Aangepaste scripts toestaan of voorkomen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als een globale of SharePoint beheerder in Office 365, kunt u aangepast script zo laat gebruikers wijzigen van het uiterlijk, en de werking van sites en pagina's om te voldoen aan de bedrijfsdoelstellingen of individuele behoeften toestaan. Als u een aangepast script toestaat, kunnen alle gebruikers die gemachtigd zijn 'Aanpassen pagina's toevoegen en' naar een site of pagina script die ze willen toevoegen. (Standaard gebruikers die maken van sites zijn site-eigenaren en kunnen daarom over deze machtiging beschikken. Zie voor meer informatie over machtigingsniveaus SharePoint , lidmaatschap machtigingsniveaus in SharePoint.)

Opmerking: Zie Het thema van uw SharePoint-teamsite wijzigen voor eenvoudige manieren om het uiterlijk en de werking van een site te wijzigen.

Standaard zijn scripts alleen toegestaan op sites die door beheerders worden gemaakt. Deze zijn niet toegestaan in OneDrive op sites die gebruikers zelf maken, en op de hoofdsite van uw organisatie. U wilt waarschijnlijk om veiligheidsredenen het toegestane scriptgebruik beperken. Zie Security considerations of allowing custom script (Beveiligingsoverwegingen voor het toestaan van aangepaste scripts) voor meer informatie over de beveiligingsimplicaties van aangepaste scripts.

BELANGRIJK: als SharePoint Online voor uw organisatie is geïnstalleerd vóór 2015, zijn de instellingen voor aangepaste scripts mogelijk nog steeds ingesteld op Niet geconfigureerd, ook al zijn ze in het SharePoint-beheercentrum ingesteld om te voorkomen dat gebruikers aangepaste scripts uitvoeren. In dat geval kunnen gebruikers geen items tussen SharePoint-sites en tussen OneDrive en SharePoint kopiëren. Klik op de instellingenpagina van het SharePoint-beheercentrum op OK om de weergegeven instellingen voor aangepaste scripts te accepteren en het kopiëren tussen sites toe te staan. (Zie voor meer informatie over het kopiëren van items tussen OneDrive en SharePoint het gedeelte Bestanden en mappen kopiëren tussen OneDrive voor Bedrijven en SharePoint-sites.)

In het beheercentrum SharePoint , kunt u kiezen toe te staan dat gebruikers aangepast script uitvoeren op OneDrive (genoemd "persoonlijke sites") of op alle door gebruikers gemaakte sites. Zie voor informatie over het laten gebruikers hun eigen sites te maken, beheren sites maken in SharePoint Online.

Waarschuwing: Voordat u aangepaste scripts op sites in uw organisatie toestaat, moet u weten wat de gevolgen voor de beveiliging zijn.

 1. Meld u aan bij Office 365 als globale beheerder of als SharePoint-beheerder.

 2. Selecteer het pictogram van het startprogramma voor apps Het pictogram dat op een wafel lijkt en het klikken op een knop voorstelt waarmee meerdere toepassingstegels voor selectie worden weergegeven. in de linkerbovenhoek en kies Beheerder om het Office 365-beheercentrum te openen. (Als u de tegel Beheerder niet ziet, hebt u geen beheerdersmachtigingen voor Office 365 in uw organisatie.)

 3. Kies in het linkerdeelvenster Beheercentra > SharePoint.

 4. Selecteer Instellingen.

 5. Kies onder Aangepast script:

  • Toestaan dat gebruikers aangepaste scripts uitvoeren op persoonlijke sites.

  • Toestaan dat gebruikers aangepaste scripts uitvoeren op zelfgemaakte sites.

  Sectie Aangepast script van de instellingenpagina in het SharePoint-beheercentrum

  Opmerking: Omdat bij het zelf sites maken standaard wordt verwezen naar de hoofdsiteverzameling van uw organisatie, kunt u door het wijzigen van de instelling Aangepast script aangepaste scripts voor de hoofdsiteverzameling van uw organisatie toestaan. Zie Manage site creation in SharePoint Online (Het maken van sites in SharePoint Online beheren) voor informatie over het wijzigen waar sites worden gemaakt.

 6. Klik op OK. Het kan tot 24 uur duren voordat de wijziging is doorgevoerd.

Waarschuwing: Voordat u aangepaste scripts op sites in uw organisatie toestaat, moet u weten wat de gevolgen voor de beveiliging zijn.

Als u wilt dat direct aangepast script op een bepaalde siteverzameling, gebruikt u de volgende Microsoft PowerShell-opdracht (meer informatie over de Inleiding tot de SharePoint Online Management Shell):

Set-SPOsite <SiteURL> -DenyAddAndCustomizePages 0

Als u deze instelling wijzigt voor OneDrive van een gebruiker of een door een gebruiker gemaakte site, wordt deze binnen 24 uur vervangen door de instelling Aangepast script in het beheercentrum.

Wanneer is opgegeven dat gebruikers geen aangepaste scripts mogen uitvoeren voor OneDrive of door gebruikers gemaakte sites, kunnen eigenaren van siteverzamelingen en site-eigenaren geen nieuwe items, zoals sjablonen, oplossingen, thema's en verzamelingen Help-bestanden, maken. Als u in het verleden aangepaste scripts hebt toegestaan, werken de items die al zijn gemaakt, nog steeds.

