Aan de slag met Project 2010

Overzicht

Aan de slag met Project 2010 U moet een project beheren, maar u weet niet zeker hoe u aan de slag kunt met Project 2010? Hier vindt u informatie over hoe u een nieuw, leeg project start, enkele projecttaken maakt en structuur geeft aan uw project door overzichten te maken en een taak aan een andere taak te koppelen.

Wanneer u deze cursus hebt voltooid, bent u in staat het volgende te doen:

 • Snel en efficiënt een nieuw project maken.

 • Een nieuwe taak maken en een taak wijzigen van handmatige naar automatische planning.

 • Relaties of koppelingen tussen taken maken.

 • Een taakoverzicht maken om uw project meer structuur te geven.

Deze cursus omvat:

 • Vier zelfstudielessen en één oefensessie om praktijkervaring op te doen. Voor de oefensessie hebt u Project 2010 nodig.

 • Een korte test aan het einde van de les. Er wordt geen uitslag voor deze test bijgehouden.

 • Een snelzoekkaart die u kunt afdrukken aan het einde van de cursus.

Offline-versie (24 MB)

Een nieuw project maken

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

Taken toevoegen aan uw project

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

Koppelingen maken tussen taken in uw project

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

Een overzicht maken voor taken in uw project

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

Oefening

Aan de slag met de oefening voor Project 2010

Downloadgrootte: 175 kB

Oefenen in Project 2010

Nu is het moment om dingen in praktijk te brengen.

De oefensessie

Wanneer u in Project op Oefening klikt, wordt er een oefendocument naar uw computer gedownload en in Project geopend. Daarnaast wordt een apart venster met instructies weergegeven.

Opmerking    Project 2010 moet op de computer zijn geïnstalleerd.

Test uzelf

Doe de volgende test zodat u zeker weet dat u het materiaal begrijpt. Uw antwoorden zijn privé en de testresultaten worden niet van een score voorzien.

Als u de duur voor handmatig geplande taken invoert, worden de begin- en einddatums door Project automatisch gemaakt.

Waar

Helaas, onjuist. In Project worden alleen de begin- en einddatums voor automatisch geplande taken ingevoerd.

Onwaar

Goed geantwoord. Wanneer de duur wordt ingevoerd voor handmatig geplande taken, worden niet automatisch begin- en einddatums voor taken gemaakt.

Handmatig geplande taken hebben zowel een duur als begin- en einddatums.

Waar

Helaas, onjuist. Duur, begindatums en einddatums zijn niet vereist voor handmatig geplande taken.

Onwaar

Goed geantwoord. Voor handmatig geplande taken zijn geen duur of datums vereist. Een taak kan bestaan zonder enige planningsgegevens.

Samenvattingstaken vouwen altijd de totale duur van hun subtaken samen.

Onwaar

Goed geantwoord. Alleen samenvattingstaken die zijn ingesteld op automatisch gepland vouwen de totale duur van hun subtaken samen.

Waar

Helaas, onjuist. Handmatig geplande samenvattingstaken vouwen niet in alle gevallen de totale duur van hun subtaken samen. U kunt bijvoorbeeld een samenvattingstaakbalk verslepen om de duur te verhogen, zonder dat dit van invloed is op de subtaken. Bij automatisch geplande samenvattingstaken kan de duur niet handmatig worden gewijzigd.

Welke van de volgende duurwaarden zijn toegestaan voor automatisch geplande taken?

4

Juist. Automatisch geplande taken gebruiken numerieke waarden. In dit geval kunt u zowel '4d' als '4' typen.

Vier dagen

Helaas, dat is onjuist. 'Vier' is geen numerieke waarde en wordt dus niet geaccepteerd als duurwaarde voor een automatisch geplande taak. Voor een automatisch geplande taak gebruikt u '4' of 4d'.

Binnenkort

Helaas, dat is onjuist. Een woord als 'Binnenkort' kan alleen als duur worden gebruikt voor handmatig geplande taken.

Handmatig geplande taken kunnen 'Binnenkort' als begindatum hebben.

Waar

Juist. Handmatig geplande taken kunnen datumwaarden hebben van woorden, datums of getallen.

Onwaar

Helaas, dat is onluist. Handmatig geplande taken hoeven geen datumwaarden in een datumnotatie te hebben. Ze kunnen datumwaarden hebben van woorden zoals 'Binnenkort' of 'Bespreken met Jeroen'.

