Aanpassen hoe Excel wordt gestart

Excel voor Office 365, Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt ervoor zorgen dat een specifieke werkmap of een werkmapsjabloon of werkbladsjabloon met aangepaste instellingen automatisch wordt gestart wanneer u Microsoft Office Excel start. En als u niet meer wilt dat een specifieke werkmap wordt gestart, kunt u zorgen dat deze werkmap niet meer wordt geopend wanneer u Excel start.

Als een werkmap die wordt geopend wanneer u Excel start, automatische macro's bevat, zoals Auto_openen, worden deze macro's uitgevoerd wanneer de werkmap wordt geopend. U kunt, indien nodig, voorkomen dat deze macro's automatisch worden uitgevoerd wanneer u Excel start.

Tips: 

Automatisch starten van Excel met een lege werkmap

In Excel 2013 en hoger's wilt weergeven van het startscherm met recente werkmappen, locaties en sjablonen bij het starten van Excel standaard. Deze instelling kan worden gewijzigd in plaats daarvan kan dit scherm overslaan en een lege werkmap maken. Kunt doen:

 1. Klik op bestand > Opties.

 2. Klik onder Algemeen, en klik vervolgens onder Opties voor opstarten, check het vakje naast het weergeven van het startscherm wanneer deze toepassing wordt gestart.

 3. Klik op OK.

Opgeven dat een specifieke werkmap automatisch moet worden geopend wanneer u Excel start

Als u wilt dat een specifieke werkmap automatisch wordt geopend wanneer u Excel start, kunt u die werkmap in de map XLStart plaatsen. U kunt naast de map XLStart ook een andere opstartmap gebruiken.

Zoek de map XLStart

Een werkmap, een sjabloon of een werkruimtebestand die u in de map XLStart plaatsen wordt automatisch geopend wanneer u Excel start. Als u het pad van de map XLStart wilt, schakelt u de instellingen van het Vertrouwenscentrum. Kunt doen:

 1. Klik op Bestand > Opties.

 2. Klik op Vertrouwenscentrum en klik vervolgens onder Microsoft Office Excel Vertrouwenscentrum op Instellingen voor het Vertrouwenscentrum.

 3. Klik op Vertrouwde locaties en kijk in de lijst met vertrouwde locaties wat het pad is naar de map XLStart.

Een alternatieve opstartmap gebruiken

 1. Klik op Bestand > Opties > Geavanceerd.

 2. Typ onder Algemeen in het vak Alle bestanden bij opstarten openen in het volledige pad naar de map die u als alternatieve opstartmap wilt gebruiken.

  Omdat Excel zal proberen om elk bestand in de alternatieve opstartmap te openen, moet u ervoor zorgen dat de map alleen bestanden bevat die in Excel kunnen worden geopend.

Opmerking: Als in zowel de map XLStart als in de alternatieve opstartmap een werkmap voorkomt met dezelfde naam, wordt het bestand in de map XLStart geopend.

Opgeven dat een specifieke werkmap niet meer moet worden geopend wanneer u Excel start

Afhankelijk van de locatie van de werkmap die automatisch wordt gestart wanneer u Excel start, kunt u een van de volgende handelingen uitvoeren om ervoor te zorgen dat de werkmap niet langer wordt geopend wanneer u Excel start.

 • Als de werkmap is opgeslagen in de map XLStart, verwijdert u deze werkmap uit die map.

 • Als de werkmap is opgeslagen in de alternatieve opstartmap, gaat u als volgt te werk:

  Opmerking: Zie voor meer informatie over het zoeken naar de opstartmap, Zoek de map XLStart.

  1. Klik op Bestand > Opties > Geavanceerd.

  2. Wis onder Algemeen de inhoud van het vak Alle bestanden bij opstarten openen in en klik vervolgens op OK.

  3. Verwijder in Windows Verkenner elk pictogram waarmee Excel wordt gestart en waarmee de werkmap automatisch wordt geopend vanuit de alternatieve opstartmap.

   Tip: U kunt ook met de rechtermuisknop op dat pictogram klikken, op Eigenschappen klikken en vervolgens alle verwijzingen naar de werkmap van het tabblad Snelkoppeling verwijderen.

Opgeven dat een werkmap- of werkbladsjabloon automatisch moet worden geopend wanneer u Excel start

U kunt werkmapinstellingen die u geregeld gebruikt, in een werkmapsjabloon opslaan en vervolgens opgeven dat deze werkmapsjabloon telkens wanneer u Excel start automatisch moet worden geopend.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een werkmapsjabloon wit gebruiken, maakt u een werkmap die de werkbladen, standaardtekst (zoals paginakopteksten en kolom- en rijlabels), formules, macro's, stijlen en andere opmaakkenmerken bevat die u wilt gebruiken in nieuwe werkmappen die op de werkmapsjabloon zijn gebaseerd.

  • Als u een werkbladsjabloon wilt gebruiken, maakt u een werkmap die één werkblad bevat. In dit werkblad neemt u de opmaakkenmerken, stijlen, tekst en andere informatie op die u wilt gebruiken in alle nieuwe werkbladen die op de werkbladsjabloon zijn gebaseerd.

