Snel starten met Skype voor Bedrijven voor Windows

Downloaden en installeren

Aan de slag met Skype voor Bedrijven voor Windows

Met Skype voor Bedrijven kunt u gemakkelijk verbinding maken en samenwerken met collega's en zakelijke partners overal ter wereld:

 • Chatgesprekken en spraakoproepen of videogesprekken starten.

 • Zien wanneer uw contactpersonen online beschikbaar zijn.

 • Vergaderingen plannen en eraan deelnemen.

 • Uw scherm presenteren tijdens vergaderingen of de controle overdragen aan anderen.

Als u Skype voor Bedrijven op een Mac gebruikt, raadpleegt u de Aan de slag met Skype voor bedrijven voor Mac.

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

Downloaden en installeren

Skype voor Bedrijven wordt meestal geïnstalleerd met Office 365. Als u wel Office 365 hebt maar nog geen Skype voor Bedrijven, en u die toepassing wilt installeren, raadpleegt u:

Foto van Skype voor Bedrijven op een laptop.

Aanmelden bij Skype voor Bedrijven

 1. Geef uw werk- of schoolaccount op.

 2. Geef uw wachtwoord op.

 3. Schakel het selectievakje Mijn wachtwoord opslaan in als u wilt dat uw wachtwoord wordt opgeslagen in Skype voor Bedrijven, zodat u het niet steeds opnieuw hoeft op te geven wanneer u zich aanmeldt.

 4. Selecteer Aanmelden.

Schermafbeelding van het aanmeldingsscherm van Skype voor Bedrijven.

Uw audioapparaat instellen

 1. Selecteer het volgende bij Opties Pijl voor Menu weergeven in Skype voor Bedrijven. :

  Extra > Instellingen voor audioapparaat.

 2. Selecteer onder Audioapparaat het apparaat dat u wilt gebruiken en pas de instellingen aan:

  • Luidspreker: selecteer Afspelen Afspelen en sleep de schuifregelaar om het volume aan te passen.

  • Microfoon: spreek om het volume te testen en sleep de schuifregelaar totdat de voortgangsbalk in het midden van het testgebied staat.

  • Belsignaal: selecteer Afspelen Afspelen en sleep de schuifregelaar om het volume aan te passen.

 3. Selecteer Gesprekskwaliteit controleren en volg de aanwijzingen voor het opnemen van een kort bericht en het afspelen hiervan.

 4. Pas de audio-instellingen aan en selecteer OK.

Aangepaste instellingen (luidspreker, microfoon, belsignaal) voor audioapparaat

Uw videoapparaat instellen

 1. Selecteer het volgende bij Opties Pijl voor Menu weergeven in Skype voor Bedrijven. :

  Extra > Instellingen voor videoapparaat.

 2. Selecteer de gewenste camera onder Videoapparaat.

 3. Pas de camerahoek aan om de afbeelding te centreren in het voorbeeldvenster.

 4. Selecteer Camera-instellingen als u de videoprocessor of camerabesturing wilt aanpassen.

 5. Selecteer Mijn video bijsnijden en centreren in vergaderingen om scherp te stellen en in te zoomen op uw gezicht tijdens videovergaderingen.

 6. Selecteer OK.

Schermafbeelding van de pagina Video-apparaten in het dialoogvenster Opties van Skype voor Bedrijven.

Een contactpersoon zoeken en toevoegen

Maak verbinding met personen in uw organisatie of met vrienden die een Skype-account hebben.

 1. Typ een naam of e-mailadres in het vak Iemand zoeken op het tabblad Contactpersonen.

 2. Klik in de lijst met zoekresultaten met de rechtermuisknop op de persoon die u wilt toevoegen en selecteer Toevoegen aan lijst met contactpersonen.

 3. Selecteer de groep contactpersonen waaraan u de persoon wilt toevoegen, als u groepen contactpersonen hebt ingesteld.

Wanneer u een persoon aan uw lijst met contactpersonen toevoegt, ontvangen deze een bericht. Externe contactpersonen moeten uw uitnodiging accepteren voordat u hun beschikbaarheid kunt zien.

Schermafbeelding van het venster van Skype voor Bedrijven terwijl wordt gezocht naar een contactpersoon om deze toe te voegen.

Een chatbericht starten

 1. Wijs de foto van een contactpersoon aan op het tabblad Contactpersonen en selecteer vervolgens Een chatbericht verzenden Een chatbericht verzenden naar contactpersoon .

  Als u nog meer personen wilt toevoegen, selecteert u Meer personen uitnodigen Meer personen uitnodigen in de rechterbovenhoek.

  Tip: Als u wilt chatten met meerdere personen, kunt u ook Ctrl ingedrukt houden terwijl u contactpersonen selecteert. Klik vervolgens met de rechtermuisknop en selecteer Een chatbericht verzenden.

 2. Typ het bericht.

 3. Selecteer Verzenden Verzenden of druk op Enter.

Snelmenu van Skype voor Bedrijven met het pictogram Chatbericht actief.

Een video- of telefoongesprek starten

Snel een gesprek starten met een onlinecontactpersoon.

