Aangepaste menu's en snelmenu's maken met macro's

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt Access-macro's gebruiken om aangepaste snelmenu's te maken die worden weergegeven als u met de rechtermuisknop op formulieren, rapporten of afzonderlijke besturingselementen klikt. U kunt ook aangepaste menu's maken die worden weergegeven op het lint voor specifieke formulieren of rapporten.

Als u een menu wilt maken met behulp van macro's, voert u drie hoofdstappen uit:

 1. Een macrogroep maken waarin de menuopdrachten worden gedefinieerd.

 2. Een andere macro maken waarmee het menu zelf wordt gemaakt.

 3. Het menu koppelen aan een besturingselement, een formulier, een rapport of de database als geheel.

In de volgende secties worden deze stappen in detail beschreven.

Stap 1: Een macrogroep maken waarin de menuopdrachten worden gedefinieerd

In deze stap maakt u een macrogroep met macro's die elk een aparte opdracht in het snelmenu zullen vormen.

Wat is een macrogroep?

Een macrogroep is een enkel macro-object dat twee of meer onafhankelijke macro's bevat. De afzonderlijke macro's worden geïdentificeerd door een naam voor elke macro in de kolom Macronamen te typen. In de onderstaande afbeelding is Macro3 een macrogroep. NotFoundMsg en FoundMsg zijn afzonderlijke macro's binnen de groep, en elke macro bestaat uit twee macroacties.

Voorbeeld macrogroep

Opmerking: De kolom Macronaam is standaard verborgen. Als u de kolom Macronaam wilt weergeven, klikt u op het tabblad Ontwerp in de groep Weergeven/verbergen op Macronamen.

 1. Klik op het tabblad Maken, in de groep Overige, op Macro. Als deze opdracht niet beschikbaar is, klikt u op de pijl onder de knop Module of Klassemodule. Vervolgens klikt u op Macro.

 2. Klik op het tabblad Ontwerpen, in de groep Weergeven/verbergen, op Macronamen om de kolom Macronaam weer te geven.

 3. Voor elke opdracht die u wilt opnemen in uw aangepaste snelmenu gaat u als volgt te werk:

  • Voer in de kolom Macronaam de tekst in die u wilt weergeven in het snelmenu (bijvoorbeeld "Rapport afdrukken" of "Opslaan").

   1. Opmerking: Als u een sneltoets wilt definiëren zodat u de opdracht met behulp van het toetsenbord kunt selecteren, typt u een &-teken voor de letter die u als sneltoets voor de opdracht wilt gebruiken (bijvoorbeeld "&Opslaan"). Deze letter wordt in het menu onderstreept.

  • Selecteer in de kolom Actie de eerste actie die u wilt laten uitvoeren als u op de opdracht in het snelmenu klikt.

  • Als er meer acties zijn die u wilt laten uitvoeren als u deze opdracht selecteert, voegt u deze toe op de volgende regels. Voor elke volgende actie laat u de cel in de klom Macronaam leeg.

   1. Opmerking: U kunt een lijn tussen twee menuopdrachten zetten door een afbreekstreepje (-) te typen in de kolom Macronaam tussen de twee menuopdrachten.

 4. Sla de macro op en geef deze een naam, bijvoorbeeld mcrShortcutMenuCommands.

In de volgende afbeelding wordt een voorbeeld gegeven van een macrogroep voor een aangepast menu of snelmenu.

Een macrogroep voor een menu in Ontwerpweergave

Stap 2: Een macro maken waarmee het menu wordt gemaakt

Deze stap kan worden gehouden, maar als u wilt maken het snelmenu van de macrogroep die u in stap 1 hebt gemaakt, moet u een tweede macro met de MenuToevoegen macro-actie. Deze macro wordt soms de "menumacro' genoemd.

 1. Klik op het tabblad Maken, in de groep Overige, op Macro. Als deze opdracht niet beschikbaar is, klikt u op de pijl onder de knop Module of Klassemodule. Vervolgens klikt u op Macro.