   Instellingen die u in een werkmap- of werkbladsjabloon kunt opslaan

   • Cel- en bladopmaak.

   • De paginaopmaak en instellingen voor het afdrukbereik voor elk werkblad.

   • De celstijl.

   • Het aantal en het type bladen in een werkmap.

   • Beveiligde en verborgen gebieden in de werkmap. U kunt bladen, rijen en kolommen verbergen en wijzigingen in werkbladcellen voorkomen.

   • Tekst die u wilt herhalen, zoals paginakopteksten en rij- en kolomlabels.

   • Gegevens, afbeeldingen, formules, grafieken en andere informatie.

   • Instellingen voor gegevensvalidatie.

   • Macro's, hyperlinks en ActiveX-besturingselementen op formulieren.

   • Werkmapberekeningsopties en vensterweergaveopties.

 2. Klik op Bestand > Opslaan als.

 3. Klik in het vak Opslaan als op Sjabloon.

 4. Selecteer de map waarin u de sjabloon wilt opslaan in het vak Opslaan in.

  • Als u wilt de standaardwerkmapsjabloon of standaardwerkbladsjabloonmaakt, selecteer de map XLStart of de alternatieve opstartmap. Als u het pad van de opstartmap wilt, raadpleegt u Zoek de map XLStart.

  • Als u een aangepaste werkmap- of werkbladsjabloon wilt maken, moet u ervoor zorgen dat de map Sjablonen is geselecteerd.

   Het pad is gewoonlijk: C:\Users\<user name>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates

 5. Voer in het vak Bestandsnaam een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de standaard-werkmapsjabloon wilt maken, typt u Map.

  • Als u de standaard-werkbladsjabloon wilt maken, typt u Blad.

  • Als u een aangepaste werkmap of een aangepast werkblad wilt maken, typt u de naam die u wilt gebruiken.

 6. Klik op Opslaan.

 7. Klik op bestand > sluiten.

Voorkomen dat automatische macro's worden uitgevoerd wanneer u Excel start

Automatische macro's (zoals Auto_openen) die zijn opgenomen in een werkmap die wordt geopend wanneer u Excel start, worden automatisch uitgevoerd zodra de werkmap wordt geopend.

 • Als u niet wilt dat macro's automatisch worden uitgevoerd, houdt u SHIFT ingedrukt terwijl u Excel start.

Tip: Zie Een macro uitvoeren voor meer informatie over automatische macro's.

Opgeven dat een specifieke werkmap automatisch moet worden geopend wanneer u Excel start

Als u wilt dat een specifieke werkmap automatisch wordt geopend wanneer u Excel start, kunt u die werkmap in de map XLStart plaatsen. U kunt naast de map XLStart ook een andere opstartmap gebruiken.

Een werkmap in de map XLStart plaatsen

Elke werkmap en sjabloon die u in de map XLStart plaatst, maar ook elk werkruimtebestand dat u hierin plaatst, wordt automatisch geopend wanneer u Excel start. Deze map XLStart is gemaakt toen u Excel installeerde en bevindt zich gewoonlijk op een van de volgende plaatsen.

 • In Windows Vista is het pad naar de map XLStart gewoonlijk:

  C:\Users\gebruikersnaam\AppData\Local\Microsoft\Excel\XLStart.

 • In Microsoft Windows XP is het pad naar de map XLStart gewoonlijk:

  C:\Documents and Settings\gebruikersnaam\Application Data\Microsoft\Excel\XLStart.

  Tip: Het exacte pad naar de map XLStart vindt u in het Vertrouwenscentrum.

  De locatie van de map XLStart bepalen

  1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op Opties voor Excel.

  2. Klik op Vertrouwenscentrum en klik vervolgens onder Microsoft Office Excel Vertrouwenscentrum op Instellingen voor het Vertrouwenscentrum.

  3. Klik op Vertrouwde locaties en kijk in de lijst met vertrouwde locaties wat het pad is naar de map XLStart.

Een alternatieve opstartmap gebruiken

 1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop , klik op Opties voor Excel en klik op de categorie Geavanceerd.

 2. Typ onder Algemeen in het vak Alle bestanden bij opstarten openen in het volledige pad naar de map die u als alternatieve opstartmap wilt gebruiken.

  Omdat Excel zal proberen om elk bestand in de alternatieve opstartmap te openen, moet u ervoor zorgen dat de map alleen bestanden bevat die in Excel kunnen worden geopend.

Opmerking: Als in zowel de map XLStart als in de alternatieve opstartmap een werkmap voorkomt met dezelfde naam, wordt het bestand in de map XLStart geopend.

Opgeven dat een specifieke werkmap niet meer moet worden geopend wanneer u Excel start

Afhankelijk van de locatie van de werkmap die automatisch wordt gestart wanneer u Excel start, kunt u een van de volgende handelingen uitvoeren om ervoor te zorgen dat de werkmap niet langer wordt geopend wanneer u Excel start.

