Aangepaste eigenschappen in het webonderdeel Excel Web Access

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Aangepaste eigenschappen gebruiken om aan te passen van de weergave, indeling, werkbalk en interactiviteit van het Microsoft Office Excel Web Access-webonderdeel. De volgende secties bevatten naslaginformatie voor elke eigenschap.

In dit artikel

Sectie van de werkmap weergeven

Sectie werkbalk en titel

Navigatie en interactiviteit sectie

Sectie van de werkmap weergeven

Werkmap (WorkbookUri)

Voer in het tekstvak de URL of UNC van de werkmap die u wilt weergeven in Excel Web Access.

Als u wilt een werkmap eenvoudig opzoeken, selecteert u een koppeling Knop Opbouwfunctie opent en gebruikt u het venster Selecteer een koppeling--dialoogvenster webpagina om de werkmap te zoeken.

Zie de weergave van een Excel-werkmap in Office Excel Web Accessvoor meer informatie.

Benoemd Item (VisibleItem)

Typ het benoemde bereik of de naam van een werkblad, tabel, grafiek, draaitabelrapport of draaigrafiekrapport dat u wilt weergeven in Excel Web Access.

Om eenvoudiger lange tekenreeksen bewerken, klik op Selecteer een koppeling Knop Opbouwfunctie en het gebruik van het venster Tekst opbouwfunctie--dialoogvenster webpagina bewerken van de tekenreeks.

Opmerking: U kunt deze eigenschap kunt gebruiken, ongeacht of u bepaalde werkbladen geselecteerd of items benoemde als u de werkmap opslaat in Excel Services.

Zie voor meer informatie weergeven een benoemd item in Excel Services.

Rijen (RowsToDisplay)

Voer het aantal rijen weergeven wanneer u een blad omhoog, omlaag, naar links, of naar rechts. Geldige waarden liggen tussen 1 tot en met 500. De standaardwaarde is 75. Een hogere waarde kunt maken van een kleinere puntgrootte.

Zie een werkmap in Excel Services navigerenvoor meer informatie.

Deze waarde kan worden aangepast. Zie de Help van Microsoft Windows SharePoint Services voor meer informatie over het aanpassen van een webonderdeel.

Kolommen (ColumnsToDisplay)

Voer het aantal rijen weergeven wanneer u een blad omhoog, omlaag, naar links, of naar rechts. Geldige waarden liggen tussen 1 tot en met 500. De standaardwaarde is 75. Een hogere waarde kunt maken van een kleinere puntgrootte.

Deze waarde kan worden aangepast. Zie de Help van Windows SharePoint Services voor meer informatie over het aanpassen van een webonderdeel.

Zie een werkmap in Excel Services navigerenvoor meer informatie.

Naar boven

Sectie werkbalk en titel

Titelbalk:   

Titel webonderdeel automatisch genereren (AutoGenerateTitle)

Schakel dit selectievakje in om automatisch te maken een titel op basis van de bestandsnaam van de werkmap die is opgegeven in de eigenschap titel in de sectie Vormgeving en klikt u vervolgens die titel toevoegen aan de titelbalk van het webonderdeel. Dit selectievakje is standaard ingeschakeld.

Schakel dit selectievakje in als een gebruiken de huidige waarde in de eigenschap titel of een titel verbergen als deze eigenschap geen waarde heeft ingevoerd.

Automatisch genereren Web titel-URL (AutoGenerateDetailLink)

Schakel dit selectievakje in als u automatisch een hyperlink maken in de titelbalk van het webonderdeel dat, wanneer een gebruiker hierop klikt, wordt de werkmap wordt weergegeven in het browservenster. Dit selectievakje is standaard ingeschakeld.

Schakel dit selectievakje in voor het gebruik van een andere waarde die is ingevoerd in de eigenschap Titel-URL in de sectie Geavanceerd , dat kan zijn een geldige URL of geen waarde, nadat dit selectievakje is uitgeschakeld. Als u dit selectievakje uitschakelt verwijdert, schakelt u ook de huidige waarde in de eigenschap Titel-URL in.

Type werkbalk (ToolBarStyle)

Selecteer een van de volgende opties voor opdrachten en knoppen op de werkbalk weergeven of verbergen:

Volledige     De volledige werkbalk wordt weergegeven. Dit selectievakje is standaard ingeschakeld.