De volgende site-instellingen zijn niet beschikbaar wanneer gebruikers geen aangepaste scripts mogen uitvoeren:

Functie op site

Gedrag

Notities

Site opslaan als sjabloon

Niet meer beschikbaar in Site-instellingen

Gebruikers kunnen nog altijd sites maken op basis van sjablonen die zijn gemaakt voordat aangepaste scripts werden geblokkeerd.

Documentbibliotheek als sjabloon opslaan

Niet meer beschikbaar in Bibliotheekinstellingen

Gebruikers kunnen nog altijd documentbibliotheken maken op basis van sjablonen die zijn gemaakt voordat aangepaste scripts werden geblokkeerd.

Galerie van oplossingen

Niet meer beschikbaar in Site-instellingen

Gebruikers kunnen nog altijd oplossingen gebruiken die zijn gemaakt voordat aangepaste scripts werden geblokkeerd.

Galerie van thema's

Niet meer beschikbaar in Site-instellingen

Gebruikers kunnen nog altijd thema's gebruiken die zijn gemaakt voordat aangepaste scripts werden geblokkeerd.

Help-instellingen

Niet meer beschikbaar in Site-instellingen

Gebruikers hebben nog steeds toegang tot verzamelingen Help-bestanden die beschikbaar waren voordat aangepaste scripts werden geblokkeerd.

HTML-veldbeveiliging

Niet meer beschikbaar in Bibliotheekinstellingen

Gebruikers kunnen nog steeds HTML-veldbeveiliging gebruiken die ze hebben ingesteld voordat aangepaste scripts werden geblokkeerd.

Sandbox-oplossingen

Galerie met oplossingen is niet meer beschikbaar in Site-instellingen

Gebruikers kunnen geen sandbox-oplossingen toevoegen, beheren of upgraden. Ze kunnen nog wel sandbox-oplossingen uitvoeren die zijn geïmplementeerd voordat aangepaste scripts werden geblokkeerd.

SharePoint Designer

Andere pagina's dan HTML kunnen niet meer worden geüpdatet.

Verwerkingslijst: Formulier maken en Aangepaste actie werken niet meer.

Subsites: Met Nieuwe subsite en Site verwijderen wordt u omgeleid naar de pagina Site-instellingen in de browser.

Gegevensbronnen: De knop Eigenschappen is niet meer beschikbaar.

Gebruikers kunnen nog wel gegevensbronnen openen.

Uploaden van bestanden die mogelijk een script bevatten

De volgende bestandstypen kunnen niet meer worden geüpload naar een bibliotheek:

.asmx

.ascx

.aspx

.htc

.jar

.master

.swf

.xap

.xsf

Bestaande bestanden in de bibliotheek worden niet beïnvloed.

De volgende webonderdelen en functies zijn niet beschikbaar voor eigenaren van siteverzamelingen en site-eigenaren wanneer u niet toestaat dat ze aangepaste scripts uitvoeren.

Categorie webonderdeel

Webonderdeel

Zakelijke gegevens

Acties voor zakelijke gegevens

Item met zakelijke gegevens

Opbouwfunctie voor item met zakelijke gegevens

Lijst met zakelijke gegevens

Aan zakelijke gegevens gerelateerde lijst

Excel Web Access

Indicatorgegevens

Statuslijst

Visio Web Access

Community

Info over deze community

Deelnemen

Mijn lidmaatschap

Hulpmiddelen

Wat gebeurt er

Inhoud samenvatten

Categorieën

Projectsamenvatting

Relevante documenten

RSS-viewer

Sites-aggregator

Sites in categorie

Termeigenschap

Tijdlijn

WSRP-viewer

XML-viewer

Documentensets

Inhoud van documentenset

Eigenschappen documentenset

Formulieren

Webonderdeel HTML-formulier

Media en inhoud

Inhoudseditor

Script Editor

Silverlight-webonderdeel

Zoeken

Verfijning

Zoekvak

Navigatie zoeken

Zoekresultaten

Inhoud op basis van de zoekopdracht

Catalogusitem hergebruiken

Samenwerking

Gegevens van contactpersoon

Notitiebord

Organisatiebrowser

Sitefeed

Labelwolk

Gebruikerstaken

Galerie met basispagina's

Kan geen basispagina's maken of bewerken

Publicerende sites

Kunnen geen basispagina's en pagina-indelingen maken of bewerken

Voordat u aangepaste scripts niet langer toestaat voor sites waar u deze eerder wel toestond, raden we u aan deze wijziging ruim van tevoren aan gebruikers door te geven zodat zij over de gevolgen hiervan kunnen nadenken. Als u dat niet doet, worden gebruikers die gewend zijn op hun sites thema's te wijzigen of webonderdelen toe te voegen, er plotseling mee geconfronteerd dat dit niet kan en zien ze het volgende foutbericht.

Foutbericht dat wordt weergegeven wanneer het uitvoeren van scripts is uitgeschakeld op een site of siteverzameling

Door de wijziging vooraf door te geven kunt u voorkomen dat gebruikers gefrustreerd raken en om ondersteuning vragen.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×