Aangepaste eigenschappen in het webonderdeel Excel Web Access

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Aangepaste eigenschappen gebruiken om aan te passen van de weergave, indeling, werkbalk en interactiviteit van het Microsoft Office Excel Web Access-webonderdeel. De volgende secties bevatten naslaginformatie voor elke eigenschap.

In dit artikel

Sectie van de werkmap weergeven

Sectie werkbalk en titel

Navigatie en interactiviteit sectie

Sectie Werkmapweergave

Werkmap (WorkbookUri)

Typ in het tekstvak de URL of UNC van de werkmap die u wilt weergeven in Excel Web Access.

Als u wilt een werkmap eenvoudig opzoeken, selecteert u een koppeling Knop Opbouwfunctie opent en gebruikt u het venster Selecteer een koppeling--dialoogvenster webpagina om de werkmap te zoeken.

Zie de weergave van een Excel-werkmap in Office Excel Web Accessvoor meer informatie.

Benoemd Item (VisibleItem)

Typ het benoemde bereik of de naam van een werkmap, tabel, grafiek, draaitabelrapport of draaigrafiekrapport welke u wilt weergeven in Excel Web Access.

Om eenvoudiger lange tekenreeksen bewerken, klik op Selecteer een koppeling Knop Opbouwfunctie en het gebruik van het venster Tekst opbouwfunctie--dialoogvenster webpagina bewerken van de tekenreeks.

Opmerking: U kunt deze eigenschap gebruiken voor werkbladen of benoemde items die u hebt geselecteerd bij het opslaan van de werkmap in Excel Services.

Zie voor meer informatie weergeven een benoemd item in Excel Services.

Rijen (RowsToDisplay)

Typ het aantal rijen dat u wilt weergeven wanneer u één blad omhoog, omlaag, naar links of naar rechts bladert. Geldige waarden liggen tussen 1 en 500. De standaardwaarde is 75. Een hogere waarde kan tot gevolg hebben dat er een kleinere tekengrootte wordt gebruikt.

Zie een werkmap in Excel Services navigerenvoor meer informatie.

Deze waarde kan worden aangepast. Zie de Help van Microsoft Windows SharePoint Services voor meer informatie over het aanpassen van een webonderdeel.

Kolommen (ColumnsToDisplay)

Typ het aantal rijen dat u wilt weergeven wanneer u één blad omhoog, omlaag, naar links of naar rechts bladert. Geldige waarden liggen tussen 1 en 500. De standaardwaarde is 75. Een hogere waarde kan tot gevolg hebben dat er een kleinere tekengrootte wordt gebruikt.

Deze waarde kan worden aangepast. Zie de Help van Microsoft Windows SharePoint Services voor meer informatie over het aanpassen van een webonderdeel.

Zie een werkmap in Excel Services navigerenvoor meer informatie.

Naar boven

Sectie Werkbalk en titel

Titelbalk:   

Titel webonderdeel automatisch genereren (AutoGenerateTitle)

Schakel dit selectievakje in om automatisch een titel te maken op basis van de bestandsnaam van de werkmap die is opgegeven in de eigenschap Titel in de sectie Vormgeving. Voeg die titel vervolgens toe aan de titelbalk van het webonderdeel. Dit selectievakje is standaard ingeschakeld.

Schakel dit selectievakje uit als u de huidige waarde in de eigenschap Titel wilt gebruiken of als u geen titel wilt weergeven omdat deze eigenschap geen waarde bevat.

Automatisch genereren Web titel-URL (AutoGenerateDetailLink)

Schakel dit selectievakje in om automatisch een hyperlink in de titelbalk van het webonderdeel te maken, zodat wanneer een gebruiker hierop klikt, de werkmap in het browservenster wordt weergegeven. Dit selectievakje is standaard ingeschakeld.

Schakel dit selectievakje uit als u een andere waarde voor de eigenschap Titel-URL in de sectie Geavanceerd wilt gebruiken. De waarde kan een URL of geen waarde zijn, nadat het selectievakje wordt uitgeschakeld. Door dit selectievakje uit te schakelen, wordt tevens de huidige waarde van de eigenschap Titel-URL verwijderd.

Type werkbalk (ToolBarStyle)

Selecteer een van de volgende opties om opdrachten en knoppen op de werkbalk weer te geven of te verbergen:

Volledig    De volledige werkbalk wordt weergegeven. Dit selectievakje is standaard ingeschakeld.

