Aanpassen hoe gegevens worden weergegeven door een opzoekveld te maken

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als u een veld in een gegevensblad, formulier of rapport om weer te geven van een bepaalde waarde, terwijl het veld een andere waarde bevat wilt, kunt u een opzoekveld maken. Een opzoekveld is handig als u wilt dat het veld herkenbare meer dan een getal, zoals een ID (of een andere waarde refererende sleutel ). Microsoft Office Access kunt bijvoorbeeld in plaats van wanneer u een id-nummer weergeeft, weergeven de naam van een contactpersoon. In dit voorbeeld wordt de id-nummer de afhankelijke waarde, of de waarde die is opgeslagen in de tabel, query of lijst genoemd. Het id-nummer wordt automatisch opgezocht in de bron en vervangen door de naam van de contactpersoon. Naam van de contactpersoon is de weergavewaarden genoemd.

Opmerking: Het verschil tussen de weergavewaarde en de afhankelijke waarde van een opzoekveld is dat de weergavewaarde in gegevensbladweergave wordt weergegeven, terwijl de afhankelijke waarde de opgeslagen waarde is.

Wanneer een opzoekveld in een gegevensblad wordt weergegeven of opgeroepen, wordt het een opzoekkolom genoemd.

Opzoekvelden kunnen eenvoudig of complex zijn. In eenvoudige opzoekvelden kunt u slechts één waarde opslaan. In complexe opzoekvelden of opzoekvelden met meerdere waarden kunt u meerdere waarden opslaan die in een keuzelijst met invoervak of keuzelijstbesturingselement worden weergegeven. Voor elke ingang in een veld met meerdere waarden wordt een weergavewaarde 'opgezocht' op basis van de bijbehorende afhankelijke waarde. Wanneer u verschillende opzoekwaarden biedt, voorkomt u gegevensinvoerfouten, omdat de waarden die kunnen worden ingevoerd, beperkt zijn.

Wat wilt u doen?

Maak een nieuw opzoekveld

Een bestaand veld wijzigen in een opzoekveld

De eigenschap opzoeken van een veld verwijderen

Instellen of wijzigen van de eigenschappen van opzoekveld

Een nieuw opzoekveld maken

U kunt een opzoekveld maken dat waarden uit een tabel of query ophaalt, of uit een lijst met waarden die u maakt.

Opmerking: Wanneer u een lijst met waarden voor een opzoekveld opgeeft, worden de waarden in het veld van de huidige record automatisch ingevoerd.

Opzoekwaarden in een tabel of query selecteren

 1. Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op de tabel waarmee u wilt werken en klik vervolgens op Ontwerpweergave.

 2. Klik op de cel in de kolom Gegevenstype die met de kolom die u wilt definiëren als een opzoekveld overeenkomt, klikt u op de pijl-omlaag en klik vervolgens op Wizard Opzoeken.

 3. Zorg dat de optie De opzoekkolom moet de waarden in een tabel of query opzoeken in de wizard Opzoeken is geselecteerd en klik op Volgende.

 4. Selecteer op de volgende pagina, onder Beeld, de optie Tabellen, Query's of Beide en klik op Volgende om de bron voor de waarde van het opzoekveld weer te geven en te selecteren.

 5. Selecteer onder Beschikbare veldenhet veld dat u wilt toevoegen.

 6. Klik op de knop selecteren selectieknop .

 7. Herhaal deze stap als u wilt meer velden hebt toegevoegd, en klik op volgende.

 8. Als u sorteeropties voor het opzoekveld wilt opgeven, selecteert u op de volgende pagina van de wizard het omlaagwijzende pijltje naast het eerste sorteerveld. Klik vervolgens op de naam van het veld waarop u de waarden wilt sorteren.

 9. Als u de sorteervolgorde wilt wijzigen van oplopend naar aflopend, klikt u op de knop Aflopend en op Volgende.

 10. Als u de breedte van het opzoekveld wilt aanpassen, sleept u op de volgende pagina van de wizard de kolom naar de gewenste breedte en klikt u op Volgende.

