Aanvulling op de privacyverklaring voor Microsoft Lync 2010 for Windows Phone

Laatst bijgewerkt: mei 2012

Inhoud

Aanvulling op de privacyverklaring voor Microsoft Lync 2010 for Windows Phone

Oproepen doorschakelen naar gemachtigden

Visitekaartje

Diagnostische gegevens vastleggen

Noodoproep (112)

Persoonlijke afbeelding

Aanwezigheids‑ en contactgegevens

Privacymodus

Pushmeldingen

Verzenden als e-mail

Logboeken verzenden

Geïntegreerd archief met contactpersonen

Aanvulling op de privacyverklaring voor Microsoft Lync 2010 for Windows Phone

Deze pagina is een aanvulling op de Privacyverklaring voor Microsoft Lync-producten. Voor een volledig begrip van de manier waarop gegevens worden verzameld en gebruikt voor een Microsoft Lync-product of ‑service, moet u zowel de Privacyverklaring voor Microsoft Lync-producten als deze aanvulling lezen.

Deze aanvulling op de privacyverklaring heeft betrekking op de implementatie en het gebruik van Microsoft Lync 2010 for Windows Phone op de mobiele apparaten van uw onderneming. Wanneer u Microsoft Lync Server 2010-communicatiesoftware als service gebruikt (met andere woorden: als een derde partij [bijvoorbeeld Microsoft] de servers host waarop de software wordt uitgevoerd), worden er gegevens naar deze derde partij verzonden. Raadpleeg de ondernemingsadministrator of uw serviceprovider voor meer informatie over het gebruik van gegevens die van uw onderneming naar de derde partij worden verzonden.

Naar boven

Oproepen doorschakelen naar gemachtigden

Wat deze functie doet: met oproepdelegering kunnen gebruikers een of meer personen (gemachtigden) toewijzen om namens hen oproepen te doen of te ontvangen en onlinevergaderingen in te stellen of eraan deel te nemen.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens:: wanneer een gebruiker gemachtigden toewijst, moet hij of zij tijdens de configuratie contactgegevens van de gemachtigden opgeven. Gebruikers die zijn ingesteld als gemachtigde, ontvangen een melding waarin wordt vermeld dat iemand in de organisatie hen heeft aangesteld als gemachtigde. Wanneer een gemachtigde een oproep beantwoordt namens de persoon die hem of haar heeft aangewezen als gemachtigde, ontvangt die persoon een e-mailmelding hierover. Er worden geen gegevens naar Microsoft verzonden.

Gebruik van gegevens: de contactgegevens van de gemachtigde worden gebruikt om hen in staat te stellen oproepen te doen of te ontvangen en vergaderingen te plannen of eraan deel te nemen namens de persoon waarvoor de persoon een gemachtigde is.

Keuze/beheer: de functie voor het doorschakelen van oproepen naar gemachtigden is standaard uitgeschakeld. Als u deze functie wilt inschakelen of uitschakelen, voert u de volgende stappen uit:

 1. Ga in Lync 2010 for Windows Phone naar de weergave Mijn info en tik op Gesprekken doorschakelen.

 2. Tik op Tegelijk bellen of Oproepen doorschakelen naar.

 3. Tik in de lijst met opties op Mijn gemachtigden.

Opmerking:  Gemachtigden kunnen niet vanaf een mobiel apparaat worden geconfigureerd. Ze moeten worden geconfigureerd vanaf de Lync-desktopclient.

Naar boven

Visitekaartje

Wat deze functie doet: een visitekaartje bevat contact-, aanwezigheids- en locatiegegevens over u en de personen in uw organisatie, zowel in Lync als in recente versies van Outlook. Via een visitekaartje kunt u ook met één klik communiceren met een persoon. U kunt bijvoorbeeld rechtstreeks een chatbericht of e-mailbericht verzenden of een telefoongesprek starten vanaf een visitekaartje van een contactpersoon.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens:: De statische gegevens op het visitekaartje worden verzameld uit de adreslijst van het bedrijf (zoals Active Directory). De dynamische gegevens, zoals beschikbaarheidsinformatie in agenda, worden verzameld door Microsoft Exchange Server; locatiegegevens kunnen op diverse manieren worden opgehaald (zie de sectie Locatie); telefoonnummer kunnen worden opgehaald van de adreslijst van het bedrijf of handmatig door de gebruiker worden ingevoerd; aanwezigheidsinformatie wordt beheerd door Lync met de Outlook-agenda (indien ingeschakeld door de gebruiker) of handmatig door de gebruiker ingevoerd. De Lync-server deelt deze informatie met andere personen binnen de organisatie. Er wordt geen informatie naar Microsoft verzonden.

