Aangepaste werkstromen maken met SharePoint Designer

Microsoft Office SharePoint Server 2007 bevat kant-en-klare werkstromen waarmee enkele van de meest voorkomende bedrijfsprocessen worden afgehandeld, zoals het verzamelen van feedback over een document of het doorsturen van een document voor goedkeuring.

Maar wat als uw team met een proces werkt dat meer vereist dan de vooraf gedefinieerde werkstromen kunnen bieden? Wat, bijvoorbeeld, als u een werkstroom wilt die verder gaat dan het goedkeurings- of feedbackproces, zodat andere acties worden uitgevoerd, zoals het kopiëren van het document naar een andere bibliotheek als het gereed is voor publicatie?

Met Microsoft Office SharePoint Designer 2007 kunt u aangepaste werkstromen ontwerpen waarmee toepassingslogica zonder code wordt toegevoegd aan uw SharePoint-sites. Met de werkstroomontwerper kunt u regels maken waarmee voorwaarden en acties worden gekoppeld aan items in SharePoint-lijsten en -bibliotheken. Wijzigingen in items in lijsten of bibliotheken hebben acties in de werkstroom tot gevolg.

Opmerking: Dit artikel verwijst naar een voorbeeldsite van SharePoint die is gemaakt door Adventure Works, een fictief bedrijf dat fietsen, onderdelen van, en accessoires voor fietsen maakt.

Zo heeft het technische documentatieteam bij Adventure Works een aangepaste werkstroom ontworpen. In de goedkeuringswerkstroom die wordt meegeleverd met Office SharePoint Server 2007 wordt een taak toegewezen met de opties Goedkeuren of Afkeuren. De redacteur van het team, Martin Bankov, had echter behoefte aan meer flexibiliteit en functionaliteit bij het uitvoeren van zijn taken. Met behulp van de werkstroomontwerper Office SharePoint Designer 2007 ontwierp Martin daarom een aangepaste werkstroom met de volgende opties:

  • Goedkeuren en publiceren

  • Goedkeuren maar doorsturen naar de juridische afdeling ter beoordeling

  • Afkeuren en terugsturen naar schrijver

Elk van deze opties heeft andere acties in de aangepaste werkstroom tot gevolg.

Op regels gebaseerde werkstromen maken

Met Office SharePoint Designer 2007 kunt u werkstromen maken die zijn gebaseerd op regels. In de werkstroomontwerper kiest u de gebeurtenis waarmee de werkstroom wordt geactiveerd. Vervolgens geeft u de acties op die u wilt laten uitvoeren door de werkstroom. Hierbij kunt u zelfs de voorwaarden opgeven waaronder deze acties worden uitgevoerd. Daarnaast kan een werkstroom vele stappen bevatten, zodat meerdere sets voorwaarden en acties kunnen worden geëvalueerd en verwerkt.

Als u begrijpt wat de elementaire bouwstenen van een werkstroom zijn, kunt u snel een aangepaste werkstroom ontwerpen. De volgende elementaire bouwstenen zijn beschikbaar:

  • Gebeurtenissen    Een gebeurtenis is iets waardoor een werkstroom wordt gestart of geïnitieerd. Een aangepaste werkstroom is altijd aan één lijst of bibliotheek gekoppeld. Als u de werkstroom ontwerpt, kiest u aan welke lijst deze moet worden gekoppeld. De werkstroom wordt gestart door een gebeurtenis in deze lijst. Er zijn exact drie gebeurtenissen waarmee een werkstroom kan worden gestart: (1) Er wordt een item gemaakt; (2) Er wordt een item gewijzigd; of (3) Een deelnemer aan een werkstroom klikt op een startknop op een formulieren voor het initiëren van een werkstroom.

  • Acties    Een actie is de kleinste eenheid van werk in een werkstroom. Office SharePoint Designer 2007 bevat een aantal kant-en-klare, herbruikbare acties die u in werkstromen kunt opnemen. Zo kan uw werkstroom bijvoorbeeld lijstitems (of bestanden in een lijst) maken, kopiëren, wijzigen of verwijderen; items in- of uitchecken; een e-mailbericht verzenden en een taak maken voor iemand in de lijst Taken.

  • Voorwaarden    Bij het ontwerpen van een werkstroom kunt u een regel maken waarmee een voorwaarde wordt vastgelegd waarbij de werkstroom de gekoppelde actie alleen uitvoert als aan die voorwaarde wordt voldaan. Office SharePoint Designer 2007 bevat verschillende kant-en-klare, herbruikbare voorwaarden die u in werkstromen kunt opnemen. Zo kunt u bijvoorbeeld opgeven dat de werkstroom de gekoppelde acties alleen uitvoert als een item wordt gemaakt of gewijzigd binnen een specifiek tijdsbestek, of als het wordt gemaakt of gewijzigd door een specifieke persoon.

