Aan de slag met SharePoint Designer 2010

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Microsoft SharePoint Designer 2010 is een web- en toepassingsontwerpprogramma voor het ontwerpen, bouwen en aanpassen van websites die worden uitgevoerd in SharePoint Foundation 2010 en Microsoft SharePoint Server 2010. Met SharePoint Designer 2010 kunt u webpagina's met gegevens maken, krachtige werkstroomoplossingen bouwen en het uiterlijk van uw site ontwerpen.

Gebruik de volgende koppelingen voor meer informatie over SharePoint Designer 2010 via artikelen, video's en andere leerbronnen. Gebruik de volgende procedures voor informatie over de basistaken die u uitvoert in SharePoint Designer 2010.

Logo Aan de slag

Wat wilt u?

Waar wilt u naartoe gaan?

Wilt u alleen weten wat er is veranderd?   

Ontdek de nieuwe functies in deze versie en hoe u zoveel mogelijk van de nieuwe functies kunt maken.

Nieuwe functies in SharePoint Designer 2010

Meer weten over menu's en opdrachten van 2007?   

Raadpleeg een tabel met de menu- en werkbalkopdrachten in de versie van 2007 en ontdek de nieuwe locaties met deze toewijzingswerkmap.

Toewijzingsrichtlijnen voor Microsoft Office-toepassingen

Hebt u SharePoint Designer nog nooit gebruikt?   

Ontdek SharePoint Designer 2010, en hoe u er in uw organisatie zoveel mogelijk voordeel van kunt hebben.

Inleiding: SharePoint Designer 2010

Zoekt u een training voor uzelf en andere leden van uw team?   

Vergroot uw productiviteit in deze versie met een training voor SharePoint Designer 2010.

Microsoft Office-Training

Basistaken in SharePoint Designer 2010

SharePoint-sites openen en maken

Lijsten, bibliotheken en verbindingen met gegevensbronnen maken

Aangepaste weergaven en formulieren maken

Aangepaste werkstromen maken

Sitepagina's, basispagina's en pagina-indelingen ontwerpen

Opslaan als sjabloon

SharePoint-sites openen en maken

In SharePoint Designer 2010 kunt u bestaande SharePoint-sites op de server openen en deze aanpassen, en kunt u nieuwe sites maken op basis van SharePoint-sitesjablonen of nieuwe, lege sites die u vanaf het begin aanpast.

Sites openen

Als u een bestaande site wilt openen, klikt u op de tab Bestand, kiest u Sites en voert u een van de volgende handelingen uit:

 • Klik op Site openen om te bladeren naar beschikbare sites.

 • Klik op Mijn site aanpassen om Mijn site te openen en aan te passen.

 • Selecteer onder Recente sites een site waaraan u eerder hebt gewerkt.

Sites maken

Als u een nieuwe site wilt maken, klikt u op de tab Bestand kiest u Sites en voert u een van de volgende handelingen uit:

 • Klik op Nieuwe lege website om een lege SharePoint-site te maken.

 • Klik op Toevoegen aan Mijn site om onder Mijn site een nieuwe site te maken.

 • Selecteer onder Sitesjablonen een sjabloon om een nieuwe site te maken op basis van een SharePoint-sjabloon.

Opmerking: Naast het openen en maken van sites vanuit SharePoint Designer 2010 kunt u ook een SharePoint-site openen vanuit uw browser en deze site vervolgens openen in SharePoint Designer 2010 met de beschikbare koppelingen in het menu Siteacties, het lint en andere locaties in SharePoint.

Naar boven

Lijsten, bibliotheken en verbindingen met gegevensbronnen maken

In SharePoint Designer 2010 kunt u lijsten en bibliotheken maken, die meestal dienen als gegevensbron voor SharePoint-sites, en kunt u ook gegevensbronverbindingen maken met XML-bestanden, externe databases en webservices.

SharePoint-lijsten en -bibliotheken

Als u een SharePoint-lijst of -bibliotheek wilt maken, klikt u op Lijsten en bibliotheken in het navigatiedeelvenster, en kiest u een van de volgende opties op de tab Lijsten en bibliotheken:

 • Klik op Aangepaste lijst om een lege lijst te maken.

 • Klik op SharePoint-lijsten om een lijst te maken op basis van een SharePoint-lijstsjabloon.

 • Klik op Documentenbibliotheek om een bibliotheek te maken op basis van een SharePoint-bibliotheeksjabloon.

 • Klik op Externe lijst om een externe lijst te maken op basis van een extern inhoudstype. (Externe inhoudstypen worden verderop uitgelegd.)

