Aan de slag met OneNote Staff Notebook: Een handleiding voor leidinggevenden in het onderwijs

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

OneNote Staff Notebook Creator for Education is een app voor SharePoint Online waarmee u een OneNote-notitieblok kunt instellen voor personeelsleden. Met deze app wordt een personeelsnotitieblok gemaakt, dat drie typen subnotitieblokken bevat:

 • Ruimte voor samenwerking: een notitieblok voor personeelsleden en de leidinggevende waarin iedereen kan delen, organiseren en samenwerken.

 • Inhoudsbibliotheek: een notitieblok voor de leider om cursusmateriaal te delen met personeelsleden. Een leidinggevende kan materiaal toevoegen en bewerken, maar voor personeelsleden is het notitieblok alleen-lezen.

 • Notitieblokken voor personeelsleden: privénotitieblokken die worden gedeeld tussen elke leidinggevende en de afzonderlijke personeelsleden. De leidinggevende heeft altijd toegang tot deze notitieblokken, maar personeelsleden kunnen alleen hun eigen notitieblok zien.

Scenario’s voor personeelsnotitieblokken in het onderwijs

Hierna ziet u een aantal manieren waarop leidinggevenden en personeelsleden een OneNote-personeelsnotitieblok kunnen gebruiken. Het kan gaan om leidinggevenden en personeelsleden op klas-, school-, faculteits-, afdelings- of districtniveau. U bepaalt zelf hoeveel notitieblokken u instelt. Aangezien OneNote beschikbaar is op alle platforms en apparaten, kunt u makkelijker dan ooit altijd, overal en op elk apparaat leren en samenwerken. We weten dat er legio mogelijkheden zijn, dus als u nieuwe ideeën hebt, kunt u deze met ons delen op OneNoteEdu@Microsoft.com.

Ruimte voor samenwerking
 • Notulen bij personeelsvergadering: bewaar al uw notulen op één plaats, houd de aanwezigheid bij vergaderingen bij en bekijk de notulen in één oogopslag. Personeelsvergadering, commissie, klasniveau, afdeling of professionele leergemeenschappen (PLC). OneNote is nauw geïntegreerd met Outlook en Office en bevat uitgebreide zoekfunctionaliteit, zodat u alle opvolgingen kunt bijhouden.

 • Initiatieven: plan schoolinitiatieven samen met anderen en zorg dat alles geordend blijft, zoals schoolverbeteringsprojecten en geldinzamelingsacties.

 • Prestatielijst voor goede en slechte prestaties van leerlingen: sommige scholen hebben deze innovatieve methode gebruikt voor het bijhouden van de beste en slechtste prestaties van leerlingen op school gedurende een bepaalde periode.

 • Ontwikkeling van lesplannen voor leerjaren in de gehele breedte van dat jaar: sommige scholen stellen een personeelsnotitieblok in voor een bepaald leerjaar voor de ontwikkeling van lesplannen en programma’s voor de hele school. Voorbeeld: lesplan voor wiskunde voor de tweede klas dat wordt ontwikkeld en gedeeld door tien docenten.

Inhoudsbibliotheek
 • Beleid en procedures: bewaar belangrijke informatie, zoals belangrijke e-mailberichten met bijlagen, schoolbeleid en andere zaken op één plaats. Aangezien OneNote kan worden gebruikt op elk apparaat en elk platform, kunt u dit altijd en overal openen, zelfs als u offline bent.

 • Datums en deadlines: koppelingen, plaknotities, agenda's, deadlines, taken: u kunt alles in één gedeelde ruimte plaatsen die iedereen altijd kan vinden.

Toepassingen van persoonlijke notitieblokken van personeelsleden
 • Professionele ontwikkeling: professionele ontwikkeling/professioneel onderwijs is een belangrijk aspect voor elke docent en elke faculteitsmedewerker. In het persoonlijke notitieblok voor personeelsleden kunt u bijvoorbeeld professionele ontwikkelingsplannen en feedback noteren en feedback van de leidinggevende delen en verzamelen.

 • Klassenobservatie: klassenobservaties kunnen nu handig worden bijgehouden in persoonlijke personeelsnotitieblokken. Maak foto's met de mobiele OneNote-app (elk apparaat) en plaats deze rechtstreeks in het personeelsnotitieblok. Neem audio op met uw telefoon tijdens de observatie of gebruik digitale inkt om handgeschreven tekst vast te leggen. Met het flexibele paginaoppervlak van OneNote beschikt u over een veel uitgebreidere omgeving voor klassenobservaties.