  Tip: Laat het selectievakje Sleutelkolom verbergen ingeschakeld, zodat iedereen die de opzoekkolom gebruikt, alleen de door u gewenste waarden in het veld ziet en niet de waarden in het primaire sleutelveld.

 11. Op de volgende pagina van de wizard typt u een labelnaam voor de opzoekkolom.

 12. Schakel het selectievakje Meerdere waarden toestaan in om een opzoekkolom met meerdere waarden te maken.

  Opmerking: Dit selectievakje moet zijn ingeschakeld om meerdere waarden te kunnen opslaan.

  De opzoekoptie met meerdere waarden in de wizard Opzoeken selecteren

 13. Klik op Voltooien.

Tip: De eigenschappen die van toepassing zijn op een specifiek opzoekveld, zijn beschikbaar op het tabblad Opzoeken onder Veldeigenschappen.

Een tabel of query gebruiken als de gegevensbron voor een opzoekveld

Opzoekwaarden in een lijst selecteren

 1. Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op de tabel waarmee u wilt werken en klik vervolgens op Ontwerpweergave.

 2. Klik op de cel in de kolom Gegevenstype die met de kolom die u wilt definiëren als een opzoekveld overeenkomt, klikt u op de pijl-omlaag en klik vervolgens op Wizard Opzoeken.

 3. In de Wizard opzoeken, selecteert u de waarden zullen worden getypten klik vervolgens op volgende.

 4. Op de volgende pagina van de wizard typt u het aantal kolommen voor uw opzoeklijst.

 5. Typ de waarden voor uw opzoeklijst en klik op Volgende.

  Opmerking: U kunt de breedte van het opzoekveld aanpassen, maar als u de breedte zo reduceert dat het veld niet langer zichtbaar is, wordt het niet in de opzoekkolom weergegeven.

 6. Als u meer dan een kolom in stap 4 hebt opgegeven, moet u kiezen welke kolom u wilt gebruiken om elke waarde op unieke wijze te identificeren. In het vakje Beschikbare velden dubbelklikt u op de gewenste kolom en klikt u op Volgende.

  Opmerking: Deze stap wordt niet weergegeven als u in stap 4 één kolom opgeeft.

 7. Op de volgende pagina van de wizard typt u een labelnaam voor de opzoekkolom.

 8. Als u een opzoekkolom met meerdere waarden maakt, schakelt u het selectievakje Meerdere waarden toestaan in.

  Opmerking: Dit selectievakje moet zijn ingeschakeld om meerdere waarden te kunnen opslaan.

 9. Klik op Voltooien en vervolgens op Ja om uw wijzigingen op te slaan.

Naar boven

Een bestaand veld naar een opzoekveld wijzigen

 1. Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op de tabel waarmee u wilt werken en klik vervolgens op Ontwerpweergave.

 2. Klik op de cel in de kolom Gegevenstype die met de kolom die u wilt definiëren als een opzoekveld overeenkomt, klikt u op de pijl-omlaag en klik vervolgens op Wizard Opzoeken.

 3. Volg de instructies om de wizard te voltooien.

Naar boven

De opzoekeigenschap van een veld verwijderen

 1. Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op de tabel waarmee u wilt werken en klik vervolgens op Ontwerpweergave.

 2. Selecteer het veld waarvan u de opzoekeigenschap wilt verwijderen.

 3. Klik op het tabblad Opzoeken.

 4. In de vervolgkeuzelijst Besturingselement klikt u op Tekstvak.

Naar boven

De eigenschappen van opzoekvelden instellen of wijzigen

Wanneer u de wizard Opzoeken gebruikt, worden de eigenschappen van het opzoekveld automatisch ingesteld. U kunt deze eigenschappen echter wijzigen om het gedrag van een opzoekveld aan te passen.

 1. Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op de tabel waarmee u wilt werken en klik vervolgens op Ontwerpweergave.

 2. Klik op het veld waarvan u de opzoekeigenschappen wilt wijzigen.

 3. Klik op het tabblad Opzoeken.

 4. Klik op de vervolgkeuzepijl naast de eigenschap die u wilt wijzigen en selecteer de gewenste optie.

  In de volgende tabel worden de eigenschappen weergegeven die u kunt instellen of wijzigen.