 2. Selecteer op de eerste regel van de macro, de optie MenuToevoegen in de lijst Actie.

 3. Typ onder Actieargumenten in het vak Menunaam de naam van het menu (bijvoorbeeld "Rapportopdrachten"). Dit argument is niet vereist, maar wordt wel aanbevolen als u in stap 3 het menu wilt toevoegen aan een tabblad op het lint (bijvoorbeeld het tabblad Invoegtoepassingen van een formulier of rapport). Als het menu wordt toegevoegd als snelmenu in stap 3, wordt het argument Menunaam genegeerd.

 4. Voer in het vak Menu Macronaam de naam in van de macro die u hebt gemaakt in stap 1.

 5. Sla de macro op en geef deze een naam, bijvoorbeeld mcrAddShortcutMenu.

In de volgende afbeelding wordt een voorbeeldmenu weergegeven waarmee het menu wordt gemaakt dat we hebben ontworpen in stap 1.

Een menumacro in Ontwerpweergave

Stap 3: Het menu koppelen aan een besturingselement, formulier, rapport of database

Afhankelijk van waar u het menu wilt weergeven, gebruikt u een of meer van de volgende procedures.

 • Voeg het menu toe aan het tabblad Invoegtoepassingen van een formulier of rapport

  Gebruik deze procedure als u het menu wilt weergeven op het tabblad Invoegtoepassingen voor een specifiek formulier of rapport, zoals weergegeven in de volgende afbeelding:

  Tabblad Invoegtoepassingen met een aangepast menu

  1. Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op het formulier of rapport waarin u het menu wilt weergeven en klik op Ontwerpweergave.

  2. Klik op het tabblad Ontwerpen, in de groep Weergeven/verbergen, op Eigenschappenvenster.

  3. Selecteer het volledige object door Formulier of Rapport te selecteren uit de lijst boven aan het taakvenster van het eigenschappenvenster.

  4. Typ op het tabblad Overigevan het eigenschappenvenster in het eigenschappenvak Snelmenu de naam van de macro die u hebt gemaakt in stap 2 (in dit voorbeeld “mcrAddShortcutMenu”).

   De volgende keer dat het formulier of rapport wordt geopend, wordt de tab Invoegtoepassingen weergegeven in het lint. Klik op de tab om het menu te bekijken.

   Zie het artikel Het lint aanpassen voor meer informatie over aanpassingstechnieken voor het lint, zoals het toevoegen van aangepaste tabs of het verbergen van de standaardtabs.

   Het lint is een onderdeel van de Microsoft Office Fluent-gebruikersinterface.

 • Voeg het menu als snelmenu toe aan een formulier, rapport of besturingselement

  Gebruik deze procedure als u het menu wilt weergeven als u met de rechtermuisknop op een specifiek formulier of rapport klikt, zoals weergegeven in de volgende afbeelding:

  Een eenvoudig snelmenu

  1. Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op het formulier of rapport waaraan u het snelmenu wilt toevoegen en klik vervolgens op Ontwerpweergave.

  2. Klik op het tabblad Ontwerpen, in de groep Weergeven/verbergen, op Eigenschappenvenster.

  3. Selecteer het besturingselement of object waaraan u het snelmenu wilt koppelen.

   Opmerking: U kunt het hele object selecteren door Formulier of Rapport te kiezen uit de lijst boven aan het taakvenster van het eigenschappenvenster.

  4. Typ op het tabblad Overigevan het eigenschappenvenster in het eigenschappenvak Snelmenubalk de naam van de macro die u hebt gemaakt in stap 2 (in dit voorbeeld “mcrAddShortcutMenu”).

 • Het menu toevoegen als een algemeen snelmenu

  In deze procedure worden alle standaardsnelmenu's in de huidige database vervangen. Aangepaste snelmenu's die u hebt gekoppeld aan specifieke formulieren, rapporten of besturingselementen blijven ongewijzigd.