De volledige werkbalk bevat de volgende handelingen uit: menu openen (opdrachtopenen in Excel en Momentopname openen in Excel -opdracht), menu bijwerken (Geselecteerde verbinding vernieuwen opdracht Alle verbindingen vernieuwen opdracht, Werkmap berekenen opdracht en opdracht Werkmap opnieuw laden ), vinden Knopafbeelding -knop, de vervolgkeuzelijst Beeld in de weergave Benoemd item en helpen.

U wilt mogelijk de volledige werkbalk weergeven wanneer u bijvoorbeeld alleen Excel Web Access weergeeft op een pagina met webonderdelen en wanneer u wilt dat de gebruiker toegang heeft tot alle beschikbare opdrachten en knoppen.

Samenvatting    Alleen de volgende opties worden weergegeven: het menu Openen (Openen in Excel en Momentopname openen in Excel), het menu Bijwerken (Geselecteerde verbinding vernieuwen en Werkmap opnieuw laden), de vervolgkeuzelijst Weergave in de weergave Benoemd item, de navigatieknoppen (indien nodig) en Help.

U wilt mogelijk de werkbalk Samenvatting gebruiken wanneer u een verbinding maakt tussen Excel Web Access en andere webonderdelen op een dashboard of een andere pagina met webonderdelen, en u slechts deze beperkte subset van opdrachten en knoppen nodig hebt.

Alleen navigatie    Afhankelijk van de volgende omstandigheden worden de volgende opdrachten en knoppen weergegeven:

  • Als voor Excel Web Access de weergave Werkblad actief is, de navigatieknoppen (indien nodig) en Help.

  • Als voor Excel Web Access de weergave Benoemd item actief is, de vervolgkeuzelijst Weergave de navigatieknoppen (indien nodig) en Help.

Geen    De werkbalk wordt verborgen.

U kunt Geen selecteren als u een specifiek benoemd item hebt geselecteerd, zoals een benoemd bereik of een grafiek, dat u alleen maar wilt weergeven en waarvoor geen interactie van de gebruiker nodig is of waarvoor u geen Help-informatie hoeft weer te gegeven, bijvoorbeeld tijdens het maken van een dashboard of webonderdeelpagina.

Werkbalk-opdrachten:   

Openen in Excel, momentopname openen in Excel (AllowInExcelOperations)

Schakel dit selectievakje in om de opdrachten Openen in Excel en Momentopname openen in Excel in het menu Openen op de werkbalk weer te geven, zodat een gebruiker de werkmap kan openen in Microsoft Office Excel, als Excel is geïnstalleerd op de computer van de gebruiker. Dit selectievakje is standaard ingeschakeld.

Schakel dit selectievakje uit om de opdrachten Openen in Excel en Momentopname openen in Excel te verbergen, zodat gebruikers de werkmap niet kunnen openen in Excel.

Zie een werkmap of een momentopname in Excel uit Excel Services openenvoor meer informatie.

Geselecteerde verbinding vernieuwen, alle verbindingen (AllowManualDataRefresh) vernieuwen

Schakel dit selectievakje in om de opdrachten Geselecteerde verbinding vernieuwen en Alle verbindingen vernieuwen in het menu Bijwerken op de werkbalk weer te geven, zodat een gebruiker alle of geselecteerde verbindingen met externe gegevensbronnen kan vernieuwen. Dit selectievakje is standaard ingeschakeld.

Schakel dit selectievakje uit om de opdrachten Geselecteerde verbinding vernieuwen en Alle verbindingen vernieuwen in het menu Bijwerken op de werkbalk te verbergen.

Opmerking: Een handmatige vernieuwingsbewerking kan ook nodig zijn wanneer een bewerking met een OLAP-query (Online Analysis Processing) in een draaitabelrapport wordt uitgevoerd.

Zie externe gegevens vernieuwen in Excel Servicesvoor meer informatie.

Werkmap berekenen (AllowRecalculation)

Schakel dit selectievakje in om de opdracht Werkmap berekenen in het menu Bijwerken op de werkbalk weer te geven. Dit selectievakje is standaard ingeschakeld.

Schakel dit selectievakje uit om de opdracht Werkmap berekenen in het menu Bijwerken op de werkbalk te verbergen.

Opmerking: Deze eigenschap zijn alleen van invloed is op de weergave van de opdracht en heeft geen invloed op de huidige berekeningsinstelling in de werkmap.

Zie gegevens berekenen en herberekenen in Office Excel Web Accessvoor meer informatie.