Gebruik van gegevens: het visitekaartje wordt gebruikt om de contact-, locatie- en aanwezigheidsgegevens te bekijken van personen in de organisatie van de gebruiker. Hoeveel gegevens worden weergegeven aan de Lync- en Outlook-contactpersonen van een gebruiker, kan worden bepaald door 'privacyrelaties' in te stellen en de privacymodus in of uit te schakelen (zie het gedeelte Privacymodus).

Keuze/beheer: contactpersonen worden beheerd met de Lync-desktopclient.

Naar boven

Diagnostische gegevens vastleggen

Wat deze functie doet: met de functie Diagnostische gegevens vastleggen kunt u gegevens over het gebruik van Lync for Windows Phone op uw apparaat in uw gebruikersprofiel registreren. U kunt deze gegevens gebruiken om eventuele problemen met de Lync for Windows Phone-software op te lossen.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: als Diagnostische gegevens vastleggen is ingeschakeld, worden onder andere de volgende gegevens op het apparaat opgeslagen: apparaat-id, gebruikersalias en ‑domein, aanwezigheidsgegevens, berichtgegevens, aanmeldingsgeschiedenis, lijst met contactpersonen en clientconfiguratiegegevens, zoals regels voor het doorschakelen van gesprekken, status en notities. De inhoud van uw Lync 2010-gesprekken wordt echter niet opgeslagen. Er worden geen gegevens automatisch naar Microsoft verzonden, maar u kunt deze gegevens wel handmatig verzenden naar Microsoft voor probleemoplossing (zie 'Logboeken verzenden' verderop in deze aanvulling op de privacyverklaring).

Gebruik van gegevens: u kunt de functie Diagnostische gegevens vastleggen gebruiken om eventuele problemen met Lync for Windows Phone op te lossen.

Keuze/beheer: de functie Diagnostische gegevens vastleggen is standaard uitgeschakeld. Als u deze functie wilt inschakelen of uitschakelen, voert u de volgende stappen uit:

 1. Ga in Lync for Windows Phone naar de weergave Mijn info en tik op Instellingen.

 2. Tik in de lijst met opties op Diagnostische gegevens vastleggen.

 3. Schuif op de pagina met opties voor Diagnostische gegevens vastleggen de wisselknop Diagnostische gegevens vastleggen naar Aan.

Naar boven

Noodoproep (112)

Belangrijk:  Wij raden u aan Lync for Windows Phone NIET te gebruiken om contact op te nemen met noodhulpdiensten, bijvoorbeeld via het alarmnummer. Lync for Windows Phone bevat GEEN functionaliteit om uw werkelijke fysieke locatie te bepalen. Als u Lync for Windows Phone gebruikt om contact op te nemen met noodhulpdiensten, kunnen deze diensten uw locatie NIET bepalen. Als u contact wilt opnemen met noodhulpdiensten vanaf uw apparaat, sluit u Lync for Windows Phone en gebruikt u het toetsenblok van het apparaat.

Naar boven

Persoonlijke afbeelding

Wat deze functie doet: met de functie voor persoonlijke afbeeldingen worden uw afbeelding en de afbeeldingen van andere personen in uw onderneming weergegeven.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: uw voorkeursinstelling voor het delen van persoonlijke afbeeldingen wordt verzameld voor het weergeven van afbeeldingen en het delen van uw afbeelding. Alleen foto's die in Active Directory zijn opgeslagen, kunnen worden weergegeven in Lync for Windows Phone. Er worden geen gegevens naar Microsoft verzonden.

Gebruik van gegevens: deze gegevens worden gebruikt om de functionaliteit aan te passen en uw afbeelding met anderen te delen.

Keuze/beheer: de instellingen voor persoonlijke afbeeldingen worden beheerd met de Lync-desktopclient.

Naar boven

Aanwezigheids‑ en contactgegevens

Wat deze functie doet: de functie Aanwezigheids‑ en contactgegevens biedt u toegang tot gegevens die zijn gepubliceerd over andere gebruikers (zowel binnen als buiten uw organisatie) en biedt andere gebruikers toegang tot gegevens die over u zijn gepubliceerd, zoals uw aanwezigheidsstatus, titel, telefoonnummer, locatie en notities. De administrator kan ook integratie met Outlook en Exchange Server instellen, zodat u afwezigheidsberichten en andere statusgegevens kunt weergeven (bijvoorbeeld als er een vergadering is gepland in uw Outlook-agenda).

