Aanvulling op de privacyverklaring voor Microsoft Office Publisher 2007

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Laatst bijgewerkt: oktober 2006

Deze pagina is een aanvulling op de Privacyverklaring voor het 2007 Microsoft Office-systeem. Informatie over het verzamelen van gegevens en het gebruiken van een Office-programma of service, moet u zowel de privacyverklaring voor de 2007 Microsoft Office-systeem en deze aanvulling lezen.

Koppelingen naar afbeeldingen en andere documenten

Als u een koppeling maakt naar een afbeelding, bestand, gegevensbron of ander document op uw vaste schijf, wordt het pad naar dat bestand opgeslagen in uw publicatie. In sommige gevallen bevat de koppeling uw gebruikersnaam of gegevens over servers op het netwerk. Bij een gegevensverbinding kunt u een gebruikersnaam of wachtwoord in de koppeling van de gegevensverbinding opnemen.

Onderzoek en naslaginformatie

U kunt vanuit Microsoft Office Publisher 2007 informatie opvragen over bepaalde woorden of woordgroepen bij een aantal belangrijke gegevensproviders. Als u een zoekopdracht geeft, verzendt Office Publisher 2007 de gezochte tekst via internet, samen met informatie over de gebruikte software, de landinstellingen op uw systeem en verificatiegegevens waaruit blijkt dat u bent gemachtigd voor downloaden van onderzoeksgegevens van derden.

Office Publisher 2007 stuurt deze gegevens naar de gegevensprovider die u hebt geselecteerd. Deze provider retourneert informatie over het woord of de woordgroep.

Vaak bevat de ontvangen informatie koppelingen naar meer informatie op de site van de gegevensprovider. Als u op deze koppeling klikt, kan de provider een cookie op uw systeem plaatsen, waardoor u traceerbaar bent voor transacties in de toekomst. Microsoft is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van externe sites.

Deze informatie wordt niet opgeslagen of verzameld door Microsoft, tenzij u een zoekopdracht in een Microsoft-service hebt geplaatst.

Vertaalservice

In Office Publisher 2007 kunt u (delen van) uw publicatie laten vertalen met behulp van een tweetalige woordenlijst of een service voor automatisch vertalen. U kunt zelf bepalen hoe uw publicatie wordt vertaald. Selecteer of typ een woord of woordgroep die moet worden vertaald of laat de hele publicatie vertalen.

Als u een woord of woordgroep selecteert of typt, wordt de woordgroep vergeleken met een tweetalige woordenlijst. Bepaalde tweetalige woordenlijsten worden bij uw software geleverd, andere zijn beschikbaar op Microsoft Office Online.

Als u de hele publicatie laat vertalen, wordt deze verzonden naar een vertaalservice van derden. Omdat de gegevens onversleuteld via internet worden verzonden, is de publicatie mogelijk zichtbaar voor anderen.

Als u kiest voor een van de woordenlijsten op Microsoft Office Online of voor een vertaalservice van derden, verzendt Office Publisher 2007 via internet de te vertalen tekst, informatie over het softwareproduct dat u gebruikt en informatie over de land- en taalinstellingen op uw systeem. Voor de vertaalservice kan Office Publisher 2007 ook eerder opgeslagen verificatiegegevens meesturen van eerdere aanmeldingen op de site.

Vaak bevat de ontvangen informatie koppelingen naar meer informatie op de site van de vertaalservice. Als u op een dergelijke koppeling klikt, kan de provider een cookie op uw systeem plaatsen, waardoor u traceerbaar bent voor transacties in de toekomst.

Locaties waar uw naam is opgeslagen

In bepaalde gevallen wordt in Office Publisher 2007 uw naam opgeslagen om u beter van dienst te kunnen zijn met bepaalde functies. Uw naam wordt onder meer opgeslagen in:

 • De Auteur-velden

 • De bestandseigenschap AuthorName

U kunt uw persoonlijke gegevens uit deze velden en eigenschappen verwijderen door deze gegevens te wissen in het dialoogvenster Eigenschappen in het menu Bestand.

In Microsoft Office-oplossingen die door andere bedrijven zijn gemaakt, worden mogelijk ook uw naam en andere persoonlijke gegevens opgenomen in de aangepaste eigenschappen van uw bestand.