 • Lesplannen en feedback: een docent kan makkelijk feedback over lesplannen ontvangen als deze het digitale lesplan in zijn/haar persoonlijke personeelsnotitieblok plaatst. De leidinggevende kan eenvoudig in realtime of offline feedback geven en elke vorm van feedback gebruiken, zoals tekst, afbeeldingen, inkt, audio of zelfs video. Door het uitgebreide paginaoppervlak van OneNote kunt u veel flexibeler feedback verzamelen en delen. Als een docent afwezig is, kan de leidinggevende van hieruit plannen laten afdrukken voor de vervanger.

 • Evaluatie: leidinggevenden kunnen persoonlijke feedback en evaluatiegegevens noteren en delen in het notitieblok van een personeelslid.

 • Communicatie met ouders: met de functie Verzenden naar OneNote van Outlook kan een docent eenvoudig belangrijke e-mailberichten naar het personeelsnotitieblok verzenden en deze later bekijken.

 • Individueel lesprogramma: sommige scholen hebben overwogen om persoonlijke personeelsnotitieblokken te gebruiken om belangrijke informatie over het individuele lesprogramma van een leerling vast te leggen. Hierdoor kunnen het personeelslid en de leidinggevende op een persoonlijke locatie communiceren en samenwerken.

Andere toepassingen van personeelsnotitieblokken in het onderwijs
 • Professionele leercommunity's (PLC): OneNote-personeelsnotitieblokken zijn heel handig voor professionele leergemeenschappen (PLC) in scholen. Met de eenvoudige instellingen kan de leider van de PLC (‘leidinggevende’) snel een notitieblok instellen waarin personen snel en efficiënt in realtime kunnen samenwerken. Er kunnen ook eenvoudig mede-eigenaars van het notitieblok worden toegevoegd, zodat een rector, conrector of andere schoolbestuurder van alles op de hoogte kan blijven via het notitieblok en ook hierin kan werken.

Wat u nodig hebt

 • SharePoint Online-installatie voor uw school als onderdeel van een Office 365-abonnement.

 • Een organisatieaccount voor uzelf (de leidinggevende) met de machtiging Volledig beheer voor het gebruik van de app OneNote Staff Notebook om de personeelsnotitieblokken te maken.

 • Uw personeelsleden moeten een organisatieaccount van Office 365 hebben.

 • De app OneNote Staff Notebook moet worden toegevoegd aan uw SharePoint-sites door iemand op school met de machtiging Tenantbeheerder. Wijs de IT-beheerder op het installatiepunt voor de app OneNote Staff Notebook in de SharePoint App Store.

  De beheerder kan hier instructies vinden: Meer informatie over hoe een IT-beheerder OneNote Staff Notebook voor uw school kan installeren.

 • Internet Explorer 10 of Internet Explorer 11 om de app OneNote Staff Notebook te gebruiken. Andere moderne browsers zouden ook moeten werken.

Als u aan de slag wilt gaan, volgt u de onderstaande stappen om een personeelsnotitieblok te maken met de app OneNote Staff Notebook.

De app OneNote Staff Notebook openen.

 1. Ga naar de SharePoint-site waarop u uw personeelsnotitieblokken wilt maken.

  Het maken van personeelsnotitieblokken wordt nu door OneNote Staff Notebook ondersteund op uw OneDrive voor Bedrijven-locatie. Uw IT-beheerder vindt hier extra informatie over het instellen van een schoolsite voor personeelsnotitieblokken: Informatie over hoe een IT-beheerder OneNote Staff Notebook voor uw school kan installeren. Vraag uw IT-beheerder naar de locatie van de site zodra deze gereed is voor gebruik.

 2. Klik rechtsboven op Inline A-tandwiel en klik vervolgens op Site-inhoud.

  De site-inhoud.

 3. Klik op OneNote Staff Notebook.

  Maak een nieuw personeelsnotitieblok.

  Tip: Als de app OneNote Staff Notebook niet zichtbaar is op de eerste pagina, schuift u door de site-inhoud onder aan de pagina of zoekt u naar OneNote Staff Notebook in het zoekvak Site-inhoud.

