Aanvulling op de privacyverklaring voor Microsoft Lync 2010 for Nokia

Laatst bijgewerkt: oktober 2011

Inhoud

Aanvulling op de privacyverklaring voor Microsoft Lync 2010 for Nokia

Activeringsrapportage

Oproepen doorschakelen naar gemachtigden

Logboekregistratie aan clientzijde

Visitekaartje

Noodhulpdiensten (alarmnummer)

Persoonlijke afbeelding

Aanwezigheids- en contactgegevens

Privacymodus

Verzenden als e-mail

Locatie verzenden

Geïntegreerd archief met contactpersonen

Aanvulling op de privacyverklaring voor Microsoft Lync 2010 for Nokia

Deze pagina is een aanvulling op de privacyverklaring voor Microsoft Lync-producten. Als u wilt weten hoe gegevens worden verzameld en gebruikt voor een Office-programma of ‑service, dient u zowel de privacyverklaring voor Microsoft Office 2010 als deze aanvulling te lezen.

Deze aanvulling op de privacyverklaring heeft betrekking op de implementatie en het gebruik van Microsoft Lync 2010 for Nokia op de mobiele apparaten van uw onderneming. Wanneer u Microsoft Lync Server 2010-communicatiesoftware als service gebruikt (met andere woorden: als een derde partij [bijvoorbeeld Microsoft] de servers host waarop de software wordt uitgevoerd), worden er gegevens naar deze derde partij verzonden. Raadpleeg de ondernemingsadministrator of uw serviceprovider voor meer informatie over het gebruik van gegevens die van uw onderneming naar de derde partij worden verzonden.

Naar boven

Activeringsrapportage

Wat deze functie doet: tijdens de eerste installatie en configuratie van Lync 2010 for Nokia worden bepaalde hardwarespecifieke en softwarespecifieke gegevens verzameld en naar Nokia verzonden om door te geven dat de configuratie is geslaagd.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: tijdens dit proces worden geen persoonsgegevens verzameld. Er worden geen gegevens naar Microsoft verzonden.

Gebruik van gegevens: de gegevens die tijdens de activeringsrapportage worden verzameld, worden door Nokia gebruikt om vast te stellen of de configuratie van de software is geslaagd. Zie het Privacybeleid van Nokia voor meer informatie over het privacybeleid van Nokia.

Keuze/beheer: niet van toepassing.

Naar boven

Oproepen doorschakelen naar gemachtigden

Wat deze functie doet: met de functie voor het doorschakelen van oproepen kunt u een of meer gemachtigden aanwijzen die namens u uitgaande of binnenkomende oproepen kunnen afhandelen, en onlinevergaderingen kunnen organiseren en bijwonen. Als u de functie voor het doorschakelen van oproepen vanaf uw mobiele apparaat gebruikt, kunt u alleen gemachtigden selecteren die vooraf zijn gedefinieerd op de Microsoft Lync 2010-desktopclient.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: als een gemachtigde namens u een oproep beantwoordt, wordt u hiervan per e-mail op de hoogte gesteld. Er worden geen gegevens naar Microsoft verzonden.

Gebruik van gegevens: u kunt deze functie gebruiken om samen met de gemachtigde(n) de planning en vergaderingen te beheren en/of om opvolgingsactiviteiten te ondernemen met de gemachtigden naar aanleiding van uitgaande of binnenkomende oproepen die ze voor (of namens) u hebben afgehandeld.

Keuze/beheer: de functie voor het doorschakelen van oproepen naar gemachtigden is standaard uitgeschakeld. Als u deze functie wilt inschakelen of uitschakelen, voert u de volgende stappen uit:

 1. Ga in Lync for Nokia naar het menu met opties voor de lijst met contactpersonen en tik op Instellingen.

 2. Stel op het tabblad Spraak de optie Doorschakelen in op Aan.

 3. Tik op Mijn oproepen doorschakelen naar en selecteer vervolgens Mijn gemachtigden in de vervolgkeuzelijst.

 4. Tik op de werkbalk aan de onderkant op Opslaan.

Naar boven

Logboekregistratie aan clientzijde

Wat deze functie doet: met de functie voor logboekregistratie aan de clientzijde kunt u gegevens over het gebruik van Lync op uw apparaat in uw gebruikersprofiel registreren. U kunt deze gegevens gebruiken om eventuele problemen met de Lync for Nokia-software op te lossen.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: als logboekregistratie aan de clientzijde is ingeschakeld, worden onder andere de volgende gegevens op het apparaat opgeslagen: apparaat-id, gebruikersalias en ‑domein, aanwezigheidsgegevens, berichtgegevens, aanmeldingsgeschiedenis, lijst met contactpersonen en clientconfiguratiegegevens, zoals regels voor het doorschakelen van oproepen, status en notities. De inhoud van uw Lync 2010-gesprekken wordt echter niet opgeslagen. Er worden geen gegevens automatisch naar Microsoft verzonden, maar u kunt deze gegevens wel handmatig verzenden.

