Aangepaste Help toevoegen aan een siteverzameling

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als de beheerder van een siteverzameling kunt u nieuwe Help maken die specifiek bij een bepaalde siteverzameling hoort.

Opmerking: Aangepaste Help op basis van de oude Help-engine van share point is verouderd, maar wordt wel ondersteund voor de release van share Point server 2019.

In dit artikel

Help-onderdelen van een site

Zeven stappen om aangepaste Help te maken

Een nieuwe Help-bibliotheek voor de siteverzameling maken

Een nieuwe map voor een Help-verzameling maken

Een Help-categorie maken

Een Help-artikel met afbeeldingen maken

Uw Help-artikel aan uw Help-verzameling toevoegen

De nieuwe Help-verzameling in de siteverzameling weergeven

De Help-verzameling weergeven

Help-onderdelen van een site

Gebruikers van uw site kunnen de bijbehorende Help raadplegen door op het pictogram Help Help te klikken. De Help-viewer wordt dan geopend en de gebruiker ziet een inhoudsopgave en een zoekvak, zodat gebruikers kunnen zoeken of bladeren naar de benodigde informatie.

Als de beheerder van een siteverzameling kunt u aangepaste Help-inhoud voor een siteverzameling maken en implementeren, en bepalen welke Help-inhoud voor de verschillende siteverzamelingen wordt weergegeven.

Help wordt opgeslagen in een Help-verzameling. Een Help-verzameling is een verzameling HTML-bestanden, afbeeldingen en andere informatiebronnen, zoals CSS- en JS-bestanden, die van toepassing zijn op één product of functie.

Help-verzamelingen voor specifieke siteverzamelingen worden in de site op het hoogste niveau opgeslagen in de siteverzameling.

Zeven stappen om aangepaste Help te maken

Als u nieuwe Help aan een siteverzameling wilt toevoegen, moet u:

 1. Een nieuwe Help-bibliotheek voor de siteverzameling maken.

 2. Een nieuwe map voor een Help-verzameling maken.

 3. Categorieën voor de Help maken (dit zijn de kopteksten voor de inhoudsopgave).

 4. Artikelen en media maken en uploaden.

 5. Uw Help-artikel aan uw Help-verzameling toevoegen.

 6. De nieuwe Help-verzameling in de siteverzameling weergeven.

 7. De Help-verzameling weergeven.

Naar boven

Een nieuwe Help-bibliotheek voor de siteverzameling maken

Begin pas met stap 1 nadat u de functie Aangepaste Help voor siteverzameling op de pagina Onderdelen van de siteverzameling hebt ingeschakeld.

De functie Aangepaste Help voor siteverzameling inschakelen:

 1. Klik op Instellingen Klein tandwiel voor Instellingen vervangt Site-instellingen. en klik op Site-instellingen.

 2. Klik onder beheer van de site verzameling op onderdelen van de site verzameling.
  De pagina onderdelen van de site verzameling wordt geopend.

 3. Klik naast de optie Aangepaste Help voor siteverzameling op Activeren.

Wanneer u Aangepaste Help voor siteverzameling inschakelt, wordt in SharePoint een nieuwe bibliotheek gemaakt op de site van het hoogste niveau in de siteverzameling. De nieuwe bibliotheek heet Help voor siteverzameling.

Naar boven

Een nieuwe map voor een Help-verzameling maken

 1. Klik op de site op het hoogste niveau in uw siteverzameling op de balk Snel starten op Site-inhoud.

 2. Klik op de pagina Site-inhoud op de bibliotheek Help voor siteverzameling.

 3. Open het tabblad Bestanden op het lint, klik op de pijl naast Nieuw documenten klik vervolgens op Help-verzameling .

 4. Ga als volgt te werk op de pagina Help voor siteverzameling:

  • Typ in het vak Naam de interne naam voor de map. (Deze naam moet uniek zijn, maar gebruikers zien de naam niet.)

  • Typ in het vak Titel de titel die gebruikers zien voor de Help-verzameling.

  • Geef in het vak land instelling-id de taal op die u wilt gebruiken in deze Help-verzameling. (Bijvoorbeeld: 1033 betekent dat de Help-verzameling in het Engels is.) Zie micro soft-id's voor land instellingenvoor de volledige lijst met ondersteunde land instellingen.