Als u Microsoft Office-webbesturingselementen, Microsoft Office Excel Data Access, DataCalc, of een andere functie gebruikt waarmee u rechtstreeks een verbinding kunt maken met een andere gegevensbron, kunnen uw aanmeldingsgegevens (gebruikers-id en wachtwoord) in uw eigen publicatie worden opgeslagen. Als u deze gegevens wilt wijzigen of verwijderen, moet u de eigenschappen van de verbinding wijzigen.

Bedrijfsgegevens

In Office Publisher 2007 kunt u aangepaste bedrijfsinformatiesets maken door gegevens in te voeren zoals uw naam, functie, bedrijfsnaam, bedrijfsadres, faxnummer, e-mailadres of bedrijfslogo. Deze gegevens zijn optioneel en worden in het systeemregister opgeslagen. De gegevens worden gebruikt om automatisch bedrijfsinformatievelden te vullen in de door u gemaakte Office Publisher 2007-sjablonen. U kunt naar eigen behoefte velden toevoegen, verwijderen en bewerken op basis van de opgeslagen gegevens (klik op Bedrijfsgegevens in het menu Invoegen) en deze toepassen in de door u gemaakte publicaties en sjablonen.

Als u geen bedrijfsgegevens wilt opslaan, worden voor het vullen van de sjabloonvelden de naam en bedrijfsnaam gebruikt die tijdens installatie van het programma zijn ingevoerd. Als u deze eigenschappen wilt bewerken, klikt u in het menu Bestand op Eigenschappen en klikt u op het tabblad Samenvatting.

Afdrukken

Als u een Office Publisher 2007-publicatie afdrukt en vervolgens opslaat, wordt in Office Publisher 2007 het pad naar uw printer bij de publicatie opgeslagen. In sommige gevallen bevat dat pad een gebruikersnaam of computernaam.

Sites voor documentwerkruimten

Vanuit Office Publisher 2007 hebt u toegang tot een site voor documentwerkruimten op een Microsoft Windows SharePoint Services-site. Een site voor documentwerkruimten is een gedeelde ruimte waar u snel en eenvoudig met andere teamleden aan één of meer publicaties kunt werken.

Als u een site voor documentwerkruimten opent, downloadt Office Publisher 2007 bepaalde gegevens voor u van deze site voor documentwerkruimten. Voorbeelden van door Office Publisher 2007 gedownloade gegevens zijn:

 • Naam van de Windows SharePoint Services-site

 • Het URL-adres van de site

 • Namen, e-mailadressen en machtigingsniveaus van de sitegebruikers

 • Lijsten met documenten, taken en andere gegevens op de site

Office Publisher 2007 slaat op uw computer ook een lijst op van de Windows SharePoint Services-sites die u hebt bezocht, in de vorm van cookies. Deze lijst wordt gebruikt om u snel toegang te verlenen tot sites die u eerder hebt bezocht. Deze lijst is niet toegankelijk voor Microsoft en wordt niet op internet gezet, tenzij u opgeeft dat u de lijst beschikbaar wilt stellen aan anderen.

Windows SharePoint Services

Microsoft Windows SharePoint Services biedt gedeelde sites voor webwerkruimten waarin u kunt samenwerken aan documenten of vergaderingen kunt houden.

Als u toegang krijgt tot een SharePoint-site via de webbrowser of een Office-programma, wordt door de site een cookie op uw computer opgeslagen als u bent gemachtigd om subsites op die site te maken. Samen vormen deze cookies een lijst van sites waarvoor u gemachtigd bent. Deze lijst wordt door diverse Office-programma's gebruikt om u snel toegang te verlenen tot sites die u eerder hebt bezocht.

Deze sitelijst is niet toegankelijk voor Microsoft en wordt niet op internet gezet, tenzij u opgeeft dat u de lijst beschikbaar wilt stellen aan anderen.

U kunt deze lijst verwijderen door in uw webbrowser alle cookies te verwijderen uit de cache.

Als u in Windows SharePoint Services een nieuwe website of lijst maakt, of personen uitnodigt of toevoegt aan een bestaande website of lijst, wordt op de site de volgende informatie over elke persoon en uzelf opgeslagen:

 • Volledige naam

 • E-mailadres

 • Aanmeldingsnaam (Microsoft Windows NT-aanmelding; bijvoorbeeld DOMEIN\gebruikersnaam)

Aan elk element dat u of anderen aan de site toevoegen of op de site wijzigen, wordt een gebruikers-id toegevoegd. Alleen beheerders en leden van de site hebben toegang tot deze - en alle andere - gegevens op de SharePoint-site.

