Aangepaste stencils maken, opslaan en delen

Aangepaste stencils maken, opslaan en delen

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt een nieuw stencil maken met shapes die u vaak gebruikt en die u snel wilt kunnen vinden. Een nieuw stencil dat u hebt gemaakt, kunt u opslaan om later opnieuw te gebruiken of met anderen te delen.

Een nieuw aangepast stencil maken

 1. Klik in het venster Shapes op Meer shapes en klik op Nieuw stencil.

 2. Klik in het venster Shapes met de rechtermuisknop op de titelbalk van het nieuwe stencil en klik op Opslaan als.

 3. Typ een naam voor het stencil en klik op Opslaan.
  Aangepaste stencils worden standaard opgeslagen in de map Mijn shapes.

  U kunt het nieuwe aangepaste stencil in een andere tekening openen. Klik hiervoor in het venster Shapes op Meer shapes, wijs Mijn shapes aan en klik op de stencilnaam.

Shapes toevoegen aan een aangepast stencil

Als de titelbalk van het stencil het pictogram een rood sterretje geeft aan dat een stencil kan worden bewerkt. (sterretje) bevat, kunt u het stencil bewerken door shapes toe te voegen, te verwijderen en te wijzigen.

 1. Open het aangepaste stencil waaraan u shapes wilt toevoegen.

 2. Als de titelbalk van het stencil niet het pictogram een rood sterretje geeft aan dat een stencil kan worden bewerkt. (sterretje), met de rechtermuisknop op de titelbalk van het stencil en klikt u op Stencil bewerken.

 3. Sleep een shape van een ander stencil of van de tekenpagina naar het aangepaste stencil. Aan het stencil wordt een nieuwe modelshape toegevoegd.

 4. Klik met de rechtermuisknop op de modelshape en klik op Naam van model wijzigen als u de naam wilt wijzigen.

 5. Typ een naam voor de modelshape en druk op ENTER.

Een aangepast stencil opslaan

 • Als u wijzigingen die u in een stencil hebt aangebracht, wilt opslaan, klikt u met de rechtermuisknop op de titelbalk van het stencil en klikt u op Opslaan.

 • Als u een kopie van een stencil met een nieuwe naam wilt opslaan, klikt u met de rechtermuisknop op de titelbalk, klikt u op Opslaan als, typt u een naam voor het nieuwe stencil en klikt u op Opslaan.
  Aangepaste stencils worden standaard opgeslagen in de map Mijn shapes.

  Een nieuw stencil maken op basis van een bestaand stencil

U kunt de ingebouwde stencils van Visio niet bewerken, maar u kunt wel de stencils kopiëren en de kopie wijzigen.

 1. Open het stencil waarvan u een kopie wilt maken.

 2. Klik met de rechtermuisknop op de titelbalk van het stencil en klik op Opslaan als.

 3. Typ een naam voor het nieuwe aangepaste stencil en klik op Opslaan. Het nieuwe aangepaste stencil wordt weergegeven in het venster Shapes.

 4. Breng de gewenste wijzigingen aan in het stencil.

 5. Als u de wijzigingen wilt opslaan, klikt u met de rechtermuisknop op de titelbalk van het stencil en vervolgens op Opslaan.

Een aangepast stencil delen

Aangepaste stencils worden opgeslagen als bestanden met de extensie .VSSX in de map Mijn shapes. Personen aan wie u een stencilbestand geeft, kunnen het stencil openen in hun eigen Visio-diagrammen, mits ze een compatibele versie van Visio hebben voor de stencilindeling. Het is handig als ze het bestand opslaan in hun eigen map Mijn shapes. Op deze manier kunnen ze het nieuwe stencil eenvoudig openen in het venster Shapes door op Meer shapes te klikken, Mijn shapes aan te wijzen en op de stencilnaam te klikken.

