Aangepaste Help-informatie aan een formuliersjabloon toevoegen

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

U kunt het doel van het formulier aan gebruikers uitleggen en hen helpen het formulier goed in te vullen door Help-tekst met instructies aan de formuliersjabloon toe te voegen.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u kunt bepalen welke soort Help-tekst het meest geschikt is voor de formuliersjabloon, door te letten op factoren als het soort formuliersjabloon dat u maakt, wie het formulier gaat invullen, op welke schaal het formulier wordt gedistribueerd en of gebruikers formulieren op basis van de formuliersjabloon gaan invullen met behulp van een webbrowser.

In dit artikel

Compatibiliteit

Soorten Help-informatie

Een weergave maken voor het weergeven van Help

Een aangepast taakvenster maken voor het weergeven van Help

Voorwaardelijke opmaak gebruiken voor het weergeven van contextafhankelijke Help

Een hyperlink maken naar een extern Help-bestand of externe website

Instructies voor gebruikers toevoegen om het Help-systeem van InfoPath te bekijken

Compatibiliteit

Wanneer u een formuliersjabloon in Microsoft Office InfoPath 2007ontwerpt, kunt u kiezen voor het ontwerpen van een voor browsers compatibele formuliersjabloon. Wanneer u een browsercompatibele formuliersjabloon ontwerpt, zijn sommige functies zijn niet beschikbaar. Bijvoorbeeld, aangepaste taakvensters, die vaak worden gebruikt om aangepaste Help-informatie weer te geven, worden niet ondersteund in browsercompatibele formuliersjablonen. Als u wilt Help toevoegen aan een browsercompatibele formuliersjabloon, kunt u een andere manier Help wilt toevoegen, zoals het gebruik van voorwaardelijke opmaak voor het weergeven van contextafhankelijke Help.

Naar boven

Soorten Help-informatie

Afhankelijk van de complexiteit van de formuliersjabloon en de behoeften van de gebruikers, kunt u verschillende soorten Help-tekst toevoegen met gebruikmaking van verschillende procedures. Afhankelijk van de formuliersjabloon gebruikt u mogelijk meer dan één soort Help-tekst in de formuliersjabloon. Hieronder vindt u een lijst met de meest gebruikte methoden voor het weergeven van Help-tekst in een formuliersjabloon:

 • Help-weergave    Maak een aparte weergave voor het tonen van Help-tekst wanneer u gedetailleerde instructies aan de gebruikers wilt bieden. U kunt een Help-weergave maken die alleen Help-tekst bevat of u kunt de besturingselementen in de normale weergave van de formuliersjabloon dupliceren en daar bijbehorende Help-tekst aan toevoegen. Door het toevoegen van besturingselementen met Help-tekst maakt u een alternatieve weergave beschikbaar waarin het formulier kan worden ingevuld, één waarbij contextafhankelijke Help wordt geboden voor elke sectie en elk besturingselement. Dit is handig wanneer het formulier moet worden ingevuld door zowel nieuwe gebruikers, die meer hulp nodig hebben, als ervaren gebruikers, die al weten hoe het formulier moet worden ingevuld.

  Tip : Aangezien browsercompatibele formuliersjablonen geen aangepaste taakvensters ondersteunen, is het gebruik van Help-weergaven voor het weergeven van Help-tekst een goed alternatief voor aangepaste taakvensters.

 • Aangepast taakvenster    Een aangepast taakvenster is een HTML-bestand waarvan de inhoud wordt weergegeven in een InfoPath-taakvenster terwijl de gebruiker een formulier invult. U kunt slechts één HTML-bestand opgeven dat in het standaard aangepaste taakvenster voor de formuliersjabloon wordt geopend, maar u kunt verdere HTML-bestanden aan de formuliersjabloon toevoegen als bronbestanden en vervolgens hyperlinks tussen de bestanden aanbrengen. Alleen HTML-bestanden kunnen worden weergegeven in aangepaste taakvensters. Aangepaste taakvensters kunnen opdrachten en Help-informatie bieden die specifiek zijn voor het formulier. U kunt een HTML-bestand direct aan de formuliersjabloon toevoegen zodat gebruikers het aangepaste taakvenster met Help-informatie kunnen zien terwijl ze het formulier offline invullen, of u kunt het aangepaste taakvenster aan een HTML-bestand koppelen dat op een andere locatie is opgeslagen. Als u bijvoorbeeld van plan bent de Help-informatie regelmatig bij te werken maar u wilt de formuliersjabloon niet elke keer opnieuw publiceren wanneer het HTML Help-bestand wordt bijgewerkt, is het aan te raden het HTML-bestand op een andere locatie op te slaan en een koppeling naar het bestand te maken vanuit het aangepaste taakvenster. Denk eraan dat browsercompatibele formuliersjablonen geen aangepaste taakvensters ondersteunen, dus u kunt een aangepast taakvenster alleen maken voor formulieren die in InfoPath zullen worden ingevuld.