 • Klik op Lijst uit werkblad om een lijst te maken op basis van een geïmporteerd werkblad.

Gegevensbronverbindingen

Als u een gegevensbronverbinding wilt maken, klikt u op Gegevensbronnen in het navigatiedeelvenster en kiest u een van de volgende opties op de tab Gegevensbronnen.

 • Klik op Gekoppelde gegevensbron om een gegevensverbinding met meerdere gegevensbronnen te maken.

 • Klik op Databaseverbinding om een gegevensverbinding te maken met een database die het OLE DB- of ODBC-protocol ondersteunt.

 • Klik op SOAP-serviceverbinding om een verbinding te maken met een XML-webservice met SOAP (Simple Object Access Protocol).

 • Klik op Verbinding met REST-service om een verbinding te maken met een serverscript met behulp van REST (Representational State Transfer).

 • Klik op Verbinding met XML-bestand om een verbinding te maken met een XML-bronbestand.

Externe inhoudstypen

Met externe inhoudstypen kunt u verbinding maken met externe bedrijfsgegevensbronnen en deze bronnen integreren met uw SharePoint-site en ondersteunde clienttoepassingen. Als u een extern inhoudstype hebt gemaakt, kunt u externe lijsten maken gebruikers interactie kunnen uitvoeren met de gegevens als met elke andere SharePoint-lijst of -bibliotheek.

Voer de volgende stappen uit om een extern inhoudstype te maken.

 1. Klik in het navigatiedeelvenster op Externe inhoudstypen.

 2. Klik op de tab Externe inhoudstypen op Extern inhoudstype en ontwerp de bewerkingen, velden, enzovoort, voor uw externe inhoudstype.

Naar boven

Aangepaste weergaven en formulieren maken

In SharePoint Designer 2010 kunt u aangepaste weergaven en formulieren maken voor uw gegevensbronnen, die de werkelijke interface worden voor het lezen en schrijven van gegevens naar deze gegevensbronnen.

Weergaven

Een weergave is een actuele, aanpasbare weergave van een gegevensbron die aan elke SharePoint-pagina kan worden toegevoegd. In SharePoint Designer 2010 kunt u lijstweergaven (die gebruikmaken van het XSLT-webonderdeel Lijstweergave) en gegevensweergaven (die gebruikmaken van het webonderdeel Gegevensformulier) maken. Voer een van de volgende stappen uit om een lijst- of gegevensweergave te maken.

 • Klik in het navigatiedeelvenster op Lijsten en bibliotheken, selecteer de lijst waarvoor u een weergave wilt maken en klik vervolgens op de tab Lijstinstellingen op Lijstweergave.

  Opmerking: Hierdoor wordt een weergave gemaakt die aan de lijst of bibliotheek is gekoppeld. Daardoor kunnen gebruikers de weergave zien en aanpassen met de groep Weergaven beheren op het SharePoint-lint.

 • Klik in het navigatiedeelvenster op Sitepagina's, bewerk de pagina waarop u de weergave wilt maken, klik op de tab Invoegen, kies Gegevensweergave en kies vervolgens de SharePoint-lijst of -bibliotheek die u voor de weergave wilt gebruiken.

Formulieren

Een formulier is een aanpasbare weergave van een gegevensbron die u gebruikt voor het verzenden van of schrijven naar de gegevensbron. In SharePoint Designer 2010 kunt u lijstformulieren en gegevensformulieren maken (die allebei gebruikmaken van het webonderdeel Gegevensformulier). Voer een van de volgende stappen uit om een lijst- of gegevensformulier te maken.

 • Klik in het navigatiedeelvenster op Lijsten en bibliotheken, selecteer het formulier waarvoor u een weergave wilt maken en klik vervolgens op de tab Lijstinstellingen op Lijstformulier.

 • Klik in het navigatiedeelvenster op Sitepagina's, bewerk de pagina waarop u het formulier wilt maken, klik op de tab Invoegen, kies Nieuw formulier met items, Itemformulier bewerken of Itemformulier weergeven en selecteer de gegevensbron die u voor het formulier wilt gebruiken.

Opmerking: Naast het gebruik van de hulpmiddelen voor formulierontwerp in SharePoint Designer 2010 kunt u ook SharePoint-formulieren maken en aanpassen met Microsoft InfoPath 2010.

Naar boven

Aangepaste werkstromen maken

In SharePoint Designer 2010 kunt u bedrijfsprocessen beheren met sterk aangepaste werkstromen. U kunt werkstromen gebruiken voor het beheer van toepassingsprocessen en processen waarin mensen samenwerken. U hebt een aantal mogelijkheden bij het maken van werkstromen.

