Geavanceerde ALS-functies

AANTALLEN.ALS en SOMMEN.ALS

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

Gebruik de functie AANTALLEN.ALS om criteria toe te passen op cellen in meerdere bereiken en het aantal keren te tellen dat aan alle criteria wordt voldaan. Met SOMMEN.ALS telt u de cellen in een bereik op die aan meerdere criteria voldoen.

Wilt u meer zien?

Functies nesten binnen andere functies

ALS, functie

SOMMEN.ALS, functie

AANTALLEN.ALS, functie

GEMIDDELDEN.ALS, functie

ALS.FOUT, functie

We gaan nu bepalen hoeveel verkopers per regio vijftig of meer

orders hebben. Hiervoor gebruiken we de AANTALLEN.ALS-functie.

Eerst selecteren we het cellenbereik Regio en ik druk op F4 om hiervan een absolute celverwijzing te maken.

Vervolgens selecteren we het criterium waaraan moet worden voldaan. In dit geval is de regio het Oosten.

Daarna selecteren we het cellenbereik voor het aantal orders en het criterium waaraan moet worden voldaan,

groter dan of gelijk aan 50, in cel G2.

Ik gebruik een celverwijzing voor het criterium in plaats van harde codering in de formule

zodat ik dit, indien nodig, gemakkelijk kan wijzigen.

In de regio Oosten is er één persoon met 50 of meer orders.

Laten we dit eens bekijken.

De functie evalueert eerst hoeveel cellen in het cellenbereik Regio, B2 tot en met B7, gelijk zijn aan Oosten.

In dit voorbeeld zijn er twee, Bob en Sue.

Bij deze twee wordt vervolgens gekeken hoeveel orders hebben van 50 of meer, cel G2. In dit geval is dit alleen Bob.

Met AANTALLEN.ALS worden criteria toegepast op cellen in meerdere

bereiken en wordt geteld hoe vaak aan alle criteria wordt voldaan.

Dit is de syntaxis van de functie AANTALLEN.ALS.

criteriumbereik1 is vereist. Het is het eerste bereik dat wordt geëvalueerd.

criterium1 is vereist. Het is het criterium waarmee criteriumbereik1 wordt geëvalueerd.

criteriumbereik2, criterium2, enzovoort zijn optioneel.

Elk extra bereik moet hetzelfde aantal rijen en kolommen hebben als criteriumbereik1,

maar dit hoeven geen aangrenzende rijen en kolommen te zijn.

U kunt de jokertekens vraagteken en sterretje gebruiken in criteria.

We bepalen nu op regio de verkoop, waarbij de verkoper vijftig of meer orders heeft.

We gebruiken hiervoor de functie SOMMEN.ALS.

Eerst wordt het bereik geselecteerd met de cellen die we willen

optellen. In dit geval bevindt het bereik met cellen zich in de kolom Verkoop.

Ik druk op F4 om een absolute celverwijzing te maken.

Vervolgens selecteren we het eerste cellenbereik dat we willen evalueren, de vier regio's in de kolom Regio.

Daarna selecteren we het criterium waarmee het bereik wordt geëvalueerd, in dit geval Oosten, cel F2.

Dan selecteren we het bereik met cellen voor het aantal orders en het criterium, groter dan of gelijk aan 50, in cel G2.

In de regio Oosten is de totale verkoop per verkopers met orders groter dan of gelijk aan 50, € 49.017.

Laten we dit eens bekijken. Dit is vergelijkbaar met de AANTALLEN.ALS-functie.

De functie evalueert eerst hoeveel cellen in het cellenbereik

van de kolom Regio gelijk zijn aan Oosten. Dit zijn er twee.

Bob en Sue zijn de verkopers voor de regio Oosten.

Van deze twee wordt vervolgens geëvalueerd hoeveel 50 of meer orders hebben. Voor de regio Oosten is dit alleen Bob.

Tot slot telt de functie de cellen op van het cellenbereik in de

kolom Verkoop waarbij aan alle bijbehorende criteria wordt voldaan.

Bob is de enige verkoper van de regio Oosten waarbij aan alle criteria wordt voldaan,

dus het resultaat van de functie is het verkoopcijfer van Bob.

Met SOMMEN.ALS worden de cellen in een bereik opgeteld die aan meerdere criteria voldoen.

Dit is de syntaxis van de functie SOMMEN.ALS.

optelbereik is vereist. Dit bestaat uit een of meer cellen die

worden opgeteld. Lege waarden en tekstwaarden worden genegeerd.

criteriumbereik1 is vereist. Het is het eerste bereik dat wordt geëvalueerd.

criterium1 is vereist. Het is het criterium waarmee criteriumbereik1 wordt geëvalueerd.

criteriumbereik2, criterium2, enzovoort zijn optioneel.

Elke cel in het argument optelbereik

wordt alleen opgeteld als ALLE bijbehorende opgegeven criteria WAAR zijn voor die cel.

Elk argument criteriumbereik

moet hetzelfde aantal rijen en kolommen bevatten als het argument optelbereik.

U kunt de jokertekens vraagteken en sterretje gebruiken in criteria.

Hierna volgt: De functies GEMIDDELDEN.ALS en ALS.FOUT.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×