Eigenschap

Actie

Besturingselement

Afhankelijk van het besturingselement kan het type als volgt worden ingesteld:

 • Selectievakje     Alleen Ja/Nee-velden.

 • Tekstvak     Geeft inhoud weer die door een gebruiker is ingevoerd.

 • Keuzelijst     Hiermee wordt een lijst met waarden in een open venster weergegeven.

 • Keuzelijst met invoervak     Wanneer de keuzelijst gesloten is, worden geselecteerde waarden weergegeven, en wanneer de lijst open is, worden de beschikbare waarden weergegeven.

Opmerking: Wanneer de eigenschap Besturingselement is ingesteld op Tekstvak of Selectievakje, worden opzoekacties uitgeschakeld.

Rijbrontype

Bepaal of u het opzoekveld wilt vullen met waarden uit een andere tabel of query, of uit een lijst met waarden die u opgeeft. U kunt de lijst ook vullen met de namen van de velden in een tabel of query.

Rijbron

Geef de tabel, query of lijst met waarden op waarin de waarden voor het opzoekveld staan. Wanneer de eigenschap Rijbrontype is ingesteld op Tabel/query of Lijst met velden, moet deze eigenschap worden ingesteld op de naam van een tabel, query of SQL-instructie die de query representeert. Wanneer de eigenschap Rijbrontype is ingesteld op Lijst met waarden, moet deze eigenschap een lijst met waarden bevatten, die door puntkomma's worden gescheiden.

Afhankelijke kolom

Geef de kolom op in de eigenschap Rijbron die de waarde opgeeft die door het opzoekveld wordt opgeslagen. Deze waarde kan uiteenlopen van 1 tot het aantal kolommen in de eigenschap Rijbron.

Aantal kolommen

Geef het aantal kolommen in de rijbron op die in de opzoekkolom kunnen worden weergegeven. Deze eigenschap kan een geheel getal zijn van 1 tot 255.

Kolomkoppen

Geef op of kolomkoppen moeten worden weergegeven. De waarde kan Nee zijn (standaardinstelling) of Ja.

Kolombreedten

Voer de kolombreedte voor elke kolom in. Als u bijvoorbeeld een kolom niet wilt weergeven, zoals een id-nummer, geeft u 0 op voor de breedte.

Aantal rijen

Het aantal rijen opgeven dat wordt weergegeven wanneer u de opzoekkolom weergeeft.

Lijstbreedte

De breedte opgeven van het besturingselement dat wordt weergegeven wanneer u de opzoekkolom weergeeft.

Alleen lijst

Bepaal of een gebruiker een waarde kan invoeren die niet in de lijst staat.

Meerdere waarden toestaan

Geef op of het opzoekveld een veld met meerdere waarden gebruikt en toestaat dat meerdere waarden kunnen worden geselecteerd. Deze instelling kan Nee zijn (standaardinstelling) of Ja. Als u Ja selecteert, kan de gebruiker meerdere waarden selecteren in de eigenschap Rijbron voor elke record.

Zie het artikel handleiding voor velden met meerdere waardenvoor meer informatie over velden met meerdere waarden.

Bewerken lijst met waarden toestaan

Geef op of de items in een opzoekveld dat is gebaseerd op een lijst met waarden, kunnen worden bewerkt. Wanneer deze eigenschap is ingesteld op Ja en u klikt met de rechtermuisknop op een opzoekveld dat is gebaseerd op een waardenlijst met één kolom, ziet u de menuoptie Lijstitems bewerken. Als het opzoekveld meer dan een kolom bevat, wordt deze eigenschap genegeerd.

Bewerkingsformulier lijstitems

Geef een bestaand formulier op waarmee u de lijstitems in een opzoekveld kunt bewerken dat is gebaseerd op een tabel of query.

Alleen rijbronwaarden weergeven

Hiermee worden alleen waarden weergegeven die overeenkomen met de huidige rijbron wanneer Meerdere waarden toestaan is ingesteld op Ja.

Zie het artikel DLookup, functieals u een waarde in een tabel via een programma wilt opzoeken.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×