Zoeken en gebruiken van gedeelde query's (Power Query)

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Opmerking: Power Query heet Ophalen en transformeren in Excel 2016. De informatie hier is van toepassing op beide. Zie Ophalen en transformeren in Excel 2016 voor meer informatie.

In Power Query kunnen zodra query's zijn gedeeld door gegevens stewards of andere zakelijke gebruikers met behulp van Power BI voor Office 365, komen deze gedeelde query's beschikbaar in de opslag van de Power BI-metagegevens. Gebruikers in de organisatie kunnen vinden en deze gedeelde query's (als deze met hen is gedeeld) met behulp van de optie online zoeken in Power Query gebruik van de onderliggende gegevens in de query's voor hun gegevensanalyse en rapportage te gebruiken.

Belangrijk: Gedeelde query's duurt maximaal vijf minuten, nadat ze zijn gedeeld, zijn beschikbaar via online zoeken in Power Query. Dit is vanwege de zoekopdracht indexupdates duurt maximaal vijf minuten duren.

Gedeelde query's met Power Query zoeken en gebruiken:

 1. Meld u aan bij Power BI vanuit Power Query, als u nog niet bent aangemeld. Klik in Excel op het tabblad POWER QUERY op Aanmelden. In het dialoogvenster Aanmelden , klik op Aanmeldenen voer vervolgens de gegevens van uw organisatie-account dat is gebruikt voor het registreren voor Power BI.

  Belangrijk: Aanmelden bij Power BI met behulp van uw organisatie-account, kunt u zoeken en gebruiken van de query's die zijn gedeeld voor gebruikers binnen de organisatie. U kunt niet zoeken voor query's die binnen de organisatie in Power Query zijn gedeeld als u niet bent aangemeld bij Power BI.

 2. Klik op het tabblad POWER QUERY op Online zoeken.

 3. Op Online zoekente klikken, verschijnen het zoeklint en het deelvenster Online zoeken waarmee u kunt het bereik en een filter uw zoekopdracht naar.

  Opmerking: Een bereik instellen en filteren van uw zoekopdracht naar is optioneel. alleen kunt u in uw zoekactie snelle resultaten. Als u niet geen parameters scope of filteren gebruikt wilt, kunt u rechtstreeks Typ uw trefwoord zonder parameters verfijning in het vak in het deelvenster Online zoeken en druk op ENTER of klik op het pictogram Zoeken .

  1. Selecteer het bereik van uw zoekopdracht naar in het gebied van de reikwijdte van het zoeklint of vanuit de vervolgkeuzelijst in het deelvenster Online zoeken . Uw opties zijn:

   • Alle: zoeken in alle bronnen zoals query's die door u zijn gedeeld en query's die door andere gebruikers binnen de onderneming worden gedeeld. Dit is de standaardselectie.

   • Mijn gedeelde: Hiermee wordt alleen naar de query's die door u zijn gedeeld.

   • Organisatie: Hiermee wordt alleen naar query's die binnen de organisatie met Power Query zijn gedeeld.

  2. Verfijn uw zoekopdracht naar op basis van de volgende parameters in het gebied verfijnen van het zoeklint :

   • Naam: Verfijn uw zoekopdracht op basis van naam van de query.

   • Beschrijving: Verfijn uw zoekopdracht op basis van de Querybeschrijving van de.

   • Van: Verfijn uw zoekopdracht zodat resultaten worden geretourneerd die alleen door de opgegeven alias of gebruikersaccount worden gedeeld.

   • Gegevensbron: Verfijn uw zoekopdracht zodat resultaten worden geretourneerd alleen uit de opgegeven naam van de onderliggende gegevensbron.

   • Laatst gewijzigd: Verfijn uw zoekopdracht op basis van de datum waarop de query voor het laatst is gewijzigd. U kunt kiezen uit een vooraf bepaald tijdsinterval in de vervolgkeuzelijst die variëren van vandaag met Vorig jaar.

   • Kolomnamen: Verfijn uw zoekopdracht zodat resultaten worden geretourneerd alleen uit de opgegeven kolomnamen.

   • Gecertificeerd: Verfijn uw zoekopdracht zodat alleen gecertificeerde query's worden geretourneerd.

    Als u een parameter verfijning klikt, wordt in het zoeklint het trefwoord parameter in het vak in het deelvenster Online zoeken invoegt. U kunt ook handmatig Typ een trefwoord verfijning in het zoekvak en geef vervolgens de vereiste waarde voor het trefwoord in het vak in het deelvenster Online zoeken .