Gebruik van gegevens: u kunt logboekregistratie aan de clientzijde gebruiken om eventuele problemen met Lync for Nokia op te lossen.

Keuze/beheer: logboekregistratie aan de clientzijde is standaard uitgeschakeld. Als u deze functie wilt inschakelen of uitschakelen, voert u de volgende stappen uit:

 1. Ga in Lync for Nokia naar het menu met opties voor de lijst met contactpersonen en tik op Instellingen.

 2. Schakel op het tabblad Voorkeuren het selectievakje Logboekregistratie inschakelen in of uit.

 3. Tik op de werkbalk aan de onderkant op Opslaan.

Naar boven

Visitekaartje

Wat deze functie doet: met het visitekaartje worden statische en dynamische gegevens over andere personen in uw onderneming verzameld. Vervolgens worden deze gegevens weergegeven in Lync en voor contactpersonen in recente versies van de bericht- en samenwerkingsclient Microsoft Outlook. Via het visitekaartje kunt u met één muisklik een e-mailbericht verzenden, bellen, een chatbericht verzenden en een sms-bericht verzenden (de sms-functionaliteit is niet beschikbaar in de Lync-desktopclient).

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: de statische gegevens op het visitekaartje worden verzameld uit de adreslijst van het bedrijf (zoals Active Directory Domain Services) en worden met anderen gedeeld via Lync Server 2010. De dynamische gegevens die worden verzameld, zoals telefoonnummers en aanwezigheidsgegevens, kunnen door u worden ingevoerd en vervolgens met anderen worden gedeeld. Er worden geen gegevens naar Microsoft verzonden.

Gebruik van gegevens: de gegevens worden op het visitekaartje weergegeven om uw contactgegevens met anderen te delen.

Keuze/beheer: contactpersonen kunnen worden beheerd met de Lync-desktopclient en met Lync for Nokia. Als u contactpersonen wilt beheren met Lync for Nokia, voert u de volgende stappen uit:

Een contactpersoon toevoegen

 1. Ga naar het tabblad Lijst met contactpersonen in het hoofdscherm van Lync en tik op Zoeken.

 2. Typ in het tekstvak Zoeken de naam van de contactpersoon.

 3. Selecteer in de zoekresultaten de contactpersoon die u wilt toevoegen en tik vervolgens op het menu Opties.

 4. Tik op Contactpersoon toevoegen en tik vervolgens op de groep contactpersonen waaraan u de contactpersoon wilt toevoegen.

Een contactpersoon verwijderen

 1. Ga naar het tabblad Lijst met contactpersonen in het hoofdscherm van Lync en tik op de groep contactpersonen van de contactpersoon.

 2. Tik op de contactpersoon die u wilt verwijderen.

 3. Tik op het menu Opties en tik vervolgens op Contactpersoon verwijderen.

Naar boven

Noodhulpdiensten (alarmnummer)

Belangrijk:  Wij raden u aan Lync for Nokia NIET te gebruiken om contact op te nemen met noodhulpdiensten (bijvoorbeeld via het alarmnummer). Lync for Nokia bevat GEEN functionaliteit om uw werkelijke fysieke locatie te bepalen. Als u Lync for Nokia gebruikt om contact op te nemen met noodhulpdiensten, kunnen deze diensten uw locatie NIET bepalen. Als u contact wilt opnemen met noodhulpdiensten vanaf uw apparaat, sluit u Lync for Nokia en gebruikt u het toetsenblok van het apparaat.

Naar boven

Persoonlijke afbeelding

Wat deze functie doet: met de functie voor persoonlijke afbeeldingen worden uw afbeelding en de afbeeldingen van andere personen in uw onderneming weergegeven.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: uw voorkeursinstelling voor het delen van persoonlijke afbeeldingen wordt verzameld voor het weergeven van afbeeldingen en het delen van uw afbeelding. Alleen foto's die in Active Directory zijn opgeslagen, kunnen worden weergegeven in Lync for Nokia. Er worden geen gegevens naar Microsoft verzonden.

Gebruik van gegevens: deze gegevens worden gebruikt om de functionaliteit aan te passen en uw afbeelding met anderen te delen.

Keuze/beheer: de instellingen voor persoonlijke afbeeldingen worden beheerd met de Lync-desktopclient.

Naar boven

Aanwezigheids- en contactgegevens

Wat deze functie doet: met de aanwezigheids‑ en contactgegevens hebt u toegang tot gegevens die zijn gepubliceerd over andere gebruikers (zowel binnen als buiten uw organisatie) en hebben andere gebruikers toegang tot gegevens die over u zijn gepubliceerd, zoals uw aanwezigheidsstatus, titel, telefoonnummer, locatie en notities. De administrator kan ook integratie met Outlook en Exchange Server instellen, zodat u afwezigheidsberichten en andere statusgegevens kunt weergeven (bijvoorbeeld als er een vergadering is gepland in uw Outlook-agenda).

