Aangepaste eigenschappen in het webonderdeel Excel Web Access

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Opmerking: De taak van dit artikel is volbracht, het wordt binnenkort teruggetrokken. We verwijderen bij ons bekende koppelingen om te voorkomen dat er problemen ontstaan in de trant van 'Pagina niet gevonden'. Als u koppelingen naar deze links hebt gemaakt, kunt u deze verwijderen. Zo zorgen we samen voor een verbonden internet.

U kunt enkele aspecten van het webonderdeel Excel Web Access aanpassen, zoals de indeling en de opties die op de werkbalk worden weergegeven. U kunt ook opties configureren waarmee wordt bepaald hoe gebruikers kunnen werken met de werkmap in het webonderdeel, zoals de mogelijkheid om parameters van de werkmap te gebruiken.

Het taakvenster van Excel Web Access bevat twee soorten eigenschappen: eigenschappen die uniek zijn voor het webonderdeel Excel Web Access en algemene eigenschappen die van toepassing zijn voor de meeste webonderdelen. De eigenschappen die uniek zijn voor het webonderdeel Excel Web Access worden weergegeven in de secties Werkmapweergave, Werkbalk en titelbalk en Navigatie en interactiviteit.

In dit artikel vindt u alleen naslaginformatie voor de eigenschappen die uniek zijn voor het webonderdeel Excel Web Access.

In dit artikel

Eigenschappen in de sectie Werkmapweergave

Eigenschappen in de sectie Werkbalk en titelbalk

Opdrachten in het Menu werkbalk

Eigenschappen in de sectie Navigatie en interactiviteit

Interactiviteitinstellingen

Eigenschappen in de sectie Werkmapweergave

In de sectie Werkmapweergave moet u gegevens invoeren waarmee de werkmap wordt geïdentificeerd en (als dat wordt gebruikt) het benoemde item dat in het webonderdeel EWA wordt weergegeven.

Eigenschap

Beschrijving

Werkmap

Voer de URL of UNC van de werkmap die u wilt weergeven in Excel Web Access in het tekstvak. U kunt de URL hebt getypt in het vak of klik op een koppeling Knop Opbouwfunctie selecteert en gebruikt u het venster activa – webpagina dialoogvenster selecteren om de werkmap te zoeken.

Benoemd item

Voer de naam van het item (het benoemde bereik van cellen) of de naam van een werkblad, tabel, grafiek, draaitabelrapport of draaigrafiekrapport dat u wilt weergeven in Excel Web Access. Als u een benoemd item, moet de auteur van de werkmap definiëren van het item in de bronwerkmap in Excel en sla de werkmap op een site. Lange tekenreeksen bewerken, klik op een koppeling Knop Opbouwfunctie selecteren met behulp van het venster --Dialoogvenster webpagina-Editor en bewerken van de tekenreeks.

Naar boven

Eigenschappen in de sectie Werkbalk en titelbalk

Deze eigenschappen worden in Excel Services automatisch voor u ingeschakeld. Als u een of meer van deze eigenschappen wilt uitschakelen, schakelt u de bijbehorende selectievakjes uit.

Eigenschap

Beschrijving

Titel webonderdeel automatisch genereren

Schakel dit selectievakje in als automatisch een titel moet worden gemaakt. Er wordt een titel gegenereerd waarin de bestandsnaam van de werkmap wordt gecombineerd met de waarde van de eigenschap Titel in de eigenschappensectie Vormgeving voor dit webonderdeel. Als u dit selectievakje uitschakelt, wordt de huidige waarde van de eigenschap Titel gebruikt.

Koppeling naar titel-URL van webonderdeel automatisch genereren

Schakel dit selectievakje in om automatisch een hyperlink in de titelbalk van het webonderdeel te maken. Wanneer een gebruiker erop klikt, wordt de werkmap in het browservenster geopend. Als u dit selectievakje uitschakelt, wordt ook de huidige waarde verwijderd van de eigenschap Titel-URL in de sectie Geavanceerd. Als u een aangepaste URL wilt gebruiken, schakelt u dit selectievakje uit en voert u de gewenste hyperlink in het tekstvak van de eigenschap Titel-URL in.

Selecteer een van de volgende opties om opdrachten en knoppen op de werkbalk weer te geven of te verbergen:

Eigenschap

Beschrijving

Volledige (Standaardoptie).

EWA-werkbalk met de knoppen Openen, Gegevens, Zoeken en Help De volgende afbeelding ziet u een voorbeeld van EWA-webonderdeel met de werkbalk van een volledige . In dit voorbeeld ziet u de werkmap in de werkbladweergave, en bevat het menu openen , gegevens en de knop Knopafbeelding Zoeken. Als het werkblad wordt weergegeven in de weergave benoemd Item, wordt ook een weergave weergegeven op de werkbalk.

