Aan de slag met SharePoint-statusindicatoren

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Een statusindicator is een rapport met één regel. Via een statusindicator kunt u in een oogopslag zien hoe werkelijke prestaties voor een bepaalde maatregel zich verhouden tot een doel. Een goede statusindicator geeft aan of resultaten al dan niet op schema liggen zonder dat u berekeningen hoeft te maken.

Een statusindicator bevat de naam, de numerieke resultaten en het pictogram van de indicator. Via het pictogram wordt snel informatie verstrekt. Groene pictogrammen geven normaal gesproken goede prestaties aan, rode pictogrammen wijzen op probleemgebieden en gele pictogrammen waarschuwen voor potentiële problemen. Deze afbeelding bevat slechts twee indicatoren: een indicator met een groene cirkel, waarmee wordt aangegeven dat prestaties op schema liggen, en een indicator met een gele driehoek, waarmee u wordt gewaarschuwd voor marginale prestaties.

statusindicatoren bevatten een naam, numerieke waarden en een statuspictogram.

Bekend zijn met SharePoint 2007 Key Performance Indicators?     Ontdek wat is er nieuw voor Microsoft SharePoint Server 2010 sinds de laatste versie. Wat is er gebeurd met KPI's van SharePoint 2007?

Statusindicatoren voordat u nog nooit gebruikt?     Zie vertrouwd raken met statusindicatorenvoor meer dat informatie over het statusindicatoren en welke statusindicatoren kunnen doen voor uw bedrijf.

Klaar om te beginnen?    Als u wilt beginnen, klikt u op Overzicht: hoe maak ik statusindicatoren?

In dit artikel

Overzicht: hoe maak ik statusindicatoren?

Een lijst maken

Een webonderdeel met statuslijst maken

Een statusindicator toevoegen aan een statuslijst

Statusindicator op basis van een SharePoint-lijst

Statusindicator op basis van Excel

Statusindicator op basis van SQL Server Analysis Services

Statusindicator op basis van een vaste waarde

Overzicht: hoe maak ik statusindicatoren?

Een statusindicator is een item in een statuslijst (een speciale vorm van een SharePoint-lijst). U kunt op twee manieren een statuslijst maken:

 • Maak een statuslijst. Nadat u een statuslijst hebt gemaakt, voegt u indicatoren toe aan de lijst. Bovendien kunt u een statuslijst aanpassen door kolommen in de lijst toe te voegen of te wijzigen. U kunt bijvoorbeeld een kolom met de contactpersoon voor elke indicator of een kolom met de gegevensbron toevoegen. Vervolgens voegt u de indicatoren toe aan de gemaakte lijst.

 • Maak een webonderdeel met een statuslijst. Dit is een webonderdeel dat automatisch in een statuslijst wordt gemaakt, zodat u alleen indicatoren hoeft toe te voegen. Vervolgens kunt u eenvoudig het webonderdeel gebruiken op een dashboard of andere webpagina.

Wanneer u een indicator toevoegt, kunt u hieraan een titel en de gegevensbron voor de indicator opgeven. U ook de waarden die welke pictogram bepalen instellen SharePoint Server 2010 worden weergegeven om aan te geven status. U kunt bijvoorbeeld een pictogram dat wordt een groene cirkel wordt weergegeven wanneer de werkelijke waarde van de eenheid voldoet aan of groter is dan het doel en wordt een rode, driehoekige weergegeven wanneer de waarden onder een bepaald punt vallen.

Naar boven

Een statuslijst maken

U kunt een statuslijst maken in het Business Intelligence Center op de site van een team of organisatie zodat andere mensen deze eenvoudig kunnen vinden. Vervolgens kunt u een of meer statusindicatoren toevoegen aan de nieuw gemaakte lijst. Als u flexibelere mogelijkheden wenst voor wat in de lijst wordt weergegeven, kunt u een of meer aangepaste weergaven van een statuslijst maken.

Ga als volgt te werk als u een nieuwe statuslijst wilt maken:

 1. Klik op de site waar u de statuslijst wilt maken op Site Actions (Siteacties) en selecteer View All Site Content (Alle site-inhoud weergeven). Klik onder de kop All Site Content (Alle site-inhoud) op Create (Maken).

 2. Klik op de pagina maken in de filteren op: van het deelvenster, klik op lijst. Klikt u in het deelvenster belangrijkste op het pictogram Statuslijst .

 3. Typ een naam voor de statuslijst.

 4. Klik optioneel op More Options (Meer opties) als u een beschrijving wilt invoeren of de lijstnaam wilt weergeven in het deelvenster Quick Launch (Snel starten). Configureer vervolgens de gewenste opties.