 • Voorwaardelijke opmaak     Kunt u voorwaardelijke opmaak kunt u verschillende opmaakopties voor een besturingselement op basis van voorwaarden die in het formulier optreden opgeven. Als de opgegeven voorwaarden voldaan wordt wanneer een gebruiker een formulier invult, is de voorwaardelijke opmaak toegepast. Wanneer u Help-tekst aan een sectie in uw formulier toevoegen toevoegt en voorwaardelijke opmaak naar dat gedeelte u een gebruiker toestaan weergeven of verbergen contextueel Help-tekst voor een sectie of besturingselement naar wens, zonder het schakelen tussen weergaven. Dit is een handige manier op te geven inline hulp voor specifieke secties of besturingselementen voor gebruikers die de Help.

 • Externe Help-informatie     U kunt een koppeling toevoegen naar een extern bestand, zoals een HTML-bestand op een website. Als de website voor technische ondersteuning in uw bedrijf bijvoorbeeld een webpagina bevat waarop een live chatsessie kan worden gestart met een medewerker van de technische ondersteuning, kunt u een hyperlink aan de formuliersjabloon toevoegen waarmee gebruikers die pagina in hun webbrowser kunnen openen. Deze methode is handig als u een formuliersjabloon ontwerpt voor een andere afdeling in uw bedrijf die de aangewezen afdeling is voor het leveren van hulp of technische ondersteuning aan gebruikers.

 • Het Help-systeem van InfoPath voor gebruikers die formulieren invullen     InfoPath bevat een speciaal Help-systeem voor gebruikers die formulieren invullen. U kunt de gebruikers wijzen op de mogelijkheid op F1 te drukken tijdens het invullen van een formulier om Help-onderwerpen te raadplegen over de standaardfunctionaliteit van InfoPath. Deze methode kunt u gebruiken als gebruikers alleen InfoPath gebruiken voor het invullen van formulieren.

Naar boven

Een weergave maken voor het weergeven van Help

Als u een aparte weergave in de formuliersjabloon wilt maken waarin gebruikers Help-informatie kunnen bekijken over het invullen van het formulier, moet u eerst een Help-weergave maken voor de formuliersjabloon en vervolgens een knop aan de standaardformulierweergave toevoegen waarop gebruikers kunnen klikken om de Help-weergave in te schakelen.

Een Help-weergave maken

 1. Klik in het menu Beeld op Weergaven beheren.

 2. Klik onder Acties in het taakvenster Weergaven op Een nieuwe weergave toevoegen.

 3. Typ een naam voor de Help-weergave in het vak Nieuwe weergave en klik op OK.

  Typ bijvoorbeeld Help.

 4. Klik in de formuliersjabloon op de weergave die u zojuist hebt toegevoegd en typ of plak de gewenste Help-tekst.

 5. Als het taakvenster Besturingselementen niet zichtbaar is, klikt u op Meer besturingselementen in het menu Invoegen of drukt u op Alt+I, C.

 6. Klik op Knop in het taakvenster Besturingselementen.

 7. Klik met de rechtermuisknop op de knop die u hebt toegevoegd en klik vervolgens op Eigenschappen van knop in het snelmenu.

 8. Klik op het tabblad Algemeen.

 9. Typ in het vak Label een label voor de knop. Typ bijvoorbeeld teruggaan naar het formulier.

 10. Klik op Regels.

 11. Klik in het dialoogvenster Regels op Toevoegen.

 12. Klik op Actie toevoegen.

 13. Klik in het dialoogvenster Actie op Schakelen naar een andere weergave.

 14. Klik in de lijst Weergave op de naam van de standaardweergave.

 15. Klik vier keer op OK om terug te gaan naar de formuliersjabloon.

Nadat u de Help-weergave voor de formuliersjabloon hebt gemaakt, moet u een knop toevoegen in de standaardweergave, zodat gebruikers gemakkelijk toegang krijgen tot de Help-weergave tijdens het invullen van het formulier.

Een knop toevoegen aan de standaardweergave

 1. Klik in het menu Beeld op Weergaven beheren.

 2. Klik op de naam van de standaardweergave in het taakvenster Weergaven.

 3. Als het taakvenster Besturingselementen niet zichtbaar is, klikt u op Meer besturingselementen in het menu Invoegen of drukt u op Alt+I, C.

 4. Klik op Knop in het taakvenster Besturingselementen.

 5. Klik met de rechtermuisknop op de knop die u hebt toegevoegd en klik vervolgens op Eigenschappen van knop in het snelmenu.