Werkstromen maken in SharePoint Designer 2010

Als u een werkstroom maakt, kunt u dat doen op basis van een SharePoint-lijst of -bibliotheek; u kunt een herbruikbare werkstroom maken die u op elke lijst of bibliotheek kunt toepassen; en u kunt een sitewerkstroom maken die op siteniveau fungeert.

Als u deze werkstromen wilt maken, klikt u op Werkstromen in het navigatiedeelvenster en voert u vervolgens op de tab Werkstromen een van de volgende stappen uit:

 • Klik op Lijstwerkstroom en kies de lijst waaraan u de werkstroom wilt koppelen.

 • Klik op Herbruikbare werkstroom om een herbruikbare werkstroom te maken die u aan elke lijst of bibliotheek kunt koppelen.

 • Klik op Sitewerkstroom om een werkstroom te maken die op siteniveau kan worden toegepast.

Als u de werkstroom hebt gemaakt, gebruikt u de werkstroomontwerper om de voorwaarden, acties en stappen in de werkstroom te structureren. Gebruik de taakontwerper om de gebeurtenissen te beheren die aan elke taak zin gekoppeld.

Werkstromen uit Microsoft Visio 2010 importeren

Naast het maken van werkstromen in SharePoint Designer 2010 kunt u een werkstroom die in Microsoft Visio 2010 is ontworpen, importeren met de meegeleverde werkstroomstencils en -sjablonen.

Als u een werkstroom wilt importeren, klikt u op Werkstromen in het navigatiedeelvenster en voert u vervolgens op de tab Werkstromen de volgende stappen uit:

 1. Klik op Importeren uit Visio en blader door uw bestandssysteem of SharePoint-documentbibliotheek voor het VWI-bestand (Visio Workflow Interchange).

 2. Kies een optie om de werkstroom te koppelen aan een lijst of om er een herbruikbare werkstroom van te maken en klik op Voltooien.

 3. Begin met de aanpassing van de werkstroom in SharePoint Designer.

Naar boven

Sitepagina's, basispagina's en pagina-indelingen ontwerpen

In SharePoint Designer 2010 kunt u sitepagina's, basispagina's en pagina-indelingen maken en aanpassen. Deze pagina's dienen allemaal een ander doel, maar de bewerking van de pagina is hetzelfde. U kunt tekst, afbeeldingen, koppelingen, tabellen, webonderdelen, serverbesturingselementen en nog veel meer toevoegen en verwijderen. U kunt stijldefinities en trapsgewijze opmaakmodellen toepassen op uw basispagina's en page-indelingen om het uiterlijk van uw site te wijzigen, of om uw site de huisstijl van uw bedrijfsidentiteit te geven.

Sitepagina's

Als u een sitepagina wilt maken, klikt u op Sitepagina's in het navigatiedeelvenster en voert u vervolgens op de tab Pagina's een van de volgende stappen uit:

 • Klik op Pagina met webonderdelen om een pagina te maken met webonderdelen als koptekst en hoofdtekst; bovendien wordt de pagina gekoppeld aan uw sitebasispagina.

 • Klik op Pagina en kies ASPX of HTML om een lege sitepagina te maken die niet aan uw sitebasispagina is gekoppeld.

Basispagina's

 • Klik op Basispagina's in het navigatiedeelvenster en klik vervolgens op de tab Basispagina's op Lege basispagina.

Pagina-indelingen

 • Klik op Pagina-indelingen in het navigatiedeelvenster; klik vervolgens op de tab Pagina-indelingen op Nieuwe pagina-indeling en kies de inhoudstypegroep en de naam waarop u de pagina-indeling wilt baseren.

Opmerking: Basispagina's en pagina-indelingen zijn standaard uitgeschakeld voor alle gebruikers behalve siteverzamelingbeheerders. Als u geen optie ziet voor het weergeven of bewerken van basispagina's of pagina-indelingen in SharePoint Designer 2010, neemt u contact op met uw sitebeheerder over het inschakelen van deze bewerkingen.

Naar boven

Opslaan als sjabloon

Als u gereed bent met de aanpassing van uw site, kunt u uw site of delen van de site als sjabloon opslaan zodat anderen in uw organisatie de sjabloon kunnen gebruiken om lijsten, weergaven, werkstromen, sitepagina's en nog veel meer kunnen maken.

U kunt de sjabloon ook gebruiken om uw site verder aan te passen in een andere omgeving of door andere gebruikers, bijvoorbeeld in de browser of in Microsoft Visual Studio.

Zoek de optie Opslaan als sjabloon in SharePoint Designer 2010 om deze functie te gebruiken.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×