Aan de slag: Sitebeheerders

Sitebeheerders configureren de serverinstellingen van TE000130158. Ze zijn verantwoordelijk voor het instellen van een grote verscheidenheid aan opties in TE000130158, inclusief beveiligingsopties, tijdsrapportageperioden, ondernemingsbeleidsregels en werkstromen.

Bent u een sitebeheerder? Zo ja, dan kunt u via Office.com en TechNet nog meer nuttige informatie vinden voor uw werk. Via Office.com vindt u informatie over veel van de opties die u aantreft in de gebruikersinterface van TE000130158. Alle andere informatie voor sitebeheerders vindt u op TechNet.

In dit artikel

Wat is Project Web App?

Een overzicht

Waar moet u beginnen?

Personen

Gegevens

Projecten

Gebruikersinterface

Project Server

Help opvragen

Wat is Project Web App?

TE000130158 is een onderdeel van een complete projectmanagementoplossing voor ondernemingen. Deze oplossing bestaat uit een clientprogramma, Project Professional, en een serverprogramma, Project Server. TE000130158 is een onderdeel van Project Server. Het is een robuuste webtoepassing die voor van alles kan worden gebruikt: van het analyseren van portfolio's en het beheren van aanvragen tot het invoeren van tijd in roosters en het bijwerken van de status van taken.

Een overzicht

De interface van TE000130158 bestaat uit de volgende drie gebieden: Snel starten, het lint en het gebied waarin de inhoud wordt weergegeven.

Snel starten bevat een lijst met de belangrijkste weergaven en pagina's waartoe u toegang hebt. U kunt op deze koppelingen klikken om naar de verschillende gebieden van het programma te gaan. Op sommige pagina's in TE000130158 hebt u geen toegang tot Snel starten. Als u bijvoorbeeld een formulier invult, moet u dit eerst afmaken en het formulier opslaan of het invullen annuleren voordat u toegang krijgt tot Snel starten.

Het lint is de werkbalk die u gebruikt om acties uit te voeren op de inhoud van de actieve weergave. Het lint kan meerdere tabbladen bevatten waarmee u steeds andere bewerkingen kunt uitvoeren. Elk tabblad bevat groepen verwante knoppen waarmee u de inhoud van de pagina kunt bewerken.

Het gebied met de inhoud bevat informatie over uw portfolio's, projecten en taken. Dit is het belangrijkste onderdeel van elke pagina en het is de plaats waar u gegevens kunt invoeren en bekijken.

Naar boven

Waar moet u beginnen?

Sitebeheerders kunnen het beste beginnen door in TE000130158 in Snel starten op Serverinstellingen te klikken. Als u als sitebeheerder nog niet zo bekend bent met TE000130158, zijn de vele opties die u kunt instellen op de pagina Serverinstellingen, misschien iets te veel van het goede. Het is misschien gemakkelijker om de grote lijnen te volgen. Er zijn serverinstellingen voor personen, gegevens, projecten, de gebruikersinterface en Project Server. In de volgende secties vindt u meer informatie over welke pagina's met instellingen in deze categorieën vallen.

Personen

Laten we eerst bekijken welke instellingen er voor personen moeten worden geconfigureerd in TE000130158. Met 'personen' worden in TE000130158 'gebruikers' bedoeld, dus u moet eerst bedenken welk type beveiliging u wilt instellen voor uw gebruikers. TE000130158 kent meerdere beveiligingsniveaus die u kunt gebruiken om duidelijk te definiëren wie wat kan zien en welke dingen kan doen. Zodra u het beveiligingsmodel hebt gedefinieerd, kunt u gebruikersaccounts toevoegen en beveiligingsniveaus aan deze accounts toekennen.

Sitebeheerders zijn ook verantwoordelijk voor het definiëren van overdrachten. Als een gebruiker weet dat hij of zij gedurende een bepaalde periode niet beschikbaar is, en dat gedurende deze periode bepaalde taken in een project moeten worden uitgevoerd die alleen deze gebruiker kan uitvoeren, kan de gebruiker verzoeken om een andere gebruiker te machtigen voor die periode. Als sitebeheerder kunt u deze overdracht instellen en de gemachtigde voor een bepaalde tijd volledige toegang geven tot alles wat de andere gebruiker kan doen.

Gegevens

Er zijn verschillende manieren om over gegevens te praten in TE000130158. De sitebeheerder kan verschillende opties configureren voor bedrijfsgegevens, zoals aangepaste velden en agenda's die in verschillende projecten kunnen worden gebruikt. Een ander aspect van het configureren van gegevens in het systeem betreft het beheer van de actuele database waarin de gegevens worden opgeslagen. De sitebeheerder is ook verantwoordelijk voor het instellen van back-ups, het (zo nodig) herstellen van een database en het beheren van OLAP-databases.

Projecten

De sitebeheerder definieert drie verschillende aspecten van projecten in TE000130158: werkstromen, projectdetails en tijd- en taakbeheer.

In deze versie van TE000130158 zijn projecten gekoppeld aan een werkstroom, die door de sitebeheerder wordt gedefinieerd met behulp van een combinatie van Microsoft Visual Studio en TE000130158. De logica van de werkstroom wordt gedefinieerd door de portfoliobeheerder, die deze doorgeeft aan de sitebeheerder om in de instellingen te verwerken. U gaat in TE000130158 verschillende fasen en stadia instellen en vervolgens gebruikmaken van Visual Studio om deze fasen en stadia te ordenen tot een werkstroom.

De sitebeheerder is ook verantwoordelijk voor het instellen van de pagina's die worden gebruikt om de projectdetails van elke fase en elk stadium in de werkstroom vast te leggen. De portfoliobeheerder verstrekt de sitebeheerder de informatie die moet worden vastgelegd, de sitebeheerder stelt de betreffende aangepaste velden in TE000130158 in en de sitebeheerder voegt deze velden vervolgens toe aan de pagina's met projectdetails.

In het gebied voor tijd- en taakbeheer van TE000130158 is de sitebeheerder verantwoordelijk voor het configureren van de rapportageperioden en voor andere instellingen die worden gebruikt om bij te houden hoeveel werk aan een project is uitgevoerd en hoeveel werk er nog resteert.

Gebruikersinterface

De sitebeheerder heeft tot op zekere hoogte de controle over de gebruikersinterface van TE000130158. Hij of zij kan wijzigingen aanbrengen in weergaven, in de opmaak van groepen en Gantt-diagrammen, in Snel starten en in de opmaak van projectdetailpagina's.

Project Server

Ten slotte is de sitebeheerder verantwoordelijk voor het beheer van bepaalde zaken die niet specifiek zijn voor TE000130158 alleen. De aspecten van Project Server die door de sitebeheerder worden beheerd, zijn het wachtrijbeleid en verschillende ondernemingsbeleidsregels.

Naar boven

Help opvragen

Als u problemen ondervindt bij het beheer van TE000130158, kunt u gebruikmaken van de volgende onlinebronnen om een oplossing te zoeken.

  • Office.com    In dit artikel staan verwijzingen naar verschillende bronnen die beschikbaar zijn via Office.com. Als uw probleem is gerelateerd aan de pagina's met serverinstellingen in TE000130158, kunt u meer informatie vinden via Office.com.

  • TechNet    Als uw probleem verder gaat dan de pagina Serverinstellingen in TE000130158 of als u op Office.com geen antwoorden kunt vinden, vindt u vaak meer informatie over het onderwerp via TechNet.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×