Aanvulling op de privacyverklaring voor Microsoft Office PowerPoint 2007

Laatst bijgewerkt: oktober 2006

Deze pagina is een aanvulling op de Privacyverklaring voor 2007 Microsoft Office system. Voor een volledig begrip van de manier waarop gegevens worden verzameld en gebruikt voor een Office-programma of -service, moet u zowel de Privacyverklaring voor 2007 Microsoft Office-systeem als deze aanvulling lezen.

Microsoft Office Online-sjablonen gebruiken

Het dialoogvenster Nieuwe presentatie (klik op de Microsoft Office-knop Office-knopvlak en vervolgens op Nieuw) kan up-to-date hulp bieden die wordt gedownload van Microsoft Office Online voor presentaties die zijn gemaakt op basis van sjablonen. In het dialoogvenster Nieuwe presentatie kunt u ook feedback en een cijfer geven aan elke sjabloon die u downloadt.

Zie Help, sjablonen en aanvullende online-inhoud opvragen in het Help-venster om de downloadfunctie van Microsoft Office Online in of uit te schakelen.

Als u sjablonen of bestanden opent die zijn gemaakt op basis van een sjabloon, kan Microsoft Office PowerPoint 2007 verbinding maken met Microsoft Office Online en de id voor de sjabloon, het programma en de gebruikte versie verzenden, samen met standaardcomputergegevens. Dit is afhankelijk van uw instellingen voor online-Help.

De sjabloon-id wordt gebruikt om de originele sjabloon te identificeren die is gedownload van Microsoft Office Online of meegeleverd in uw versie van Office PowerPoint 2007. De id geeft niet uw presentatie aan en is gelijk voor alle gebruikers van dezelfde sjabloon.

Updates van beschikbare koppelingen

Office PowerPoint 2007 bevat een lijst met koppelingen in het dialoogvenster Nieuwe presentatie (klik op de Microsoft Office-knop Office-knopvlak en vervolgens op Nieuw). U kunt deze koppelingen regelmatig laten bijwerken door te klikken op Deze lijst automatisch bijwerken vanaf het web in de sectie Office Online. Als u deze optie inschakelt, stuurt Office PowerPoint 2007 regelmatig gegevens naar Microsoft Office Online, dat vervolgens de bijgewerkte koppelingen naar Office PowerPoint 2007 retourneert.

Zie De koppelingen van Microsoft Office Online in- of uitschakelen om beschikbare koppelingen uit te schakelen.

Koppelingen naar afbeeldingen en andere documenten

Als u een koppeling maakt naar een afbeelding, bestand, gegevensbron of ander document op uw vaste schijf, wordt het pad naar dat bestand opgeslagen in uw presentatie. In sommige gevallen bevat de koppeling uw gebruikersnaam of gegevens over servers op het netwerk. Bij een gegevensverbinding kunt u een gebruikersnaam of wachtwoord in de koppeling van de gegevensverbinding opnemen.

Ook als u een XML-schema toepast op een presentatie, wordt een pad naar het gemaakte XML-schema in de presentatie opgeslagen. In sommige gevallen bevat dat pad uw gebruikersnaam.

Afdrukken

Als u een Office PowerPoint 2007-presentatie afdrukt en vervolgens opslaat, wordt in Office PowerPoint 2007 het pad naar uw printer bij de presentatie opgeslagen. In sommige gevallen bevat dat pad een gebruikersnaam of computernaam.

Sites voor documentwerkruimten

Vanuit Office PowerPoint 2007 hebt u toegang tot een documentwerkruimte op een Microsoft Windows SharePoint Services-site. Een site voor documentwerkruimten is een gedeelde ruimte waarin u snel en eenvoudig met andere teamleden aan één of meer presentaties kunt werken.

