Aan de slag met Power Query

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Opmerking: Power Query heet Ophalen en transformeren in Excel 2016. De informatie hier is van toepassing op beide. Zie Ophalen en transformeren in Excel 2016 voor meer informatie.

Belangrijk: Gegevens catalogus afschrijving kennisgeving
gegevenscatalogus mogelijkheden in Excel en Power Query, werkt niet meer op 4 maart 2019. Gebruikers kunnen inhoud die al zijn gepubliceerd naar de gegevenscatalogus tot die datum gebruiken. Echter kunnen starten voor 3e December 2018, gebruikers niet publiceren (delen) nieuwe of bijgewerkte query's in de gegevenscatalogus. Beginnen op 1e augustus 2018, stopt we onboarding nieuwe klanten (tenants) voor deze functie. Het is raadzaam om uw gedeelde query's downloaden, zodat u kunt doorgaan met het gebruik van deze buiten de gegevenscatalogus voorbij 4 maart 2019. U kunt de volledige definitie van uw query's downloaden van het deelvenster Mijn Gegevenscatalogusquery's met behulp van de optie Open voor elk van de query's.

Met Power Query kunt u zoeken voor gegevensbronnen, tabelmaakquery verbindingen en klik vervolgens vorm die gegevens (voor een kolom verwijderen wijzigen een gegevenstype, zoals of tabellen samenvoegen) op een manier die aan uw wensen voldoet. Zodra u hebt in de vorm van uw gegevens, kunt u uw resultaten delen of uw query gebruiken om rapporten te maken.

Power Query common steps

Deze stappen vinden vaak plaats in de volgende volgorde:

  • Verbinding maken: maak verbinding met gegevens in de cloud of een service of lokale gegevens

  • Transformeren: structureer de gegevens zo dat deze aansluiten op uw behoeften. De oorspronkelijke bron blijft ongewijzigd

  • Combineren: maak een gegevensmodel van meerdere gegevensbronnen en krijg een uniek inzicht in de gegevens

  • Delen: wanneer de query is voltooid, kunt u deze opslaan, delen of gebruiken voor rapporten

In Power Query wordt elke stap vastgelegd die u uitvoert en kunt u de gewenste wijzigingen aanbrengen in deze stappen. Daarnaast kunt u de volgorde ongedaan maken, opnieuw uitvoeren en wijzigen en elke gewenste stap wijzigen, zodat u de verbonden gegevens kunt weergeven zoals u dat wilt.

Met Power Query kunt u query's maken die zo eenvoudig of complex zijn als nodig is. En omdat voor Power Query de M-taal wordt gebruikt voor het vastleggen en uitvoeren van stappen, kunt u zelf query's maken (of deze handmatig aanpassen) om optimaal gebruik te maken van de kracht en flexibiliteit van gegevensscripts.

U kunt Power Query openen vanaf het Power Query-lint in Excel.

Power Query ribbon

Belangrijk: Als u Excel 2013 of eerdere versies van Excel gebruikt, moet u mogelijk inschakelen van Power Query in Excel. U kunt ook download en installeer de meest recente versie van Power Query voor Excel, die automatisch dit heeft ingeschakeld.

Verbinding maken

Met Power Query kunt u verbinding maken met één gegevensbron, zoals een Excel-werkmap, of met meerdere databases, feeds of services die zijn verspreid over de cloud. In Power Query kunt u vervolgens al deze bronnen samenvoegen in uw eigen unieke combinaties en tot nieuwe inzichten komen.

U maakt verbinding met gegevensbronnen vanaf het Power Query-lint in de sectie Externe gegevens ophalen. Gegevensbronnen bevatten gegevens van het web, bestanden, databases, Azure, andere bronnen of zelfs tabellen in een Excel-werkmap.

Power Query ribbon

In de volgende korte video ziet u de diverse typen gegevensbronnen waarmee Power Query verbinding kan maken. Er worden voortdurend nieuwe gegevensverbindingen toegevoegd, dus zorg ervoor dat u altijd de meest recente versie van Power Query hebt.

Power Query - connect to data movie

Wanneer u verbinding met een gegevensbron maakt, wordt een voorbeeldvenster wordt weergegeven. Klik op laden als u wilt werken met de gegevens in Excel direct af. Maar als u wilt transformaties toepassen op of de gegevens van tevoren vorm, klikt u op bewerken. Power Query start vervolgens de Query-Editor: een speciale venster dat vergemakkelijkt en worden uw gegevensverbindingen en de transformaties die u hebt toegepast. De volgende sectie, transformeren, vindt u meer informatie over de Query-Editor.

Meer informatie over Verbinding maken:

Transformeren

Met Power Query kunt u de gegevens van uw verbindingen transformeren, zodat u deze beter kunt analyseren. Het transformeren van gegevens houdt in dat u de gegevens enigszins aanpast aan uw behoeften. U kunt bijvoorbeeld een kolom verwijderen, een gegevenstype wijzigen of tabellen samenvoegen: dit zijn allemaal gegevenstransformaties. Wanneer u gegevens transformeert, worden deze in de gewenste vorm gegoten, zodat u deze beter kunt analyseren. Het proces van het toepassen van transformaties op een of meer gegevenssets wordt vaak data shaping genoemd.

In Power Query wordt een speciaal venster, ook wel Queryeditor genoemd, gebruikt om gegevenstransformaties te vergemakkelijken en weer te geven. U kunt Queryeditor openen door Editor starten te selecteren vanaf het Power Query-lint.

PQ Launch Editor

De Queryeditor wordt ook geopend wanneer u verbinding maakt met een gegevensbron, een nieuwe query maakt of een bestaande query laadt.

