Aanvulling op de privacyverklaring voor Microsoft Office OneNote 2007

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Laatst bijgewerkt: oktober 2006

Deze pagina is een aanvulling op de Privacyverklaring voor het 2007 Microsoft Office-systeem. Informatie over het verzamelen van gegevens en het gebruiken van een Office-programma of service, moet u zowel de privacyverklaring voor de 2007 Microsoft Office-systeem en deze aanvulling lezen.

Koppelingen naar afbeeldingen en andere documenten

Als u een koppeling maakt naar een afbeelding, bestand, gegevensbron of ander document op uw vaste schijf, wordt het pad naar dat bestand opgeslagen in uw document. In sommige gevallen bevat de koppeling uw gebruikersnaam of gegevens over servers op het netwerk. Bij een gegevensverbinding kunt u een gebruikersnaam of wachtwoord in de koppeling van de gegevensverbinding opnemen.

Ook als u een XML-schema toepast op een document, wordt een pad naar het gemaakte XML-schema in het document opgeslagen. In sommige gevallen bevat dat pad uw gebruikersnaam.

Afdrukken

Als u een Microsoft Office OneNote 2007-notitieblok afdrukt en vervolgens opslaat, wordt in Office OneNote 2007 het pad naar uw printer bij het notitieblok opgeslagen. In sommige gevallen bevat dat pad een gebruikersnaam of computernaam.

Onderzoek en naslaginformatie

U kunt vanuit Office OneNote 2007 informatie opvragen over bepaalde woorden of woordgroepen bij een aantal belangrijke gegevensproviders. Als u een zoekopdracht geeft, verzendt Office OneNote 2007 de gezochte tekst via internet, samen met informatie over de gebruikte software, de landinstellingen op uw systeem en verificatiegegevens waaruit blijkt dat u bent gemachtigd voor het downloaden van onderzoeksgegevens van derden.

Office OneNote 2007 stuurt deze gegevens naar de gegevensprovider die u hebt geselecteerd. Deze provider retourneert informatie over het woord of de woordgroep.

Vaak bevat de ontvangen informatie koppelingen naar meer informatie op de site van de provider. Als u op een dergelijke koppeling klikt, kan de provider een cookie op uw systeem plaatsen, waardoor u traceerbaar bent voor transacties in de toekomst. Microsoft is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van externe sites. Deze informatie wordt niet opgeslagen of verzameld door Microsoft, tenzij u een zoekopdracht in een Microsoft-service hebt geplaatst.

Vertaalservice

In Office OneNote 2007 kunt u (delen van) uw notitieblok laten vertalen met behulp van een tweetalige woordenlijst of een service voor automatisch vertalen. U kunt zelf bepalen hoe uw notitieblok wordt vertaald. Selecteer of typ een te vertalen woord of woordgroep of laat het hele notitieblok vertalen.

Als u een woord of woordgroep selecteert of typt, wordt de woordgroep vergeleken met een tweetalige woordenlijst. Bepaalde tweetalige woordenlijsten worden bij uw software geleverd, andere zijn beschikbaar op Microsoft Office Online.

Als u het hele notitieblok laat vertalen, wordt dit verzonden naar een vertaalservice van derden. Omdat de gegevens onversleuteld via internet worden verzonden, is het notitieblok mogelijk zichtbaar voor anderen.

Als u kiest voor een van de woordenlijsten op Microsoft Office Online of voor een vertaalservice van derden, verzendt Office OneNote 2007 via internet de te vertalen tekst, informatie over het softwareproduct dat u gebruikt en informatie over de land- en taalinstellingen op uw systeem. Voor de vertaalservice kan Office OneNote 2007 ook eerder opgeslagen verificatiegegevens meesturen van eerdere aanmeldingen op de website.

Vaak bevat de ontvangen informatie koppelingen naar meer informatie op de website van de vertaalservice. Als u op een dergelijke koppeling klikt, kan de provider een cookie op uw systeem plaatsen, waardoor u traceerbaar bent voor transacties in de toekomst.

Sites voor documentwerkruimten

Vanuit Office OneNote 2007 hebt u toegang tot een site voor documentwerkruimten op een Microsoft Windows SharePoint Services-site. Een site voor documentwerkruimten is een gedeelde ruimte waar u snel en eenvoudig met andere teamleden aan één of meer documenten kunt werken.