  Opmerking: OneNote Staff Notebook moet al zijn geïnstalleerd en u (de leidinggevende) moet de machtiging Volledig beheer hebben voor deze SharePoint-site.

Een personeelsnotitieblok maken

 1. Klik bij de beschikbare opties op Een personeelsnotitieblok maken.

  Welkom bij Staff Notebook Creator.

 2. Geef uw nieuwe notitieblok een naam en klik op Volgende.

  Tip: Het is raadzaam om een afzonderlijk notitieblok voor elk team te maken. Als u bijvoorbeeld meerdere groepen docenten leidt, maakt u een notitieblok voor elk team. Geef elk notitieblok een unieke naam die eenvoudig te herkennen is voor u en uw personeel. U kunt de notitieblokken bijvoorbeeld de naam ‘Docenten tot en met groep 8’, ‘Docenten tot en met 5e klas’ enzovoort geven.

  Opmerking: Elk notitieblok dat u maakt, moet een unieke naam hebben en mag niet de volgende tekens bevatten: # / * ? " | < > : . % ' \.

  Het overzicht van het notitieblok.

(Optioneel) Nog een mede-eigenaar toevoegen

In dit scherm kunt u nog een eigenaar aan uw notitieblok toevoegen. Iedere toevoegde eigenaar heeft dezelfde machtigingen als u. U kunt zo veel eigenaars toevoegen als u wilt.

 • Voer de namen van de mede-eigenaars in en klik op Volgende.

  Een mede-eigenaar toevoegen

  Klaar bent met het toevoegen van een mede-eigenaar

Uw personeelsleden toevoegen aan uw notitieblok

U kunt uw personeelsleden handmatig of bulksgewijs toevoegen.

Opmerking: Uw personeel moet een organisatieaccount van Office 365 hebben om door te gaan met deze stap. Als u niet zeker weet of ze dit account hebben, vraagt u dit aan uw IT-beheerder.

Personeel afzonderlijk toevoegen

 1. Typ de naam van een personeelslid in het tekstvak en druk op Enter.

  Terwijl u typt, worden door de app mogelijke overeenkomsten gezocht. U kunt bijvoorbeeld 'Rolf' typen, waarna alle personeelsleden met deze naam worden weergegeven.

  Voeg personeel afzonderlijk toe.

 2. Herhaal stap 1 totdat u al uw personeelsleden hebt toegevoegd en klik op Volgende.

Personeel bulksgewijs toevoegen

 1. Kopieer en plak een lijst met de namen van de personeelsleden, gescheiden door een puntkomma (;), in het tekstvak.

  Nadat u de namen van de personeelsleden in het tekstvak hebt geplakt, wordt elke naam door de app opgezocht. Het kan even duren voordat elke naam automatisch is omgezet. Voor elke overeenkomst die niet is gevonden, kunt u de naam opnieuw typen of de naam uit het tekstvak verwijderen.

  Voeg medewerkers in bulk toe aan uw notitieblok.

 2. Klik op Volgende wanneer u klaar bent met het toevoegen van alle personeelsleden en wanneer alle namen zijn gevonden.

Elk personeelsnotitieblok laten beginnen met secties

 1. Zorg dat de vakjes zijn ingeschakeld naast de standaardsecties die u in het notitieblok van elk personeelslid wilt hebben.

  Privéruimtes ontwerpen

 2. Klik op Meer toevoegen om extra secties toe te voegen in het notitieblok van elk personeelslid.

 3. Klik op Volgende wanneer u klaar bent.

  U kunt ook secties rechtstreeks toevoegen en verwijderen in de notitieblokken van uw personeelsleden nadat het personeelsnotitieblok is gemaakt.

Uw personeelsnotitieblok voltooien

 1. Klik op Notitieblok van leidinggevende en klik op Notitieblok van personeelslid om te controleren hoe de subnotitieblokken en secties worden gemaakt voor de personeelsleden.

 2. Klik op Inline b pijl-terug om terug te gaan en secties toe te voegen of te verwijderen of klik op Maken om uw personeelsnotitieblok te laten maken.

  een voorbeeld van het notitieblok bekijken.