Queryeditor

In Power Query worden alle gegevensbewerkingen bijgehouden. In Queryeditor wordt elke transformatie of stap die u toepast op de gegevens, vastgelegd en gelabeld. Ongeacht of het bij de transformatie gaat om het maken van verbinding (een gegevensbron), het verwijderen van een kolom, een samenvoeging of het wijzigen van een gegevenstype, in Queryeditor wordt elke bewerking bijgehouden in de sectie TOEGEPASTE STAPPEN van het deelvenster Queryinstellingen.

Query Editor - Query Settings

De transformaties die u op uw gegevensverbindingen toepast, vormen gezamenlijk de query.

Het is belangrijk om te weten dat met Power Query de oorspronkelijke brongegevens niet worden gewijzigd. In plaats daarvan wordt in Power Query elke stap vastgelegd die u uitvoert bij het maken van verbinding of het transformeren van gegevens. Wanneer u klaar ben met het structureren van de gegevens, wordt er een momentopname gemaakt van de verfijnde gegevensset en in Excel gezet.

Er zijn heel veel transformaties die u op gegevens kunt toepassen. U kunt ook uw eigen transformaties schrijven met de M-taal (waarmee in Power Query stappen worden vastgelegd op de achtergrond) in de Geavanceerde editor van Queryeditor. U kunt de Geavanceerde editor openen vanaf het lint Transformeren van Queryeditor. In de Geavanceerde editor kunt u de stappen in de M-taal wijzigen die zijn gekoppeld aan de bestaande query. U kunt ook nieuwe query's maken vanuit de Geavanceerde editor.

Query Editor - Advanced Editor

Meer informatie over Transformeren:

Delen

Wanneer u een Excel-werkmap opslaat die een query bevat, wordt de query automatisch ook opgeslagen. U kunt alle query's in een Excel-werkmap bekijken door Deelvenster weergeven te selecteren in de sectie Werkmapquery's van het Power Query-lint.

Show Pane

Het deelvenster Werkmapquery's bevat alle query's in de werkmap.

Workbook Queries

Maar dat is niet alles. Met Power Query en de gegevenscatalogus kunt u uw query's delen met iedereen in uw organisatie. U kunt ook een query maken die u vaak gebruikt, deze in meerdere werkmappen gebruiken en uzelf een hoop werk besparen. In plaats van Excel‐werkmappen op te slaan en via e‐mail te verzenden ﴾en te proberen bij te houden welke versie de oorspronkelijke versie is, wat er is gewijzigd en of de gegevens mogelijk verouderd zijn﴿, slaat u een query op in de gegevenscatalogus, zodat u niet meer zit opgescheept met talloze niet‐bijgehouden werkmapversies. Klik met de rechtermuisknop op een query in het deelvenster Werkmapquery’s om een menu met diverse opties weer te geven, waaronder Verzenden naar gegevenscatalogus.

Verzenden naar gegevenscatalogus

Kijk ook naar de andere opties in het snelmenu. U kunt een query dupliceren, zodat u bepaalde elementen (of alle elementen) van een query kunt wijzigen zonder de oorspronkelijke query te wijzigen. Dit is hetzelfde idee als het maken van een querysjabloon die u vervolgens kunt wijzigen om aangepaste gegevenssets te maken, zoals een gegevensset voor de detailhandel, een andere set voor de groothandel en nog een voor de voorraad, waarbij alle gegevenssets zijn gebaseerd op dezelfde gegevensverbindingen.

U kunt query’s ook Samenvoegen of Toevoegen om deze te gebruiken als herbruikbare bouwstenen.

Met Power Query kunt u creatief aan de slag met uw gegevens, de verbindingen en uw transformaties, waarna u uw werk kunt delen met anderen (of met uzelf, wanneer u een ander apparaat gebruikt).

In de gegevenscatalogus ziet u ook eenvoudig al uw gedeelde query's.

Show Data Catalog Queries

Het deelvenster Mijn query's voor de gegevenscatalogus wordt geopend, met alle query's die u hebt gedeeld. En van hieruit kunt u ervoor kiezen een query te laden, te bewerken of anderszins te gebruiken in de werkmap waarin u op dat moment werkt.

My Data Catalog Queries pane

Wanneer de query klaar is, kunt u hiermee rapporten maken in Excel, in Power View of in Power BI. Bekijk het volgende gedeelte voor meer informatie over rapportbronnen waarmee u optimaal gebruik kunt maken van de gegevens die u in Power Query hebt gestructureerd op basis van uw behoeften.

Lees meer over Opslaan, delen, rapporten:

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

In mei 2018 is het een Europees privacy wet, de Algemene gegevens beveiliging regelgeving (GDPR), vanwege wordt pas van kracht. De GDPR legt nieuwe regels op bedrijven, overheidsinstanties, non-profitorganisaties en andere organisaties aanbieding goederen en diensten naar personen in de Europese Unie (EU) of die verzamelen en analyseren van gegevens die zijn gekoppeld aan inwoners van de Europese Unie. De GDPR is van toepassing ongeacht waar u zich bevindt.

Zie voor meer informatie over uw privacyopties voor bijwerken, verwijderen of persoonlijke gegevens exporteren vanuit Power Query-werkmappen: bekijken en bijwerken van een gedeelde query (Power Query).

U kunt ook queryinstellingen kopiëren vanuit het dialoogvenster van van Power Query- Querydefinitie bewerken . De mashup kan worden gedownload door te dubbelklikken op de it in het taakvenster Mijn Gegevenscatalogusquery's in Excel. Alle query's wordt vervolgens naar de Excel-werkmap geladen. Als u zien van afzonderlijke query's wilt, opent u de Query-Editor en blader stapsgewijs afzonderlijk, of Ga naar het tabblad Beeld en open de Geavanceerde Editor.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×