Wanneer u een site voor documentwerkruimten opent, wordt door Office PowerPoint 2007 informatie over de site voor documentwerkruimten gedownload. Office PowerPoint 2007 haalt de volgende gegevens op:

 • Naam van de Windows SharePoint Services-site

 • Het URL-adres van de site

 • Namen, e-mailadressen en machtigingsniveaus van de sitegebruikers

 • Lijsten met documenten, taken en andere gegevens op de site

Office PowerPoint 2007 slaat op uw computer ook een lijst op van de Windows SharePoint Services-sites die u hebt bezocht, in de vorm van cookies. Deze lijst wordt gebruikt om u snel toegang te verlenen tot sites die u eerder hebt bezocht. Deze lijst is niet toegankelijk voor Microsoft en wordt niet op internet gezet, tenzij u opgeeft dat u de lijst beschikbaar wilt stellen aan anderen.

Faxservice

Met de faxservice kunt u een fax via internet verzenden en verzonden faxen overzichtelijk indelen in Microsoft Office Outlook. U kunt de faxservice pas gebruiken nadat u zich hebt aangemeld bij een faxserviceprovider, buiten Microsoft. De provider verwerkt de faxen en verzendt ze via internet. Microsoft verzamelt hierover geen gegevens.

Wanneer u zich aanmeldt bij de faxservice, maakt de faxserviceprovider een 'registratiepakket' dat wordt opgeslagen door de faxserviceprovider en door Office PowerPoint 2007. Het pakket bestaat uit het adres van de website van de faxserviceprovider en een token dat uw aanmelding bij de faxserviceprovider bevestigt. Als u een fax verzendt vanuit een Office-programma, wordt dit registratiepakket toegevoegd aan het faxdocument.

U kunt de faxservice ook gebruiken om de prijs van een fax te berekenen, zonder dat u de fax daadwerkelijk verzendt. Als u de prijs van een fax berekent, wordt in Office PowerPoint 2007 een SSL-verbinding (Secure Sockets Layer) gebruikt om uw registratietoken, het telefoonnummer van de geadresseerde en het aantal faxpagina's te verzenden naar de faxserviceprovider. Deze gegevens worden niet verzameld of opgeslagen door Microsoft.

Onderzoek en naslaginformatie

U kunt vanuit Office PowerPoint 2007 informatie opvragen over bepaalde woorden of woordgroepen bij een aantal belangrijke gegevensproviders. Als u een zoekopdracht geeft, verzendt Office PowerPoint 2007 de gezochte tekst via internet, samen met informatie over de gebruikte software, de landinstellingen op uw systeem en verificatiegegevens waaruit blijkt dat u bent gemachtigd voor downloaden van onderzoeksgegevens van derden.

Office PowerPoint 2007 stuurt deze gegevens naar de gegevensprovider die u hebt geselecteerd. Deze provider retourneert informatie over het woord of de woordgroep.

Vaak bevat de ontvangen informatie koppelingen naar meer informatie op de site van de gegevensprovider. Als u op deze koppeling klikt, kan de provider een cookie op uw systeem plaatsen, waardoor u traceerbaar bent voor transacties in de toekomst. Microsoft is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van externe sites.

Deze informatie wordt niet opgeslagen of verzameld door Microsoft, tenzij u een zoekopdracht in een Microsoft-service hebt geplaatst.

Vertaalservice

In Office PowerPoint 2007 kunt u (delen van) uw presentatie laten vertalen met behulp van een tweetalige woordenlijst of een service voor automatisch vertalen. U kunt zelf bepalen hoe uw presentatie wordt vertaald.

Selecteer of typ een woord of woordgroep die moet worden vertaald of laat de hele presentatie vertalen. Als u een woord of woordgroep selecteert of typt, wordt de woordgroep vergeleken met een tweetalige woordenlijst. Bepaalde tweetalige woordenlijsten worden bij uw software geleverd, andere zijn beschikbaar op Microsoft Office Online.

Als u de hele presentatie laat vertalen, wordt deze verzonden naar een vertaalservice van derden. Omdat de gegevens onversleuteld via internet worden verzonden, is de presentatie mogelijk zichtbaar voor anderen.

