Aan de slag: een vergadering maken Houd er rekening mee systeem met InfoPath en SharePoint

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Door kleine wijzigingen in een voorbeeldformuliersjabloon van Microsoft Office InfoPath 2007 aan te brengen en een documentbibliotheek op een Windows SharePoint Services 3.0-site te maken, kunt een systeem implementeren dat u kunt gebruiken om notities van vergaderingen op een consistente manier vast te leggen, de notities naar iedere genodigde van de vergadering te verzenden en die notities in een documentbibliotheek van SharePoint Services op te slaan. Dit artikel laat zien hoe u dit systeem maakt.

In dit artikel

Overzicht

Voordat u begint

Het nieuwe systeem voor vergadernotities maken

De formuliersjabloon bijwerken

Overzicht

Bij InfoPath is een voorbeeldformuliersjabloon geleverd die speciaal is ontworpen om algemene gegevens van vergaderingen te verzamelen, zoals agenda's, genodigden, discussie-items en actiepunten. De voorbeeldformuliersjabloon is zo geconfigureerd dat u een kopie van een formulier dat is gebaseerd op de sjabloon, via e-mail naar elke genodigde van de vergadering kunt verzenden.

De voorbeeldformuliersjabloon is geconfigureerd om de notulist te helpen bij het verzamelen van gegevens die gewoonlijk in een vergadering wordt vastgelegd. De besturingselementen zijn in een logische volgorde gerangschikt om de notulist te helpen bij het verzamelen van de juiste gegevens en ook om hem te ontlasten van het verzamelen van gegevens die automatisch kunnen worden gegenereerd. De indeling van de besturingselementen biedt ook een consistent raamwerk waarin de notulist niet hoeft te onthouden welke gegevens moeten worden verzameld, maar tijdens de vergadering alleen de lege plekken hoeft in te vullen.

Hoewel u de formuliersjabloon kunt wijzigen om extra gegevens te verzamelen, stellen we voor het bestaande formulier te gebruiken en één wijziging aan te brengen die u de mogelijkheid geeft voltooide formulieren naar een documentbibliotheek van SharePoint op te slaan. U kunt vervolgens de effectiviteit van uw systeem testen en het geleerde gebruiken om de formuliersjabloon te wijzigen, zodat de sjabloon aan de behoeften van uw groep voldoet.

U kunt deze voorbeeldformuliersjabloon in uw systeem gebruiken door de voorbeeldformuliersjabloon eerst naar een nieuwe documentbibliotheek op een SharePoint-site te publiceren. U maakt een nieuwe documentbibliotheek als onderdeel van het publicatieproces. Nadat u de formuliersjabloon hebt gepubliceerd en de nieuwe documentbibliotheek hebt gemaakt, wijzigt u de formuliersjabloon zodanig dat er een voltooid formulier naar de nieuwe documentbibliotheek wordt opgeslagen en er een kopie van het formulier naar de genodigden van de vergadering wordt verzonden.

Voor het gebruik van dit systeem gaat de notulist naar de documentbibliotheek en maakt een nieuw formulier dat is gebaseerd op deze formuliersjabloon. Tijdens de vergadering vult de notulist de gegevens in de daartoe bestemde besturingselementen in het formulier in. Aan het einde van de vergadering verzendt de notulist het formulier naar de documentbibliotheek en verzendt een kopie van het formulier naar iedere genodigde van de vergadering. Personen die de vergadering niet hebben bijgewoond, kunnen de notities lezen door naar de documentbibliotheek te gaan en het formulier in InfoPath te openen.

De voorbeeldformuliersjabloon bevat de volgende secties:

formuliersjabloon van de vergaderagenda met vier secties

1. sectie titel bevat besturingselementen voor de naam, doel, locatie, en vergadering datums en tijden. Het besturingselement datum wordt automatisch de datum die het formulier is gemaakt weergegeven. Standaard in het tekstvakbesturingselement Eindtijd automatisch de tijd dat wil zeggen een uur later dan de tijd die is ingevoerd in het tekstvakbesturingselement Begintijd weergegeven.

2. deelnemers herhalende sectie bevat besturingselementen voor de namen en e-mailadressen van elke deelnemer aan vergadering. Wanneer degene die de notitie aanneemt het voltooide formulier indient, ontvangt elke aanwezige in deze sectie vermelde een exemplaar van de voltooide formulier.

