Aan de slag met Excel Services en Excel Web Access

In Excel Services kunt u Excel-werkmappen (.XLSX, .XLSB en .XLS) in de browser weergeven en ermee werken, zelfs als Excel niet is geïnstalleerd op uw computer. Als Excel wel is geïnstalleerd op uw computer, kunt u met Excel Services een werkmap publiceren naar een SharePoint-site. Vervolgens kunt u werkmappen delen in uw onderneming en de toegang beheren met behulp van sitemachtigingen. Werkmapgegevens zijn beveiligd, of de gegevens nu zijn opgeslagen met de werkmap of afkomstig zijn uit een externe bron, zoals een database. Met Excel Services hoeft u slechts één exemplaar van een belangrijke werkmap te onderhouden in plaats van een groot aantal verschillende kopieën op verschillende computers. U kunt ervoor zorgen dat alleen vertrouwde auteurs de werkmap kunnen wijzigen.

Als u een volledige of gedeeltelijke werkmap wilt gebruiken in een dashboard of op een andere sitepagina, kunt u de werkmap verbinden met het webonderdeel Excel Web Access. U kunt ook het uiterlijk en de functionaliteit van het webonderdeel Excel Web Access wijzigen door eigenschappen te configureren, zoals de grootte van het gebied waarin de werkmap wordt weergegeven, welke opties op de werkbalk worden weergegeven en welke typen interactie beschikbaar zijn voor de gebruiker (zoals het opgeven van invoerwaarden voor parameters en downloaden). Bovendien kunt u het webonderdeel Excel Web Access verbinden met andere webonderdelen, zoals het webonderdeel Huidige gebruiker of het webonderdeel Filter.

In dit artikel

Wat is Excel Services?

Hoe werken Excel Services en Excel samen?

Interactief werken met een werkmap in Excel Services

Een werkmap publiceren op een SharePoint-site

Verbinding maken met externe gegevens

Excel Services en Information Rights Management

Wat is Excel Services?

Excel Services is een SharePoint-technologie waarmee Excel wordt uitgebreid met behulp van servertechnologie. Gebruikers kunnen vanuit de browser toegang krijgen tot een werkmap, terwijl op de server de beveiliging en de opslag van de werkmap worden beheerd en alle vereiste berekeningen worden uitgevoerd. Gebruikers kunnen in de browser navigeren in de werkmap en gegevens sorteren en filteren.

De auteur van de werkmap kan bepaalde cellen in de bronwerkmap aanwijzen als parameters, zodat gebruikers waarden kunnen invoeren voor runtimeberekeningen. Als Excel is geïnstalleerd op de computer van een gebruiker en de gebruiker de juiste machtigingen heeft, kan de gebruiker van de werkmap in de browser een momentopname vastleggen en opslaan of de werkmap downloaden en ermee werken in Excel.

Excel Services bestaat uit drie belangrijke onderdelen die samenwerken om een werkmap te publiceren op een SharePoint-site:

Overzicht van Excel Services

1. Excel Calculation Services     is de 'motor' van Microsoft SharePoint Server 2010. Hiermee wordt de werkmap geladen, worden berekeningen uitgevoerd met de precisie van Microsoft Excel 2010, externe gegevens vernieuwd en sessies onderhouden. Met Excel Calculation Services worden berekeningen uitgevoerd op de server; gebruikers hebben niet rechtstreeks toegang tot functies en formules.

2. Excel Web Access    is een webonderdeel. Hierin kan een Excel-werkmap geheel of gedeeltelijk worden weergegeven en is interactie met de werkmap in een browser mogelijk met behulp van DHTML (Dynamic Hierarchical Tag Markup Language) en JavaScript. Omdat Excel Web Access een webonderdeel is, kunt u het toevoegen aan een sitepagina, zoals een teamsite, en vervolgens op elk gewenst moment opnieuw gebruiken op een andere pagina zonder dat u een ActiveX-besturingselement hoeft te downloaden op uw computer. Bovendien kunt u het webonderdeel Excel Web Access verbinden met andere webonderdelen, zoals filters, grafieken of lijsten.

3. Excel Web Services biedt een API (Application-Programming Interface) waarmee ontwikkelaars aangepaste toepassingen kunnen bouwen op basis van een Excel-werkmap.