Als u kiest voor een van de woordenlijsten op Microsoft Office Online of voor een vertaalservice van derden, verzendt Office PowerPoint 2007 via internet de te vertalen tekst, informatie over het softwareproduct dat u gebruikt en informatie over de land- en taalinstellingen op uw systeem. Voor de vertaalservice kan Office PowerPoint 2007 ook eerder opgeslagen verificatiegegevens meesturen van eerdere aanmeldingen op de site.

Vaak bevat de ontvangen informatie koppelingen naar meer informatie op de site van de vertaalservice. Als u op een dergelijke koppeling klikt, kan de provider een cookie op uw systeem plaatsen, waardoor u traceerbaar bent voor transacties in de toekomst.

Windows SharePoint Services

Microsoft Windows SharePoint Services biedt gedeelde sites voor webwerkruimten waarin u kunt samenwerken aan documenten of vergaderingen kunt houden.

Als u toegang krijgt tot een SharePoint-site via de webbrowser of een Office-programma, wordt door de site een cookie op uw computer opgeslagen als u bent gemachtigd om subsites op die site te maken. Samen vormen deze cookies een lijst van sites waarvoor u gemachtigd bent. Deze lijst wordt door diverse Office-programma's gebruikt om u snel toegang te verlenen tot sites die u eerder hebt bezocht.

Deze lijst is niet toegankelijk voor Microsoft en wordt niet op internet gezet, tenzij u opgeeft dat u de lijst beschikbaar wilt stellen aan anderen.

U kunt deze lijst verwijderen door in uw webbrowser alle cookies te verwijderen uit de cache.

Als u in Windows SharePoint Services een nieuwe website of lijst maakt, of personen uitnodigt of toevoegt aan een bestaande website of lijst, wordt op de site de volgende informatie over elke persoon en uzelf opgeslagen:

 • Volledige naam

 • E-mailadres

 • Aanmeldingsnaam (Microsoft Windows NT-aanmelding - bijvoorbeeld DOMEIN\gebruikersnaam)

Aan elk element dat u of anderen aan de site toevoegen of op de site wijzigen, wordt een gebruikers-id toegevoegd. Alleen beheerders en leden van de site hebben toegang tot deze - en alle andere - gegevens op de SharePoint-site.

Alle elementen op de SharePoint-site bevatten twee velden: Gemaakt door en Gewijzigd door. Het veld Gemaakt door bevat de gebruikersnaam van de persoon die het element heeft gemaakt en de datum waarop het element is gemaakt. Het veld Gewijzigd door bevat de gebruikersnaam van de persoon die de Office PowerPoint 2007-presentatie de laatste keer heeft gewijzigd en de datum waarop de wijziging plaatsvond.

Beheerders van de servers die als host fungeren voor de SharePoint-sites hebben toegang tot bepaalde gegevens op deze sites. Deze gegevens worden gebruikt voor analyse van het sitegebruik en voor verbetering van de bereikbaarheid van de site. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor serverbeheerders en worden niet doorgestuurd naar Microsoft, tenzij Microsoft de host van de SharePoint-site is.

De gegevens die worden verzameld zijn namen, e-mailadressen en machtigingen van iedereen die toegang heeft tot de site. Alle gebruikers met toegang tot een bepaalde SharePoint-site kunnen alle beschikbare inhoud op de site doorzoeken en bekijken.

Controle

Windows SharePoint Services bevat controlefuncties waarmee beheerders een betrouwbaar controlepad kunnen bijhouden van de wijze waarop gebruikers met belangrijke inhoud werken.

Wanneer beheerders van Windows SharePoint Services de controlefunctie inschakelen, worden bepaalde acties van de gebruiker automatisch door de server geregistreerd in de SharePoint-gegevensdatabase op de server. Deze acties zijn: bekijken, bewerken en in- en uitchecken. Van elke geregistreerde actie worden identificerende gegevens geregistreerd over het bestand, de actie en het SharePoint-id en IP-adres van de gebruiker. Hierbij worden geen gegevens naar Microsoft verzonden.