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: u gebruikt uw aanmeldingsadres en een wachtwoord om verbinding met Lync Server te maken. U en de administrator kunnen gegevens over uw aanwezigheidsstatus en contactgegevens publiceren die aan uw aanmelding zijn gekoppeld. Er worden geen gegevens naar Microsoft verzonden.

Gebruik van gegevens: andere Lync-gebruikers en ‑programma's hebben toegang tot uw aanwezigheids‑ en contactgegevens, zodat ze uw gepubliceerde status en gegevens kunnen bepalen en beter met u kunnen communiceren.

Keuze/beheer: de instellingen voor de aanwezigheids‑ en contactgegevens worden beheerd met de Lync-desktopclient.

Naar boven

Privacymodus

Wat deze functie doet: met de privacymodus kunt u instellen dat uw aanwezigheidsstatus (zoals Beschikbaar, Bezet, Niet storen, enzovoort) alleen wordt gedeeld met contactpersonen die in uw lijst met contactpersonen voorkomen.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: als de privacymodus is ingeschakeld, wordt in Lync een modus geactiveerd waarin u de gebruikersinstellingen kunt wijzigen om in te stellen dat uw aanwezigheidsgegevens alleen worden gedeeld met contactpersonen in de lijst met contactpersonen. Er worden geen gegevens naar Microsoft verzonden.

Gebruik van gegevens: de instelling van deze modus bepaalt hoe de aanwezigheidsgegevens worden gedeeld.

Keuze/beheer: de privacymodus wordt ingeschakeld en uitgeschakeld door de ondernemingsadministrator. Als de privacymodus is ingeschakeld, wordt de functie beheerd met de Lync-desktopclient.

Naar boven

Pushmeldingen

Wat deze functie doet: een pushmelding is een mechanisme dat u informeert over nieuwe berichten op uw mobiele apparaat. De melding kunt u op verschillende manieren ontvangen, bijvoorbeeld met een pop-upmelding, een geluid of een nummerbadge in het beginscherm, afhankelijk van het besturingssysteem van uw apparaat. De melding wordt lokaal gegenereerd op het apparaat wanneer hierop een nieuw bericht wordt ontvangen. Dit gebeurt alleen wanneer Lync for Windows Phone niet op de voorgrond wordt uitgevoerd. Wanneer Lync for Windows Phone op de voorgrond wordt uitgevoerd, worden pushmeldingen onderdrukt. U kunt pushmeldingen in- of uitschakelen, maar u blijft berichten ontvangen wanneer u pushmeldingen uitschakelt. Alleen de meldingsfunctie wordt uitgeschakeld. Als u geen nieuwe berichten meer wilt ontvangen, moet u zich afmelden bij Lync for Windows Phone.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: er worden geen gegevens verzameld, verwerkt of verzonden met het mobiele apparaat. Er worden geen gegevens naar Microsoft verzonden. Alle berichten die andere Lync-gebruikers naar uw apparaat verzenden, worden via de Microsoft Lync Server Push Notification Service doorgestuurd naar de Microsoft Push Notification-service voor bezorging op uw apparaat. Nadat een gesprek tot stand is gebracht, worden alle berichten rechtstreeks aan de deelnemers van het gesprek bezorgd.

Gebruik van gegevens: de instelling van Pushmeldingen bepaalt of u wordt geïnformeerd over nieuwe berichten die Lync for Windows Phone ontvangt wanneer Lync for Windows Phone niet op de voorgrond wordt uitgevoerd.

Keuze/beheer: de functie voor pushmeldingen wordt in‑ en uitgeschakeld door de ondernemingsadministrator. Als deze functie is ingeschakeld, kunt u pushmeldingen als volgt in‑ of uitschakelen:

 1. Ga in Lync for Windows Phone naar de weergave Mijn info en selecteer Instellingen.

 2. Schakel pushmeldingen in of uit met de schuifknop voor Pushmeldingen.

Naar boven

Verzenden als e-mail

Wat deze functie doet: met Verzenden als e-mail kunt u de chatgeschiedenis in Lync 2010 for Windows Phone, die lokaal wordt opgeslagen op uw apparaat, als bijlage verzenden naar het e-mailadres van een gebruiker.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: alle binnenkomende en uitgaande inhoud in chatgesprekken worden voor onbepaalde tijd lokaal opgeslagen op het apparaat in afzonderlijke opslag, tenzij 1) de gebruiker het gesprek verwijdert, 2) de gebruiker de toepassing verwijdert of 3) een nieuwe gebruiker zich aanmeldt op hetzelfde apparaat. De chatgeschiedenis die wordt verzonden met de functie Verzenden als e-mail, wordt verzonden in de vorm van een e-mailbericht naar het e-mailbericht van de gebruiker. Er worden geen gegevens naar Microsoft verzonden.