 • Als de werkmap is opgeslagen in de map XLStart, verwijdert u deze werkmap uit die map.

  • In Windows Vista is het pad naar de map XLStart gewoonlijk:

   C:\Users\gebruikersnaam\AppData\Local\Microsoft\Excel\XLStart.

  • In Microsoft Windows XP is het pad naar de map XLStart gewoonlijk:

   C:\Documents and Settings\gebruikersnaam\Application Data\Microsoft\Excel\XLStart.

 • Als de werkmap is opgeslagen in de alternatieve opstartmap, gaat u als volgt te werk:

  1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop , klik op Opties voor Excel en klik op de categorie Geavanceerd.

  2. Wis onder Algemeen de inhoud van het vak Alle bestanden bij opstarten openen in en klik vervolgens op OK.

  3. Verwijder in Windows Verkenner elk pictogram waarmee Excel wordt gestart en waarmee de werkmap automatisch wordt geopend vanuit de alternatieve opstartmap.

   Tip: U kunt ook met de rechtermuisknop op dat pictogram klikken, op Eigenschappen klikken en vervolgens alle verwijzingen naar de werkmap van het tabblad Snelkoppeling verwijderen.

Opgeven dat een werkmap- of werkbladsjabloon automatisch moet worden geopend wanneer u Excel start

U kunt werkmapinstellingen die u geregeld gebruikt, in een werkmapsjabloon opslaan en vervolgens opgeven dat deze werkmapsjabloon telkens wanneer u Excel start automatisch moet worden geopend.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een werkmapsjabloon wit gebruiken, maakt u een werkmap die de werkbladen, standaardtekst (zoals paginakopteksten en kolom- en rijlabels), formules, macro's, stijlen en andere opmaakkenmerken bevat die u wilt gebruiken in nieuwe werkmappen die op de werkmapsjabloon zijn gebaseerd.

  • Als u een werkbladsjabloon wilt gebruiken, maakt u een werkmap die één werkblad bevat. In dit werkblad neemt u de opmaakkenmerken, stijlen, tekst en andere informatie op die u wilt gebruiken in alle nieuwe werkbladen die op de werkbladsjabloon zijn gebaseerd.

   Instellingen die u in een werkmap- of werkbladsjabloon kunt opslaan

   • Cel- en bladopmaak.

   • De paginaopmaak en instellingen voor het afdrukbereik voor elk werkblad.

   • De celstijl.

   • Het aantal en het type bladen in een werkmap.

   • Beveiligde en verborgen gebieden in de werkmap. U kunt bladen, rijen en kolommen verbergen en wijzigingen in werkbladcellen voorkomen.

   • Tekst die u wilt herhalen, zoals paginakopteksten en rij- en kolomlabels.

   • Gegevens, afbeeldingen, formules, grafieken en andere informatie.

   • Instellingen voor gegevensvalidatie.

   • Macro's, hyperlinks en ActiveX-besturingselementen op formulieren.

   • Werkmapberekeningsopties en vensterweergaveopties.

 2. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op Opslaan als.

 3. Klik in het vak Opslaan als op Sjabloon.

 4. Selecteer de map waarin u de sjabloon wilt opslaan in het vak Opslaan in.

  • Als u de standaardwerkmapsjabloon of de standaardwerkbladsjabloon wilt maken, selecteert u de map XLStart of de alternatieve opstartmap.

   • In Windows Vista is het pad naar de map XLStart gewoonlijk:

    C:\Users\gebruikersnaam\AppData\Local\Microsoft\Excel\XLStart.

  • In Microsoft Windows XP is het pad naar de map XLStart gewoonlijk:

   C:\Documents and Settings\gebruikersnaam\Application Data\Microsoft\Excel\XLStart.

  • Als u een aangepaste werkmap- of werkbladsjabloon wilt maken, moet u ervoor zorgen dat de map Sjablonen is geselecteerd.

   • In Windows Vista is het pad naar de map Sjablonen gewoonlijk:

    C:\Users\<user name>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates.

   • In Microsoft Windows XP is het pad naar de map Sjablonen gewoonlijk:

    C:\Documents and Settings\<gebruikersnaam>\Application Data\Microsoft\Templates.

 5. Voer in het vak Bestandsnaam een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de standaard-werkmapsjabloon wilt maken, typt u Map.

  • Als u de standaard-werkbladsjabloon wilt maken, typt u Blad.

  • Als u een aangepaste werkmap of een aangepast werkblad wilt maken, typt u de naam die u wilt gebruiken.

 6. Klik op Opslaan.

 7. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik op Sluiten.

Voorkomen dat automatische macro's worden uitgevoerd wanneer u Excel start

Automatische macro's (zoals Auto_openen) die zijn opgenomen in een werkmap die wordt geopend wanneer u Excel start, worden automatisch uitgevoerd zodra de werkmap wordt geopend.

 • Als u niet wilt dat macro's automatisch worden uitgevoerd, houdt u SHIFT ingedrukt terwijl u Excel start.

Tip: Zie Een macro uitvoeren voor meer informatie over automatische macro's.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×