 5. Klik op maken om te voltooien de Statuslijstte maken. SharePoint Server 2010 wordt de nieuwe Statuslijst geopend in de bewerkingsmodus, zodat u kunt een of meer statusindicatoren toevoegen.

Naar boven

Een webonderdeel met een statuslijst maken

U kunt een speciaal webonderdeel maken dat een vooraf gedefinieerde weergave van een statuslijst bevat. U kunt indicatoren rechtstreeks aan dit webonderdeel toevoegen en het webonderdeel op elke pagina van de site gebruiken.

Ga als volgt te werk als u een nieuw webonderdeel met een statuslijst wilt maken:

 1. Ga op de site waar u het webonderdeel met een statuslijst wilt maken naar de standaardpagina van het Business Intelligence Center en klik in het deelvenster Quick Start (Snel starten) op Dashboards.

 2. Klik op de pagina Dashboard: All Items (Dashboards: alle items) in de groep Library Tools (Bibliotheekhulpmiddelen) op Documents (Documenten).

 3. Klik op New Document (Nieuw document) en selecteer Web Part Page with Status List (Webonderdeelpagina met statuslijst) om de eigenschappenpagina voor een nieuw webonderdeel te openen.

 4. Voer op de eigenschappenpagina voor het nieuwe webonderdeel met een statuslijst in het gedeelte Page Name (Paginanaam) een naam en beschrijving voor de nieuwe pagina in. Desgewenst kunt u ook een paginanaam invoeren die wordt weergegeven als bannertitel op de nieuwe webonderdeelpagina.

 5. Selecteer in het gedeelte Location (Locatie) in de betreffende vervolgkeuzelijsten de documentenbibliotheek en map met de nieuwe webonderdeelpagina.

 6. Geef in het gedeelte Create Link in Current Navigation Bar (Koppeling maken in de huidige navigatiebalk) aan of u een koppeling vanaf deze pagina naar de navigatiebalk wilt maken (optioneel).

 7. Selecteer in het gedeelte Web part page with status list layout (Webonderdeelpagina met lay-out van statuslijst) een lay-out in de lijst Layout (Lay-out).

 8. Selecteer in het gedeelte Status Indicators (Statusindicatoren) het keuzerondje Create a status indicator list for me automatically (Automatisch een lijst met statusindicatoren voor me maken). U kunt ook ervoor kiezen om naderhand een bestaande lijst te selecteren.

 9. Klik op OK om de eigenschappenpagina te sluiten en de nieuwe webonderdeelpagina te openen.

  U kunt de webonderdeelpagina met een statuslijst aanpassen. Zo kunt u wijzigen met welk type pictogram in SharePoint de status van de indicator wordt weergegeven, hieraan een schermnaam toewijzen of de grootte van het webonderdeel weergeven. Zie de koppelingen in het gedeelte Zie ook als u wilt weten hoe u dit moet doen.

U kunt nu een statusindicator toevoegen aan de statuslijst in het zojuist gemaakte webonderdeel.

Een statusindicator toevoegen aan een statuslijst

De stappen in deze procedure wordt ervan uitgegaan dat u een eerder gemaakte statuslijst hebt geselecteerd en dat de lijst in de bewerkingsmodus is of dat u een nieuwe Statuslijstnet hebt gemaakt. Wanneer u een nieuwe lijst maakt, wordt de lijst automatisch geopend met SharePoint Server 2010 in de bewerkingsmodus.

 1. Klik op de pijl naast Nieuwop de werkbalk Statuslijst .

 2. Selecteer in de vervolgkeuzelijst een indicatortype, afhankelijk van de bijbehorende gegevensbron, om een eigenschappenpagina voor de nieuwe indicator te openen.

 3. De volgende tabel bevat een lijst met beschikbare indicatortypen en een korte beschrijving voor elk type. Klik op de naam van het indicatortype voor meer informatie over het opgeven van eigenschappen voor een specifiek indicatortype.

Indicatortype

Beschrijving

Statusindicator op basis van een SharePoint-lijst

Bevat een waarde op basis van de inhoud van een SharePoint-lijst.

Statusindicator op basis van Excel

Bevat waarden die direct zijn geïmporteerd vanuit een Excel Services-werkmap. De waarde kan worden opgegeven via een celadres in de werkmap.

Statusindicator op basis van SQL Server Analysis Services

Importeert een geselecteerde Key Performance Indicator uit een kubus van SQL Server Analysis Services.