Alle elementen op de SharePoint-site bevatten twee velden: Gemaakt door en Gewijzigd door. Het veld Gemaakt door bevat de gebruikersnaam van de persoon die het element heeft gemaakt en de datum waarop het element is gemaakt. Het veld Gewijzigd door bevat de gebruikersnaam van de persoon die de Office Publisher 2007-publicatie de laatste keer heeft gewijzigd en de datum waarop de wijziging plaatsvond.

Beheerders van de servers die als host fungeren voor de SharePoint-sites hebben toegang tot bepaalde gegevens op deze sites. Deze gegevens worden gebruikt voor analyse van het sitegebruik en voor verbetering van de bereikbaarheid van de site. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor serverbeheerders en worden niet doorgestuurd naar Microsoft, tenzij Microsoft de host van de SharePoint-site is. De gegevens die worden verzameld zijn namen, e-mailadressen en machtigingen van iedereen die toegang heeft tot de site.

Alle gebruikers met toegang tot een bepaalde SharePoint-site kunnen alle beschikbare inhoud op de site doorzoeken en bekijken.

Controle

Windows SharePoint Services bevat controlefuncties waarmee beheerders een betrouwbaar controlepad kunnen bijhouden van de wijze waarop gebruikers met belangrijke inhoud werken.

Wanneer beheerders van Windows SharePoint Services de controlefunctie inschakelen, worden bepaalde acties van de gebruiker automatisch door de server geregistreerd in de SharePoint-gegevensdatabase op de server. Deze acties zijn: bekijken, bewerken en in- en uitchecken. Van elke geregistreerde actie worden identificerende gegevens geregistreerd over het bestand, de actie en het SharePoint-id en IP-adres van de gebruiker. Hierbij worden geen gegevens naar Microsoft verzonden.

Deze functie is standaard uitgeschakeld en is alleen beschikbaar voor beheerders van de SharePoint-sites waar de inhoud wordt opgeslagen.

Expresberichten en meldingen

In Office Publisher 2007 kunt u expresberichten verzenden vanuit het programma zelf. Ook kunt u meldingen ontvangen als mensen online zijn of als bepaalde wijzigingen zijn doorgevoerd in gedeelde documenten of werkruimten.

Office Publisher 2007 werkt met een client voor Microsoft-expresberichten zodat u meldingen kunt ontvangen als anderen online zijn en berichten naar hen kunt sturen. Office Publisher 2007 bevat een webbesturingselement waarmee de aanwezigheid van expresberichten kan worden gemeld op een webpagina. Het doel van deze functie is dat u via webpagina's rechtstreeks kunt samenwerken met anderen aan dezelfde publicaties of werkruimten.

Webpaginascripts die zijn geschreven met dit webbesturingselement in het achterhoofd, kunnen aanwezigheidsgegevens verzenden vanuit uw expresberichtenprogramma naar de webserver die als host fungeert voor het script. Deze functie is standaard alleen ingeschakeld voor intranetsites, vertrouwde sites en sites op de lokale computer.

Op zowel Microsoft Windows SharePoint Services-pagina's als Microsoft Office SharePoint Server 2007-pagina's wordt dit besturingselement gebruikt. Beide soorten pagina's schrijven de aanwezigheidsgegevens niet terug naar de webserver.

Als u een Microsoft Windows SharePoint Services-site of een Office SharePoint Server-site bezoekt en een melding maakt, wordt in Office Publisher 2007 een cookie aan uw computer toegevoegd met de volgende gegevens:

 • Naam van de site.

 • URL van de site.

 • De meldingenbron: een Windows SharePoint Services-site of een SharePoint Server-site.

 • Het URL-adres dat door de site voor de meldingenservice wordt gebruikt.

De gegevens in deze cookie zorgen ervoor dat meldingen van de site goed bij u aankomen. Microsoft heeft geen toegang tot deze cookie, tenzij de cookie oorspronkelijk werd verzonden vanaf een Microsoft-server. In dat geval wordt de cookie uitsluitend gebruikt door de Windows SharePoint Services- of SharePoint Server-site.

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×