 6. Klik op het tabblad Algemeen.

 7. Typ in het vak Label een naam die op de knop wordt weergegeven. Typ bijvoorbeeld Help.

 8. Klik op Regels.

 9. Klik in het dialoogvenster Regels op Toevoegen.

 10. Klik op Actie toevoegen.

 11. Klik in het dialoogvenster Actie op Schakelen naar een andere weergave.

 12. Klik in de lijst Weergave op de naam van de Help-weergave die u zojuist hebt toegevoegd.

 13. Klik vier keer op OK om terug te gaan naar de formuliersjabloon.

Tip : U kunt ervoor kiezen dezelfde besturingselementen als in de standaardweergave ook in de Help-weergave toe te voegen. Hiermee geeft u gebruikers de keus het formulier in de standaardweergave in te vullen als zij geen hulp nodig hebben, of in de Help-weergave, zodat ze de Help-tekst kunnen raadplegen tijdens het invullen.

Naar boven

Een aangepast taakvenster maken voor het weergeven van Help

Notities : Denk aan de volgende punten voordat u een aangepast taakvenster maakt voor het weergeven van Help in de formuliersjabloon:

 • Browsercompatibele formuliersjablonen ondersteunen geen aangepaste taakvensters.

 • Voordat u een aangepast taakvenster instelt, moet u een HTML-bestand maken voor het aangepaste taakvenster met behulp van een HTML-editor zoals Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

U kunt een aangepast taakvenster als volgt maken en inschakelen:

 1. Klik op Formulieropties in het menu Extra.

 2. Klik onder Categorie op Programmeren.

 3. Schakel het selectievakje Aangepast taakvenster inschakelen in.

 4. Typ in het vak Naam van taakvenster de naam die u boven aan het aangepaste taakvenster wilt weergeven. Typ bijvoorbeeld Help.

 5. Klik op Bronbestanden als u een bestand aan de formuliersjabloon wilt toevoegen.

  Opmerking : Als u wilt een bestand koppelen aan uw formulier toevoegt, in het vak locatie van taakvenster Typ het absolute pad naar de locatie van het HTML-bestand en klik vervolgens op OK.

  Opmerking over de beveiliging : Het wordt aanbevolen te koppelen naar een HTML-bestand dat zich in hetzelfde domein bevindt als de formuliersjabloon. Anders wordt er een waarschuwing weergegeven wanneer een gebruiker een formulier opent dat op de formuliersjabloon is gebaseerd.

 6. Klik op Toevoegen in het dialoogvenster Bronbestanden.

 7. Ga naar het gewenste HTML-bestand en selecteer dit in het dialoogvenster Bestand toevoegen en klik vervolgens op OK

 8. Als u de HTML-bestand dat u verwijzingen naar andere bestanden, zoals trapsgewijze opmaakmodellen hebt toegevoegd, voegt u deze bestanden ook.

  Tip : U kunt slechts één HTML-bestand opgeven dat in het standaard aangepaste taakvenster voor de formuliersjabloon wordt geopend, maar u kunt meer HTML-bestanden aan de formuliersjabloon toevoegen als bronbestanden en vervolgens hyperlinks tussen de bestanden aanbrengen.

 9. Klik op de naam van het HTML-bestand dat u zojuist hebt toegevoegd in het vak Locatie van taakvenster van het dialoogvenster Formulieropties.

 10. Uw als wijzigingen wilt testen, klikt u op de werkbalk standaard op voorbeeld of druk op CTRL + SHIFT + B. Het aangepaste taakvenster dat u zojuist hebt gemaakt wordt standaard weergegeven wanneer u een voorbeeld bekijken van de formuliersjabloon.

Naar boven

Voorwaardelijke opmaak gebruiken voor het weergeven van contextafhankelijke Help

In de volgende procedure wordt beschreven hoe u voorwaardelijke opmaak kunt gebruiken om contextafhankelijke Help weer te geven of te verbergen.

 1. Als het taakvenster Besturingselementen niet zichtbaar is, klikt u op Meer besturingselementen in het menu Invoegen of drukt u op Alt+I, C.

 2. Klik op Selectievakje in het taakvenster Besturingselementen en klik vervolgens op Sectie.

 3. Klik in de sectie die u zojuist aan de formuliersjabloon hebt toegevoegd en typ wat Help-tekst.

 4. Verwijder de standaardtekst van de label voor het selectievakje en typ vervolgens Klik hierop als u wilt weergeven of verbergen van Help.

 5. Klik op het tabblad voor de sectie op de formuliersjabloon en klik vervolgens in het menu Opmaak op Voorwaardelijke opmaak.