Als u een site voor documentwerkruimten opent, worden daaruit bepaalde gegevens voor u gedownload door Office OneNote 2007. Voorbeelden van door Office OneNote 2007 gedownloade gegevens zijn:

 • Naam van de Windows SharePoint Services-site

 • Het URL-adres van de site

 • Namen, e-mailadressen en machtigingsniveaus van de sitegebruikers

 • Lijsten met documenten, taken en andere gegevens op de site

Office OneNote 2007 slaat ook een lijst op met de Windows SharePoint Services-sites die u hebt bezocht op uw computer, in de vorm van cookies. Deze lijst wordt gebruikt om u snel toegang te verlenen tot sites die u eerder hebt bezocht. Deze lijst is niet toegankelijk voor Microsoft en wordt niet op internet gezet, tenzij u opgeeft dat u de lijst beschikbaar wilt stellen aan anderen.

Windows SharePoint Services

Microsoft Windows SharePoint Services biedt gedeelde sites voor webwerkruimten waarin u kunt samenwerken aan documenten of vergaderingen kunt houden.

Als u toegang krijgt tot een SharePoint-site via de webbrowser of een Office-programma, wordt door de site een cookie op uw computer opgeslagen als u bent gemachtigd om subsites op die site te maken. Samen vormen deze cookies een lijst van sites waarvoor u gemachtigd bent. Deze lijst wordt door diverse Office-programma's gebruikt om u snel toegang te verlenen tot sites die u eerder hebt bezocht.

Deze sitelijst is niet toegankelijk voor Microsoft en wordt niet op internet gezet, tenzij u opgeeft dat u de lijst beschikbaar wilt stellen aan anderen.

U kunt deze lijst verwijderen door in uw webbrowser alle cookies te verwijderen uit de cache.

Als u in Windows SharePoint Services een nieuwe website of lijst maakt, of personen uitnodigt of toevoegt aan een bestaande website of lijst, wordt op de site de volgende informatie over elke persoon en uzelf opgeslagen:

 • Volledige naam

 • E-mailadres

 • Aanmeldingsnaam (Microsoft Windows NT-aanmelding; bijvoorbeeld DOMEIN\gebruikersnaam)

Aan elk element dat u of anderen aan de site toevoegen of op de site wijzigen, wordt een gebruikers-id toegevoegd. Alleen beheerders en leden van de site hebben toegang tot deze - en alle andere - gegevens op de SharePoint-site.

Alle elementen op de SharePoint-site bevatten twee velden: Gemaakt door en Gewijzigd door. Het veld Gemaakt door bevat de gebruikersnaam van de persoon die het element heeft gemaakt en de datum waarop het element is gemaakt. Het veld Gewijzigd door bevat de gebruikersnaam van de persoon die het Office OneNote 2007-document de laatste keer heeft gewijzigd en de datum waarop de wijziging plaatsvond.

Beheerders van de servers die als host fungeren voor de SharePoint-sites hebben toegang tot bepaalde gegevens op deze sites. Deze gegevens worden gebruikt voor analyse van het sitegebruik en voor verbetering van de bereikbaarheid van de site. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor serverbeheerders en worden niet doorgestuurd naar Microsoft, tenzij Microsoft de host van de SharePoint-site is. De gegevens die worden verzameld zijn namen, e-mailadressen en machtigingen van iedereen die toegang heeft tot de site.

Alle gebruikers met toegang tot een bepaalde SharePoint-site kunnen alle beschikbare inhoud op de site doorzoeken en bekijken.

Controle

Windows SharePoint Services bevat controlefuncties waarmee beheerders een betrouwbaar controlepad kunnen bijhouden van de wijze waarop gebruikers met belangrijke inhoud werken.

Wanneer beheerders van Windows SharePoint Services de controlefunctie inschakelen, worden bepaalde acties van de gebruiker automatisch door de server geregistreerd in de SharePoint-gegevensdatabase op de server. Deze acties zijn: bekijken, bewerken en in- en uitchecken. Van elke geregistreerde actie worden identificerende gegevens geregistreerd over het bestand, de actie en het SharePoint-id en IP-adres van de gebruiker. Hierbij worden geen gegevens naar Microsoft verzonden.

Deze functie is standaard uitgeschakeld en is alleen beschikbaar voor beheerders van de SharePoint-sites waar de inhoud wordt opgeslagen.

Naam auteur

Alle Office OneNote 2007-bestanden bevatten de naam van de auteur die het bestand of de sectie heeft gemaakt. Als u deze naam niet wilt opslaan, moet u in Office OneNote 2007 het volgende doen:

 1. Kies Opties in het menu Extra.

 2. Klik op Weergave.

 3. Verwijder de naam in het vak Gebruikersnaam onder Persoonlijke instellingen voor uw exemplaar van Office opgeven.

 4. Verwijder de initialen in het vak Initialen.

  Er worden tevens tijdstempels in het bestand opgeslagen, waaronder het tijdstip waarop het bestand is gemaakt en waarop het voor het laatst is gewijzigd.

