Aan de slag met Power Query

Opmerking: Power Query heet Ophalen en transformeren in Excel 2016. De informatie hier is van toepassing op beide. Zie Ophalen en transformeren in Excel 2016 voor meer informatie.

Belangrijk: Kennisgeving van gegevenscatalogus met afschaffing
De mogelijkheden van de gegevenscatalogus in Excel en Power query zijn gestopt op 4de maart 2019. Gebruikers konden inhoud die al op deze datum is gepubliceerd in de gegevenscatalogus gebruiken. Vanaf 31 december 2018 konden de gebruikers echter geen nieuwe of bijgewerkte query's in de gegevenscatalogus publiceren (delen). Vanaf 1 augustus 2018 zijn er geen nieuwe klanten meer (tenants) beschikbaar voor het gebruik van deze functie. We raden u aan om uw gedeelde query's te downloaden, zodat u deze buiten de gegevenscatalogus kunt blijven gebruiken dan 4de maart 2019, via het taakvenster mijn gegevenscatalogus query's , met de optie Open voor elk van de query's.

Met Power query kunt u zoeken naar gegevensbronnen, verbindingen maken en de gegevens vervolgens op een andere manier van een kolom verwijderen, een gegevenstype wijzigen of tabellen samenvoegen) op basis van uw behoeften. Wanneer u de gegevens hebt gestructureerd, kunt u de resultaten delen of de query gebruiken om rapporten te maken.

Power Query common steps

Deze stappen vinden vaak plaats in de volgende volgorde:

  • Verbinding maken: maak verbinding met gegevens in de cloud of een service of lokale gegevens

  • Transformeren: structureer de gegevens zo dat deze aansluiten op uw behoeften. De oorspronkelijke bron blijft ongewijzigd

  • Combineren: maak een gegevensmodel van meerdere gegevensbronnen en krijg een uniek inzicht in de gegevens

  • Delen: wanneer de query is voltooid, kunt u deze opslaan, delen of gebruiken voor rapporten

Power query registreert elke stap die u maakt, en kan u deze stappen op elke gewenste manier wijzigen. U kunt ook ongedaan maken, opnieuw de volgorde wijzigen of een stap wijzigen... u kunt de weergave op de gewenste manier in de gekoppelde gegevens weergeven.

Met Power Query kunt u query's maken die zo eenvoudig of complex zijn als nodig is. En omdat voor Power Query de M-taal wordt gebruikt voor het vastleggen en uitvoeren van stappen, kunt u zelf query's maken (of deze handmatig aanpassen) om optimaal gebruik te maken van de kracht en flexibiliteit van gegevensscripts.

U kunt Power Query openen vanaf het Power Query-lint in Excel.

Power Query ribbon

Belangrijk: Als u Excel 2013 of een eerdere versie van Excel gebruikt, moet u mogelijk Power query in Excel inschakelen. U kunt ook de meest recente versie van Power query voor Excel downloaden en installeren, zodat deze automatisch wordt ingeschakeld.

Verbinding maken

Met Power Query kunt u verbinding maken met één gegevensbron, zoals een Excel-werkmap, of met meerdere databases, feeds of services die zijn verspreid over de cloud. In Power Query kunt u vervolgens al deze bronnen samenvoegen in uw eigen unieke combinaties en tot nieuwe inzichten komen.

U maakt verbinding met gegevensbronnen vanaf het Power Query-lint in de sectie Externe gegevens ophalen. Gegevensbronnen bevatten gegevens van het web, bestanden, databases, Azure, andere bronnen of zelfs tabellen in een Excel-werkmap.

Power Query ribbon

In de volgende korte video ziet u de diverse typen gegevensbronnen waarmee Power Query verbinding kan maken. Er worden voortdurend nieuwe gegevensverbindingen toegevoegd, dus zorg ervoor dat u altijd de meest recente versie van Power Query hebt.

Power Query - connect to data movie

Wanneer u verbinding maakt met een gegevensbron, wordt het voorbeeld venster weergegeven. Klik op laden als u onmiddellijk met de gegevens in Excel wilt werken. Als u een transformaties wilt toepassen of de gegevens vooraf wilt vormen, klikt u op bewerken. De query editorwordt vervolgens gestart met Power query : een toegewijd venster waarmee uw gegevensverbindingen en transformaties worden vereenvoudigd en weergegeven. Het volgende gedeelte, Transformeren, bevat meer informatie over de Queryeditor.

Meer informatie over Verbinding maken:

Transformeren

Met Power query kunt u de gegevens op verschillende manieren Transformeren , zodat u deze kunt analyseren. Het Transformeren van gegevens betekent dat u de gegevens op een bepaalde manier kunt wijzigen om aan uw behoeften te voldoen: u kunt bijvoorbeeld een kolom verwijderen, een gegevenstype wijzigen of tabellen samenvoegen, elk een gegevenstransformatie. Wanneer u gegevens vernieuwt, wordt de shape gezamenlijk overgenomen van de shape die u moet analyseren. Het proces voor het toepassen van transformaties op een of meer gegevensreeksen heet vaak shaping -gegevens.

In Power Query wordt een speciaal venster, ook wel Queryeditor genoemd, gebruikt om gegevenstransformaties te vergemakkelijken en weer te geven. U kunt Queryeditor openen door Editor starten te selecteren vanaf het Power Query-lint.

PQ Launch Editor

De Queryeditor wordt ook geopend wanneer u verbinding maakt met een gegevensbron, een nieuwe query maakt of een bestaande query laadt.