De volledige werkbalk bevat de volgende handelingen uit: menu openen (opdrachtopenen in Excel en Momentopname openen in Excel -opdracht), menu bijwerken (Geselecteerde verbinding vernieuwen opdracht Alle verbindingen vernieuwen opdracht, Werkmap berekenen opdracht en opdracht Werkmap opnieuw laden ), vinden Bijschrift 4 -knop, de vervolgkeuzelijst Beeld in de weergave Benoemd item en helpen.

U kunt de volledige werkbalk weergeven wanneer u Excel Web Access op zichzelf weergeeft op een pagina met webonderdelen en wanneer u wilt dat de gebruiker toegang heeft tot alle beschikbare opdrachten en knoppen.

Overzicht     Ziet u de volgende handelingen uit: menu openen (openen in Excel en openen in Excel momentopname), menu bijwerken (Geselecteerde verbinding vernieuwen en Werkmap opnieuw laden), de vervolgkeuzelijst Beeld in de weergave Benoemd item, de navigatieknoppen indien nodig en Help.

U kunt de werkbalk Samenvatting gebruiken wanneer u Excel Web Access verbinding met andere webonderdelen op een dashboard of andere pagina met webonderdelen maakt en u alleen deze beperkte subset van knoppen en opdrachten hoeft.

Alleen navigatie     Afhankelijk van de volgende twee gevallen, geeft de volgende knoppen en opdrachten:

  • Als Excel Web Access in de werkbladweergave, de navigatieknoppen wordt, indien nodig en Help.

  • Als Excel Web Access in de weergave benoemd Item, de vervolgkeuzelijst weergave , de navigatieknoppen wordt, indien nodig en Help.

Geen     De werkbalk verbergen.

U kunt geen selecteren wanneer u een specifiek benoemd item, zoals een benoemd bereik of de grafiek, dat u wilt alleen weergeven en de gebruiker niet hoeft alle interactie of help, bijvoorbeeld bij het maken van een dashboard of de pagina met webonderdelen hebt geselecteerd.

Werkbalk-opdrachten:   

Openen in Excel, momentopname openen in Excel (AllowInExcelOperations)

Schakel dit selectievakje in om weer te geven de opdrachten in Excel openen en Momentopname openen in Excel in het menu openen van de werkbalk zodat een gebruiker de werkmap in Microsoft Office Excel openen kan als Excel is geïnstalleerd op de computer van de gebruiker. Dit selectievakje is standaard ingeschakeld.

Schakel dit selectievakje in om de opdracht openen in Excel en Momentopname openen in Excel -opdrachten te verbergen en om te voorkomen dat gebruikers de werkmap openen in Excel.

Zie een werkmap of een momentopname in Excel uit Excel Services openenvoor meer informatie.

Geselecteerde verbinding vernieuwen, alle verbindingen (AllowManualDataRefresh) vernieuwen

Schakel dit selectievakje in om de Geselecteerde verbinding vernieuwen en Alle verbindingen vernieuwen -opdrachten in het menu bijwerken van de werkbalk weer te geven en zodat een gebruiker kan alles handmatig vernieuwen of geselecteerde verbindingen met externe gegevensbronnen. Dit selectievakje is standaard ingeschakeld.

Schakel dit selectievakje in als u wilt verbergen van de Geselecteerde verbinding vernieuwen en Alle verbindingen vernieuwen opdrachten in het menu bijwerken van de werkbalk.

Opmerking: Een handmatige vernieuwingsbewerking kan ook optreden bij het uitvoeren van een interactie Online Analysis Processing (OLAP) query wordt uitgevoerd in een draaitabelrapport.

Zie externe gegevens vernieuwen in Excel Servicesvoor meer informatie.

Werkmap berekenen (AllowRecalculation)

Schakel dit selectievakje in om weer te geven van de opdracht Werkmap berekenen in het menu bijwerken van de werkbalk. Dit selectievakje is standaard ingeschakeld.

Schakel dit selectievakje in als u wilt verbergen, de opdracht Werkmap berekenen in het menu bijwerken van de werkbalk.

Opmerking: Deze eigenschap zijn alleen van invloed is op de weergave van de opdracht en heeft geen invloed op de huidige berekeningsinstelling in de werkmap.

Zie gegevens berekenen en herberekenen in Office Excel Web Accessvoor meer informatie.