Benoemd Item vervolgkeuzelijst (ShowVisibleItemButton)

Schakel dit selectievakje in om de vervolgkeuzelijst Weergave op de werkbalk weer te geven. Dit selectievakje is standaard ingeschakeld. In Excel Web Access moet tevens de weergave Benoemd item zijn geactiveerd.

Schakel dit selectievakje uit om de vervolgkeuzelijst Weergave op de werkbalk te verbergen. Het is wellicht raadzaam deze vervolgkeuzelijst te verbergen als de weergave Benoemd item is geactiveerd maar u niet wilt dat gebruikers items kunnen veranderen en u een bepaald item wilt weergeven in een dashboard of op een webonderdeelpagina.

Zie voor meer informatie weergeven een benoemd item in Excel Web Access.

Naar boven

Sectie Navigatie en interactiviteit

Navigatie:   

Navigatie in werkmap (AllowNavigation)

Schakel dit selectievakje in zodat gebruikers kunnen navigeren in de werkmap met behulp van de paginaknoppen en bladtabs pagina of naar andere bladen verplaatsen en met behulp van Zoeken Knopafbeelding . Dit selectievakje is standaard ingeschakeld.

Schakel dit selectievakje uit als u niet wilt dat gebruikers door de werkmap kunnen navigeren met de paginaknoppen, bladtabs en de knop Zoeken. Schakel bijvoorbeeld dit selectievakje uit als u Excel Web Access gebruikt om een bepaald benoemd item weer te geven, zoals een benoemd bereik of een grafiek, of als Excel Web Access verbonden is met een ander webonderdeel op een dashboard of een andere pagina met webonderdelen.

Hyperlinks (AllowHyperlinks)

Schakel dit selectievakje in om actieve hyperlinks naar locaties binnen de werkmap of naar bestanden en documenten buiten de werkmap in te schakelen. De eigenschap Werkmapnavigatie moet ook zijn ingeschakeld om hyperlinks naar locaties binnen de werkmap mogelijk te maken.

Schakel dit selectievakje uit om actieve hyperlinks naar locaties binnen de werkmap of naar bestanden en documenten buiten de werkmap uit te schakelen. De hyperlink wordt geconverteerd naar een een niet-actieve tekenreeks.

Zie de Hyperlinks in werkbladen in Excel voor Windowsvoor meer informatie.

Interactiviteit:   

Interactiviteit met werkmap (AllowInteractivity)

Schakel dit selectievakje desgewenst in of uit. Met deze eigenschap wordt bepaald of er interactie mogelijk is met de werkmap. Dit selectievakje is standaard ingeschakeld.

Interactie met de werkmap omvat de volgende bewerkingen: externe gegevens handmatig, periodiek en automatisch vernieuwen, parameterwaarden instellen, sorteren, filteren, overzicht instellen en gegevensniveaus uitvouwen of samenvouwen in een draaitabelrapport.

Parameter wijzigen (AllowParameterModification)

Schakel dit selectievakje in om het taakvenster Parameters weer te geven en het wijzigen van parameterwaarden mogelijk te maken als deze zijn gedefinieerd voor de werkmap. Dit selectievakje is standaard ingeschakeld.

Schakel dit selectievakje uit om het taakvenster Parameters te verbergen en om het weergeven en wijzigen van parameterwaarden te voorkomen als deze zijn gedefinieerd voor de werkmap.

Opmerking: Als het selectievakje Werkmapinteractiviteit is uitgeschakeld, wordt de eigenschap Parameterwijzigingen lichter gekleurd weergegeven en kunt u het selectievakje niet in- of uitschakelen.

Zie Werkmapparameters wijzigen in Excel Servicesvoor meer informatie.

Het parametertaakvenster van weergeven (ShowWorkBookParameters)

Schakel dit selectievakje in om het taakvenster Parameters weer te geven als er parameters zijn gedefinieerd voor de werkmap. Dit selectievakje is standaard ingeschakeld.

Schakel dit selectievakje uit om het taakvenster Parameters te verbergen, zelfs als er parameters zijn gedefinieerd voor de werkmap. U kunt dit selectievakje ook uitschakelen als u wilt voorkomen dat gebruikers parameters kunnen wijzigen omdat u de waarden alleen wilt laten wijzigen met behulp van filterwebonderdelen.

Opmerking: Als het selectievakje voor de eigenschap Parameterwijzigingen is uitgeschakeld, wordt de eigenschap Taakvenster Parameters weergeven lichter gekleurd weergegeven en kunt u het selectievakje niet in- of uitschakelen.