Omdat Excel Services een SharePoint-technologie is, kunt u profiteren van functies zoals beveiliging en toegangsbeheer, prestatiebeheer op de server en schaalbaarheid.

Naar boven

Naar boven

Hoe werken Excel Services en Excel samen?

Wanneer Excel en Excel Services samenwerken, is Excel het ontwerpprogramma en Excel Services een rapportageprogramma. Dat wil zeggen: u maakt een werkmap in Excel en slaat die werkmap vervolgens op op een SharePoint-site. Vervolgens kunt u de werkmap openen in een browser of gebruiken in een webonderdeel.

Hoe Excel Services en Excel 2007 samenwerken

1. De auteur van een werkmap gebruikt Excel om de werkmap te maken. De auteur kan kiezen uit veel verschillende Excel-functies, zoals tabellen of draaitabellen, grafieken en filters. Bovendien kan de auteur benoemde items opgeven voor selectieve weergave of parameters definiëren die gebruikersinvoer accepteren vanuit Excel Services.

2. De auteur van de werkmap slaat de werkmap op in een documentbibliotheek (of een netwerk- of webmap), waar deze wordt beheerd en beveiligd door een beheerder.

3. De auteur van de werkmap en andere gebruikers kunnen rapporten en pagina's met webonderdelen maken die gebruikmaken van de werkmap.

4. Veel zakelijke gebruikers kunnen de werkmap weergeven in een browser. Als de auteur externe gegevensverbindingen heeft gemaakt, kunnen gebruikers de gegevens zelfs vernieuwen. Beheerders kunnen de beveiliging en de toegang tot de werkmap regelen.

5. Gebruikers met de juiste machtigingen kunnen de huidige status van de werkmap en de resultaten van interacties (zoals sorteer- en filterbewerkingen) die zijn uitgevoerd tijdens de huidige sessie, kopiëren naar een lokale computer en verder analyseren in Excel.

Naar boven

Interactief werken met een werkmap in Excel Services

Hoewel u de gegevens in een Excel-werkmap niet kunt bewerken in Excel Services, kunt u wel op een aantal manieren met de gegevens werken. De volgende tabel bevat een lijst met artikelen die u kunnen helpen interactief te werken met een werkmap in Excel Services.

Artikel

Beschrijving

Een werkmap openen in de browser

U leert hoe u een werkmap kunt weergeven in de browser of kunt bewerken in Excel.

Formules berekenen in werkmappen in de browser

De meest recente resultaten van een formule weergeven door gegevens in de werkmap opnieuw te berekenen.

Externe gegevens vernieuwen in een werkmap in de browser

Live gegevens vernieuwen vanaf een externe gegevensbron, zoals een database of OLAP-kubus (Online Analytical Processing).

Gegevens sorteren in een werkmap in de browser

Gegevens in werkmapkolommen sorteren.

Gegevens in een werkmap filteren in de browser

Filters gebruiken om alleen de waarden te selecteren die overeenkomen met uw criteria.

Tekst, getallen of datums in een werkmap zoeken in de browser

Met de zoekfunctie doelwaarden zoeken in de werkmap.

Grafieken en draaigrafiekrapporten in een werkmap in de browser gebruiken

De werkmap handiger maken door er grafieken of draaitabelrapporten in op te namen.

Parameters gebruiken in een werkmap in de browser

De waarden van cellen tijdelijk wijzigen door waarden voor parameters in te voeren om de resultaten van een formule bij te werken of om eenvoudige 'wat als'-analyses uit te voeren.

Een Excel-werkmap afdrukken vanuit de browser

De werkmap kopiëren naar Excel en vervolgens opmaken en afdrukken met de functies van Excel.

Naar boven

Naar boven

Een werkmap publiceren op een SharePoint-site

Als u een werkmap naar een SharePoint-site wilt publiceren, moet u de werkmap eerst maken in Excel. U kunt in de werkmap veel Excel-functies opnemen, zoals tabellen, grafieken en draaitabellen.

Tip:  In Excel Services worden de meeste Excel-functies ondersteund, hoewel de ondersteuning voor sommige functies enigszins anders is. Zie Verschillen tussen het gebruik van een werkmap in de browser en in Excel voor meer informatie over ondersteunde en niet-ondersteunde functies.