Benoemd Item vervolgkeuzelijst (ShowVisibleItemButton)

Schakel dit selectievakje in om weer te geven van de vervolgkeuzelijst weergave op de werkbalk. Dit selectievakje is standaard ingeschakeld. Excel Web Access moet ook in de weergave benoemd Item.

Schakel dit selectievakje in als u wilt verbergen van de vervolgkeuzelijst weergave op de werkbalk. Het is raadzaam deze vervolgkeuzelijst uitschakelen als u zich in de weergave, benoemd Item, maar u niet wilt dat een gebruiker wijzigen van items en u wilt dat een specifiek item in een dashboard of een pagina met webonderdelen wordt weergegeven.

Zie voor meer informatie weergeven een benoemd item in Excel Web Access.

Naar boven

Navigatie en interactiviteit sectie

Navigatie:   

Navigatie in werkmap (AllowNavigation)

Schakel dit selectievakje in zodat gebruikers kunnen navigeren in de werkmap met behulp van de paginaknoppen en bladtabs pagina of naar andere bladen verplaatsen en met behulp van Zoeken Bijschrift 4 . Dit selectievakje is standaard ingeschakeld.

Schakel dit selectievakje in als u wilt voorkomen dat gebruikers navigeren door de werkmap met behulp van de paginaknoppen, bladtabs en knop zoeken. U kunt dit selectievakje uitschakelen als u Excel Web Access gebruikt om een bepaald benoemd item, zoals een benoemd bereik of de grafiek weer te geven of Excel Web Access is verbonden met een ander webonderdeel op een dashboard of pagina met webonderdelen.

Hyperlinks (AllowHyperlinks)

Schakel dit selectievakje in zodat actieve hyperlinks naar locaties in de werkmap of naar bestanden en documenten buiten de werkmap. De eigenschap Navigatie in werkmap moet ook worden ingeschakeld voor het inschakelen van hyperlinks naar locaties in de werkmap.

Schakel dit selectievakje in als u wilt uitschakelen, hyperlinks, ongeacht of u naar de locaties in de werkmap of naar bestanden en documenten buiten de werkmap. De hyperlink wordt geconverteerd naar een niet-actieve tekenreeks.

Voor meer informatie raadpleegt u werken met hyperlinks in Excel voor Windows.

Interactiviteit:   

Interactiviteit met werkmap (AllowInteractivity)

Selecteer of schakel dit selectievakje in als u wilt in- of uitschakelen van de interactie met de werkmap. Dit selectievakje is standaard ingeschakeld.

Interactief werken met de werkmap omvat de volgende bewerkingen: handmatige, periodiek en automatisch vernieuwen van externe gegevens en parameterwaarden, sorteren, filteren, overzichten, en gegevensniveaus uitvouwen of samenvouwen van gegevens in een draaitabelrapport instellen.

Parameter wijzigen (AllowParameterModification)

Schakel dit selectievakje in om te geven van het taakvenster Parameters en de mogelijkheid om te wijzigen van parameterwaarden als ze zijn gedefinieerd voor de werkmap. Dit selectievakje is standaard ingeschakeld.

Schakel dit selectievakje in het taakvenster Parameters verbergen en om te voorkomen dat weergeven en wijzigen van parameterwaarden als ze zijn gedefinieerd voor de werkmap.

Opmerking: Als het selectievakje Interactiviteit met werkmap is uitgeschakeld, wordt de eigenschap Parameter wijzigen grijs wordt weergegeven en u kunt in- of uitschakelen.

Zie Werkmapparameters wijzigen in Excel Servicesvoor meer informatie.

Het parametertaakvenster van weergeven (ShowWorkBookParameters)

Schakel dit selectievakje in te schakelen van de weergave van het taakvenster Parameters als parameters zijn gedefinieerd voor de werkmap. Dit selectievakje is standaard ingeschakeld.

Schakel dit selectievakje in om te voorkomen dat de weergave van het taakvenster Parameters , zelfs als parameters zijn gedefinieerd voor de werkmap. U kunt ook dit selectievakje in om te voorkomen dat een gebruiker wijzigen van parameters, omdat u de waarden die zijn gewijzigd met behulp van webonderdelen Filter in plaats daarvan wilt uitschakelen.

Opmerking: Als het selectievakje Parameter wijzigen eigenschap is uitgeschakeld, wordt de eigenschap van het Taakvenster Parameters weergeven grijs wordt weergegeven, en u kunt in- of uitschakelen.

