Aan de slag met een schermlezer in OneDrive voor Bedrijven in Windows

U kunt een schermlezer en sneltoetsen gebruiken om bestanden op te slaan of te delen in uw OneDrive voor Bedrijven-map op uw computer. Wanneer u online bent, worden uw OneDrive voor Bedrijven-bestanden automatisch naar deze map gesynchroniseerd.

Opmerking : In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat JAWS-gebruikers de functie voor het virtuele lintmenu hebben uitgeschakeld.

In dit onderwerp

Uw map van OneDrive voor Bedrijven openen

De OneDrive voor Bedrijven-app is ingebouwd in Windows 10, en de map wordt automatisch weergegeven in de bestandenlijst wanneer u de Cortana-zoekbalk of Bestandenverkenner gebruikt.

In andere versies van Windows moet u eerst uw OneDrive voor Bedrijven naar uw pc synchroniseren voordat uw OneDrive voor Bedrijven-map in de zoekbalk of File Explorer wordt weergegeven. Nadat u uw OneDrive voor Bedrijven hebt gesynchroniseerd, wordt er een map aan uw pc toegevoegd. De naam van de OneDrive-map bevat de naam van uw organisatie voor Office 365, zoals OneDrive - Contoso of OneDrive@Contoso.com.

Zie voor meer informatie: Een schermlezer gebruiken voor het synchroniseren van OneDrive voor Bedrijven in Windows.

Uw OneDrive voor Bedrijven-map openen vanaf de Cortana-zoekbalk

 1. Als u de Cortana-zoekbalk wilt selecteren, drukt u op de Windows-logotoets.

 2. Wanneer u 'Cortana' hoort, typt u OneDrive voor Bedrijven. (In Verteller hoort u 'Cortana-venster, zoekvak'.)

 3. Wanneer u 'OneDrive voor Bedrijvenbureaublad-app ' of 'OneDrive voor Bedrijven bestandsmap' hoort, drukt u op Enter.

Uw OneDrive voor Bedrijven-map openen in Verkenner

 1. Druk op de Windows-toets+E om de Bestandenverkenner te openen. Bestandenverkenner wordt geopend met de focus op de weergave Items.

 2. Gebruik de pijltoetsen totdat u 'OneDrive streepje ' en de naam van de organisatie die aan de map is gekoppeld hoort, en druk op Enter.

Tip : Ga naar de structuurweergave in het navigatiedeelvenster als uw OneDrive-map niet ter selectie wordt weergegeven in de weergave Items. Druk Shift+F6 of Shift+Tab, druk op de pijl-omlaag totdat u 'OneDrive streepje ' en de naam van de organisatie die aan de map is gekoppeld hoort, en druk op Enter.

Een item openen

Selecteer het item dat u wilt openen en druk op Enter.

Tip :  Voor het selecteren van de app die u wilt gebruiken voor het openen van het item, selecteert u het item en drukt u op Alt+H, P+E. Voor het selecteren van een weergegeven app of de optie Kies een andere app in de lijst met apps, drukt u op de pijl omlaag en op Enter.

Een item uploaden

U kunt vanaf Bestandenverkenner een bestand uploaden naar OneDrive, of het bestand uploaden door het op te slaan naar OneDrive.

Een bestand uploaden vanaf Bestandenverkenner

 1. Druk op de Windows-logotoets+E om de Verkenner te openen.

 2. Selecteer de map die of het bestand dat u wilt uploaden naar OneDrive en druk op Shift+F10. Het snelmenu wordt geopend, waarna u 'Snelmenu' hoort.

 3. Druk op N, N, of op de toets Pijl-omlaag tot u 'Verzenden naar' hoort en druk vervolgens op Enter Het submenu Verzenden naar wordt geopend, waarna u 'Verzenden naar submenu, Bluetooth-apparaat' hoort. (In Verteller hoort u 'Bluetooth-apparaat, verzenden naar submenu.')

 4. Druk op de Pijl-omlaag totdat u de naam van uw OneDrive voor Bedrijven-map hoort en druk op Enter.

Het bestand wordt geüpload naar uw OneDrive.

Een bestand opslaan in uw OneDrive voor Bedrijven-map

 1. Open het bestand dat u wilt uploaden en druk op Alt+F. De Backstage-weergave wordt geopend, waarna u 'Backstage-weergave, tabblad Info' hoort. (In Verteller hoort u 'Geselecteerd, tabblad Info.')