 6. Klik op Toevoegen.

 7. Klik in het eerste vak onder Als deze voorwaarde waar is op Veld of groep selecteren.

 8. Selecteer in het dialoogvenster Veld of groep selecteren het veld dat overeenkomt met het selectievakje dat u in stap 2 hebt ingevoegd en klik vervolgens op OK.

 9. Klik in het tweede vak in het dialoogvenster Voorwaardelijke opmaak op is gelijk aan.

 10. Klik in het derde vak op ONWAAR.

 11. Schakel onder Deze opmaak toepassen het selectievakje Dit besturingselement verbergen in.

  Opmerking : De voorwaarde houdt nu in dat de sectie wordt weergegeven als het selectievakje is ingeschakeld.

 12. Als u de wijzigingen wilt testen, klikt u op Voorbeeld op de werkbalk Standaard of drukt u op Ctrl+Shift+B.

Naar boven

Een hyperlink maken naar een extern Help-bestand of externe website

De volgende procedure wordt beschreven hoe u vanuit de formuliersjabloon een hyperlink naar een externe helpbestand, zoals een HTML-bestand of een gecompileerd Help (-)-bestand, of naar een website, zoals een website met de technische ondersteuning.

Notities : 

 • Zorg ervoor dat de externe Help-bestand of de website die u een koppeling naar maakt toegankelijk voor uw gebruikers is. Als u wilt een koppeling toevoegen aan een HTML-bestand in een formuliersjabloon die compatibel is met InfoPath alleen (dat wil zeggen gebruikers moeten gebruiken InfoPath formulieren die op basis van die formuliersjabloon invullen), kunt u de HTML-bestanden toevoegen aan de formuliersjabloon door deze toe te voegen als bronbestanden dat wordt geopend in een aangepast taakvenster. Voor browsers geschikte formuliersjabloon, moet u de HTML-bestanden publiceren op een site die toegankelijk is voor uw gebruikers, bij voorkeur dezelfde website waar de formuliersjabloon zich bevindt, en een statische hyperlink maken in de formuliersjabloon die naar de externe HTML-bestand verwijst.

 • Als u besluit te gebruiken van een andere indeling voor uw Help-bestand, zoals een CHM-bestand, moet u controleren of de bestandsindeling die u kiest op de besturingssystemen op uw computer wordt ondersteund.

Een statische hyperlink maken naar een extern bestand

 1. Klik op de formuliersjabloon op de plaats waar u een hyperlink wilt invoegen of selecteer de tekst of de afbeelding waarvan u een hyperlink wilt maken.

 2. Klik op de werkbalk standaard op Hyperlink invoegen  Knopafbeelding .

 3. Klik op het tabblad Algemeen.

 4. Typ in het vak Adres de URL waarnaar u wilt koppelen.

 5. Als u de tekst van de hyperlink in de formuliersjabloon wilt wijzigen, typt u de gewenste tekst in het vak Tekst.

  Opmerking : Als u in stap 1 een afbeelding hebt geselecteerd, is deze optie niet beschikbaar.

 6. Als u scherminfo wilt weergeven als een gebruiker de muisaanwijzer boven de hyperlink houdt, klikt u op het tabblad Geavanceerd en typt u in het vak Scherminfo de tekst die u wilt weergeven.

 7. Als u de wijzigingen wilt testen, klikt u op Voorbeeld op de werkbalk Standaard of drukt u op Ctrl+Shift+B.

Naar boven

Instructies voor gebruikers toevoegen om het Help-systeem van InfoPath te bekijken

InfoPath bevat een speciaal Help-systeem dat gebruikers kunnen raadplegen tijdens het invullen van formulieren. Dit Help-systeem bevat informatie over algemene taken, zoals het in- of uitschakelen van AutoAanvullen en het controleren van de spelling van tekst in het formulier. U kunt als formulierontwerper de Help-informatie van InfoPath openen door op de toets F1 te drukken wanneer u een voorbeeld van een formulier bekijkt in het voorbeeldvenster.

De Help-informatie voor gebruikers van formulieren is beperkt tot taken die van toepassing zijn op alle formulieren, dus het is een goed idee om ook aangepaste Help-informatie te bieden voor de formuliersjablonen die u ontwerpt. U kunt de gebruikers wijzen op de mogelijkheid het Help-systeem van InfoPath te raadplegen door instructies toe te voegen aan de formuliersjabloon met uitleg hoe het Help-systeem van InfoPath kan worden geraadpleegd. U kunt bijvoorbeeld een van de volgende voorbeelden in de formuliersjabloon opnemen:

 • Druk op F1 voor InfoPath Help.

 • Klik op Microsoft Office InfoPath Help in het menu Help om Help-informatie van InfoPath te openen.

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×