Samenvatting

Werkbalk van EWA-webonderdeel met de vervolgkeuzelijst Beeld met benoemde items In deze afbeelding ziet u de EWA-webonderdeel met de werkbalk van een Overzicht van een steekproef. De werkmap voor dit webonderdeel in benoemd Item wordt weergegeven en toont het menu openen , het menu gegevens en de vervolgkeuzelijst weergave . De vervolgkeuzelijst Beeld wordt weergegeven op de rechterkant van de werkbalk en ziet u de benoemde items die zijn gedefinieerd in de werkmap. Als de werkmap wordt weergegeven in werkbladweergave, weergegeven de lijst weergave niet.

Alleen navigatie

De indeling van een werkbalk van het type Alleen navigatie is afhankelijk van de weergave van de werkmap in het EWA-webonderdeel. In de volgende tabel worden deze verschillen beschreven. In de werkbladweergave worden alleen de navigatieknoppen weergegeven. In de benoemd-itemweergave wordt ook de vervolgkeuzelijst Beeld weergegeven.

Geen

Als u een werkbalk van het type Geen kiest, wordt de werkbalk verborgen. Dit kan handig zijn als u niet wilt dat de gebruiker interactief werkt met de werkmap. Wanneer u een webonderdeel Excel Web Access weergeeft in een dashboard, kunt u bijvoorbeeld de werkbalk in het webonderdeel verbergen.

Naar boven

Opdrachten in het werkbalkmenu

Deze opdrachten worden automatisch ingeschakeld in Excel Services. Als u een of meer van deze opdrachten wilt uitschakelen, schakelt u de desbetreffende selectievakjes uit.

Opdracht

Beschrijving

Openen in Excel, Momentopname openen in Excel

Wanneer deze optie is ingeschakeld, worden in het webonderdeel de opdrachten Openen in Excel en Momentopname openen in Excel weergegeven in het menu Openen van de werkbalk. Als Excel is geïnstalleerd op de computer van een gebruiker, kan die gebruiker de werkmap in Excel openen en bewerken. Schakel dit selectievakje uit om de opdrachten Openen in Excel en Momentopname openen in Excel te verbergen, zodat gebruikers de werkmap niet kunnen openen in Excel.

Belangrijk: Deze eigenschap heeft alleen invloed op de weergave van de items in het menu Openen. De eigenschap heeft geen enkele invloed op gebruikersmachtigingen. Voor het beheren van de beveiliging moet een beheerder gebruikersmachtigingen toewijzen.

Geselecteerde verbinding vernieuwen, Alle verbindingen vernieuwen

Wanneer deze optie is ingeschakeld, worden in het webonderdeel de opdrachten Geselecteerde verbinding vernieuwen en Alle verbindingen vernieuwen weergegeven in het menu Gegevens van de werkbalk. Een gebruiker kan dan alle of geselecteerde verbindingen met externe gegevensbronnen handmatig vernieuwen.

 • Schakel dit selectievakje uit om deze opdrachten te verbergen in het menu Gegevens van de werkbalk.

Werkmap berekenen

Wanneer deze optie is ingeschakeld, wordt in het webonderdeel de opdracht Werkmap berekenen weergegeven in het menu Gegevens van de werkbalk.

 • Als u wilt de opdracht Werkmap berekenen in het menu gegevens van de werkbalk verbergen, schakelt u dit selectievakje in. Deze eigenschap zijn alleen van invloed is op de weergave van de opdracht en heeft geen invloed op de huidige berekeningsinstelling in de werkmap.

Vervolgkeuzelijst Benoemd item

Als u deze eigenschap wilt gebruiken, moet de gewenste werkmap worden weergegeven in een benoemd-itemweergave. Wanneer de werkmap wordt weergegeven in een benoemd-itemweergave en dit selectievakje is ingeschakeld, wordt in het webonderdeel de vervolgkeuzelijst Beeld weergegeven op de werkbalk.

 • Schakel dit selectievakje uit om de vervolgkeuzelijst Beeld te verbergen. Als u bijvoorbeeld in het webonderdeel alleen een bepaald benoemd item wilt weergeven en de gebruiker het item niet mag wijzigen, schakelt u dit selectievakje uit.

Naar boven

Eigenschappen in de sectie Navigatie en interactiviteit

Tenzij anders aangegeven, worden deze eigenschappen in Excel Services automatisch voor u ingeschakeld. Als u een of meer van deze eigenschappen wilt uitschakelen, schakelt u de bijbehorende selectievakjes uit.

Eigenschap

Beschrijving

Hyperlinks

Deze eigenschap maakt het mogelijk om via hyperlinks verbinding te maken met locaties binnen de werkmap of met bestanden en documenten buiten de werkmap. Als u verbinding wilt maken met locaties binnen de werkmap, moet u ook het selectievakje van de eigenschap Navigatie in werkmap inschakelen. Schakel dit selectievakje uit om alle hyperlinks naar locaties binnen de werkmap of naar bestanden en documenten buiten de werkmap uit te schakelen.

