Aangepaste werkstromen maken met SharePoint Designer

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Microsoft Office SharePoint Server 2007 bevat kant-en-klare werkstromen die van toepassing enkele van de meest voorkomende bedrijfsprocessen, zoals het verzamelen van feedback aan een document of de routering van een document voor goedkeuring.

Maar wat gebeurt er als uw team een proces waarvoor meer dan wat de vooraf gedefinieerde werkstromen bieden heeft? Bijvoorbeeld, wat gebeurt er als u wilt dat een werkstroom die overschrijdt de goedkeuring of Feedbackproces, zodat deze kunt u andere acties, zoals het document kopiëren naar een andere bibliotheek wanneer de werkmap gereed voor publicatie is uitvoeren?

Met Microsoft Office SharePoint Designer 2007, kunt u aangepaste werkstromen die zonder code toepassingslogica aan uw SharePoint-sites toevoegen ontwerpen. Met de werkstroomontwerper kunt maken u regels die voorwaarden en acties aan items in SharePoint-lijsten en bibliotheken koppelen. Wijzigingen in items in lijsten of bibliotheken Triggeracties in de werkstroom.

Opmerking: In dit artikel verwijst naar een SharePoint-site van het voorbeeld gemaakt door Adventure Works, een voorbeeldbedrijf die fietsen, fiets onderdelen en bicycling Bureau-accessoires produceert.

Het team voor technische documentatie bij Adventure Works ontworpen bijvoorbeeld een aangepaste werkstroom. De werkstroom Goedkeuren wordt geleverd bij Office SharePoint Server 2007 wordt toegewezen voor een taak met de opties voor het goedkeuren of weigeren. De Editor in het team, Martin Bankov, wilde er wel voor dat iets meer flexibiliteit en functionaliteit wanneer hij zijn taken is voltooid. Met behulp van de werkstroomontwerper in Office SharePoint Designer 2007, ontworpen Maarten een aangepaste workflow met deze opties:

  • Goedkeuren en publiceren

  • Goedkeuren maar route naar Legal voor revisie

  • Negeren en terug te keren naar writer

Elk van deze opties activeert verschillende acties in de aangepaste werkstroom.

Werkstromen op basis van regels maken

Met Office SharePoint Designer 2007, kunt u werkstromen die zijn gebaseerd op regels maken. In de werkstroomontwerper kiest u de gebeurtenis die de werkstroom activeert. Geeft de acties die u wilt dat de werkstroom om uit te voeren en u kunt zelfs identificeren de voorwaarden waaronder deze acties worden uitgevoerd. Daarnaast een werkstroom die veel stappen kunt opnemen, zodat deze kan beoordelen en meerdere sets met de voorwaarden en acties van proces.

Als u de bouwstenen van een werkstroom begrijpt, kunt u snel een aangepaste werkstroom ontwerpen. De bouwstenen zijn de volgende:

  • Gebeurtenissen    Een gebeurtenis is wat wordt gestart of geïnitieerd van een werkstroom. Een aangepaste werkstroom is altijd gekoppeld aan één lijst of bibliotheek. Wanneer u de werkstroom ontwerpt, kunt u kiezen welke lijst om te koppelen. Een gebeurtenis in deze lijst de werkstroom wordt gestart. Er zijn precies drie gebeurtenissen die u kunnen de werkstroom starten: (1) een item is gemaakt. (2) een item is gewijzigd. of (3) een werkstroomdeelnemer op een startknop op een werkstroomstartformulier klikt.

  • Acties    Een actie is het meest basiseenheid van werk in een werkstroom. Office SharePoint Designer 2007 biedt een verzameling kant-en-, herbruikbare acties die u kunt opnemen in uw werkstroom. Bijvoorbeeld kunt uw werkstroom maken, kopiëren, wijzigen of verwijderen van de lijst met items (of bestanden in een bibliotheek); Controleer de items in- of uitzoomen; een e-mailbericht; en een taak maken voor iemand in de lijst taken.

  • Voorwaarden    Als u een werkstroom ontwerpt, kunt u een regel die tot stand brengt een voorwaarde waar de werkstroom de bijbehorende actie uitvoert alleen als deze voorwaarde waar is. Office SharePoint Designer 2007 biedt diverse kant-en-, herbruikbare voorwaarden die u kunt opnemen in uw werkstroom. U kunt bijvoorbeeld opgeven dat de werkstroom uitvoert de bijbehorende acties alleen als een item wordt gemaakt of gewijzigd in een bepaalde periode, of als deze is gemaakt of gewijzigd door een bepaalde persoon.

