Aan de slag: Portfoliobeheerders

In TE000130158 zijn portfoliobeheerders degenen die projectvoorstellen begeleiden door het proces van het afwegen van deze voorstellen tegen de zakelijke behoeften, de financiële beperkingen en andere beslissende factoren.

Bent u een portfoliobeheerder? Zo ja, welkom bij TE000130158! U kunt dit hulpprogramma gebruiken voor het maken van sjablonen voor projectvoorstellen, het configureren van de werkstroomfasen en -stadia, en het maken en uitvoeren van portfolioanalyses aan de hand van de bedrijfseconomische factoren en kosten- en resourcebeperkingen.

In dit artikel

Wat is Project Web App?

Een overzicht

Waar moet u beginnen?

Stap 1: Samenwerken met de sitebeheerder

Stap 2: Bedrijfseconomische factoren definiëren en prioriteren

Stap 3: Projectvoorstellen analyseren

Help opvragen

Wat is Project Web App?

TE000130158 is een onderdeel van een complete projectmanagementoplossing voor ondernemingen. Deze oplossing bestaat uit een clientprogramma, Project Professional, en een serverprogramma, Project Server. TE000130158 is een onderdeel van Project Server. Het is een robuuste webtoepassing die voor van alles kan worden gebruikt: van het analyseren van portfolio's en het beheren van aanvragen tot het invoeren van tijd in roosters en het bijwerken van de status van taken.

Een overzicht

De interface van TE000130158 bestaat uit de volgende drie gebieden: Snel starten, het lint en het gebied waarin de inhoud wordt weergegeven.

Snel starten bevat een lijst met de belangrijkste weergaven en pagina's waartoe u toegang hebt. U kunt op deze koppelingen klikken om naar de verschillende gebieden van het programma te gaan. Op sommige pagina's in TE000130158 hebt u geen toegang tot Snel starten. Als u bijvoorbeeld een formulier invult, moet u dit eerst afmaken en het formulier opslaan of het invullen annuleren voordat u toegang krijgt tot Snel starten.

Het lint is de werkbalk die u gebruikt om acties uit te voeren op de inhoud van de actieve weergave. Het lint kan meerdere tabbladen bevatten waarmee u steeds andere bewerkingen kunt uitvoeren. Elk tabblad bevat groepen verwante knoppen waarmee u de inhoud van de pagina kunt bewerken.

Het gebied met de inhoud bevat informatie over uw portfolio's, projecten en taken. Dit is het belangrijkste onderdeel van elke pagina en het is de plaats waar u gegevens kunt invoeren en bekijken.

Naar boven

Waar moet u beginnen?

Het beginpunt voor portfoliobeheerders is afhankelijk van wat er al is geconfigureerd in de versie van TE000130158 zoals die in uw organisatie is geïmplementeerd.

Stap 1: Samenwerken met de sitebeheerder

Als TE000130158 nog maar pas in uw organisatie is geïnstalleerd en er nog aan de configuratie wordt gewerkt, moet u als portfoliobeheerder nauw samenwerken met de sitebeheerder om de werkstroom voor de projectcyclus in te stellen en de opmaak te configureren van de pagina's die worden gebruikt om informatie over de projectvoorstellen te verzamelen.

  • Projectcyclus    De projectcyclus wordt in TE000130158 weergegeven door middel van een werkstroom die door de sitebeheerder van uw organisatie is ingesteld. In deze werkstroom wordt aangegeven wie wat moet goedkeuren op verschillende punten in de projectcyclus. Werkstromen zijn samengesteld uit fasen en stadia.

    Zo kan een projectcyclus bijvoorbeeld bestaan uit de fasen Maken, Selecteren, Plannen en Beheren. De fase Maken kan de stadia Voorsteldetails vastleggen, Voorstel beoordelen en Voorstel afwijzen bevatten. Een voorstel begint met het stadium Voorsteldetails vastleggen. Wanneer degene die het projectvoorstel indient, alle details heeft ingevuld, gaat het voorstel naar het stadium Voorstel beoordelen. Als de betrokkenen in dit stadium het voorstel beoordelen en besluiten dat het de moeite waard is om het verder te evalueren, gaat het voorstel naar de fase Selecteren. Als de betrokkenen besluiten het voorstel af te keuren, gaat het naar het stadium Voorstel afwijzen, waarin de reden voor de afwijzing wordt meegedeeld aan degene die het voorstel heeft ingediend.