    Bijvoorbeeld als u wilt zoeken voor gedeelde query's binnen de organisatie met het woord 'Voorbeeld' in hun naam, organisatie in het gebied bereik op en klik vervolgens op naam in het gebied verfijnen van het lint Zoeken . Hiermee stelt u de scope en het trefwoord van name:(name) naar de resultaten filteren op de naam in het zoekvak van het deelvenster Online zoeken invoegt.

    Vervolgens "Voorbeeld" voor het trefwoord naam als name:(Sample), en vervolgens drukt u op ENTER of klik op het pictogram Zoeken om te zoeken naar gedeelde query's. Wanneer de zoekopdracht uitgevoerd wordt, klikt u op de x in het zoekvak als u wilt stoppen met het zoeken.

    De lijst met zoekresultaten worden weergegeven in het deelvenster Online zoeken .

    Deelvenster Online zoeken in Power Query

 4. Een overzicht van de query zoekopdrachten uitgevoerd door u is opgeslagen in Power Query en u kunt klikken op Recente zoekopdrachten in het Zoeken op het lint snel wilt weergeven en selecteer een van de afgelopen query zoekopdrachten.

 5. Wanneer u Wijs met uw muisaanwijzer of klik op de naam van de gedeelde query in de lijst met zoekresultaten, ziet u een voorbeeld van de gedeelde query in het linkerdeelvenster.

  Voorbeeld van de gedeelde query

  De Preview-versie fly-outscherm toont een momentopname van de gegevens waarnaar wordt verwezen door de query, de kolommen in de gegevensset, laatste gewijzigde tijdstempel, de gebruiker van wie de query en de koppeling naar de documentatie, gedeeld als dat is opgegeven voor de query. U kunt klikken op de naam van de kolom in het dialoogvenster weergeven om naar de desbetreffende gegevenskolom in het voorbeeld te springen.

  Opmerking: De momentopname gegevens wordt weergegeven in de Preview-versie fly-outscherm voor query's die binnen de organisatie worden gedeeld, alleen als de gebruiker hebt gekozen om op te nemen voorbeelden bij het delen van de query in eerste instantie. Zie Query's delenvoor meer informatie.

  Daarnaast kunnen zijn de waarden van de opgegeven trefwoord in het voorbeeld van de fly-outscherm gemarkeerd. Bijvoorbeeld is het woord 'voorbeeld' gemarkeerd. De markering van trefwoorden is beschikbaar voor gedeelde querymetagegevens (zoals titel en beschrijving), evenals de onderliggende gegevens waarnaar wordt verwezen door de gedeelde query.

 6. Klik op Toevoegen aan WERKBLAD om de gegevens waarnaar wordt verwezen door de gedeelde query als een nieuw blad naar de werkmap te importeren. U kunt ook klikken op FILTER & vorm om de gegevens waarnaar wordt verwezen verder te verbeteren voordat u deze importeert in het blad.

  • Als u geen toegang tot de onderliggende gegevensbronnen waarnaar wordt verwezen door de gedeelde query, een dialoogvenster weergegeven waarmee u toegang tot de gegevensbronnen aanvragen. In het dialoogvenster dat wordt weergegeven, klikt u op de koppeling Toegang aanvragen . Afhankelijk van hoe de aanvraag voor een access-gegevens is ingesteld voor de gegevensbron, wordt u gevraagd op een e-mailbericht verzenden naar een alias of verzoek toegang via een URL. Zie voor meer informatie over het vragen van toegang tot een gegevensbron Aanvragen toegang tot interne gegevensbronnen. Zie voor informatie over het instellen van de aanvraag voor een access-gegevens voor een gegevensbron Wat is het beheer van de Power BI?.

  • Als de onderliggende gegevens in de gedeelde query heeft zijn gecombineerd (samengevoegde of toegevoegde) meerdere gegevensbronnen gebruikt, u moet opgeven de privacyniveaus voordat u de onderliggende kunt gegevens in de gedeelde query gecombineerd. Zie voor informatie over privacyniveaus van gegevensbronnen, privacyniveaus van gegevensbronnen.

Verwante onderwerpen

Query's delen

Uw gedeelde query's bekijken en bijwerken

Uw gedeelde query's bekijken in de portal Gegevens beheren

De geïmporteerde gegevens filteren, structureren en transformeren

De rol van data stewards bij het beheren van gegevens

Help voor Microsoft Power Query voor Excel

Wat is het beheer van de Power BI?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×