Deze functie is standaard uitgeschakeld en is alleen beschikbaar voor beheerders van SharePoint-sites waar inhoud wordt opgeslagen.

Expresberichten en meldingen

In Office PowerPoint 2007 kunt u expresberichten verzenden vanuit het programma zelf. Ook kunt u meldingen ontvangen als mensen online zijn of als bepaalde wijzigingen zijn doorgevoerd in gedeelde presentaties of werkruimten.

Office PowerPoint 2007 werkt met een client voor Microsoft-expresberichten zodat u meldingen kunt ontvangen als anderen online zijn en berichten naar hen kunt sturen. Office PowerPoint 2007 bevat een webbesturingselement waarmee de aanwezigheid van expresberichten kan worden gemeld op een webpagina. Het doel van deze functie is dat u via webpagina's rechtstreeks kunt samenwerken met anderen aan dezelfde presentaties of werkruimten.

Webpaginascripts die zijn geschreven met dit webbesturingselement in het achterhoofd, kunnen aanwezigheidsgegevens schrijven vanuit uw expresberichtenprogramma naar de webserver die als host fungeert voor het script. Deze functie is standaard alleen ingeschakeld voor intranetsites, vertrouwde sites en sites op de lokale computer.

Op zowel Microsoft Windows SharePoint Services-pagina's als Microsoft Office SharePoint Server 2007-pagina's wordt dit besturingselement gebruikt. Beide soorten pagina's schrijven de aanwezigheidsgegevens niet terug naar de webserver.

Als u een Microsoft Windows SharePoint Services-site of een Office SharePoint Server-site bezoekt en een melding maakt, wordt in Office PowerPoint 2007 een cookie aan uw computer toegevoegd met de volgende gegevens:

 • Naam van de site.

 • URL van de site.

 • De meldingenbron: een Windows SharePoint Services-site of een SharePoint Server-site.

 • Het URL-adres dat door de site voor de meldingenservice wordt gebruikt.

De gegevens in deze cookie zorgen ervoor dat meldingen van de site goed bij u aankomen. Microsoft heeft geen toegang tot deze cookie, tenzij de cookie oorspronkelijk werd verzonden vanaf een Microsoft-server. In dat geval wordt de cookie uitsluitend gebruikt door de Windows SharePoint Services- of SharePoint Server-site.

Nieuwe bestandsindelingen

Office PowerPoint 2007 werkt standaard met een nieuwe bestandsindeling die is gebaseerd op XML. Deze bestandsindeling is uitbreidbaar, hetgeen betekent dat gebruikers aanvullende schema’s of code voor het bestand kunnen opgeven. Een invoegtoepassing of andere vorm van programmacode van derden kan bovendien extra metagegevens aan de Microsoft Office-bestandsindeling toevoegen, die niet zichtbaar zijn in Office PowerPoint 2007.

U kunt de metagegevens van een bestand verifiëren door het XML-bestand te bekijken in een teksteditor van derden.

Opmerkingen

Wanneer u opmerkingen opslaat bij een bestand, voegt Office PowerPoint 2007 uw initialen toe aan elke opmerking. Deze gegevens zijn toegankelijk voor iedereen die uw bestand kan openen.

U kunt uw persoonlijke gegevens uit deze opmerkingen verwijderen (klik op de Microsoft Office-knop Office-knopvlak , wijs Voltooien aan en klik vervolgens op Document controleren).

Wijzigingen bijhouden

Wanneer u een bestand wijzigt terwijl de functie Wijzigingen bijhouden is ingeschakeld, worden uw gebruikersnaam en/of initialen opgeslagen in het document en gekoppeld aan uw wijzigingen. Deze gegevens (in zowel de originele als de gewijzigde tekst) zijn toegankelijk voor iedereen die uw bestand kan openen.

Uw naam wordt verwijderd nadat deze wijzigingen zijn geaccepteerd of afgekeurd. U kunt uw persoonlijke informatie ook uit deze wijzigingen verwijderen (klik op de Microsoft Office-knop Office-knopvlak , wijs Voltooien aan en klik vervolgens op Document controleren).

