Aanbevolen procedures voor het indienen van en rapportage van werkelijke hoeveelheid werk

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Organisaties ervoor kiezen voor het bijhouden van werk dat is uitgevoerd door de resources op tal van manieren. Microsoft Project Server 2010 ondersteunt flexibiliteit voor de behoeften van de verschillende bijhouden van organisaties. In sommige organisaties moeten het werk dat is verzonden door resources moeten worden opgenomen dagelijks, vooral als de werkelijke hoeveelheid werk wordt gebruikt voor de facturering, salarisadministratie of andere financiële doeleinden. Project Server 2010 kan worden gebruikt om vast te leggen werkelijke hoeveelheid werk die zijn ingediend door gebruikers. Sommige organisaties kiezen werkelijke hoeveelheid werk overbrengen naar andere enterprise resource planning (ERP) en rapportage systemen. Een organisatie kunt bijvoorbeeld Project Server 2010 vastleggen van de werkelijke hoeveelheid werk, maar brengt u de werkelijke hoeveelheid werk aan een hulpmiddel financieel op station facturering aan interne en externe klanten gebruiken.

Omdat Project Server u beheren van projecten, werkelijke hoeveelheid werk kan worden vastgelegd op verschillende manieren en wordt weergegeven op de manier waarop maakt het nuttigste voor de gebruiker die wordt gebruikt kunt. Bijvoorbeeld in het rooster de nadruk ligt op gebruiker ingevoerde gegevens op een basis per dag (of per termijn), dat in de Microsoft Project-client de focus verplaatsen van de statistische of scalaire, waarde voor werk voltooid en resterend aan de taak planning te vergemakkelijken.

In dit artikel vindt u een overzicht van de set aanbevolen procedures voor het indienen van en rapportage van werkelijke hoeveelheid werk in Project Server 2010.

In dit artikel

1. Gebruik enkelvoudige invoermodus

2. Gebruikersupdates beschermen

3. het gebruik van ingediende werkelijke hoeveelheid werk van roosters, in plaats van project-abonnement, voor het melden van tijdgebonden

4. categorieën voor administratieve tijd gebruiken voor het bijhouden van niet-projectgebonden werk

5. taken voor updates, in plaats van met de velden publiceren en Type reservering sluiten

Overzicht

Bevestigingen

1. Gebruik enkelvoudige invoermodus

De beste manier om er zeker van te zijn dat de werkelijke hoeveelheid werk juist is gevuld overal in Project Server 2010 is werken met enkelvoudige invoermodus en resources die zijn alleen de werkelijke hoeveelheid werk tot en met de weergave rooster invoeren.

Modus voor enkelvoudige invoer inschakelen:

 1. Klik op de werkbalk Snelstarten in de sectie Instellingen op Serverinstellingen.

 2. Klik op de pagina Serverinstellingen in de sectie tijd- en Taakbeheer op roosterinstellingen en standaardwaarden voor.

 3. Selecteer het selectievakje Modus voor enkelvoudige invoer in de sectie Modus voor enkelvoudige invoer .

Als uw organisatie enkelvoudige invoermodus gebruikt wordt, is het mogelijk in uw belang naar de weergave taken volledig verbergen zodat resources alleen werkelijke hoeveelheid werk invoeren kunnen met behulp van de weergave rooster . Wanneer u beide weergaven beschikbaar zijn, gebruikers werkelijke hoeveelheid werk in beide weergaven kunnen invoeren en de gegevens behouden is gebleven in beide weergaven. Als uw organisatie Hiermee worden gegevens van roosters naar station facturering of salarisadministratie, bijvoorbeeld is de beste manier alleen om gebruikers te verlenen om in te voeren werkelijke hoeveelheid werk in de weergave rooster . Hierdoor wordt de mogelijkheid voor werkelijke hoeveelheid werk onjuist worden overschreven als een gebruiker kan ook werkelijke hoeveelheid werk in de weergave taken .