Statusindicator op basis van een vaste waarde

Bevat waarden die handmatig zijn ingevoerd door de auteur van de indicator.

Naar boven

Statusindicator op basis van SharePoint-lijst

SharePoint Server 2010 lijsten zijn een uitstekende manieren om items te houden. U mogelijk bijvoorbeeld een lijst maken die ziet u de status van bedrijven contracten en een statusindicator die het percentage van de actieve contracten of contracten die zijn voltooid-rapporten maken. Lijsten kunnen items die deel uitmaken van een werkstroom of melden trainingsprogramma's voor het deelname van werknemers bevatten.

Met een statusindicator kunt u volgen hoelang kwesties of taken al zijn geopend, hoeveel er zijn geopend en welk percentage van een taak is voltooid. U kunt ook totalen bijhouden, zoals de tijd dat een kwestie al is geopend of het totale aantal verkopen in een regio.

Opmerking: Voordat u deze optie selecteert, zorg ervoor dat de lijst die u wilt gebruiken bestaat en staat in de weergave die u wilt gebruiken...

Ga als volgt te werk als u een nieuwe statusindicator op basis van een SharePoint-lijst wilt maken:

 1. Voer op de pagina New Item (Nieuw item) onder SharePoint List and View (SharePoint-lijst en -weergave) in het vak List URL (Lijst-URL) de URL van de lijst of bibliotheek in.

  Opmerking: De SharePoint-lijst of bibliotheek moet zich in dezelfde site.

 2. Selecteer in het vak View (Weergave) de weergave met de items die u in de statusindicator wilt gebruiken.

 3. Selecteer onder Value Calculation (Waardeberekening) de methode waarmee u het doel van de statusindicator wilt berekenen. In de volgende tabel worden de opties voor berekeningen beschreven.

Optie voor berekeningen

Beschrijving

Aantal lijstitems

Hiermee wordt het totale aantal items in de lijst berekend.

Percentage van de lijst met items in de weergave waar

Met deze methode wordt berekend welk percentage van de items in de opgegeven weergave voldoen aan de geselecteerde criteria.

Ga als volgt te werk als u een criterium wilt selecteren:

 • Selecteer in de vervolgkeuzelijst Select column… (Kolom selecteren) de naam van de kolom.

 • Selecteer in de vervolgkeuzelijst is equal to (is gelijk aan) de vergelijkingsoperator.

 • Typ in het tekstvak de gewenste waarde voor de vergelijking.

Herhaal deze stappen als u criteria voor maximaal vijf extra kolommen wilt toevoegen.

Berekening met alle lijstitems in de weergave

Met deze methode wordt de geselecteerde waarde berekend op basis van waarden in een opgegeven kolom. Selecteer een van de volgende items in de vervolgkeuzelijst: Sum (Som), Average (Gemiddelde), Maximum of Minimum. Selecteer vervolgens in de vervolgkeuzelijst Select column… (Kolom selecteren) de kolom met de berekende waarden.

 1. Ga als volgt te werk in het gedeelte Status Icon Rules (Regels voor statuspictogram):

  • Selecteer in de vervolgkeuzelijst Better values are (Betere waarden zijn) de optie higher (hoger) als in SharePoint pictogrammen moeten worden gewijzigd wanneer toenemende waarden doel- of waarschuwingsdrempels bereiken of overschrijden. Selecteer lower (lager) als in SharePoint pictogrammen moeten worden gewijzigd wanneer dalende waarden doel- of waarschuwingsdrempels bereiken of overschrijden.

  • Typ in het vak Display when value has met or exceeded goal (Weergeven wanneer waarde doel heeft bereikt of overschreden) de doelwaarde. Wanneer de indicatorwaarde dit doel bereikt, wordt het pictogram in SharePoint gewijzigd om aan te geven dat de prestaties op schema liggen.

  • Typ in het vak Display when value has met or exceeded warning (Weergeven wanneer waarde waarschuwing heeft bereikt of overschreden) de drempel waaronder de prestaties niet meer acceptabel zijn. Het pictogram wordt op dat punt in SharePoint gewijzigd om te waarschuwen voor een potentieel probleem.

 2. Typ in het gedeelte Details Link (Details-koppeling) in het vak Details Page (Details-pagina) de URL van de pagina met gedetailleerde informatie over deze indicator, zoals de betreffende gegevensbron.