  • Stappen    Een werkstroom bestaat uit een of meer stappen. Elke stap kan een willekeurig aantal acties en gekoppelde voorwaarden bevatten. Stappen kunt u groep voorwaarden en acties, zodat een set regels (voorwaarden en acties) kan worden geëvalueerd en uitgevoerd voor een tweede set.

Als u uw werkstroom meer dynamische en flexibele, kunt u een startformulier of een aangepast taakformulier met de werkstroom toevoegen. U kunt een formulier voor het verzamelen van informatie uit de werkstroomdeelnemers een vooraf gedefinieerde momenten in de werkstroom en inschakelen van deelnemers om te communiceren met de taken voor die werkstroom op. U de formulieren ontwerpen met behulp van wizards en Office SharePoint Designer 2007 genereert de formulieren automatisch wanneer u klaar bent met het ontwerpen van de werkstroom.

De aangepaste werkstroom voor het team voor technische documentatie is bijvoorbeeld drie verschillende goedkeuringsopties vereist. Elke optie activeert verschillende werkstroomacties. Wanneer Maarten de werkstroom ontwerpt, hij wordt gebruikt de Wizard aangepaste taak maken van het aangepaste taakformulier, zoals hier wordt getoond.

Dialoogvenster Veld toevoegen in wizard

Wanneer Maarten klaar voor het ontwerpen van de werkstroom is, genereert Office SharePoint Designer 2007 het aangepaste taakformulier. Nu zien personen op zijn team documenten goedkeuren, wanneer ze het volgende formulier in de browser. Dit formulier bevat de opties die Maarten in de Wizard aangepaste taak opgegeven.

Aangepaste taakformulier

Bedrijfsprocessen automatiseren

Als u een webtoepassing automatiseren van een bedrijfsproces maakt, wordt de werkstroomontwerper in Office SharePoint Designer 2007 geopend nieuwe mogelijkheden bestaan. Met de werkstroomontwerper, kunt u bedrijfsregels en werkstroomlogica integreren in uw webtoepassingen een servercode te schrijven.

Het team voor technische documentatie wil bijvoorbeeld een werkstroom die meer van hun proces dan alleen goedkeuring van documenten automatiseert. Met de werkstroomontwerper, ontwerpt Maarten een werkstroom die teamleden handmatig starten kunnen wanneer het document gereed voor goedkeuring is. De werkstroom maakt u een taak als het document wilt bekijken en de revisor kiest een van de drie opties die eerder is beschreven.

Maarten ontwerpt de werkstroom zodanig dat deze kunt u verschillende acties, afhankelijk van het antwoord dat de revisor in het aangepaste taakformulier indient uitvoeren:

  • Als de revisor kiest goedkeuren en publiceren, de werkstroom wordt gekopieerd van het document naar een andere documentbibliotheek met de naam klaar voor publicatieen stuurt een bericht naar het team documentatie.

  • Als de revisor goedkeuren, maar route naar juridische voor bekijken kiest, de werkstroom kopieert het document naar een andere bibliotheek met de naam moet worden gecontroleerd juridischeen stuurt een bericht naar de juridische afdeling.

  • Als de revisor negeren en terug te keren naar writer kiest, wordt de werkstroom stuurt een bericht naar de schrijver met feedback van de revisor, en updates van dat item in de bibliotheek documenten om weer te geven van de meest recente feedback.

In de werkstroomontwerper eruitziet de stap die deze voorwaardelijke logica bevat in de volgende afbeelding.

Voorwaardelijke logica werkstroomontwerper

Dit is slechts één stap van de werkstroom. Maarten kunt na verloop van tijd wijzigen en deze werkstroom uitbreiden met stappen. Hij kan zelfs ontwerp nieuwe aangepaste werkstromen die zijn gekoppeld aan de klaar voor publicatie bibliotheek en de bibliotheek moet worden gecontroleerd juridische en deze werkstromen kunnen worden gestart wanneer de Maarten document controlewerkstroom Hiermee maakt u er een item. De Workflow Designer is een krachtige manier om snel bedrijfsprocessen automatiseren en voorwaardelijke logica toevoegen aan uw webpagina's.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×