Een uitzondering op deze aanbevolen procedure is als er materiaalresources zijn. Eigenaren van toewijzingen voor materiaalresources moeten tijd voor deze materiaalresources invoeren met behulp van de weergave taken . Als uw organisatie eigenaren van toewijzing dat moment record voor materiaalresources heeft, de weergave taken zichtbaar moet blijven en gebruikers moeten worden belast alleen werkelijke hoeveelheid werk voor de toewijzingen in de weergave rooster invoeren.

De weergave taken verbergen:

 1. Klik op de werkbalk Snelstarten in de sectie Instellingen op Serverinstellingen.

 2. Klik op de pagina Serverinstellingen in de sectie uiterlijk op de Werkbalk Snelstarten.

 3. Klik onder Gegevens van Menu-Item instellen, klikt u op de weergave taken in de kolom naam .

 4. Klik op Nee in de lijst koppeling weergeven in Snelstarten en klik vervolgens op OK.

Er zijn enkele belangrijke notities overwegingen bij het enkelvoudige invoermodus is ingeschakeld in uw organisatie. Laten we zeggen van een gebruiker rooster bevat een regel voor een bepaalde toewijzing, en die toewijzing wordt verwijderd. De volgende keer dat de gebruiker rooster, opent kan de lijn die is gekoppeld aan de verwijderde toewijzing worden verwijderd, afhankelijk van de volgende voorwaarden:

 • Als de regel geen gebruikersitems bevat, wordt het verwijderd.

 • Als updates van de gebruiker niet zijn beveiligd en de regel goedgekeurde werkelijke hoeveelheid werk bevat, is deze verwijderd.

 • Als updates van de gebruiker zijn beveiligd en de regel goedgekeurde werkelijke hoeveelheid werk bevat, blijft de regel in het rooster. Echter als het rooster dat goedgekeurde is ingetrokken, wordt klikt u vervolgens de lijn verwijderd.

 • Als de regel bevat de werkelijke hoeveelheid werk die is ingevoerd in het rooster, maar dat is nog worden goedgekeurd, de regel wordt verwijderd, zelfs wanneer de gebruiker updates zijn beveiligd.

Projectmanagers moeten voorzichtig bij het verwijderen of wijzigen van toewijzingen, om er zeker van te zijn dat alle verzonden werkelijke hoeveelheid werk wordt beoordeeld voordat het wijzigen of verwijderen. Dit zorgt ervoor dat geen geldige gebruiker ingevoerde gegevens verloren is. Toewijzingen kunnen worden expliciet of impliciet gewijzigd in een van de scenario's hieronder ziet:

 • De projectmanager expliciet Hiermee verwijdert u een toewijzing waarvoor er updates van de werkelijke hoeveelheid werk in behandeling zijn.

 • Het projectplan met de toewijzing is hersteld vanuit een archief.

 • Het projectplan met de toewijzing is verwijderd.

 • Het projectplan met de toewijzing wordt overschreven, met de functie OpslaanAls in Microsoft Project 2010.

Naar boven

2. Gebruikersupdates beschermen

Sommige organisaties ervoor kunnen kiezen om te voorkomen dat een projectmanager een teamlid werkelijke hoeveelheid werk in het project bijwerken.

Opmerking: Projectmanagers kunnen niet met de werkelijke hoeveelheid werk van een resource opgenomen in een rooster bijwerken.

Als uw organisatie moet voor het behoud van resource ingevoerd waarden voor werkelijke hoeveelheid werk in roosters en zorg ervoor dat de waarde in het projectplan worden weerspiegeld, klikt u vervolgens is de beste manier om te schakelen op de functie in Project Server 2010 die gebruiker updates beschermen.