Een nieuwe stencil maken

 1. Klik in het venster Shapes op Meer shapes en selecteer Nieuw stencil.

 2. Klik in het venster Shapes met de rechtermuisknop op het stencil en selecteer Opslaan als.

 3. Typ een naam voor het stencil en klik op Opslaan.
  Aangepaste stencils worden standaard opgeslagen in de map Mijn shapes.

  Notities: 

  • Zie Shapes toevoegen aan een aangepast stencil voor informatie over het toevoegen van shapes aan uw aangepaste stencil.

  • U kunt het nieuwe aangepaste stencil in een andere tekening openen. Klik hiervoor in het venster Shapes op Meer shapes, selecteer Stencil openen, selecteer het gewenste stencil en klik op Openen.

  • Als u het nieuwe stencil wilt bewerken, klikt u met de rechtermuisknop op de titelbalk van het stencil en klikt u vervolgens op Stencil bewerken. Het pictogram op de titelbalk van het stencil verandert in een rood sterretje geeft aan dat een stencil kan worden bewerkt. , waarmee wordt aangegeven dat het stencil kan worden bewerkt.

  • Zie Een aangepast stencil delen als u het stencil met anderen wilt delen.

Een nieuw stencil maken op basis van een bestaand stencil

 1. Open het stencil waarvan u een kopie wilt maken.
  Zie Het venster Shapes gebruiken om shapes te ordenen en te zoeken voor informatie over het openen van stencils.

 2. Klik met de rechtermuisknop op het stencil en selecteer Opslaan als.

 3. Typ een naam voor het nieuwe aangepaste stencil en klik op Opslaan. Het nieuwe aangepaste stencil wordt weergegeven in het venster Shapes.

 4. Breng de gewenste wijzigingen aan in het stencil.
  Zie Shapes toevoegen aan een aangepast stencil voor meer informatie over het toevoegen van shapes aan uw aangepaste stencil.

 5. Als u de wijzigingen wilt opslaan, klikt u met de rechtermuisknop op de titelbalk van het stencil en vervolgens op Opslaan.

  Notities: 

  • Zie Shapes toevoegen aan een aangepast stencil voor informatie over het toevoegen van shapes aan uw aangepaste stencil.

  • U kunt het nieuwe aangepaste stencil in een andere tekening openen. Klik hiervoor in het venster Shapes op Meer shapes, selecteer Stencil openen, selecteer het gewenste stencil en klik op Openen.

  • Als u het nieuwe stencil wilt bewerken, klikt u met de rechtermuisknop op de titelbalk van het stencil en klikt u vervolgens op Stencil bewerken. Het pictogram op de titelbalk van het stencil verandert in een rood sterretje geeft aan dat een stencil kan worden bewerkt. , waarmee wordt aangegeven dat het stencil kan worden bewerkt.

  • Zie Een aangepast stencil delen als u het stencil met anderen wilt delen.

Shapes aan een aangepast stencil toevoegen

 1. Open het aangepaste stencil waaraan u shapes wilt toevoegen.

 2. Sleep een shape van een ander stencil of van de tekenpagina naar het aangepaste stencil. Aan het stencil wordt een nieuwe modelshape toegevoegd.

 3. Klik met de rechtermuisknop op de modelshape en selecteer Naam van model wijzigen als u de naam wilt wijzigen.

 4. Typ een naam voor de modelshape en druk op ENTER.

  Notities: 

  • Als u shapes wilt toevoegen aan een aangepast stencil, moet het stencil kunnen worden bewerkt. Een stencil kan worden bewerkt als het pictogram in de titelbalk van het stencil een rood sterretje geeft aan dat een stencil kan worden bewerkt. is. Als u een aangepast stencil wilt bewerken, klikt u met de rechtermuisknop op de titelbalk van het stencil en klikt u vervolgens op Stencil bewerken.

  • Zie Een shape maken voor informatie over het maken van nieuwe shapes.

Een aangepast stencil opslaan

 • Als u wijzigingen die u in een stencil hebt aangebracht, wilt opslaan, klikt u met de rechtermuisknop op de titelbalk van het stencil en klikt u op Opslaan.