 3. (Optioneel) in de Update sectie Regels , selecteer de optie die bepaalt of SharePoint Server 2010 de indicator wordt bijgewerkt met een waarde zodra die een nieuwe gebruiker wordt de lijst geopend, of er updates voor de indicator waarden wanneer de gebruiker de waarden uit een menu voor het handmatig bijwerkt.

Naar boven

Statusindicator op basis van Excel

U kunt een statusindicator baseren op gegevens in een Excel-werkmap die u opslaat of naar de site SharePoint Server 2010 publiceren. Als de gegevens in de werkmap worden gewijzigd, wordt SharePoint Server 2010 de waarden in het veld Statusindicator automatisch bijgewerkt. Bovendien kunt u de werkmap weergeven op dezelfde pagina.

Ga als volgt te werk als u een nieuwe statusindicator op basis van een werkmap van Excel Services wilt maken:

 1. Typ op de pagina New Item (Nieuw item) in het vak Name (Naam) en Description (Beschrijving) een naam en optionele beschrijving voor de indicator.

 2. Typ in het vak Comments (Opmerkingen) eventuele opmerkingen (optioneel). U kunt bijvoorbeeld informatie verstrekken zodat personen die de indicator weergeven, beter begrijpen waarvoor deze precies staat.

 3. Voer de URL van de Excel-werkmap met de gegevens en berekeningen voor de indicator in de sectie Indicatorwaarde in het vak URL van de werkmap . De Excel Services-werkmap moet worden opgeslagen in een SharePoint-bibliotheek die zich in dezelfde site.

 4. Typ in het vak Cell Address for Indicator Value (Celadres voor indicatorwaarde) het adres van de cel met de werkelijke waarde voor de indicator. U kunt ook op de knop Browse (Bladeren) klikken om naar de werkmap te gaan die u hebt opgegeven via de URL in stap 3. Vervolgens selecteert u de cel met de waarden die u wilt gebruiken in de statusindicator.

 5. Ga als volgt te werk in het gedeelte Status Icon Rules (Regels voor statuspictogram):

  • Selecteer in de vervolgkeuzelijst Better values are (Betere waarden zijn) de optie higher (hoger) als in SharePoint pictogrammen moeten worden gewijzigd wanneer toenemende waarden doel- of waarschuwingsdrempels bereiken of overschrijden. Selecteer lower (lager) als in SharePoint pictogrammen moeten worden gewijzigd wanneer dalende waarden doel- of waarschuwingsdrempels bereiken of overschrijden.

  • Typ in het vak Display when value has met or exceeded goal (Weergeven wanneer waarde doel heeft bereikt of overschreden) de doelwaarde. Wanneer de indicatorwaarde dit doel bereikt, wordt het pictogram in SharePoint gewijzigd om aan te geven dat de prestaties op schema liggen.

  • Typ in het vak Display when value has met or exceeded warning (Weergeven wanneer waarde waarschuwing heeft bereikt of overschreden) de drempel waaronder de prestaties niet meer acceptabel zijn. Het pictogram wordt op dat punt in SharePoint gewijzigd om te waarschuwen voor een potentieel probleem.

 6. Typ in het gedeelte Details Link (Details-koppeling) in het vak Details Page (Details-pagina) de URL van de pagina met gedetailleerde informatie over deze indicator, zoals de betreffende gegevensbron.

 7. (Optioneel) in de Update sectie Regels , selecteer de optie die bepaalt of SharePoint Server 2010 de indicator wordt bijgewerkt met een waarde zodra die een nieuwe gebruiker wordt de lijst geopend, of er updates voor de indicator waarden wanneer de gebruiker de waarden uit een menu voor het handmatig bijwerkt.

Naar boven

Statusindicator op basis van SQL Server Analysis Services

SharePoint Server 2010kunt KPI's importeren uit SQL Server Analysis Services (SSAS), een onderdeel van SQL Server 2005 en SQL Server 2008. Een systemen beheerder of een database analisten meestal deze KPI's en voegt het bestand aan de gegevensverbinding-bibliotheek op een Business Intelligence Center-site. Vervolgens iedereen met de juiste machtigingen hebben toegang tot de database en koppeling naar de KPI's van Analysis Services

In SSAS kunnen analisten krachtige, flexibele KPI's definiëren die zijn gebaseerd op gegevens met meerdere dimensies. Een SSAS-KPI kan echter alleen worden gedefinieerd en beheerd in SSAS. Een analist kan met opdrachten in SSAS KPI-eigenschappen maken en beheren, zoals het prestatiedoel, het statuspictogram en de drempelwaarden waarop een pictogram van kleur verandert om aan te geven dat de prestatiestatus is gewijzigd.