Locaties waar uw naam is opgeslagen

In bepaalde gevallen wordt in Office PowerPoint 2007 uw naam opgeslagen om u beter van dienst te kunnen zijn met bepaalde functies. Uw naam wordt onder meer opgeslagen in:

 • De Auteur-velden

 • De bestandseigenschap AuthorName

U kunt uw persoonlijke gegevens uit deze velden en eigenschappen verwijderen (klik op de Microsoft Office-knop Office-knopvlak , wijs Voltooien aan en klik vervolgens op Document controleren).

In Microsoft Office-oplossingen die door andere bedrijven zijn gemaakt, worden mogelijk ook uw naam en andere persoonlijke gegevens opgenomen in de aangepaste eigenschappen van uw bestand.

Als u Microsoft Office-webbesturingselementen, Microsoft Office Excel Data Access, DataCalc, of een andere functie gebruikt waarmee u rechtstreeks een verbinding kunt maken met een andere gegevensbron, kunnen uw aanmeldingsgegevens (gebruikers-id en wachtwoord) in uw eigen document worden opgeslagen. Als u deze gegevens wilt wijzigen of verwijderen, moet u de eigenschappen van de verbinding wijzigen.

Overige verborgen gegevens en metagegevens

Elk bestand dat in Office PowerPoint 2007 wordt opgeslagen, bevat bestandseigenschappen zoals:

 • Auteur

 • Manager

 • Bedrijf

 • Laatst opgeslagen door

 • Namen van revisoren

Afhankelijk van de gebruikte functies of oplossingen van derden kunnen nog andere eigenschappen in het bestand worden opgeslagen. Als uw presentatie bijvoorbeeld deel uitmaakt van een documentwerkstroom, zullen extra bestandseigenschappen voor het bijhouden van de werkstroom worden opgeslagen.

Deze gegevens zijn toegankelijk voor iedereen die uw bestand kan openen.

U kunt uw naam uit deze eigenschappen verwijderen (klik op de Microsoft Office-knop Office-knopvlak , wijs Voltooien aan en klik vervolgens op Document controleren).

U kunt de functie Document controleren ook gebruiken om andere typen gegevens te verwijderen die mogelijk niet in alle weergaven voorkomen, zoals opmerkingen en revisies. Het is raadzaam om de functie Document controleren uit te voeren voor elke presentatie die u openbaar wilt maken. Raadpleeg de Help voor informatie over de functie Document controleren.

Verborgen vormen

InOffice PowerPoint 2007 kunt u vormen of tekstobjecten in uw presentaties of sjablonen verbergen met het taakvenster Selectie. (Als u het taakvenster Selectie en zichtbaarheid wilt weergeven, selecteert u een vorm en klikt u op het tabblad Opmaak op Selectiedeelvenster.) De verborgen vormen of tekstobjecten kunnen persoonlijke gegevens bevatten die door de auteur van de presentatie zijn toegevoegd. De verborgen tekstobjecten of vormen kunnen worden opgeslagen met een thema- of sjabloonbestand, en zijn niet zichtbaar tijdens een diapresentatie. Als het sjabloonbestand wordt gebruikt om een nieuwe presentatie te maken, worden alle verborgen vormen of tekstobjecten naar de nieuwe presentatie gekopieerd. In het deelvenster Selectie en zichtbaarheid kunt u de verborgen vormen bekijken en aangeven dat u ze wilt weergeven.

Thema's

In Office PowerPoint 2007 kunt u een thema maken van een bestaande presentatie (klik op de Microsoft Office-knop Office-knopvlak en klik op Opslaan als. Selecteer de optie Office-thema in de lijst Opslaan als van het dialoogvenster Opslaan als). Als u een thema maakt, worden bepaalde elementen (zoals tekst, afbeeldingen of verborgen vormen) uit het diamodel van uw originele presentatie gekopieerd naar het thema. Deze objecten worden gebruikt als ontwerpelementen als u het thema op een nieuwe presentatie toepast, en zijn zichtbaar voor andere gebruikers. Als u het thema publiceert voor gebruik door andere gebruikers, wilt u mogelijk geen persoonlijke of vertrouwelijke gegevens in uw originele presentatie opslaan. U kunt persoonlijke of vertrouwelijke gegevens uit een bestaand thema verwijderen door het diamodel van het thema te bewerken en het thema onder dezelfde naam opnieuw op te slaan, zodat het origineel wordt vervangen.