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: u gebruikt uw aanmeldingsadres en een wachtwoord om verbinding met Lync Server te maken. U en de administrator kunnen gegevens over uw aanwezigheidsstatus en contactgegevens publiceren die aan uw aanmelding zijn gekoppeld. Er worden geen gegevens naar Microsoft verzonden.

Gebruik van gegevens: andere Lync-gebruikers en ‑programma's hebben toegang tot uw aanwezigheids- en contactgegevens, zodat ze uw gepubliceerde status en gegevens kunnen bepalen en beter met u kunnen communiceren.

Keuze/beheer: de instellingen voor de aanwezigheids- en contactgegevens worden beheerd met de Lync-desktopclient.

Naar boven

Privacymodus

Wat deze functie doet: met de privacymodus kunt u instellen dat uw aanwezigheidsstatus (zoals Beschikbaar, Bezet, Niet storen, enzovoort) alleen wordt gedeeld met contactpersonen die in uw lijst met contactpersonen voorkomen.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: als de privacymodus is ingeschakeld, wordt in Lync een modus geactiveerd waarin u de gebruikersinstellingen kunt wijzigen om in te stellen dat uw aanwezigheidsgegevens alleen worden gedeeld met contactpersonen in de lijst met contactpersonen. Er worden geen gegevens naar Microsoft verzonden.

Gebruik van gegevens: de instelling van deze modus bepaalt hoe de aanwezigheidsgegevens worden gedeeld.

Keuze/beheer: de privacymodus wordt ingeschakeld en uitgeschakeld door de ondernemingsadministrator. Als de privacymodus is ingeschakeld, wordt de functie beheerd met de Lync-desktopclient.

Naar boven

Verzenden als e-mail

Wat deze functie doet: met Verzenden als e-mail kunt u de chatgeschiedenis in Lync 2010 for Nokia, die lokaal wordt opgeslagen op uw apparaat, als bijlage verzenden naar het e-mailadres van een gebruiker.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: alle binnenkomende en uitgaande inhoud in chatgesprekken wordt voor onbepaalde tijd lokaal opgeslagen op het apparaat in afzonderlijke opslag, tenzij 1) de gebruiker het gesprek verwijdert, 2) de gebruiker de toepassing verwijdert of 3) een nieuwe gebruiker zich aanmeldt op hetzelfde apparaat. De chatgeschiedenis die wordt verzonden met de functie Verzenden als e-mail, wordt in de vorm van een e-mailbericht verzonden naar het e-mailadres van de gebruiker. Er worden geen gegevens naar Microsoft verzonden.

Gebruik van gegevens: gebruikers kunnen de chatgeschiedenis als e-mailbijlage verzenden naar hun e-mailadres, zodat chatberichten beschikbaar zijn buiten het apparaat om deze bijvoorbeeld te archiveren of te delen.

Keuze/beheer: de gespreksgeschiedenis wordt automatisch op het apparaat opgeslagen. Deze functie kan niet worden uitgeschakeld. U kunt de gespreksgeschiedenis als volgt verwijderen:

 1. Tik op het tabblad Gesprekken op de knop Gesprekken beëindigen op de onderste werkbalk.

 2. Schakel de selectievakjes in voor de gesprekken die u wilt verwijderen.

 3. Tik op de knop Beëindigen op de werkbalk.

U kunt de gespreksgeschiedenis verzenden door de volgende stappen uit te voeren:

 1. Tik in het gespreksvenster op het menu Opties.

 2. Selecteer Verzenden als e-mail in het menu.

Naar boven

Locatie verzenden

Wat deze functie doet: deze functie is geïntegreerd met Nokia Maps om uw locatie te bepalen.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: afhankelijk van de geselecteerde positioneringsmethoden, kan het apparaat contact opnemen met Nokia om uw positie te bepalen. Deze informatie wordt anoniem verwerkt. Zie de privacyverklaring van Nokia voor Map-apps voor meer informatie.

Gebruik van gegevens: de gegevens die worden verzameld door de functie Locatie verzenden, worden door Nokia Maps gebruikt om u sneller en nauwkeuriger van locatiegegevens te voorzien.

Naar boven

Geïntegreerd archief met contactpersonen

Wat deze functie doet: het geïntegreerde archief met contactpersonen bevat drie hoofdfuncties. Alleen de volgende functie is beschikbaar in Lync for Nokia:

 • Samenvoegen bij zoeken    Met de functie Samenvoegen bij zoeken wordt uw algemene adreslijst samengevoegd met uw Lync-contactpersonen. Als u vervolgens zoekt naar een contactpersoon, wordt er slechts één item in de zoekresultaten weergegeven.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: contactgegevens uit Outlook, Active Directory en de aanwezigheidsfunctie worden samengevoegd in Lync for Nokia. Deze gegevens worden intern gebruikt in Lync for Nokia.

Gebruik van gegevens: contactgegevens uit Outlook, Active Directory en de aanwezigheidsfunctie worden weergegeven in de gebruikersinterface van Lync for Nokia.

Keuze/beheer: de instellingen voor het geïntegreerde archief met contactpersonen worden beheerd met de Lync-desktopclient.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×