Interactiviteit met werkmap

Schakel dit selectievakje in of uit om interactie met de werkmap in of uit te schakelen. Interactie met werkmap bestaat onder andere uit de volgende bewerkingen:

 • Externe gegevens handmatig, periodiek en automatisch vernieuwen

 • Gebruikersinvoer van waarden voor parameters die zijn opgegeven in de bronwerkmap

 • Sorteer- en filterbewerkingen

 • Overzichten uitvouwen of samenvouwen

 • Gegevens in een draaitabelrapport uitvouwen of samenvouwen

Interactiviteitinstellingen

Met deze instellingen worden specifieke opties voor interactiviteit bepaald. Als u het selectievakje Interactiviteit met werkmap uitschakelt, worden alle instellingen voor interactiviteit uitgeschakeld en kunnen gebruikers deze opties niet in- of uitschakelen.

Instelling

Beschrijving

Parameterwijziging

Schakel dit selectievakje in om het deelvenster Parameters weer te geven, zodat gebruikers waarden kunnen invoeren voor parameters die zijn gedefinieerd in de bronwerkmap.

 • Schakel dit selectievakje uit om het deelvenster Parameters te verbergen. Gebruikers kunnen dan geen parameters invoeren in de werkmap. U kunt het deelvenster Parameters bijvoorbeeld verbergen omdat u waarden voor parameters wilt ophalen via een verbinding met een ander webonderdeel in plaats van via gebruikersinvoer. Als u het selectievakje voor de eigenschap Parameterwijziging uitschakelt, wordt de overeenkomstige eigenschap Taakvenster voor parameters weergeven in Excel Services uitgeschakeld.

Taakvenster voor parameters weergeven

Schakel dit selectievakje in om het taakvenster Parameters weer te geven als er parameters zijn gedefinieerd voor de werkmap.

 • Schakel dit selectievakje uit om het taakvenster Parameters te verbergen zelfs als er parameters zijn gedefinieerd voor de werkmap. U kunt het deelvenster Parameters bijvoorbeeld verbergen als de parameterwaarde afkomstig is van een andere webonderdeel in plaats van een gebruiker.

Sorteren

Schakel dit selectievakje in om het sorteren van celbereiken, Excel-tabellen en draaitabelrapporten in te schakelen. Schakel dit selectievakje uit om het sorteren van celbereiken, Excel-tabellen en draaitabelrapporten uit te schakelen. Sorteerbewerkingen die al zijn toegepast op de werkmap, blijven echter behouden.

Filteren

Schakel dit selectievakje in om het filteren van celbereiken, Excel-tabellen en draaitabelrapporten in te schakelen en om overzichten in te schakelen. Schakel dit selectievakje uit om het filteren van celbereiken, Excel-tabellen en draaitabelrapporten uit te schakelen en om overzichten uit te schakelen. Filterbewerkingen die al zijn toegepast op de werkmap, blijven echter behouden.

Alle interactiviteit met draaitabel

Schakel dit selectievakje in of uit als u de volgende interactieve draaitabelbewerkingen wilt in- of uitschakelen: gegevensniveaus uitvouwen (details weergeven) en samenvouwen (hoger gegevensniveau weergeven), sorteren en filteren.

Periodiek vernieuwen als dat in de werkmap is ingeschakeld

Schakel dit selectievakje in om de weergave te besturen van periodieke bewerkingsberichten onder aan het webonderdeel Excel Web Access. Schakel dit selectievakje uit als u niet wilt dat externe gegevens in een werkmap periodiek worden bijgewerkt en als u informatieberichten over het periodiek vernieuwen onder aan het webonderdeel Excel Web Access wilt uitschakelen.

Melding weergeven bij periodiek vernieuwen

Als u wilt deze eigenschap instelt, moet u ook het selectievakje Periodiek vernieuwen als ingeschakeld in werkmap selecteren. Selecteer een van de volgende opties om te bepalen automatisch periodiek vernieuwen:

Altijd    Prompt voor periodiek vernieuwen zonder de optie altijd weergeven. Gebruik deze optie als u wilt dat de gebruiker kan de gegevens wilt vernieuwen tijdens een geplande interval, maar niet mogen Kies altijd.

(Optioneel)    Prompt voor periodiek vernieuwen met de optie altijd weergeven. Gebruik deze optie om in te schakelen van de gebruiker te bepalen of de gegevens wilt vernieuwen tijdens een geplande interval zonder opeenvolgende waarin u wordt gevraagd.

Nooit    De prompt periodiek vernieuwen en de optie altijd verbergen. Gebruik deze optie om in te schakelen vernieuwen van de gegevens tijdens een geplande interval zonder bevestiging.

Sessie sluiten alvorens een nieuwe te openen

Schakel dit selectievakje in om de huidige werkmap te sluiten als u een nieuwe werkmap opent. Voor betere prestaties kunt u dit selectievakje inschakelen wanneer bijvoorbeeld een groot aantal gebruikers dezelfde werkmap bekijkt.

 • Schakel dit selectievakje uit wanneer u de huidige werkmap geopend wilt laten als u een nieuwe werkmap opent. Schakel dit selectievakje uit als u een nieuwe werkmap wilt kunnen openen op hetzelfde moment, maar de instellingen in de huidige werkmap, zoals filters, sortering of ingestelde waarden van parameters wilt behouden nadat u een andere werkmap opent.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×