Naar het Gebruikersupdates beschermen:

 1. Klik op de werkbalk Snelstarten in de sectie Instellingen op Serverinstellingen.

 2. Klik op de pagina Serverinstellingen in de sectie tijd- en Taakbeheer op Taakinstellingen en taakweergave.

 3. Selecteer in de sectie Gebruikersupdates het selectievakje alleen taakupdates toestaan via taken en roosters .

Wanneer u Gebruikersupdates beschermen, roosters onderhouden altijd exact de gebruiker heeft ingevoerd voor tijdgebonden werk en de scalaire waarden tussen roosters en het projectplan zijn altijd consistent. De tijdgebonden verdeling van de scalaire waarde zijn mogelijk echter iets anders uit in de projectplanning, als deze is die is afgestemd op toekomstige werk plannen en niet onderhoud van historische waarden van de werkelijke hoeveelheid werk. De planning-engine aanpassen sommige tijdgebonden werkelijke hoeveelheid werk als u wilt het abonnement consistent te houden.

Naar boven

3. het gebruik van ingediende werkelijke hoeveelheid werk van roosters, in plaats van project-abonnement, voor het melden van tijdgebonden

Werkelijke hoeveelheid werk kan worden vastgelegd met behulp van de Project 2010 -client (projectplan) of roosters. Echter vastleggen veel gebruikers alleen werkelijke hoeveelheid werk rechtstreeks vanuit de resources met behulp van roosters, vooral als ze ook van werkelijke updates zoals eerder is beschreven beveiligen zijn. Als u roosters gebruikt voor het bijhouden van de indiening van de werkelijke waarden op basis van dagelijks of wekelijks, wordt de beste manier is om te rapporteren rechtstreeks ten opzichte van de werkelijke hoeveelheid werk die is opgenomen in roosters wanneer u synchroniseert met externe ERP en rapportage systemen. De roostergegevens specifiek weergegeven om ervoor te zorgen nauwkeurigheid op basis van historisch en per termijn exact in zoals de gebruiker hebt ingevoerd, zelfs wanneer voorwaarden voldoet in het projectplan zijn gewijzigd.

Terwijl de vele berekeningen worden aangebracht in een projectplanning, zoals kosten op basis van kostentarieven, kunnen deze eenvoudig worden gerepliceerd met roostergegevens. Het projectplan, aan de andere kant, worden weergegeven door de gegevens van de werkelijke hoeveelheid werk (en andere planningsgegevens) met de nadruk op toekomstige werk plannen (analyses en verdiende waardeberekeningen). Daarom kunnen er omstandigheden waarin de gebruiker ingevoerde waarde in het rooster niet precies overeenkomen met dezelfde waarde in het projectplan voor een bepaalde dag. Echter de algehele aggregatie of scalaire, waarde voor de toewijzing ervan worden consistente tussen het projectplan en het rooster wanneer beveiligde werkelijke waarden is ingeschakeld.

Als u op ingediende werkelijke hoeveelheid werk van roosters melden wilt, is het belangrijk dat resources gevraagd niet opnieuw toe te wijzen of te zichzelf toewijzen aan taken. Alle toegewezen taken moeten leest u over de projectmanager of de beheerder van de resource. Hiermee kunt correcte afhandeling van gegevens van de werkelijke hoeveelheid werk.

Het BI-beheercentrum in Microsoft Project Web App biedt rapportsjablonen die gebruikmaken van de rapportage-database (T-SQL) en Analysis Services OLAP-kubus (). Deze sjablonen kunt u rapporten ten opzichte van het rooster gegevensopslag van de auteur.

Naar boven

4. categorieën voor administratieve tijd gebruiken voor het bijhouden van niet-projectgebonden werk

In sommige organisaties moeten volgen administratieve activiteiten of niet-projectgebonden werk. Voorbeelden van administratieve activiteiten zijn ziekteverlof, vakantie en werk gerelateerde terugkerende activiteiten zoals klantondersteuning, systeemonderhoud of vergaderingen. Het is raadzaam dat deze activiteiten worden bijgehouden met behulp van categorieën voor administratieve tijd. Deze categorieën vereisen minimale onderhoud en tijd die is opgenomen in deze categorieën kan worden gebruikt om het genereren van analyserapporten voor de gegevens van de corresponderende OLAP-kubus.

Zie voor meer informatie over het instellen van categorieën voor administratieve tijd, Administratieve tijd.

