Aandelenkoersen en geografische gegevens

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt gegevens van aandelen en geografische gegevens invoeren in Excel. U hoeft hiervoor alleen maar tekst te typen in een cel en deze te converteren naar het gegevenstype Aandelen of Geografie. Deze twee gegevenstypen zijn nieuw en ze worden ze beschouwd als gekoppelde gegevenstypen omdat ze zijn verbonden met een onlinegegevensbron. Via deze verbinding kunt u uitgebreide, interessante gegevens ophalen waarmee u kunt werken en die u kunt vernieuwen in Excel.

Opmerking: 12 juni 2018: Deze functie is beschikbaar gesteld aan klanten op basis van de geleidelijke over meerdere dagen of weken. Eerst dient beschikbaar voor Office misbruik deelnemers en later voor abonnees van Office 365 . Als u Office 365 abonnee bent, hebt u de meest recente versie van Office.

Aandelen

Kolom A bevat bedrijfsnamen en pictogrammen, kolom B prijswaarden en kolom C gewijzigde waarden

In de bovenstaande afbeelding bevatten de cellen met bedrijfsnamen in kolom A het gegevenstype Aandelen. U kunt dit zien aan het pictogram Pictogram Gekoppelde record voor Aandelen . Het gegevenstype Aandelen is verbonden met een onlinebron die nog meer informatie bevat. Deze gegevens worden opgehaald in kolommen B en C. Met name de waarden voor Price (Prijs) en Change in price (Prijsaanpassing) worden opgehaald uit het gegevenstype Aandelen in kolom A.

Geografie

Kolom A bevat pictogrammen en landnamen, kolom B bevolkingsaantallen en kolom C benzineprijzen

In dit voorbeeld bevat kolom A cellen met het gegevenstype Geografie. Het pictogram Pictogram Gekoppelde record voor Geografie geeft dit ook aan. Dit gegevenstype is verbonden met een onlinebron die nog meer informatie bevat. Deze gegevens worden opgehaald in kolommen B en C. Met name de waarden voor Population (Bevolking) en Gasoline Price (Benzineprijs) worden opgehaald uit het gegevenstype Geografie in kolom A.

1. Typ wat tekst

Cel A1 bevat 'Land', en cellen A2 tot en met A4 bevatten landnamen: Frankrijk, Spanje, Zweden

Typ tekst in enkele cellen. In dit voorbeeld willen we gegevens op basis van geografie, dus hebben we namen van landen getypt. Maar u kunt ook namen van provincies, regio’s, steden, enzovoort, typen. Als u op zoek bent naar aandelengegevens, typt u bedrijfsnamen, namen van fondsen, ticker-symbolen, enzovoort.

2. Maak een tabel

Tabblad Invoegen, knop Tabel

Hoewel dit niet vereist is, raden we u aan een Excel-tabel te maken. Selecteer een cel in uw gegevens en ga naar Invoegen > Tabel. Hierdoor kunt u later eenvoudiger onlinegegevens ophalen.

3. Selecteer een paar cellen

Vier geselecteerde cellen, elk met een landnaam

Selecteer de cellen die u wilt omzetten in een gegevenstype.

4. Selecteer een gegevenstype

Tabblad Gegevens, knoppen Aandelen en Geografie

Klik op het tabblad Gegevens op Aandelen of Geografie.

5. Er worden pictogrammen weergegeven

Vier cellen, elk met een kaartpictogram en een landnaam

Als in Excel een overeenkomst wordt gevonden tussen de tekst in de cellen en de onlinebronnen, wordt uw tekst geconverteerd naar het gegevenstype Aandelen of Geografie. U weet dat het gekoppelde tekst betreft zijn als ze dit pictogram hebben voor aandelen: Pictogram Gekoppelde record voor Aandelen en dit pictogram voor geografie: Pictogram Gekoppelde record voor Geografie .

6. Voeg een kolom toe

Veld Bevolking is geselecteerd in het menu

Klik op de Kolom toevoegen knop Knop Kolom toevoegen en klik vervolgens op de naam van een veld worden geëxtraheerd meer informatie, zoals populatie. Als u deze knop niet ziet, zorg ervoor dat u volgt u stap 1 en eerst een Excel-tabel maken.

Opmerking: Als u Vraagtekenpictogram ziet in plaats van een pictogram, kan Excel voor uw tekst geen overeenkomende gegevens in de onlinebronnen vinden. Corrigeer eventuele spelfouten. Wanneer u op Enter drukt, wordt opnieuw gezocht naar overeenkomende gegevens. U kunt ook op Vraagtekenpictogram klikken drukken om een selectievenster weer te geven. Zoek vervolgens naar gegevens aan de hand van een of twee trefwoorden, kies de gewenste gegevens en klik op Selecteren.