3. discussie-item herhalende sectie bevat besturingselementen voor elke presentator (een genodigde die leidt van een discussie) en de opmerkingen over elke discussie-item. Het besturingselement keuzelijst presentator geeft de namen van de sectie deelnemers .

4. actie-item herhalende sectie besturingselementen voor de naam, de toewijzing en de einddatum bevat de datum voor elke actie-item. Het besturingselement keuzelijst toewijzing worden de namen van de sectie deelnemers .

Als u nog niet eerder met InfoPath hebt gewerkt, kunt u de volgende artikelen lezen voor meer informatie over de belangrijke principes en begrippen die u bij het voltooien van de taken in dit artikel tegenkomt. U vindt deze koppelingen ook in de desbetreffende secties in dit artikel voor het geval u meer informatie nodig hebt bij het voltooien van een taak.

Naar boven

Voordat u begint

U moet de URL (Uniform Resource Locator) en, ten minste de machtiging aan de siteverzameling van de SharePoint-site die u voor dit systeem gebruiken wilt ontwerpen. Als u een documentbibliotheek in de siteverzameling maken kunt, hebt u de juiste machtigingen. Personen die u wilt zien van de notities bij vergadering wordt nodig leesmachtigingen voor uw siteverzameling. Neem contact op met de beheerder van uw siteverzameling als u machtigingen om te maken van een documentbibliotheek of voor het instellen van leesmachtigingen aan de siteverzameling voor uw formuliergebruikers nodig hebt.

U hebt ook minimaal één e-mailadres nodig waarnaar u een kopie van het ingevulde formulier kunt verzenden en een e-mailclient, zoals Microsoft Office Outlook 2007, waarmee u berichten kunt ontvangen om de formuliersjabloon te testen.

In dit artikel wordt aangenomen dat u een standaardconfiguratie van SharePoint Services gebruikt.

Naar boven

Het nieuwe systeem voor vergadernotities maken

U gaat als volgt te werk om dit systeem te maken:

 1. Open de voorbeeldformuliersjabloon en sla de sjabloon op.

 2. Publiceer de voorbeeldformuliersjabloon om een nieuwe documentbibliotheek voor de vergadernotities te maken.

 3. Wijzig de voorbeeldformuliersjabloon om ingevulde formulieren naar de nieuwe documentbibliotheek op te slaan en verzendt vervolgens een kopie naar elke genodigde.

 4. Publiceer de gewijzigde formuliersjabloon.

 5. Test de gewijzigde formuliersjabloon en de nieuwe documentbibliotheek door testformulieren te maken en te verzenden die zijn gebaseerd op deze formuliersjabloon.

De formuliersjabloon openen en opslaan

 1. Klik in het menu Bestand op Een formuliersjabloon ontwerpen.

 2. Klik onder Een formuliersjabloon openen op Voorbeeld aanpassen.

 3. Klik onder Voorbeeld aanpassen op Voorbeeld - vergaderagenda.

 4. Klik in het menu Bestand op Opslaan.

 5. Klik op OK als in InfoPath een bericht wordt weergegeven over het publiceren van de formuliersjabloon.

 6. Geef in het dialoogvenster Opslaan als de locatie op waar u de formuliersjabloon wilt opslaan.

 7. Typ een naam voor de formuliersjabloon in het vak Bestandsnaam.

 8. Klik in de lijst Opslaan als op InfoPath-formuliersjabloon en klik vervolgens op Opslaan.

De formuliersjabloon publiceren

Als onderdeel van het publicatieproces maakt u een nieuwe documentbibliotheek.

Zie het artikel Inleiding tot het publiceren van een formuliersjabloonmeer informatie over het publiceren van een formuliersjabloon.

 1. Klik in het menu Bestand op Publiceren.

 2. Klik op de eerste pagina van de wizard Publiceren op Op een SharePoint-server met of zonder InfoPath Forms Services en klik op Volgende.

 3. Typ op de volgende pagina van de wizard de URL van de SharePoint-site in het vak Geef de locatie op van de SharePoint- of InfoPath Forms Services-site en klik op Volgende. Als u bijvoorbeeld een siteverzameling met de URL http://www.adventureworks.com/AlleenWerknemers wilt gebruiken, typt u http://www.adventureworks.com/AlleenWerknemers in het vak.