Als categorieën voor administratieve tijd niet voldoen aan de behoeften van uw organisatie en u toch wilt projecten gebruiken voor het bijhouden van administratieve activiteiten, moet eigenaar van het project volgende richtlijnen voor efficiënter projecten:

 • Beperk het aantal toegewezen resources aan het projectplan minder dan 100 resources.

 • De duur van de project-abonnementen voor het bijhouden van administratieve activiteiten op basis van kwartaal of halfjaarlijks beperken.

 • Houd taken in het projectplan automatisch gepland, met een taaktype vaste eenheden.

 • Houd de planning van het projectplan loopt gelijk met de tijdsrapportageperioden.

Naar boven

5. taken voor updates, in plaats van met de velden publiceren en Type reservering sluiten

Projectmanagers mogelijk nuttig de velden publiceren en Type reservering voor beheren taak en zicht van de resource. Het veld publiceren kan worden gebruikt om te bepalen welke taken zijn zichtbaar in Project Web Appen het veld Type reservering kan worden gebruikt om te bepalen welke resources tijdens het planningsproces resource worden weergegeven. Let echter dat deze velden deel van de vroege planningsproces te hebben doorlopen uitmaken. Ze zijn niet bedoeld voor het beperken van gebruikers de mogelijkheid om door te gaan naar het bijhouden van de tijd op een bepaalde taak. Als de velden publiceren en Type reservering onjuist worden gebruikt, kunnen ze resulteren in de verwijdering van taakvermeldingen van een gebruikerswachtwoord rooster of taakstatus. Dit is met name kritieke omdat de verwijdering van taakvermeldingen de verlies van ingediende tijd kan betekenen.

Zie de volgende Help-artikelen voor meer informatie over de velden publiceren en Type reservering :

Als u sluiten van een bepaalde taak wilt, zodat er geen aanvullende tijd kan worden verzonden, kunt u de optie Sluiten taak naar Update in Project Server 2010.

Zie Sluit taken bij te werkenvoor meer informatie over het sluiten van een taak op updates.

Naar boven

Samenvatting

Als uw organisatie gebruikmaakt van werkelijke hoeveelheid werk die zijn opgenomen in Project Server 2010 samen met andere ERP of rapportage systemen, is het in uw belang om te volgen de richtlijnen in dit artikel beschreven:

 • Gebruik van de enkelvoudige invoermodus

 • Gebruikersupdates beschermen

 • Ingediende werkelijke hoeveelheid werk van roosters, in plaats van project-abonnement, gebruiken voor het melden van tijdgebonden

 • Categorieën voor administratieve tijd gebruiken voor het bijhouden van niet-projectgebonden werk

 • Taken voor updates, in plaats van met de velden publiceren en Type reservering sluiten

Volg deze aanbevolen procedures, werkt u als u wilt behouden de nauwkeurigheid van de gegevens van de werkelijke hoeveelheid werk die is ingevoerd in roosters door alle resources van uw organisatie.

Volg de instructies in archief van een voltooid projectvoor het behoud van de gegevens van de werkelijke hoeveelheid werk voor een project dat is voltooid of niet meer actief is.

Naar boven

Bevestigingen

Het Project Server Content Publishing team dankzij de volgende Inzenders naar dit artikel:

 • Berend brandwonden, Program Manager II, Project/Project Server

 • AIK Chen, hoofd ondersteuning Escalation engineeren, Project/Project Server

 • Christophe Fiessinger, hoofd technische Product Manager, Project/Project Server

 • Maria O'Cull, hoofd programma Manager overlappings, Project/Project Server

 • Keshav Puttaswamy, hoofdsom programma groepsbeheerder, Project/Project Server

 • Mat kuit, Program Manager, Project/Project Server

 • Saurabh Sanghvi, Program Manager, Project/Project Server

 • Eli Sheldon, Program Manager, Project/Project Server

 • Brian Smit, hoofd ondersteuning Escalation engineeren, Project/Project Server

 • Eric Zenz, hoofd programma Manager potentiële klant, Project/Project Server

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×