 • Als u een kopie van een stencil met een nieuwe naam wilt opslaan, klikt u met de rechtermuisknop op de titelbalk, klikt u op Opslaan als, typt u een naam voor het nieuwe stencil en klikt u op Opslaan.
  Aangepaste stencils worden standaard opgeslagen in de map Mijn shapes.

  Notities: 

  • U kunt het nieuwe aangepaste stencil in een andere tekening openen. Klik hiervoor in het venster Shapes op Meer shapes, selecteer Stencil openen, selecteer het gewenste stencil en klik op Openen.

  • Als u het nieuwe stencil wilt bewerken, klikt u met de rechtermuisknop op de titelbalk van het stencil en klikt u vervolgens op Stencil bewerken. Het pictogram op de titelbalk van het stencil verandert in een rood sterretje geeft aan dat een stencil kan worden bewerkt. , waarmee wordt aangegeven dat het stencil kan worden bewerkt.

  • Zie Een aangepast stencil delen als u het stencil met anderen wilt delen.

Een aangepast stencil delen

U kunt een aangepast stencil met anderen die gebruikmaken van Visio delen op dezelfde manier waarmee u andere Microsoft Office-bestanden deelt. U kunt bijvoorbeeld een aangepast stencilbestand (.vss) opslaan op een verwisselbaar medium (zoals een USB-apparaat of dvd) en dat distribueren, of u kunt het stencil verzenden als bijlage bij een e-mailbericht.

Meer informatie

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

Zie Het venster Shapes gebruiken om shapes te ordenen en te zoeken voor meer informatie over het openen en gebruiken van stencils.

Belangrijk: 

 • U kunt niet rechtstreeks een van de ingebouwde stencils van Visio bewerken. Zie Een nieuw stencil maken op basis van een bestaand stencil voor het maken van een nieuw aangepast stencil op basis van een ingebouwd stencil.

 • De Visio-shapes op stencils die door Microsoft Corporation worden geleverd, vallen onder het copyright. U mag deze voor eigen gebruik kopiëren, herindelen en wijzigen en u mag tekeningen die de modellen bevatten, distribueren. Originele of gewijzigde Visio-shapes mag u niet distribueren of verkopen.

Een nieuw stencil maken op basis van een bestaand stencil

 1. In het menu bestand , wijst u Shapesen klik vervolgens op Stencil openen.

 2. Open de map met het stencil waarop u wilt baseren van het nieuwe stencil en klik vervolgens op de stencilnaam.

 3. Klik op de pijl op de knop openen en klik vervolgens op kopiëren.

 4. Breng de gewenste wijzigingen aan in het stencil.

 5. Uw wijzigingen op te slaan met de rechtermuisknop op de titelbalk van het stencil en klik vervolgens op Opslaan in het snelmenu te openen.

 6. Typ een naam voor het stencil en klik op Opslaan.

 7. Nu dat het stencil wordt opgeslagen, kunt u het volgende doen:

  • Als u wilt openen van het nieuwe stencil in een andere tekening, in het menu bestand , wijst u Shapesen wijst u Mijnshapes.

  • Als u wilt bewerken in het nieuwe stencil, met de rechtermuisknop op de titelbalk van het stencil en klik vervolgens op Stencil bewerken in het snelmenu te openen. Het pictogram in de titelbalk van het stencil verandert van Menu met opties voor AutoCorrectie (om aan te geven dat het stencil alleen kan worden gelezen) in Het tabblad Diavoorstelling in PowerPoint 2010, met de groep Diavoorstelling starten zichtbaar. (om aan te geven dat het stencil kan worden bewerkt).

  • Als u wilt het nieuwe stencil delen met iemand, het stencil (VSS-bestand) naar zijn of haar map van Mijn Shapes te kopiëren.