Feedback

Snelzoekkaart

Zie ook

Een nieuw project maken

Project wordt standaard geopend met een nieuw project. Ga als volgt te werk om meer projecten te maken:

 1. Klik op het tabblad Bestand. De weergave Backstage wordt geopend.

 2. Klik op Nieuw.

 3. Klik op Leeg project.

 4. Klik op Maken.

Twee taken koppelen

Door taken te koppelen, kunt u relaties creëren tussen taken. U wilt bijvoorbeeld dat een taak begint nadat een andere is geëindigd. Als bijvoorbeeld de ontwerpfase van een project op hetzelfde moment zou beginnen als de constructiefase, zou dat problemen opleveren. In dit geval koppelt u de ontwerpfase aan de constructiefase, zodat de een na de ander wordt gestart.

 1. Selecteer de twee taken die u wilt koppelen. Selecteer de eerste taak door in de kolom Taaknaam op de naam ervan te klikken en houd vervolgens de SHIFT-toets ingedrukt terwijl u op de tweede taak klikt.

 2. Klik op het tabblad Taak en klik vervolgens in de groep Planning op Taak koppelen Taken koppelen .]

 3. Als u het type koppeling wilt wijzigen, dubbelklikt u op de lijn tussen de gekoppelde taken en selecteert u een van de volgende opties:

  • Begin na einde (BE)    De tweede taak kan niet beginnen tot de eerste taak is voltooid. Als u bijvoorbeeld twee taken hebt, 'Hek bouwen' en 'Hek schilderen', kan 'Hek schilderen' pas beginnen als 'Hek bouwen' is voltooid. Dit is het meest algemene type afhankelijkheid.

  • Gelijk begin (GB)    De tweede taak kan niet beginnen tot de eerste taak begint. Als u bijvoorbeeld twee taken hebt, 'Fundering storten' en 'Beton egaliseren', kan 'Beton egaliseren' pas beginnen als 'Fundering storten' begint.

  • Gelijk einde (GE)    De tweede taak kan niet worden voltooid tot de eerste taak is voltooid. Als u bijvoorbeeld de twee taken hebt, 'Bedrading aanbrengen' en 'Elektriciteit inspecteren', kan de taak 'Elektriciteit inspecteren' niet worden voltooid voordat de taak 'Bedrading aanbrengen' is voltooid.

  • Einde na begin (EB)    De tweede taak kan niet worden voltooid tot de eerste taak start. Dit type afhankelijkheid kan worden gebruikt voor just-in-time-planning voor een mijlpaal of de einddatum van een project, om zo het risico te minimaliseren dat een taak laat wordt voltooid als een afhankelijke taak daarvan uitloopt.

De taakmodus wijzigen voor een taak

Er zijn twee soorten taakmodi: handmatig gepland en automatisch gepland::

 • Handmatig gepland    Bij handmatig geplande taken hebt u meer flexibiliteit in hoe een taak wordt gepland. U kunt bijvoorbeeld een duur van 'Binnenkort' opgeven voor een handmatig geplande taak, zonder dat in Project een foutmelding wordt weergegeven.

 • Automatisch gepland    Bij automatisch geplande taken zijn specifieke soorten waarden vereist in velden voor duur en begin. Deze taken gebruiken deze gegevens (in combinatie met agendagegevens) om te bepalen waar taken moeten beginnen in relatie tot andere taken.

Ga als volgt te werk om de taakmodus van een taak te wijzigen:

 • Klik in de kolom Taakmodus voor een taak op Automatisch plannen ( Automatisch plannen ) of Handmatig gepland ( Vastgekoppelde taak met vraagteken of Vastgekoppelde taak ).

Een projectoverzicht maken om een fase met subtaken te maken

Door een overzicht te maken, kunt u uw takenlijst opsplitsen om deze overzichtelijker en beter leesbaar te maken. Overzichten worden gemaakt door een taak te laten inspringen of naar een lager overzichtsniveau in de kolom Taaknaam te verplaatsen. Wanneer u een taak laat inspringen, wordt deze een subtaak van de daar direct aan voorafgaande taak op een hoger overzichtsniveau. Taken op het bovenste overzichtsniveau worden ook wel fasen genoemd.

 1. Selecteer de taak die u wilt laten inspringen onder de fase of samenvattingstaak ervan.

 2. Klik op het tabblad Taak in de groep Planning op Taak laten inspringen. Taak laten inspringen

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×