 2. Druk op A, A om het tabblad Opslaan als te openen.

 3. Wanneer u ' Opslaan als-functies, een locatie toevoegen' hoort , drukt u op de Pijl-omhoog of Pijl-omlaag tot u de naam van uw OneDrive voor Bedrijven-map en drukt u op Enter. (In Verteller hoort u 'Geselecteerd, Een locatie toevoegen.") De focus wordt naar het vak Kies een map verplaatst, wanneer de knop OneDrive voor bedrijven wordt geselecteerd.

 4. Als u naar het vak Bestandsnaam invoeren wilt gaan, drukt u op de pijl-omlaag. Typ een naam voor het bestand of selecteer een bestandsnaam, door op de pijl-omlaag te drukken, als er een lijst met eerdere namen van bestanden wordt weergegeven.

  • Als u het bestand wilt opslaan naar uw primaire OneDrive voor Bedrijven-map, drukt u op Tab om naar de knop Opslaan te gaan en drukt u op Enter.

  • Als u het bestand wilt opslaan naar een specifieke submap in uw OneDrive voor Bedrijven-map, drukt u op de Tab-toets tot u 'Naam knop' hoort. Druk op pijl-omlaag om naar de map te gaan waar u het bestand wilt opslaan en druk op Enter. Wanneer u de naam van het eerste bestand in de map hoort (of, als er geen bestanden in de map zitten, u de naam van de map hoort) gaat u naar de knop Opslaan en drukt u op Shift+Tab en op Enter.

Een OneDrive-item naar een apparaat downloaden

Standaard zijn alle mappen in uw OneDrive-map online en offline beschikbaar op uw computer. Als u de OneDrive-app op uw apparaat gebruikt en een item vanaf OneDrive wilt downloaden naar uw apparaat, drukt u op Ctrl+C, gaat u naar de map waarnaar u het item wilt downloaden en plakt u dit (druk op Ctrl+V).

Een item in OneDrive delen

Een item delen.

 1. Selecteer de map die of het bestand dat u wilt delen en druk op Shift+F10.

 2. Het snelmenu wordt geopend, waarna u 'Snelmenu, openen' hoort.

 3. Druk op O, O, of druk op pijl-omlaag totdat u 'OneDrive voor Bedrijven' hoort en druk vervolgens op Enter.

 4. Wanneer u 'Naar browser gaan, G' hoort druk op S. Het venster 'Documenten' delen wordt geopend in OneDrive voor Bedrijven in uw standaardbrowser. U hoort 'bestanden, OneDrive,' de naam van uw browser, 'Delen' en de naam van uw bestand.

 5. Het venster 'Documenten' delen wordt geopend als het tabblad Personen uitnodigenwordt geselecteerd, en u hoort 'Voer een naam of e-mailadres in'. (In Verteller, drukt u op de Tab-toets tot u 'Voer een naam of e-mailadres in' hoort.) Typ een naam.

 6. Druk op de Tab-toets tot u 'Kies machtigingsniveau keuzelijst met invoervak' hoort. (In Verteller, hoort u 'Kies een machtigingsniveau, mag bewerkbare keuzelijst met invoervak bewerken.') De keuzelijst met invoervak wordt weergegeven wanneer de optie Mag bewerken wordt geselecteerd. Als u de optie Kan bekijken wilt selecteren, drukt u op pijl-omlaag totdat u 'Kan bekijken' hoort.

 7. Druk op de Tab-toets en wanneer u 'Een persoonlijk bericht toevoegen aan deze uitnodiging, links haakje openen, optioneel rechts haakje sluiten' hoort, kunt u een bericht typen als u wilt.

 8. Druk op de Tab-toets om naar het selectievakje Aanmelding vereisen te gaan, indien beschikbaar. Als u het uit wilt schakelen, drukt u op de spatiebalk.

 9. Druk op de Tab-toets om naar het selectievakje Een e-mailbericht verzenden te gaan. Als u het uit wilt schakelen, drukt u op de spatiebalk.

 10. Druk op de Tab-toets om naar de knop Delen te gaan en druk op Enter.

 11. Druk op de Tab-toets om het browservenster te sluiten, druk op Alt+F4.

In het venster 'Documenten' delen, kunt u andere opties selecteren dan Personen uitnodigen:

 • Als u een koppeling voor het bestand wilt ophalen (en bewerken) , drukt u op de Tab-toets totdat u 'Koppeling ophalen' hoort en drukt u op Enter.

 • Als u wilt horen met wie het item wordt gedeeld, drukt u op de Tab-toets tot u 'Gedeeld met' hoort en drukt u op Enter.

Het delen van een item stoppen

 1. Selecteer het bestand dat u niet meer wilt delen.

 2. Druk op Alt+A, S+S.

Meer informatie

Een schermlezer gebruiken om OneDrive voor Bedrijven in Windows te synchroniseren

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×