  • Stappen    Een werkstroom bestaat uit een of meer stappen. Elke stap kan een onbeperkt aantal acties en gekoppelde voorwaarden bevatten. Met stappen kunt u voorwaarden en acties zodanig groeperen dat een set regels (voorwaarden en acties) kan worden geëvalueerd en uitgevoerd voor een tweede set.

U kunt een werkstroom dynamischer en flexibeler maken door een initialisatieformulier of een aangepaste taak toe te voegen aan de werkstroom. U kunt een formulier gebruiken om op vooraf gedefinieerde momenten in de werkstroom informatie te verzamelen van de werkstroomdeelnemers, en om deelnemers in staat te stellen de taken voor die werkstroom interactief te gebruiken. U kunt de formulieren ontwerpen met behulp van wizards, waarna de formulieren automatisch worden gegenereerd in Office SharePoint Designer 2007 nadat het ontwerpen van de werkstroom is voltooid.

Zo zijn bijvoorbeeld drie verschillende goedkeuringsopties vereist in de aangepaste werkstroom voor het technische documentatieteam. Met elke optie worden verschillende werkstroomacties geactiveerd. Bij het ontwerpen van de werkstroom maakt Martin gebruik van de wizard Aangepaste taak om het aangepaste taakformulier te maken, zoals hier wordt weergegeven.

Dialoogvenster Veld toevoegen in wizard

Wanneer Martin het ontwerp van de werkstroom heeft afgerond, wordt het aangepaste taakformulier gegenereerd in Office SharePoint Designer 2007. Nu krijgen mensen in zijn team die documenten goedkeuren het volgende formulier te zien in de browser. Dit formulier bevat de opties die Martin heeft opgegeven in de wizard Aangepaste taak.

Aangepaste taakformulier

Bedrijfsprocessen automatiseren

Als u een webtoepassing maakt die moet helpen bij het automatiseren van een bedrijfsproces, biedt de werkstroomontwerper in Office SharePoint Designer 2007 geheel nieuwe mogelijkheden. Met de werkstroomontwerper kunt u bedrijfsregels en werkstroomlogica integreren in uw webtoepassingen zonder servercode te hoeven schrijven.

Het technische documentatieteam wil bijvoorbeeld een werkstroom die een groter deel van hun proces omvat dan alleen het goedkeuren van documenten. Met de werkstroomontwerper ontwerpt Martin een werkstroom die handmatig door teamleden kan worden gestart als hun document gereed is voor goedkeuring. In de werkstroom wordt een taak gemaakt voor het redigeren van het document, en de revisor kiest een van de drie eerder beschreven opties.

Martin ontwerpt de werkstroom zo dat er verschillende acties worden uitgevoerd, afhankelijk van de reactie die de revisor heeft verzonden in het aangepaste taakformulier:

  • Als de revisor Goedkeuren en publiceren kiest, wordt het document naar een andere documentbibliotheek genaamd Gereed voor publicatie gekopieerd en wordt een bericht naar het documentatieteam verzonden.

  • Als de revisor Goedkeuren maar doorsturen naar de juridische afdeling ter beoordeling kiest, wordt het document naar weer een andere bibliotheek gekopieerd, namelijk Vereist juridische beoordeling en wordt een bericht naar de juridische afdeling verzonden.

  • Als de revisor Afkeuren en terugsturen naar schrijver kiest, wordt een bericht naar de schrijver verzonden met de feedback van de revisor en wordt het desbetreffende item bijgewerkt in de bibliotheek Documenten om de meest recente feedback weer te geven.

In de werkstroomontwerper ziet de stap die deze voorwaardelijke logica bevat er als volgt uit.

Voorwaardelijke logica werkstroomontwerper

Dit is slechts één stap van de werkstroom. Na verloop van tijd kan Martin deze werkstroom wijzigen en uitbreiden met nieuwe stappen. Hij kan zelfs nieuwe aangepaste werkstromen ontwerpen die aan de bibliotheek Gereed voor publicatie en de bibliotheek Vereist juridische beoordeling zijn gekoppeld, en deze werkstromen kunnen worden geactiveerd telkens wanneer een item naar deze bibliotheek verzonden vanuit de werkstroom voor documentrevisie van Martin. De werkstroomontwerper is een krachtig middel voor het snel automatiseren van bedrijfsprocessen en het toevoegen van voorwaardelijke logica aan uw webtoepassingen.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×