  • Typ in het vak Product de id voor deze Help-verzameling.

  • (Optioneel) Typ in het vak SharePoint-versie de versie van SharePoint waarvoor deze Help-verzameling is bedoeld.

  • (Optioneel) Typ in het vak Informatiebronnen de namen van de CSS- en JavaScript-bestanden die u gebruikt voor het weergeven van documenten in deze Help-verzameling.

  • (Optioneel) Typ in het vak Weergavepositie de weergavepositie van dit item in de bovenliggende categorie.

   Tip: U kunt dezelfde Help-verzameling in meerdere talen maken. Maak hiervoor een andere Help-verzameling met dezelfde productwaarde, maar met een andere landinstelling-id.

Naar boven

Een Help-categorie maken

Help-categorieën zijn benoemde mappen waarin u uw Help-artikelen plaatst, gegroepeerd op onderwerp, om uw lezers een inhoudsopgave te bieden.

 1. Klik op de site op het hoogste niveau in uw siteverzameling op Site-inhoud op de balk Snel starten en selecteer de bibliotheek Help voor siteverzameling.

 2. Selecteer de map met de Help-verzameling waaraan u een help-categorie wilt toevoegen.

 3. Open het tabblad Bestanden op het lint, klik op de pijl naast Nieuw document en klik vervolgens op Help-categorie.

 4. Ga als volgt te werk op de pagina Help voor siteverzameling voor de Help-categorie:

  • Typ in het vak Naam de interne naam voor deze Help-categorie. (Deze naam moet uniek zijn, maar gebruikers zien de naam niet.)

  • Typ in het vak Titel de titel die gebruikers zien voor deze Help-categorie.

  • (Optioneel) Typ in het vak Contextsleutel een waarde die wordt gebruikt om het Help-document of de map te koppelen aan een beginpunt in het product.

  • (Optioneel) Typ in het vak Weergavepositie de weergavepositie van dit item in de bovenliggende categorie.

Naar boven

Een Help-artikel met afbeeldingen maken

EEN Help-artikel is een HTML-bestand dat wordt weer gegeven als een webpagina. Help-artikelen moeten HTML-bestanden, UTF-8-code ring zijn. U kunt elk hulp middel voor het schrijven van HTML-code gebruiken, maar we gebruiken micro soft Office Word voor dit voor beeld.

 1. Upload de afbeeldingen die u in het Help-artikel wilt opnemen naar de gewenste categorieën die u in uw Help-bibliotheek hebt gemaakt en check deze in.

 2. Open een nieuw Word-document en typ de tekst die u in uw Help-document wilt weergeven.

 3. Navigeer in de Help-bibliotheek naar de afbeelding die u hebt geüpload. Klik hierop met de rechtermuisknop en klik op Snelkoppeling kopiëren.

 4. Open in Word het tabblad Invoegen en klik op Afbeelding.

 5. Plak in het vak Bestandsnaam de URL die u hebt gekopieerd in stap 3.

 6. Klik op de vervolgkeuzepijl naast de knop Invoegen en klik op Koppeling naar bestand.

Naar boven

Uw Help-artikel aan uw Help-verzameling toevoegen

 1. Klik in Word op het menu Bestand en klik vervolgens op Opties.

 2. Klik in het dialoogvenster Opties voor Word op Geavanceerd.

 3. Schuif naar de onderkant van de pagina en klik op de knop Webopties.

 4. Ga naar het tabblad Codering en selecteer Unicode (UTF-8) in de lijst Dit document opslaan als .

 5. Selecteer de indeling Webpagina (*.htm;*.html) om het Word-document met die indeling op te slaan.

 6. Upload het Help-artikel naar de de gewenste categorie die u in uw Help-bibliotheek hebt gemaakt.

Naar boven

De nieuwe Help-verzameling in de siteverzameling weergeven

 1. Klik op Instellingen Klein tandwiel voor Instellingen vervangt Site-instellingen. en klik op Site-instellingen.

 2. Klik onder Beheer van de siteverzameling op Help-instellingen.

 3. Schakel het selectievakje voor de nieuwe Help-verzameling in.

 4. Klik op OK .

De Help-verzameling weergeven

 • Klik op de SharePoint-site op Help Help . Er verschijnt een Help-venster met een koppeling naar de aangepaste Help-verzameling.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×