 3. Klik op de koppeling met de notitiebloknaam (in dit voorbeeld is dat Docenten - groep 8) om uw notitieblok te openen in OneNote. Er wordt automatisch een e-mailbericht verzonden en u kunt desgewenst de koppeling kopiëren om deze per e-mail te verzenden of voor uzelf te bewaren. U kunt deze koppeling later ophalen in OneNote 2013 door met de rechtermuisknop op het notitieblok te klikken in de lijst met notitieblokken en op Koppeling naar notitieblok kopiëren te klikken.

  Dezelfde koppeling wordt door iedereen in één groep gebruikt voor toegang tot het personeelsnotitieblok. Als u notitieblokken voor verschillende groepen maakt, is elke koppeling verschillend.

  U bent nu klaar.

  Tip: Mogelijk wilt u inhoud toevoegen door deze in de Inhoudsbibliotheek te plaatsen voordat u het personeel uitnodigt om het personeelsnotitieblok te openen. Bewaar een kopie van de koppeling in uw administratie terwijl u het notitieblok voorbereidt en deel de koppeling vervolgens met het personeel wanneer u klaar bent.

Koppelingen naar bestaande personeelsnotitieblokken ophalen

Als u een koppeling naar een bestaand personeelsnotitieblok zoekt, start u de app en klikt u op de knop Notitieblokkoppelingen ophalen.

Verkrijg koppelingen naar uw notitieblokken.

Er wordt een pagina weergegeven met alle personeelsnotitieblokken die u hebt gemaakt en een koppeling naar elk notitieblok. Selecteer de koppeling, druk opCtrl+C om de koppeling te kopiëren en plak de koppeling in een e-mail aan uw personeel.

Hoe kan mijn personeel een koppeling naar een personeelsnotitieblok vinden?

OneDrive voor Bedrijven

Als een leidinggevende het personeelsnotitieblok in OneDrive voor Bedrijven of een SharePoint-teamsite maakt, wordt het notitieblok automatisch weergegeven in de map Gedeeld met mij van het personeelslid in OneDrive voor Bedrijven.

In dit voorbeeld heeft de leidinggevende het notitieblok Docenten - groep 8 gemaakt en alle personeelsleden in het team toegevoegd. Wanneer een personeelslid OneDrive voor Bedrijven opent, wordt onder de koppeling Gedeeld met mij automatisch het notitieblok Docenten - groep 8 weergegeven.

Gedeeld met mij.

SharePoint-teamsite

Op sommige scholen maken alle personeelsleden notitieblokken onder een specifieke teamsite. Als dit het geval is op uw school of in uw district, wordt met OneNote Staff Notebook automatisch de vermelding Personeelsnotitieblokken weergegeven in het navigatiedeelvenster Snel starten voor SharePoint links in het scherm.

Zoeken naar een koppeling met SharePoint

uw voltooide notitieblokken

Personeelsnotitieblokken beheren

U kunt andere mogelijkheden voor uw Personeelsnotitieblokken beheren, klikt u op de knop beheren notitieblokken .

Schermafbeelding van het pictogram Notebook-lijsten.

Hiermee worden weergegeven voor een pagina waarop u alle Personeelsnotitieblokken die zijn gemaakt door u, evenals informatie om aan te passen elk.

De opties zijn:

 • De naam van personeel secties wijzigen , de naam van elk personeelslid secties, klik op het kleine potloodpictogram en typ de nieuwe naam van de sectie. Zorg ervoor dat u na de naam van personeel secties wijzigen klikt u op Opslaan .

 • Personeel secties toevoegen , als u wilt een nieuwe sectie naar alle personeelsleden distribueren, klikt u op de knop sectie toevoegen . Zorg ervoor dat u na het toevoegen van de leerlingen / studentensecties klikt u op Opslaan .

 • De ruimte voor samenwerking vergrendelen , zodat deze optie de ruimte voor samenwerking wordt gewijzigd in alleen-lezen (of door vergrendelen) om te voorkomen dat alle personeelsleden bewerken. U kunt schakelen de schakeloptie uit vergrendeld aan op elk gewenst moment ontgrendelen.

 • Het Personeelsnotitieblok te openen , klikt u op Open het Personeelsnotitieblok te openen.

 • Een koppeling naar het Personeelsnotitieblok te delen , een koppeling naar het Personeelsnotitieblok naar uw medewerkers sturen verzenden, selecteer de tekst in het vak koppeling kopiëren en plak deze in een e-mailbericht.

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×