Wat u nog meer kunt doen

Cel met een gekoppelde record voor Frankrijk; cursor die op het pictogramklikt; weergegeven kaart

Wanneer u tekst hebt geconverteerd naar het gegevenstype Aandelen of Geografie, wordt een pictogram weergegeven in de cel. Klik op het pictogram om de kaart te bekijken. Op de kaart ziet u een aantal velden en de bijbehorende waarden. Afhankelijk van de gegevens kunnen er veel verschillende veld-/waardeparen zijn die u kunt bekijken en waarmee u kunt werken.

In deze afbeelding ziet u bijvoorbeeld de kaart Frankrijk. Hoofdstad is een van de beschikbare velden voor Frankrijk. En Parijs is de waarde voor dit veld. Leider(s) is nog een veld en de namen van de leiders zijn de waarden.

Als u meer veld-/waardeparen wilt zien, schuift u omlaag in de kaart. Als u wilt weten waar de velden en waarden vandaan komen, schuift u helemaal omlaag op de kaart en klikt u op de bronkoppelingen.

Als uw gegevens in een Excel-tabel staan, kunt u meer gegevens ophalen door kolommen toe te voegen die gegevens extraheren uit het gegevenstype Aandelen of Geografie.

1. Selecteer een cel in een tabel

Geselecteerde cel met een gekoppelde record in een tabel

Controleer eerst of de gegevens zijn opgenomen in een Excel-tabel. Selecteer vervolgens een cel in de tabel.

2. Voeg een kolom toe

Cursor die klikt op de knop Kolom toevoegen

Klik op de knop Kolom toevoegen rechtsboven in de tabel.

3. Selecteer een veld

Veld Bevolking is geselecteerd in het menu

U ziet een menu met een lijst met de beschikbare velden. Selecteer een veld waarin u geïnteresseerd bent.

4. Een nieuwe kolom wordt gemaakt

Nieuwe kolom toegevoegd, waarden komen uit de gekoppelde record

Er wordt een nieuwe kolom gemaakt, waarin de waarden voor dit veld worden weergegeven.

5. Doe dit nogmaals

Tweede kolom met toegevoegde gegevens

Herhaal deze procedure om nog meer gegevens op te halen.

6. Nog een nieuwe kolom

Nog een nieuwe kolom is toegevoegd aan de tabel

Er wordt nog een nieuwe kolom toegevoegd, waarin de waarden worden weergegeven voor het veld dat u hebt gekozen.

Tip: Wanneer uw gegevens zich in een Excel-tabel bevinden, hoeft u de knop Kolom toevoegen niet te gebruiken. In plaats daarvan begint u de naam van een nieuwe kolomkop te typen. Als u bijvoorbeeld Bevolking hebt getypt als kolomkop, wordt in Excel automatisch het veld Bevolking opgehaald voor de dichtstbijzijnde gegevenstypen links van de nieuwe kolom. Dit werkt ook voor rijen: typ een nieuwe rij en als er online overeenkomende gegevens worden gevonden, wordt hiermee verbinding gemaakt en worden de beschikbare velden geretourneerd.

Cel A2 bevat 'Frankrijk'. Cel B2 bevat =A2. en het menu voor het automatisch aanvullen van formules wordt weergegeven met velden uit de gekoppelde record

U kunt ook formules schrijven waarin de waarden uit het gegevenstype Aandelen of Geografie worden gebruikt. Dit kan handig zijn als uw gegevens niet in een tabel staan.

U gebruikt hiervoor de puntoperator (.) om aan Excel door te geven dat het veld van het gegevenstype moet worden gebruikt als een parameter. In dit voorbeeld hebben we =A2. getypt, waarna het Excel-menu voor automatisch aanvullen werd weergegeven met de beschikbare velden voor 'Frankrijk'. Zie How to write formulas that reference data types (Formules schrijven die verwijzen naar gegevenstypen) voor meer informatie.

Tips en trucs

Druk op Ctrl+Shift+F2.

Druk op Alt + Shift + F10 om het menu kolom toevoegen te openen. Vervolgens de pijltoetsen om naar een veld te gaan gebruiken en druk op Enter om een veld kiezen.

De gegevenstypen Aandelen en Geografie worden beschouwd als gekoppelde gegevenstypen. Dit komt omdat ze naar een onlinegegevensbron verwijzen. Als u tekst hebt omgezet in een gekoppeld gegevenstype, wordt er een externe gegevensverbinding tot stand gebracht in de werkmap. Op deze manier kunt u gegevens die online worden gewijzigd, bijwerken door deze te vernieuwen in Excel. Als u de gegevens wilt vernieuwen, klikt u met de rechtermuisknop op de cel met het gekoppelde gegevenstype en klikt u op Gegevenstype > Vernieuwen. Hierdoor wordt niet alleen de geselecteerde cel vernieuwd, maar ook aangrenzende cellen met een gekoppeld gegevenstype.

Als u alle gekoppelde gegevenstypen en alle gegevensverbindingen wilt vernieuwen in de werkmap (inclusief query's, andere gegevensverbindingen en draaitabellen), klikt u op Gegevens > Alles vernieuwen of drukt u op Ctrl+Alt+F5.