  1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding Office-knop en klik vervolgens op Opties voor Access.

  2. Klik in het dialoogvenster Opties voor Access op Huidige database.

  3. Typ onder Lint- en werkbalkopties , in het vak Snelmenubalk, de naam van de macro die u hebt gemaakt in stap 2 (in dit voorbeeld “mcrAddShortcutMenu”).

 • Aangepaste snelmenu's nemen de plaats in van de standaardsnelmenu's van het object waaraan ze zijn gekoppeld. Als u bepaalde Access-opdrachten uit de oorspronkelijke menu's wilt behouden, kunt u deze opdrachten met de actie OpdrachtUitvoeren in de macrogroepen van de menu's waarin u de opdrachten wilt opnemen.

 • Een aangepast snelmenu dat aan een besturingselement is gekoppeld heeft voorrang boven andere aangepaste snelmenu's die zijn gedefinieerd in de database. Een aangepast snelmenu dat aan een formulier of rapport is gekoppeld, heeft voorrang boven een aangepast algemeen snelmenu.

 • Wanneer u een menumacro specificeert voor een formulier of rapport of voor de database, wordt deze menumacro telkens in Access uitgevoerd wanneer het formulier, het rapport of de database wordt geopend. Als u wijzigingen aanbrengt in de menumacro of in macrogroep waarin de opdrachten van de menumacro zijn gedefinieerd terwijl het formulier, het rapport of de database is geopend, moet u het formulier, het rapport of de database sluiten en weer openen om de wijzigingen te kunnen zien.

 • U kunt een submenu maken door stap 1 uit te voeren voor het maken van een afzonderlijke macrogroep die alleen opdrachten in het submenu bevat. Voer stap 1 vervolgens nogmaals uit om de opdrachten voor het menu van het hogere niveau te definiëren. Voeg het submenu toe als item in de macrogroep van een hoger niveau door gebruik te maken van de macroactie MenuToevoegen. In de volgende afbeelding wordt de macrogroep weergegeven voor een menu dat een submenu bevat, waarna vervolgens het resulterende snelmenu wordt weergegeven. Met de derde regel in de macrogroep wordt het submenu Exporteren naar... (mcrSubMenu) gemaakt.

  Een snelmenu dat een submenu bevat

  U kunt meerdere niveaus van submenu's aanbrengen door de actie MenuToevoegen in de macrogroepen van de verschillende menuniveaus op te nemen. Zorg ervoor dat u een waarde opgeeft voor het argument Menunaam voor elke actie MenuToevoegen, anders wordt het submenu weergegeven als blanco regel in het menu van een hoger niveau.

 • Macrovoorwaarden worden alleen op het hoogste menuniveau ondersteund. Met andere woorden, u kunt een voorwaarde in een menumacro gebruiken om te bepalen of een bepaald menu of snelmenu wordt weergegeven, maar alleen bij menu's op het hoogste menuniveau. U kunt geen voorwaarden gebruiken voor het weergeven of verbergen van opdrachten of submenu's in de menu's. U kunt overigens ook een voorwaarde gebruiken voor het verbergen of weergeven van een aangepast snelmenu of een globaal snelmenu.

 • De menumacro die u maakt in stap 2 kan desgewenst deel uitmaken van een macrogroep. Als u bijvoorbeeld verschillende snelmenu's voor verschillende objecten of besturingselementen hebt, kunt u een enkel macro-object maken dat alle noodzakelijke menumacro's bevat. Zorg ervoor dat de kolom Macronaam wordt weergegeven en dat voor elke macro een unieke naam wordt ingevoerd. Gebruik in stap 3 de volgende notatie om te verwijzen naar de macro: macrogroepnaam.macronaam. Bijvoorbeeld mcrAddShortcutMenus.AddMenu2.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×