Zie Werkmapparameters wijzigen in Excel Servicesvoor meer informatie.

Sorteren (AllowSorting)

Schakel dit selectievakje in om in te schakelen sorteren van een celbereik, Excel-tabel en een draaitabelrapport. Dit selectievakje is standaard ingeschakeld.

Schakel dit selectievakje in om te voorkomen dat sorteren van een celbereik, Excel-tabel en een draaitabelrapport. Echter sorteren die al zijn toegepast op de werkmap nog steeds worden onderhouden.

Zie gegevens sorteren in Excel Servicesvoor meer informatie.

Filteren (AllowFiltering)

Schakel dit selectievakje inschakelen van een celbereik en Excel-tabel, draaitabelrapport filteren, en overzicht inschakelen. Dit selectievakje is standaard ingeschakeld.

Schakel dit selectievakje in om te voorkomen dat het filteren van een celbereik, een Excel-tabel en een draaitabelrapport en om te voorkomen dat overzichten. Echter filteren die al zijn toegepast op de werkmap nog steeds worden onderhouden.

Zie de gegevens filteren in Excel Servicesvoor meer informatie.

Alle interactiviteit met draaitabel (AllowPivotSpecificOperations)

Schakel dit selectievakje in als u wilt in- of uitschakelen van de volgende bewerkingen voor interactieve draaitabel of: gegevensniveaus uitvouwen (Inzoomen) en samenvouwen (uitzoomen omhoog), sorteren en filteren. Dit selectievakje is standaard ingeschakeld.

Periodiek vernieuwen als ingeschakeld in werkmap (AllowPeriodicDataRefresh)

Schakel dit selectievakje in om te bepalen de weergave van periodiek vernieuwen bewerkingsberichten onderaan in het webonderdeel Excel Web Access. Dit selectievakje is standaard ingeschakeld.

Schakel dit selectievakje in om te voorkomen dat een werkmap regelmatig externe gegevens vernieuwen en voorkomen dat alle berichten van de bewerking periodiek vernieuwen verschijnt onder aan het webonderdeel Excel Web Access.

Zie externe gegevens vernieuwen in Excel Servicesvoor meer informatie.

Weergave periodiek gegevens vernieuwen Prompt (AutomaticPeriodicDataRefresh)

Selecteer een van de volgende opties om te bepalen automatisch periodiek vernieuwen:

Altijd    Prompt voor periodiek vernieuwen zonder de optie altijd weergeven. Deze optie is standaard ingeschakeld. Gebruik deze optie om in te schakelen van de gebruiker te bepalen of de gegevens wilt vernieuwen tijdens een geplande interval, maar zonder de mogelijkheid om te kiezen altijd.

(Optioneel)    Prompt voor periodiek vernieuwen met de optie altijd weergeven. Gebruik deze optie om in te schakelen van de gebruiker te bepalen of de gegevens wilt vernieuwen tijdens een geplande interval en te bepalen of om automatisch te vernieuwen tijdens een geplande interval zonder bevestigingen.

Nooit     De prompt periodiek vernieuwen en de optie altijd verbergen. Gebruik deze optie om in te schakelen vernieuwen van de gegevens tijdens een geplande interval zonder bevestiging.

Opmerking: Als u wilt deze eigenschap instelt, moet het selectievakje Periodiek vernieuwen als ingeschakeld in de werkmap worden ingeschakeld.

Zie externe gegevens vernieuwen in Excel Servicesvoor meer informatie.

Sessie sluiten alvorens een nieuwe openen (CloseWorkbookSessions)

Schakel dit selectievakje in te sluiten van de huidige werkmap nadat u een nieuwe werkmap hebt geopend. U kunt dit selectievakje in als de prestaties te verbeteren als veel gebruikers dezelfde werkmap bekijkt selecteren.

Schakel dit selectievakje in als u wilt de huidige werkmap geopend houden nadat u een nieuwe werkmap hebt geopend. Dit selectievakje is standaard ingeschakeld. U kunt dit selectievakje in als u wilt behouden interactie met de huidige werkmap, zoals filters, sorteringen of instellingen voor parameterwaarden na het openen van een andere werkmap uitschakelen.

Zie sessies en sessietime in Excel Servicesvoor meer informatie.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×