U kunt de weergavenaam van een KPI die u naar een lijst Status importeert wijzigen, maar u andere eigenschappen van de KPI niet wijzigen tijdens het werken in SharePoint Server 2010.

Ga als volgt te werk als u een KPI wilt importeren vanuit SSAS:

 1. Voer op de pagina New Item (Nieuw item) in het vak Data Connection (Gegevensverbinding) de URL van het ODC-bestand (Office Data Connection) in of klik op de knop Browse (Bladeren) om het dialoogvenster Select an Asset (Bedrijfsmiddel selecteren) te openen en naar het ODC-bestand te gaan.

 2. Selecteer in Alleen KPI's uit de weergavemap weergeven de weergavemap in de Analysis Services-database die de KPI bevat.

 3. Selecteer de gewenste KPI in het vak KPI-lijst, bijvoorbeeld Total Revenue of Average Profit Margin.

 4. Schakel het selectievakje opnemen onderliggende indicatoren om alle onderliggende indicatoren voor de geselecteerde KPI weer te geven. Als de geselecteerde KPI onderliggende indicatoren bevat, wordt in de lijst Status van de bovenliggende en onderliggende indicatoren weergegeven in een hiërarchie.
  In de volgende afbeelding ziet u een geïmporteerde KPI (Netto-inkomsten) met drie onderliggende indicatoren (winst besturingsomgeving, besturingsomgeving uitgaven en financiële brutomarge).

u kunt vanuit ssas kpi's met bovenliggende en onderliggende indicatoren weergeven.

 1. Typ in het vak Name (Naam) en Description (Beschrijving) een naam en beschrijving (optioneel) voor de indicator.

 2. Typ in het vak Comments (Opmerkingen) eventuele opmerkingen (optioneel). U kunt bijvoorbeeld informatie verstrekken zodat personen die de KPI weergeven, beter begrijpen waarvoor deze precies staat.

 3. Typ in het gedeelte Details Link (Details-koppeling) in het vak Details Page (Details-pagina) de URL van de pagina met gedetailleerde informatie over deze indicator, zoals de betreffende gegevensbron.

 4. (Optioneel) in de Update sectie Regels , selecteer de optie die bepaalt of SharePoint Server 2010 de indicator wordt bijgewerkt met een waarde zodra die een nieuwe gebruiker wordt de lijst geopend, of er updates voor de indicator waarden wanneer de gebruiker de waarden uit een menu voor het handmatig bijwerkt.

  Opmerking: De Status pictogramregels voor een aanduiding dat de invoer van een Analysis Services-KPI zijn vooraf ingesteld door de database analisten...

Naar boven

Statusindicator op basis van vaste waarden

In bepaalde situaties zult u waarden handmatig willen invoeren voor een statusindicator. De indicator is mogelijk gebaseerd op ongestructureerde gegevens, zoals e-mail, of u moet een eenmalig project volgen.

 1. Typ op de pagina New Item (Nieuw item) in het vak Name (Naam) en Description (Beschrijving) een naam en optionele beschrijving voor de indicator.

 2. Typ in het vak Comments (Opmerkingen) eventuele opmerkingen (optioneel). U kunt bijvoorbeeld informatie verstrekken zodat personen die de indicator weergeven, beter begrijpen waarvoor deze precies staat.

 3. Typ de numerieke waarden voor uw voortgang tot nu toe.

 4. Ga als volgt te werk in het gedeelte Status Icon Rules (Regels voor statuspictogram):

  • Selecteer in de vervolgkeuzelijst Better values are (Betere waarden zijn) de optie higher (hoger) als in SharePoint pictogrammen moeten worden gewijzigd wanneer toenemende waarden doel- of waarschuwingsdrempels bereiken of overschrijden. Selecteer lower (lager) als in SharePoint pictogrammen moeten worden gewijzigd wanneer dalende waarden doel- of waarschuwingsdrempels bereiken of overschrijden.

  • Typ in het vak Display when value has met or exceeded goal (Weergeven wanneer waarde doel heeft bereikt of overschreden) de doelwaarde. Wanneer de indicatorwaarde dit doel bereikt, wordt het pictogram in SharePoint gewijzigd om aan te geven dat de prestaties op schema liggen.

  • Typ in het vak Display when value has met or exceeded warning (Weergeven wanneer waarde waarschuwing heeft bereikt of overschreden) de drempel waaronder de prestaties niet meer acceptabel zijn. Het pictogram wordt op dat punt in SharePoint gewijzigd om te waarschuwen voor een potentieel probleem.

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×