 4. Klik op de volgende pagina van de wizard op Documentbibliotheek en klik op Volgende.

 5. Klik op de volgende pagina op Een nieuwe documentbibliotheek maken en klik op Volgende.

 6. Typ op de volgende pagina een naam en een beschrijving voor de nieuwe documentbibliotheek en klik op Volgende.

 7. Accepteer de voorgestelde kolommen en klik op Volgende.

 8. Controleer op de laatste pagina van de wizard of de weergegeven gegevens juist zijn en klik vervolgens op Publiceren.

 9. Klik op Sluiten.

  Op de laatste pagina van de wizard ontvangt u een bevestiging wanneer u de formuliersjabloon hebt gepubliceerd.

Noteer de URL van de nieuwe documentbibliotheek; u hebt deze informatie later in dit artikel nodig. De URL van de nieuwe documentbibliotheek is de URL van de siteverzameling, gevolgd door een slash ( /), gevolgd door de naam van de documentbibliotheek. Als u bijvoorbeeld een nieuwe documentbibliotheek met de naam Vergadernotities in de siteverzameling met de URL- http://www.AdventureWorks.com/AlleenWerknemers hebt gemaakt, is de URL van de nieuwe documentbibliotheek http://www.AdventureWorks.com/AlleenWerknemers/Vergadernotities.

De formuliersjabloon wijzigen

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u de volgende taken uitvoert:

 • Een nieuwe gegevensverbinding voor indienen toevoegen waarmee het ingevulde formulier naar de nieuwe documentbibliotheek wordt opgeslagen

  Voor meer dat informatie over het verzenden van gegevensverbindingen, raadpleegt u Inleiding tot gegevensverbindingen.

 • De opties voor de gegevensverbinding wijzigen zodat het ingevulde formulier naar de documentbibliotheek wordt verzonden en er een kopie naar iedere genodigde van de vergadering wordt verzonden

 • De formuliersjabloon configureren zodat het formulier na het indienen wordt gesloten

Zie het artikel Inleiding tot indienen van formuliergegevens voor meer informatie over het indienen van een formulier dat is gebaseerd op een formuliersjabloon.

Een nieuwe verbinding voor het indienen van gegevens toevoegen

In dit gedeelte maakt u een nieuwe verbinding voor het indienen van gegevens naar de nieuwe documentbibliotheek en configureert u de gegevensverbinding om het formulier op te slaan onder een unieke naam. De naam van het formulier bestaat uit een combinatie van de titel van de vergadering en de datum waarop het formulier is gemaakt.

Beginnen met het maken van de gegevensverbinding
 1. Klik in het menu Extra op Gegevensverbindingen.

 2. Klik in het dialoogvenster Gegevensverbindingen op Toevoegen.

 3. Klik in de wizard Gegevensverbinding op Een nieuwe verbinding maken met, klik op Gegevens indienen en klik op Volgende.

 4. Op de volgende pagina van de wizard, klikt u op naar een documentbibliotheek op een SharePoint-siteen klik vervolgens op volgende. Een bestemming selecteren voor het indienen van gegevens in de wizard Gegevensverbinding

 5. Typ op de volgende pagina van de wizard in het vak Documentbibliotheek de URL van de documentbibliotheek die u in de vorige sectie hebt gemaakt. Als u bijvoorbeeld een documentbibliotheek met de URL http://www.AdventureWorks.com/AlleenWerknemers/Vergadernotities wilt gebruiken, typt u http://www.AdventureWorks.com/AlleenWerknemers/Vergadernotities in het vak Documentbibliotheek.

  In de volgende sectie geeft u een unieke formuliernaam op. U moet hiervoor op deze pagina van de wizard blijven. Klik nog niet op Volgende.

Een unieke formuliernaam definiëren

Met de formuliersjabloon wordt het formulier naar een documentbibliotheek opgeslagen onder een standaardnaam. Als u de standaardnaam gebruikt, kan er slechts één voltooid formulier worden opgeslagen. In deze sectie configureert u de gegevensverbinding om formulieren op te slaan die zijn gebaseerd op deze formuliersjabloon met een naam die is samengesteld uit de titel en de datum van de vergadering. U doet dit door een formule te maken die gebruikmaakt van de XPath-functie.

Zie toevoegen een formule in een besturingselement voormeer informatie over formules en functies.

