwerp verborgen en persoonlijke gegevens uit Office-documenten verwijderenvoor informatie over deze functie.

Afhankelijk van de gebruikte functies of oplossingen van derden kunnen nog andere eigenschappen in het bestand worden opgeslagen. Als uw document bijvoorbeeld deel uitmaakt van een documentwerkstroom, zullen extra bestandseigenschappen voor het bijhouden van de werkstroom worden opgeslagen.

Deze gegevens zijn toegankelijk voor iedereen die uw bestand kan openen.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×