U kunt de gegevens voor het gegevenstype Aandelen of Geografie uitschakelen. Klik met de rechtermuisknop op de cel en klik op Gegevenstype > Wijzigen.... Aan de rechterkant wordt een deelvenster weergegeven. Zoek hier naar de gewenste gegevens en klik op Selecteren om die gegevens te gebruiken.

Als u het gegevenstype Aandelen of Geografie niet meer wilt gebruiken, klikt u met de rechtermuisknop op de cel en klikt u op Gegevenstype > Converteren naar tekst. Het gegevenstype wordt verwijderd, er is geen onlineverbinding meer en de waarde in de cel wordt geconverteerd naar tekst. Houd er rekening mee dat als u het gegevenstype converteert naar tekst, kolommen of formules die waarden hebben geëxtraheerd uit dit gegevenstype, worden weergegeven met de fout #VELD!.

Filtermenu, menu Weergegeven waarde, velden uit vermeld gekoppeld gegevenstype

U kunt gegevens in Excel altijd sorteren en filteren met de filterknoppen op de kolomkoppen. (Schakel filterknoppen in door op Gegevens > Filter te klikken.)

Dit is echter een tip voor cellen met gegevenstypen: Klik op de filterknop boven de cellen met pictogrammen. Bepaal vervolgens hoe u wilt sorteren of filteren. Als u dit wilt doen met de weergegeven naam, zorgt u dat Waarde weergeven is geselecteerd onder Veld selecteren. Als u wilt sorteren of filteren op een ander veld uit het gekoppelde gegevenstype, selecteert u dat veld onder Veld selecteren.

In dit voorbeeld is het veld Gebied geselecteerd. Excel heeft dat veld vervolgens als uitgangspunt gebruikt om verschillende selectievakjes met filters weer te geven, en toont de bevolkingsaantallen voor de landen die in de tabel staan. Ook goed om te weten: Excel verandert de menu’s Getalfilters, afhankelijk van het veld dat u selecteert onder Veld selecteren.

Veelgestelde vragen

In Excel zijn altijd al gegevenstypen beschikbaar. Maar dit waren altijd traditionele gegevenstypen zoals tekst, getal, enzovoort. De gegevenstypen Aandelen en Geografie worden gezien als uniek omdat het gekoppelde gegevenstypen zijn. Gekoppelde gegevenstypen bevatten een verbinding met een onlinegegevensbron. Op dit moment zijn Aandelen en Geografie de enige gekoppelde gegevenstypen. Op basis van feedback van klanten is het bedoeling om in de toekomst meer van deze gegevenstypen toe te voegen.

Ja, maar ze moeten dan wel Excel 2016 voor Office 365-abonnees gebruiken.

Opmerking: Deze functie wordt op geleidelijke basis, verspreid over enkele dagen of weken, beschikbaar gesteld aan klanten. De functie is het eerst beschikbaar voor deelnemers van Office Insider, en later voor Office 365-abonnees. Controleer als u een Office 365-abonnement hebt of u de nieuwste versie van Office hebt.

Op dit moment hebben alleen abonnees van Excel 2016 voor Office 365 toegang tot de gegevenstypen Aandelen en Geografie. De kans bestaat dat deze gegevenstypen later ook worden ondersteund in andere versies van Excel, aangezien we steeds bezig zijn om Excel verder te verbeteren. Als u deze nieuwe gegevenstypen opent in een versie van Excel die ze niet ondersteunt, wordt #WAARDE! weergegeven voor die cellen. En #NAAM? wordt weergegeven in plaats van formules die verwijzen naar deze gegevenstypen.

Als u het gegevenstype Aandelen of Geografie gebruikt in een tabel, kunt u onder de laatste rij van de tabel typen. Als u vervolgens op Enter drukt, probeert Excel de tekst automatisch te koppelen aan onlinegegevens. Als dat lukt, worden deze gegevens geconverteerd naar een gegevenstype. Het is echter niet mogelijk om een cel met een gegevenstype te selecteren en de vulgreep vervolgens omlaag te slepen om een koppeling te maken met tekst die nog niet is omgezet in een gegevenstype. Dit geldt trouwens ook voor Opmaak kopiëren/plakken.

De gegevenstypen Aandelen en Geografie zijn erg nieuw en daarom werken ze mogelijk nog niet goed met bepaalde traditionele Excel-functies. Als u bijvoorbeeld een draaitabel wilt maken op basis van gegevens uit deze gegevenstypen, wordt de fout #WAARDE! weergegeven. En als u deze gegevenstypen gebruikt met Power Pivot, Power Query of zelfs in bepaalde grafieken, werkt dit mogelijk niet zoals verwacht. 

Op dit moment zijn deze gegevenstypen alleen beschikbaar als u de bewerkingstaal Engels hebt toegevoegd aan de taalvoorkeuren voor Office. We hopen in de toekomst meer talen te ondersteunen.

Zie ook

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×