Zie Werkmapparameters wijzigen in Excel Servicesvoor meer informatie.

Sorteren (AllowSorting)

Schakel dit selectievakje in om het sorteren van een celbereik, een Excel-tabel en een draaitabelrapport in te schakelen. Dit selectievakje is standaard ingeschakeld.

Schakel dit selectievakje uit om het sorteren van een celbereik, een Excel-tabel en een draaitabelrapport uit te schakelen. Sorteerbewerkingen die al zijn toegepast op de werkmap, blijven echter behouden.

Zie gegevens sorteren in Excel Servicesvoor meer informatie.

Filteren (AllowFiltering)

Schakel dit selectievakje in om filteren van een celbereik, een Excel-tabel en een draaitabelrapport in te schakelen, en om overzichten in te schakelen. Dit selectievakje is standaard ingeschakeld.

Schakel dit selectievakje uit om filteren van een celbereik, een Excel-tabel en een draaitabelrapport uit te schakelen, en om overzichten uit te schakelen. Filterbewerkingen die al zijn toegepast op de werkmap, blijven echter behouden.

Zie de gegevens filteren in Excel Servicesvoor meer informatie.

Alle interactiviteit met draaitabel (AllowPivotSpecificOperations)

Schakel dit selectievakje in of uit als u de volgende interactieve draaitabelbewerkingen wilt in- of uitschakelen: gegevensniveaus uitvouwen (details weergeven) en samenvouwen (hoger gegevensniveau weergeven), sorteren en filteren. Dit selectievakje is standaard ingeschakeld.

Periodiek vernieuwen als ingeschakeld in werkmap (AllowPeriodicDataRefresh)

Schakel dit selectievakje in om de weergave te besturen van periodieke bewerkingsberichten onder aan het webonderdeel Excel Web Access. Dit selectievakje is standaard ingeschakeld.

Schakel dit selectievakje uit als u niet wilt dat externe gegevens in een werkmap periodiek worden vernieuwd en als u informatieberichten over het periodiek vernieuwen onder aan het webonderdeel Excel Web Access wilt uitschakelen.

Zie externe gegevens vernieuwen in Excel Servicesvoor meer informatie.

Weergave periodiek gegevens vernieuwen Prompt (AutomaticPeriodicDataRefresh)

Selecteer een van de volgende opties voor het regelen van het automatisch periodiek vernieuwen van gegevens:

Altijd    Prompt voor periodiek vernieuwen zonder de optie altijd weergeven. Deze optie is standaard ingeschakeld. Gebruik deze optie om in te schakelen van de gebruiker te bepalen of de gegevens wilt vernieuwen tijdens een geplande interval, maar zonder de mogelijkheid om te kiezen altijd.

Optioneel    De prompt voor periodiek vernieuwen van gegevens weergeven met de optie Altijd. Gebruik deze optie om de gebruiker te laten beslissen of de gegevens moeten worden vernieuwd tijdens een geplande interval en of de gegevens automatisch moeten worden vernieuwd tijdens elke geplande interval zonder bevestigingen.

Nooit    De prompt voor periodiek vernieuwen van gegevens en de optie Altijd verbergen. Gebruik deze optie om het vernieuwen van gegevens te activeren tijdens elke geplande interval zonder bevestiging.

Opmerking: Als u deze eigenschap wilt instellen, moet het selectievakje Periodiek vernieuwen als dat in de werkmap is ingeschakeld zijn ingeschakeld.

Zie externe gegevens vernieuwen in Excel Servicesvoor meer informatie.

Sessie sluiten alvorens een nieuwe openen (CloseWorkbookSessions)

Schakel dit selectievakje in om de huidige werkmap te sluiten als u een nieuwe werkmap opent. Voor betere prestaties kunt u dit selectievakje inschakelen wanneer bijvoorbeeld een groot aantal gebruikers dezelfde werkmap bekijkt.

Schakel dit selectievakje uit wanneer u de huidige werkmap geopend wilt laten als u een nieuwe werkmap opent. Dit selectievakje is standaard ingeschakeld. U kunt dit selectievakje uitschakelen om te zorgen dat bewerkingen in de huidige werkmap, zoals filters, sorteerbewerkingen of instellingen voor parameterwaarden, bewaard blijven wanneer u een andere werkmap opent.

Zie sessies en sessietime in Excel Servicesvoor meer informatie.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×