    Als uw organisatie zich nog in het beginstadium van de implementatie van TE000130158 bevindt, is het definiëren van de logica achter de projectcyclus een mooi beginpunt. U moet in dat geval goed overwegen wat de verschillende fasen en stadia van de projectcyclus in uw organisatie zijn en deze bespreken met de sitebeheerder.

  • Pagina's met projectdetails    Hoewel de sitebeheerder degene is die feitelijk de pagina's configureert die worden gebruikt voor het vastleggen van de details van projectvoorstellen, is het de verantwoordelijkheid van de portfoliobeheerder om te bepalen welke informatie tijdens elke fase en elk stadium van de projectcyclus moet worden vastgelegd. U moet goed overwegen welke informatie kritiek is voor het nemen van de beslissingen die horen bij de fasen en stadia in de projectcyclus, en deze vervolgens bespreken met de sitebeheerder in uw organisatie.

Nadat de sitebeheerder TE000130158 heeft geconfigureerd om de gewenste informatie vast te leggen, kunt u naar het volgende gedeelte gaan waar u als portfoliobeheerder de belangrijkste bedrijfseconomische factoren van uw organisatie gaat definiëren en prioriteren.

Stap 2: Bedrijfseconomische factoren definiëren en prioriteren

Investeringen in projecten moeten worden gedaan op basis van hun bijdrage aan de zakelijke doelstellingen van een organisatie. Portfoliobeheerders zijn verantwoordelijk voor het vastleggen van deze bedrijfseconomische factoren in TE000130158 en vervolgens voor het prioriteren van deze factoren in samenwerking met de betrokkenen.

U kunt de bedrijfseconomische factoren voor uw organisatie invoeren in TE000130158 door in Snel starten onder Portfoliostrategie te klikken op Bibliotheek met bedrijfseconomische factoren. U kunt de hulpprogramma's op het tabblad Bedrijfseconomische factoren van het lint gebruiken om nieuwe bedrijfseconomische factoren te maken.

Zodra u alle bedrijfseconomische factoren van uw organisatie hebt ingevoerd in de bibliotheek met bedrijfseconomische factoren, kunt u prioriteiten gaan toekennen aan deze factoren. Door prioriteiten aan deze factoren toe te kennen, maakt u een meer realistische voorstelling van de strategische doelen van uw organisatie, wat uiteindelijk nauwkeuriger evaluaties van projectvoorstellen zal opleveren. Klik in Snel starten onder Portfoliostrategie op Factorprioriteitsaanduidingen.

Stap 3: Projectvoorstellen analyseren

Zodra mensen projectvoorstellen beginnen in te dienen, moet u als portfoliobeheerder elk voorstel analyseren voordat het wordt opgenomen in de projectportfolio van uw organisatie. De resultaten van deze analyses bepalen of een voorstel wordt goedgekeurd of afgewezen als project.

Als u de voorstellen die op dit moment zijn ingediend in TE000130158, wilt analyseren, klikt u bij Snel starten onder Portfoliostrategie op Portfolioanalyses. Met de hulpprogramma's op het tabblad Analyses van het lint kunt u een nieuwe analyse uitvoeren.

Naar boven

Help opvragen

Microsoft biedt verschillende (Engelstalige) video's waarin stapsgewijs wordt uitgelegd hoe deze nieuwe functionaliteit werkt:

Als u problemen ondervindt bij het gebruik van TE000130158, kunt u gebruikmaken van de volgende werkstroom om een oplossing te zoeken.

  1. Webbronnen    U kunt proberen een antwoord op uw vraag te vinden via Office.com. Als u de benodigde informatie hier niet aantreft, kunt u ook het Project Server 2010 Solution Center raadplegen.

  2. Sitebeheerder    Als u er niet in slaagt een oplossing te vinden, neemt u contact op met de sitebeheerder voor Project Server binnen uw organisatie.

Naar boven

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×