Queryeditor

In Power Query worden alle gegevensbewerkingen bijgehouden. In Queryeditor wordt elke transformatie of stap die u toepast op de gegevens, vastgelegd en gelabeld. Ongeacht of het bij de transformatie gaat om het maken van verbinding (een gegevensbron), het verwijderen van een kolom, een samenvoeging of het wijzigen van een gegevenstype, in Queryeditor wordt elke bewerking bijgehouden in de sectie TOEGEPASTE STAPPEN van het deelvenster Queryinstellingen.

Query Editor - Query Settings

De transformaties die u op uw gegevensverbindingen toepast, vormen gezamenlijk de query.

Het is belangrijk (en handig) om te realiseren dat de oorspronkelijke brongegevens niet worden gewijzigd in Power query . In plaats daarvan wordt bij het maken van gegevens en het omkeren van de gegevens alle stappen vastgelegd voor het maken van de gegevens, en als u klaar bent met het maken van de gegevens, wordt er een momentopname van de verfijnde gegevensverzameling gemaakt en naar Excel verzonden.

U kunt veel, veel transformaties toepassen op gegevens. U kunt ook uw eigen transformaties schrijven met behulp van de M-taal (dat wil zeggen hoe Power query de stappen op de achtergrond registreert) met behulp van de Geavanceerde editorvan de query editor. U kunt de geavanceerde editor openen vanuit het lint van de query editor, waar u de w-taal stappen kunt wijzigen die zijn gekoppeld aan de bestaande query. U kunt ook zelf query's maken met behulp van de Geavanceerde editor.

Query Editor - Advanced Editor

Meer informatie over Transformeren:

Delen

Wanneer u een Excel-werkmap opslaat die een query bevat, wordt de query automatisch ook opgeslagen. U kunt alle query's in een Excel-werkmap bekijken door Deelvenster weergeven te selecteren in de sectie Werkmapquery's van het Power Query-lint.

Show Pane

Het deelvenster Werkmapquery's bevat alle query's in de werkmap.

Workbook Queries

Maar dat is niet alles. Met Power Query en de gegevenscatalogus kunt u uw query's delen met iedereen in uw organisatie. U kunt ook een query maken die u vaak gebruikt, deze in meerdere werkmappen gebruiken en uzelf een hoop werk besparen. In plaats van Excel‐werkmappen op te slaan en via e‐mail te verzenden ﴾en te proberen bij te houden welke versie de oorspronkelijke versie is, wat er is gewijzigd en of de gegevens mogelijk verouderd zijn﴿, slaat u een query op in de gegevenscatalogus, zodat u niet meer zit opgescheept met talloze niet‐bijgehouden werkmapversies. Klik met de rechtermuisknop op een query in het deelvenster Werkmapquery’s om een menu met diverse opties weer te geven, waaronder Verzenden naar gegevenscatalogus.

Verzenden naar gegevenscatalogus

Let op de andere opties in het snelmenu. U kunt een query dupliceren , zodat u bepaalde elementen (of alle elementen) van een query kunt wijzigen zonder de oorspronkelijke query te wijzigen. u kunt nu een Querysjabloon maken die u vervolgens kunt wijzigen voor het maken van aangepaste gegevenssets, zoals één gegevensset voor de kleinhandel, een andere voor de verkoop en een andere voor voorraad, die allemaal op basis van dezelfde gegevensverbinding.

U kunt query’s ook Samenvoegen of Toevoegen om deze te gebruiken als herbruikbare bouwstenen.

Met Power Query kunt u creatief aan de slag met uw gegevens, de verbindingen en uw transformaties, waarna u uw werk kunt delen met anderen (of met uzelf, wanneer u een ander apparaat gebruikt).

In de gegevenscatalogus ziet u ook eenvoudig al uw gedeelde query's.

Show Data Catalog Queries

Het deelvenster Mijn query's voor de gegevenscatalogus wordt geopend, met alle query's die u hebt gedeeld. En van hieruit kunt u ervoor kiezen een query te laden, te bewerken of anderszins te gebruiken in de werkmap waarin u op dat moment werkt.

My Data Catalog Queries pane

Wanneer de query klaar is, kunt u hiermee rapporten maken in Excel, in Power View of in Power BI. Bekijk het volgende gedeelte voor meer informatie over rapportbronnen waarmee u optimaal gebruik kunt maken van de gegevens die u in Power Query hebt gestructureerd op basis van uw behoeften.

Lees meer over Opslaan, delen, rapporten:

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

In mei 2018 heeft de Europese wetgeving, de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), geactiveerd. De AVG die nieuwe regels opstellen voor bedrijven, overheidsinstanties, non-profit organisaties en andere organisaties die goederen en diensten aanbieden aan mensen in de Europese Unie (EU), of die gegevens verzamelen en analyseren die zijn gekoppeld aan de Europese inwoners van de EU. De AVG is op het punt waar u zich bevindt.

Zie een gedeelde query weergeven en bijwerken (Power query)voor meer informatie over uw privacyopties om persoonlijke gegevens bij te werken, te verwijderen of te exporteren uit Power query-werkmappen.

U kunt ook queryinstellingen kopiëren van het dialoogvenster Querydefinitie bewerken van Power query. U kunt de mashup downloaden door erop te dubbelklikken in het taakvenster mijn gegevenscatalogus query's in Excel. Alle query's worden vervolgens geladen in de Excel-werkmap. Als u afzonderlijke query's wilt zien, opent u de query editor en bladert u door elke stap afzonderlijk, of gaat u naar het tabblad beeld en opent u de Geavanceerde editor.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×