Opmerking: De Visio-shapes op stencils die door Microsoft Corporation worden geleverd, vallen onder het copyright. U mag deze voor eigen gebruik kopiëren, herindelen en wijzigen en u mag tekeningen die de modellen bevatten, distribueren. Originele of gewijzigde Visio-shapes mag u niet distribueren of verkopen.

Een shape vanaf de tekenpagina toevoegen aan een stencil

 1. Open een nieuw stencil, het stencil Favorieten of een ander aangepast stencil dat u eerder hebt gemaakt.

  • Als u een nieuw stencil wilt openen, wijst u in het menu Bestand de optie Shapes aan en klikt u op Nieuw stencil.

  • Als u een aangepast stencil wilt openen, wijst u in het menu Bestand de optie Shapes aan, wijst u naar Mijn shapes en klikt u op de naam van het stencil.

 2. Als het stencil niet kan worden bewerkt, klikt u met de rechtermuisknop op de titelbalk van het stencil en klikt u vervolgens op Stencil bewerken.

  Het pictogram in de titelbalk van het stencil verandert van Menu met opties voor AutoCorrectie (om aan te geven dat het stencil alleen kan worden gelezen) in Het tabblad Diavoorstelling in PowerPoint 2010, met de groep Diavoorstelling starten zichtbaar. (om aan te geven dat het stencil kan worden bewerkt).

 3. Selecteer op de tekenpagina de shape die u aan het stencil wilt toevoegen.

 4. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u de shape vanuit de tekening naar het stencil wilt verplaatsen, sleept u de shape vanaf de tekenpagina naar het stencil.

  • Als u de shape wilt kopiëren, houdt u de CTRL-toets ingedrukt terwijl u de shape naar het stencil sleept.

   De shape is nu opgenomen in het stencil. De shape wordt weergegeven als een pictogram, met het label 'Model.x,' waarbij x een getal is.

 5. Als u de naam van de shape wilt wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op het pictogram van de shape, wijst u Model bewerken aan en klikt u op Eigenschappen van model. Typ een naam in het vak Naam.

 6. Als u de wijzigingen wilt opslaan, klikt u met de rechtermuisknop op de titelbalk van het stencil en vervolgens op Opslaan.

Shapes van het ene naar het andere stencil kopiëren

 1. Open het stencil met daarin de shape die u aan een ander stencil wilt toevoegen:

  • Wijs in het menu Bestand naar Shapes en wijs vervolgens naar Mijn shapes of een andere map die het stencil bevat.

 2. Klik in het geopende stencil met de shape die u wilt kopiëren, met de rechtermuisknop op de shape, wijs naar Toevoegen aan mijn shapes en klik op Favorieten, Toevoegen aan nieuw stencil of op Toevoegen aan bestaand stencil.

 3. Als u het stencil met de gekopieerde shape wilt openen, wijst u in het menu Bestand naar Shapes en wijst u vervolgens naar Mijn shapes of een andere map die het stencil bevat.

  Tip: Als beide stencils kunnen worden bewerkt, kunt u de shape kopiëren en plakken van het ene stencil naar het andere in plaats van de opdracht Toevoegen aan mijn shapes te gebruiken.

  Notities: 

  • Er wordt vaak verwezen naar shapes in Visio-stencils als modelshapes. Wanneer u een modelshape naar een tekenpagina sleept, maakt u een kopie (of exemplaar) van het model. Het model zelf blijft in het stencil staan, zodat u het herhaaldelijk kunt gebruiken om nieuwe kopieën van het model te maken op tekenpagina's.

  • De modelshapes van Visio die door Microsoft Corporation worden geleverd, vallen onder het copyright. U mag deze voor eigen gebruik kopiëren, herindelen en wijzigen en u mag tekeningen die de modellen bevatten, distribueren. U mag originele of gewijzigde modelshapes van Visio niet distribueren of verkopen.

Zie ook

Video: maken, opslaan en delen van aangepaste stencils

Meer shapes en stencils zoeken

Gedownloade stencils importeren

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×