Gebruik van gegevens: gebruikers kunnen de chatgeschiedenis als e-mailbijlage verzenden naar hun e-mailadres, zodat chatberichten beschikbaar zijn buiten het apparaat om deze bijvoorbeeld te archiveren of te delen. Alleen de laatste 30.000 tekens van het gesprek worden verzonden.

Keuze/beheer: de chatgeschiedenis wordt automatisch op het apparaat opgeslagen. Deze functie kan niet worden uitgeschakeld. U kunt de chatgeschiedenis als volgt verwijderen:

 1. Selecteer het gesprek dat u wilt verwijderen.

 2. Tik op het pictogram Meer (…) onder aan het scherm en tik vervolgens op Gesprek verwijderen.

U kunt de chatgeschiedenis als volgt verzenden:

 1. Tik in het gespreksvenster op het pictogram Meer (…) onder aan het scherm en tik vervolgens op Verzenden als e-mail.

 2. Voer het doele-mailadres in als u de geschiedenis wilt verzenden naar iemand anders.

 3. Tik op Verzenden.

Naar boven

Logboeken verzenden

Wat deze functie doet: met Logboeken verzenden kan de gebruiker de Lync for Windows Phone-logboeken verzenden (zie de sectie 'Diagnostische gegevens vastleggen' eerder in deze aanvulling), zodat het ondersteuningsteam eventuele audio- of verbindingsproblemen kan onderzoeken.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: alleen de gegevens die met Diagnostische gegevens vastleggen worden verzameld, worden verzonden (als Diagnostische gegevens vastleggen is ingeschakeld). Zie het gedeelte 'Diagnostische gegevens vastleggen' eerder in deze aanvulling op de privacyverklaring als u wilt weten welke gegevens worden vastgelegd.

Gebruik van gegevens: de gegevens die van uw apparaat worden verzameld, worden gebruikt om het probleem dat zich heeft voorgedaan, op te lossen en om Lync te verbeteren.

Keuze/beheer: met Lync for Windows Phone worden logboeken niet automatisch vanaf uw apparaat verzonden. De logboeken worden alleen verzonden wanneer het vastleggen van gegevens op uw apparaat is ingeschakeld (zie het gedeelte 'Diagnostische gegevens vastleggen' eerder in deze aanvulling op de privacyverklaring) en u de volgende stappen uitvoert om de Lync-logboeken handmatig te verzenden:

 1. Ga in Lync for Windows Phone naar de weergave Mijn info.

 2. Tik op Instellingen om de volledige lijst met instellingen weer te geven.

 3. Ga naar de pagina Info.

 4. Tik op Diagnostische logboeken verzenden.

 5. Er wordt een bericht weergegeven met de mededeling dat het diagnostische logboek is omgezet in een afbeelding en in de map Opgeslagen afbeeldingen is opgeslagen met een identificatienummer. Tik op OK.

 6. Klik in het e-mailbericht dat wordt geopend op Bijvoegen om de afbeelding bij te voegen die is opgeslagen in de map Opgeslagen afbeeldingen.

Naar boven

Geïntegreerd archief met contactpersonen

Wat deze functie doet: het geïntegreerde archief met contactpersonen bevat drie hoofdfuncties. Alleen de functie Samenvoegen bij zoeken is beschikbaar in Lync for Windows Phone. Met de functie Samenvoegen bij zoeken wordt uw algemene adreslijst samengevoegd met uw Lync-contactpersonen. Als u vervolgens zoekt naar een contactpersoon, wordt er slechts één item in de zoekresultaten weergegeven.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: contactgegevens uit Active Directory of de aanwezigheidsfunctie worden opgehaald in Lync for Windows Phone. Deze gegevens worden intern gebruikt in Lync for Windows Phone.

Gebruik van gegevens: contactgegevens uit Active Directory of de aanwezigheidsfunctie worden weergegeven in de gebruikersinterface van Lync for Windows Phone.

Keuze/beheer: er zijn geen functies voor het beheren van de instellingen voor het geïntegreerde archief met contactpersonen.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×