 1. Klik op formule invoegen afbeelding van knop .

 2. Klik op Functie invoegen in het dialoogvenster Formule invoegen.

 3. Klik in de keuzelijst Categorieën van het dialoogvenster Functie invoegen op Tekst.

 4. Klik in de lijst Functies op concat en klik op OK.

 5. Dubbelklik in het vak Formule op de eerste vermelding van dubbelklik om een veld in te voegen.

  Dubbelklikken om het eerste veld in te voegen dat als deel van de formuliernaam moet worden gebruikt

 6. Open in het dialoogvenster Veld of groep selecteren open vergadering, klik op Titel van vergadering en klik op OK.

  Het veld Titel van vergadering selecteren in het dialoogvenster Veld of groep selecteren

 7. Klik in het vak Formule op het tweede exemplaar van dubbelklik om een veld in te voegen om dit exemplaar te selecteren (dubbelklik niet op het exemplaar).

  Dubbelklikken om een streepje in te voegen als deel van de formuliernaam

 8. Typ een dubbel aanhalingsteken ( "), gevolgd door een streepje ( -), gevolgd door een ander dubbel aanhalingsteken.

  Een streepje invoegen als deel van de naam van het formulier

 9. Dubbelklik op het derde exemplaar van dubbelklik om een veld in te voegen.

  dubbelklikken om nog een veld in te voegen dat als deel van de formuliernaam moet worden gebruikt

 10. Open in het dialoogvenster Veld of groep selecteren de optie vergadering, klik op Vergaderdatum en klik op OK.

  Het veld Vergaderdatum selecteren in het dialoogvenster Veld of groep selecteren

  Het dialoogvenster Formule invoegen moet er als volgt uitzien:

  de voltooide formule in het dialoogvenster formule invoegen die de naam van het formulier maakt

 11. Klik in het dialoogvenster Formule invoegen op Formule controleren om te controleren of de syntaxis van de formule juist is.

 12. Als de formule geen fouten bevat, klikt u op OK om het dialoogvenster te sluiten.

Het instellen van de gegevensverbinding voltooien
 1. Klik in de wizard op Volgende.

 2. Typ op de volgende pagina van de wizard een beschrijvende naam voor deze gegevensverbinding voor het indienen van gegevens in het vak Geef een naam op voor deze gegevensverbinding.

 3. Controleer of de gegevens in de sectie Samenvatting correct zijn en klik op Voltooien.

 4. Klik op Sluiten.

 5. Klik in het menu Bestand op Opslaan.

De opties voor indienen wijzigen om beide gegevensverbindingen voor indienen te gebruiken

 1. Klik in het menu Extra op Opties voor indienen.

 2. Schakel in het dialoogvenster Opties voor indienen het selectievakje Gebruikers toestaan dit formulier in te dienen in.

 3. Klik op aangepaste actie met behulp van regels uitvoerenen klik vervolgens op regels.

 4. Klik in het dialoogvenster Regels voor het indienen van formulieren op Toevoegen.

 5. Klik op Actie toevoegen.

 6. Klik op Indienen met een gegevensverbinding in het vak Actie.

 7. Klik in de lijst Gegevensverbinding op de gegevensverbinding naar de documentbibliotheek die u in de vorige sectie hebt gemaakt en klik vervolgens op OK.

 8. Klik op Actie toevoegen.

 9. Klik op Indienen met een gegevensverbinding in het vak Actie.

 10. Klik in de lijst Gegevensverbinding op Hoofdweergave indienen en klik vervolgens op OK.

  U gebruikt de gegevensverbinding Hoofdweergave indienen om een kopie van het formulier naar iedere genodigde te verzenden.

 11. Typ in het vak Naam van het dialoogvenster Regel op Regels verzenden om de regel te kunnen herkennen die u zojuist hebt gemaakt.

 12. Klik tweemaal op OK.

Configureer de formuliersjabloon zodat het formulier na het indienen wordt gesloten.

 1. Klik in het dialoogvenster Opties voor indienen op Geavanceerd.

 2. Klik in de lijst Na Indienen op Het formulier sluiten.

 3. Klik op OK.

 4. Klik in het menu Bestand op Opslaan.

De formuliersjabloon publiceren

Nadat u de formuliersjabloon hebt gewijzigd, moet u de sjabloon naar de documentbibliotheek publiceren om de wijzigingen door te voeren.

 1. Klik in het menu Bestand op Publiceren.

 2. Klik op de eerste pagina van de wizard Publiceren op Op een SharePoint-server met of zonder InfoPath Forms Services en klik op Volgende.

 3. Geef op de volgende pagina van de wizard de locatie van uw documentbibliotheek in de siteverzameling van uw SharePoint-site op in het vak Geef de locatie op van de SharePoint- of InfoPath Forms Services-site en klik op Volgende.