 • Wijs de afbeelding van de contactpersoon aan en selecteer Bellen Contactpersoon bellen of Een videogesprek starten Een videogesprek starten met contactpersoon .

 • Als u spraak of video wilt toevoegen aan een bestaand gesprek, selecteert u Bellen Oproep of Videogesprek Videogesprek .

Opmerking: Als u geen camera hebt, zijn de opties voor videogesprekken niet beschikbaar.

Snelmenu van Skype voor Bedrijven met het pictogram Bellen actief.

Gebeld worden

Selecteer een optie:

 • Selecteer Antwoord om de oproep te accepteren.

 • Selecteer Negeren om de oproep te negeren en door te schakelen naar voicemail (als deze functie beschikbaar is).

 • Selecteer Opties en selecteer vervolgens:

  • Beantwoorden via chatbericht om de oproep te negeren en een chatsessie te starten met de beller.

  • Instellen op Niet storen om de oproep te negeren en uw status te wijzigen.

  • Alleen antwoorden met audio om een videogesprek te beantwoorden zonder video te verzenden of ontvangen.

Een gesprek beëindigen

 • Selecteer Ophangen Ophangen of druk op Ctrl+Enter.

Opmerking: Als u een chatbericht wilt beëindigen, sluit u het gespreksvenster.

Schermafbeelding van een oproepmelding met het menu Opties geopend.

Uw bureaublad of een programma delen

In een gespreksvenster of chatvenster:

 1. Selecteer Inhoud delen Inhoud delen en selecteer een optie:

  • Uw bureaublad delen om de volledige inhoud van uw bureaublad te delen.

  • Een venster delen en dubbelklik op het programma of het venster dat u wilt weergeven.

   Het tabblad Deelt nu. Rond gedeelde inhoud wordt een gele rand weergegeven.

 2. Select Delen stoppen wanneer u klaar bent.

Schermafbeelding van het geopende menu Inhoud delen.

Een bestand in een chatbericht verzenden

 • Sleep het bestand vanuit Verkenner naar het gespreksvenster, of

 • Kopieer het bestand dat of de afbeelding die u wilt verzenden en plak deze in het gespreksvenster.

  Iedereen in het gesprek ontvangt een melding, die ze kunnen accepteren of weigeren.

Een bestand verzenden als u niet in gesprek bent

 1. Selecteer de contactpersonen in uw lijst met contactpersonen.

 2. Sleep het bestand naar de selectie.

  De geselecteerde contactpersonen ontvangen een melding, die ze kunnen accepteren of weigeren.

Schermafbeelding van een chatvenster met binnenkomende bijlage.

Uw aanwezigheidsstatus wijzigen

Uw aanwezigheidsstatus wordt automatisch ingesteld op basis van uw Outlook-agenda. Als u dit handmatig wilt wijzigen:

 • Selecteer de statuspijl onder uw naam.

 • Selecteer de aanwezigheidsindicator die u wilt weergeven.

 • Als u dit ongedaan wilt maken of uw status automatisch wilt laten bijwerken door Skype voor Bedrijven, selecteert u Status opnieuw instellen.

Zie Uw aanwezigheidsstatus in Skype voor Bedrijven wijzigen voor meer informatie.

Schermafbeelding van het venster van Skype voor Bedrijven met het menu Status geopend.

Deelnemen aan een Skype voor Bedrijven-vergadering

U kunt op verschillende manieren deelnemen aan een Skype voor Bedrijven-vergadering:

 • Selecteer het pictogram Vergaderingen in het venster van Skype voor Bedrijven en dubbelklik op de vergadering waaraan u wilt deelnemen.

 • Selecteer Deelnemen aan Skype-vergadering in een vergaderverzoek in Outlook.

 • Selecteer Online deelnemen in een Outlook-herinnering voor een vergadering.

Schermafbeelding van het tabblad Vergaderingen in het venster van Skype voor Bedrijven.

Een Skype voor Bedrijven-vergadering plannen

In Outlook of Outlook Online:

 1. Open uw Outlook-agenda.

 2. Selecteer Start > Nieuwe Skype-vergadering.

 3. Vul het vergaderverzoek in.

Tip: Voordat u het vergaderverzoek verzendt, kunt u opties instellen, zoals wie rechtstreeks tot de vergadering wordt toegelaten en wie er moet wachten in de virtuele lobby. Zie Een vergadering in Skype voor Bedrijven instellen in Outlook voor meer informatie.

Skype voor Bedrijven-vergadering plannen

Hulp bij het gebruik van Skype voor Bedrijven

 1. Selecteer het volgende bij Opties Pijl voor Menu weergeven in Skype voor Bedrijven. :

  Help > Help voor Skype voor Bedrijven.

 2. Geef in het vak Zoeken aan waar u hulp bij nodig hebt.

 3. Selecteer Zoeken De knop Zoeken in- en uitschakelen op de site van Office-ondersteuning. .

Schermafbeelding van de resultaten van een zoekopdracht naar Skype voor bedrijven-contactpersonen op de site van Office-ondersteuning.
Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×