De volgende tabel bevat een lijst met artikelen die u kunnen helpen bij het publiceren van een werkmap naar Excel Services.

Artikel

Beschrijving

Een werkmap publiceren in Excel Services

Hierin wordt beschreven hoe u een werkmap publiceert en hoe u opties gebruikt, zoals parameters en benoemde items

Blauwdruk voor het publiceren van één versie van een originele Excel-werkmap

Hierin vindt u een volledig overzicht voor het publiceren van een werkmap, inclusief het configureren van beheerinstellingen.

Een werkmap bewerken of verwijderen uit Excel Services

Hierin wordt beschreven hoe u een gepubliceerde werkmap kunt bewerken.

Naar boven

Verbinding maken met externe gegevens

Alle gegevens van een Excel-werkmap kunnen met de werkmap worden opgeslagen of via gegevensverbindingen kan toegang worden verkregen tot extern opgeslagen gegevens. Wanneer u een werkmap in Excel Services publiceert, worden de gegevens op dezelfde manier opgeslagen, of de werkmap nu is opgeslagen in een documentbibliotheek of wordt gebruikt in een webonderdeel Excel Web Access. In sommige werkmappen in Excel Services worden alle gegevens in de werkmap opgeslagen en andere werkmappen hebben een of meer verbindingen met externe gegevensbronnen, zoals een database of een OLAP-kubus.

Een gegevensverbinding bevat informatie over hoe u de externe gegevensbron vindt, zich hierbij aanmeldt, query's erin uitvoert en de gegevensbron opent. Hoewel de verbindingsgegevens kunnen zijn opgeslagen in de werkmap, worden deze vaak opgeslagen in een ODC-bestand (Office Data Connection), vooral wanneer veel gebruikers de gegevens delen en u de verbindingsgegevens regelmatig moet bijwerken. De auteur van de werkmap of een systeembeheerder kan de verbindingsgegevens maken door de verbindingen te bewerken in Microsoft Excel en vervolgens de verbindingsgegevens te exporteren naar een ODC-bestand. Zie Overzicht van verbinding maken met gegevens (gegevens importeren) voor meer informatie over verbindingen met externe gegevens in een Excel-werkmap.

Om ODC-bestanden eenvoudiger te kunnen opslaan, beveiligen, delen en beheren, kan een beheerder een SharePoint Server 2010-gegevensverbindingsbibliotheek opgeven als een bibliotheek op een vertrouwde locatie. Vervolgens kan een beheerder alle wijzigingen in de verbindingsgegevens beheren in een enkel centraal bestand, bijvoorbeeld bij de overstap van een testserver naar een productieserver. Bij een vernieuwingsbewerking, op de client of op de server, worden de meest recente wijzigingen in dat verbindingsbestand opgehaald. U kunt zelfs SharePoint Services en de clientcomputer van een gebruiker zo instellen dat wijzigingen in het verbindingsbestand automatisch worden ontdekt. Zie Verbindingen met externe gegevens delen en beheren voor meer informatie over gegevensverbindingsbibliotheken.

Naar boven

Naar boven

Excel Services en Information Rights Management

IRM (Information Rights Management) is een technologie waarmee gegevens worden beveiligd tegen toegang door onbevoegden. Met IRM kunt u een document of een werkmap beveiligen en zorgen dat alleen de juiste mensen vertrouwelijke informatie kunnen bekijken. Met IRM kunt u er bijvoorbeeld voor zorgen dat alleen geselecteerde leden van een managementteam toegang krijgen tot financiële gegevens, voordat de gegevens openbaar worden.

Windows SharePoint Services versie 3.0 of hoger ondersteunt IRM in een documentbibliotheek en alle documenten in deze bibliotheek (ongeacht of voor deze afzonderlijke documenten IRM al dan niet is ingeschakeld). Wanneer u een document uploadt naar een documentbibliotheek waarvoor IRM is ingeschakeld, wordt IRM ook ingeschakeld voor het document.

Een Excel-werkmap waarvoor IRM is ingeschakeld of die afkomstig is uit een documentbibliotheek waarvoor IRM is ingeschakeld, wordt niet geladen in Excel Services. Zie Information Rights Management in Office 2010 voor meer informatie.

Naar boven

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×