 4. Klik op de volgende pagina van de wizard op Documentbibliotheek en klik op Volgende.

 5. Klik op de volgende pagina op De formuliersjabloon in een bestaande documentbibliotheek bijwerken.

 6. Klik in de lijst Documentbibliotheek die moet worden bijgewerkt op de documentbibliotheek en klik op Volgende.

 7. Klik op Volgende.

 8. Controleer op de volgende pagina of de weergegeven gegevens juist zijn en klik op Publiceren.

  Op de laatste pagina van de wizard ontvangt u een bevestiging wanneer u de formuliersjabloon hebt gepubliceerd.

De formuliersjabloon en de site testen

 1. Klik op de laatste pagina van de wizard Publiceren op Deze documentbibliotheek openen en klik vervolgens op Sluiten.

 2. Klik in de documentbibliotheek op Nieuw.

 3. Vul het formulier in alsof u notities maakt in een vergadering. Nadat u een tijd in het vak Begintijd hebt ingevuld, drukt u op de tabtoets om naar het volgende besturingselement te gaan. In InfoPath wordt nu automatisch het tekstvak Eindtijd ingevuld.

 4. Geef het e-mailadres van een genodigde van de vergadering op het het vak E-mail van de sectie Genodigde. Als u meer genodigden en hun e-mailadressen wilt toevoegen, klikt u op Genodigde toevoegen.

 5. Klik op de werkbalk van InfoPath op Indienen.

 6. Controleer in het dialoogvenster of de juiste e-mailadressen worden weergegeven.

 7. Klik op Verzendenen klik op OK om het dialoogvenster te sluiten.

Uw vergadernotities moeten worden weergegeven in de documentbibliotheek en moeten ook als nieuw e-mailbericht naar uw Postvak IN zijn gestuurd.

Nadat u het systeem hebt getest door een paar formulieren te maken en in te dienen die zijn gebaseerd op deze formuliersjabloon, kunt u het systeem gaan gebruiken om uw vergadernotities op te slaan en te distribueren.

Naar boven

De formuliersjabloon bijwerken

Nadat andere personen uw nieuwe systeem hebben uitgeprobeerd door notities van vergaderingen te maken en op te slaan, kunt u het ontwerp van de formuliersjabloon eventueel nog wijzigen aan de hand van hun feedback. Ga als volgt te werk als u nog wijzigingen in de formuliersjabloon wilt aanbrengen:

 1. Open de formuliersjabloon uit de documentbibliotheek, wijzig indien nodig de formuliersjabloon en sla de wijzigingen op.

 2. Voer de wijzigingen in de documentbibliotheek door door de formuliersjabloon te publiceren.

Open de formuliersjabloon in de documentbibliotheek.

 1. Open de documentbibliotheek.

 2. Klik op Instellingen en vervolgens op Instellingen van formulierbibliotheek.

 3. Klik op Geavanceerde instellingen onder Algemene instellingen.

 4. Klik onder het vak URL van sjabloon in de sectie Documentsjabloon op Sjabloon bewerken.

 5. Klik op OK als in InfoPath een bericht wordt weergegeven over het publiceren van de formuliersjabloon.

Sla, nadat u de formuliersjabloon hebt gewijzigd, de formuliersjabloon op voordat u de sjabloon publiceert.

De formuliersjabloon publiceren

Nadat u eventuele wijzigingen hebt aangebracht, moet u de gewijzigde formuliersjabloon publiceren naar de documentbibliotheek.

 1. Klik in het menu Bestand op Publiceren.

 2. Klik op de eerste pagina van de wizard Publiceren op Op een SharePoint-server met of zonder InfoPath Forms Services en klik op Volgende.

 3. Geef op de volgende pagina van de wizard de locatie van uw documentbibliotheek in de siteverzameling van uw SharePoint-site op in het vak Geef de locatie op van de SharePoint- of InfoPath Forms Services-site en klik op Volgende.

 4. Klik op de volgende pagina van de wizard op Documentbibliotheek en klik op Volgende.

 5. Klik op de volgende pagina op De formuliersjabloon in een bestaande documentbibliotheek bijwerken.

 6. Klik in de lijst Documentbibliotheek die moet worden bijgewerkt op de documentbibliotheek en klik op Volgende.

 7. Klik op Volgende.

 8. Controleer op de volgende pagina of de weergegeven gegevens juist zijn en klik op Publiceren.

 9. Klik op Sluiten.

  Op de laatste pagina van de wizard ontvangt u een bevestiging wanneer u de formuliersjabloon hebt gepubliceerd.

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×