Synchronisatie van notitieblok

U kunt in Office OneNote 2007 een notitieblok op een gedeelde locatie of een SharePoint-site bewerken en uw wijzigingen periodiek samenvoegen met die van andere gebruikers. Als er een versieconflict optreedt tijdens een samenvoegbewerking, wordt de naam van de auteur samen met de naam van elke conflicterende pagina opgeslagen en naast de pagina weergegeven. De namen van de auteurs kunnen vervolgens worden gebruikt om de oorzaken van conflicten te identificeren. Raadpleeg de voorgaande sectie, Naam auteur, als u de naam van de auteur wilt wijzigen.

Gedeelde sessies

In Office OneNote 2007 kunt u gedeelde sessies maken en deelnemen aan gedeelde sessies met andere gebruikers om tegelijkertijd samen te werken aan secties binnen gedeelde notitieblokken. Als u een sectie wilt delen, wijst u Gedeelde livesessie aan in het menu Delen en klikt u vervolgens op Delen van huidige sectie starten. U kunt ook aan een bestaande sessie deelnemen door te klikken op Gedeelde livesessie in het menu Delen en vervolgens op Aan de bestaande sessie deelnemen. Uw IP-adres wordt gebruikt om de gedeelde sessie tot stand te brengen en is zichtbaar voor alle personen die aan de gedeelde sessie deelnemen of een uitnodiging voor deelname hebben ontvangen. Als u aan een sessie deelneemt, is uw gebruikersnaam zichtbaar voor alle deelnemers totdat u de sessie verlaat. Tijdens de sessie zijn de gegevens van al uw pagina's binnen de gedeelde sectie zichtbaar voor alle deelnemende gebruikers.

Als u beheerder van uw computer bent, kunt u beleid toepassen voor het uitschakelen van gedeelde sessies.

Metagegevens in OneNote-bestanden

In Office OneNote 2007 kunnen ontwikkelaars invoegtoepassingen gebruiken om OneNote-secties te maken en te openen. Als u OneNote-bestanden maakt en wijzigt, kan de invoegtoepassing mogelijk metagegevens insluiten in het bestand. Deze metagegevens kunnen willekeurige gegevens bevatten die niet zichtbaar zijn in OneNote. Als u meer informatie wenst over een invoegtoepassing die u gebruikt voor Office OneNote 2007, kunt u contact opnemen met de ontwikkelaar van de invoegtoepassing.

Expresberichten en meldingen

In Office OneNote 2007 kunt u expresberichten verzenden vanuit het programma zelf. Ook kunt u meldingen ontvangen als mensen online zijn of als bepaalde wijzigingen zijn doorgevoerd in gedeelde documenten of werkruimten.

Office OneNote 2007 werkt met een client voor Microsoft-expresberichten zodat u meldingen kunt ontvangen als anderen online zijn en berichten naar hen kunt sturen. Office OneNote 2007 bevat een webbesturingselement waarmee de aanwezigheid van expresberichten kan worden gemeld op een webpagina. Het doel van deze functie is dat u via webpagina's rechtstreeks kunt samenwerken met anderen aan dezelfde documenten of werkruimten.

Webpaginascripts die zijn geschreven met dit webbesturingselement in het achterhoofd, kunnen aanwezigheidsgegevens verzenden vanuit uw expresberichtenprogramma naar de webserver die als host fungeert voor het script. Deze functie is standaard alleen ingeschakeld voor intranetsites, vertrouwde sites en sites op de lokale computer.

Op zowel Microsoft Windows SharePoint Services-pagina's als Microsoft Office SharePoint Server 2007-pagina's wordt dit besturingselement gebruikt. Beide soorten pagina's sturen de aanwezigheidsgegevens niet terug naar de webserver.

Als u een Microsoft Windows SharePoint Services-site of een Office SharePoint Server-site bezoekt en een melding maakt, wordt in Office OneNote 2007 een cookie aan uw computer toegevoegd met de volgende gegevens:

 • Naam van de site.

 • URL van de site.

 • De meldingenbron: een Windows SharePoint Services-site of een SharePoint Server-site.

 • Het URL-adres dat door de site voor de meldingenservice wordt gebruikt.

De gegevens in deze cookie zorgen ervoor dat meldingen van de site goed bij u aankomen. Microsoft heeft geen toegang tot deze cookie, tenzij de cookie oorspronkelijk werd verzonden vanaf een Microsoft-server. In dat geval wordt de cookie uitsluitend gebruikt door de Windows SharePoint Services- of SharePoint Server-site.

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×