Macro's opnemen

Met deze functie kunt u een reeks acties opnemen en op een later tijdstip uitvoeren. Als u een macro opneemt, wordt uw gebruikersnaam opgeslagen in de eigenschap Description van de macro en als commentaar bij de code als de macro wordt gemaakt. U kunt uw naam op deze twee plaatsen handmatig verwijderen.

Digitale handtekeningen

Een digitale handtekening is een optionele functie waarmee u de identiteit kunt verifiëren van degene die u een presentatie heeft gestuurd. Een digitale handtekening is een unieke versleutelde gegevenswaarde in de PowerPoint-presentatie die u wilt ondertekenen. Als u een presentatie met een digitale handtekening verstuurt, wordt de handtekening naar de geadresseerde verzonden, samen met de gegevens in de presentatie en een vertrouwd digitaal certificaat van u (de afzender). Het digitale certificaat wordt uitgegeven door een certificeringsinstantie (CA) zoals VeriSign. Het digitale certificaat bevat gegevens waarmee de identiteit van de afzender kan worden geverifieerd, en waarmee kan worden vastgesteld dat de originele inhoud van de presentatie niet is gewijzigd.

Als u een presentatie ondertekent, ziet u een dialoogvenster met daarin de gegevens die in de digitale handtekening worden opgenomen (zoals de systeemdatum en -tijd, het versienummer van het besturingssysteem, het Microsoft Office-versienummer en het Office PowerPoint 2007-versienummer). Als u de ondertekende presentatie naar anderen stuurt, krijgen de geadresseerden niet uw systeemgegevens te zien maar wel de inhoud van de presentatie zelf.

IRM (Information Rights Management)

Met IRM kunt u bepaalde gebruikers of groepen machtigen voor het openen en wijzigen van een presentatie. IRM lijkt veel op de functie voor documentbeveiliging, maar er zijn verschillen. Met IRM kunt u voor de hele presentatie machtigingen voor bepaalde acties instellen, zoals afdrukken, doorsturen, lezen of bewerken.

Als u een presentatie met IRM-machtigingen opslaat, wordt in Office PowerPoint 2007 een lijst van de gemachtigde gebruikers en hun machtigingen in de presentatie opgeslagen. Deze gegevens zijn versleuteld en zijn alleen toegankelijk voor de eigenaar van de presentatie.

Presentaties met IRM-machtigingen bevatten ook inhoudslicenties. Een inhoudslicentie bevat een e-mailadres, en machtigings- en verificatiegegevens. Als iemand een presentatie met IRM-machtigingen opent, worden in Office PowerPoint 2007 de licenties die bij de presentatie zijn opgeslagen, vergeleken met de gebruikers-id. Als de gebruiker de presentatie niet eerder heeft geopend, wordt in Office PowerPoint 2007 contact opgenomen met een IRM-server. Daar wordt de gebruikers-id geverifieerd, wordt een nieuwe inhoudslicentie voor de gebruiker gedownload (als deze gebruiker de juiste machtigingen heeft) en wordt de inhoudslicentie bij de presentatie opgeslagen.

De eigenaar van een presentatie kan instellen dat inhoudslicenties niet bij de presentatie worden opgeslagen. In dat geval moet in Office PowerPoint 2007 telkens wanneer de presentatie wordt geopend verbinding worden gemaakt met de IRM-server. Als Office PowerPoint 2007 geen netwerkverbinding heeft of geen verbinding kan maken met de IRM-server, kan de presentatie ook niet worden geopend.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×