Zoeken en Outlook-gegevens van de ene computer naar een andere overbrengen

Zoeken en Outlook-gegevens van de ene computer naar een andere overbrengen

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Outlook bewaart back-gegevens in een groot aantal verschillende locaties. Afhankelijk van welk type account dat u hebt, kunt u back-up van uw e-mailberichten, uw persoonlijk adresboek, de instellingen van het navigatiedeelvenster, uw handtekeningen, sjablonen en meer.

Als u een Microsoft Exchange-, Office 365- of Outlook.com-account gebruikt, worden uw e-mailberichten back-up van uw e-mailserver. In de meeste gevallen hoeft u niet een bestand met persoonlijke mappen (.pst) voor deze soorten accounts.

Om te kunnen weergeven enkele van de back-upbestanden voor Outlook, moet u systeemmappen en bestandsnaamextensies zichtbaar maken. Zie voor informatie over hoe u dit doet, mappen en bestandsnaamextensies zichtbaar maken.

Back-informatie voor Office 365, Exchange of Outlook.com-accounts

Voor Office 365-accounts, Exchange-accounts of Outlook.com, Hotmail.com of Live.com-accounts niet toegankelijk voor POP- of IMAP, hoeft u niet een bestand met persoonlijke mappen (.pst). Moet u wellicht een bestand met offlinemappen (.ost) wordt, maar dat bestand automatisch gemaakt door Outlook wanneer u een nieuw e-mailaccount toevoegen. U kunt dat bestand niet verplaatsen van de ene computer naar de andere.

Voor Office 365-accounts, Exchange-accounts of Outlook.com, Hotmail.com of Live.com-accounts niet toegankelijk voor POP- of IMAP, kan de volgende informatie worden overgebracht van de ene computer naar de andere.

U vindt deze instellingen in een van de volgende locaties:

 • Windows 10    station: \Users\ < gebruikersnaam > \AppData\Roaming\Microsoft\Outlook\profile data\microsoft\outlook\profielnaam.XML

 • Oudere versies van Windows    station: \Documents and Settings\user\Application data\microsoft\outlook\profielnaam.XML

U vindt de Outlprnt-bestand in een van de volgende locaties:

 • Windows 10    station: \Users\ < gebruikersnaam > \AppData\Roaming\Microsoft\Outlook\Outlprnt

 • Oudere versies van Windows    station: \Documents and Settings\user\Application Data\Microsoft\Outlook\Outlprnt

U vindt de verschillende bestanden die van uw Outlook-handtekeningen in een van de volgende locaties:

 • Windows 10    station: \Users\ < gebruikersnaam > \AppData\Roaming\Microsoft\Signatures

 • Oudere versies van Windows    station: \Documents and Settings\user\Application data\microsoft\handtekeningen

E-mailpapier kan worden opgeslagen in twee verschillende locaties, afhankelijk van of u de 32-bits of 64-bits versie van Outlook is geïnstalleerd hebt. U kunt de verschillende bestanden die van uw Outlook-briefpapier vinden in een van de volgende locaties:

 • Alle versies van Windows    station: \Program Files\Microsoft Shared\Briefpapier

 • Alle versies van Windows    station: \Program Files (x86) \Common Files\microsoft Shared\Stationery

U vindt de verschillende bestanden die van uw aangepaste Outlook-formulieren in een van de volgende locaties:

 • Windows 10    station: \Users\ < gebruikersnaam > \AppData\Local\Microsoft\Forms

 • Oudere versies van Windows    station: \Documents and Settings\user\Local Settings\Application data\microsoft\formulieren

Uw aangepaste woordenlijst-bestanden worden opgeslagen op een van twee locaties:

 • Windows 10    station: \Users\ < gebruikersnaam > \AppData\Roaming\Microsoft\UProof

 • Oudere versies van Windows    station: \Documents and Settings\user\Application Data\Microsoft\UProof

Een Outlook-sjablonen die u hebt gemaakt, worden opgeslagen in een van twee plaatsen. Sjablonen heeft een .oft-extensie.

 • Windows 10    station: \Users\ < gebruikersnaam > \AppData\Roaming\Microsoft\Templates

 • Oudere versies van Windows    station: \Documents and Settings\user\Application Data\Microsoft\Sjablonen

Uw verzenden en ontvangen instellingen zijn welke accounts met welke frequentie zijn ingeschakeld. U kunt zoeken naar uw verzenden en ontvangen van instellingenbestand in een van de volgende locaties. Het bestand heeft een .srs extensie.

 • Windows 10    station: \Users\ < gebruikersnaam > \AppData\Roaming\Microsoft\Outlook

 • Oudere versies van Windows    station: \Documents and Settings\user\Application Data\Microsoft\Outlook

E-mail, agenda, contactpersonen en informatie over taken voor POP- en IMAP-accounts

Als u een POP- of IMAP-account hebt, is al uw gegevens al opgeslagen in een bestand met persoonlijke mappen (.pst). U kunt dit bestand verplaatsen naar een andere computer en uw gegevens te bewaren. Een PST-bestand van de ene computer naar de andere verplaatst, niet de instellingen van uw e-mailaccount overbrengen. Als u nodig hebt voor het instellen van Outlook op een nieuwe computer, Kopieer het PST-bestand van de oude computer en uw e-mailaccount op uw nieuwe computer instellen. Vervolgens kunt u het PST-bestand openen vanuit de nieuwe computer.

De locatie van het PST-bestand, is afhankelijk van uw versie van Outlook, uw versie van Windows en hoe u uw account instellen of het PST-bestand hebt gemaakt. U vindt het PST-bestand in een van de volgende locaties:

 • Windows 10    station: \Users\ < gebruikersnaam > \AppData\Local\Microsoft\Outlook

 • Windows 10    station: \Users\ < gebruikersnaam > \Roaming\Local\Microsoft\Outlook

 • Oudere versies van Windows    station: \Documents and Settings\ < gebruikersnaam > \Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

Opmerking : Uw configuratie bevat mogelijk niet al deze bestanden, omdat sommige alleen worden gemaakt als u Outlook-functies aanpast.

Kunt u de mappen niet vinden?

Een aantal van deze mappen kan verborgen zijn. Ga als volgt te werk als u verborgen mappen in Windows wilt weergeven:

 1. Klik op de knop Start en klik vervolgens op Configuratiescherm.

 2. Open Mapopties.

  U vindt Mapopties door in het zoekvak boven in het venster Mapopties te typen. Open in Windows XP Configuratiescherm en typ Mapopties in het vak Adres.

 3. Ga naar het tabblad Weergaveen selecteer onder Geavanceerde instellingen, Bestanden en mappen, Verborgen bestanden en mappen de optie Verborgen bestanden en mappen weergeven.

Outlook-gegevensbestand (.pst)

Outlook-gegevensbestanden (.pst) bevatten uw e-mailberichten, agenda's, contactpersonen, taken en notities. U moet Outlook gebruiken als u met de items in een PST-bestand wilt werken.

Als u Outlook-gegevens archiveert, worden de items in een PST-bestand opgeslagen.

Opmerking : Voor Microsoft Exchange Server-accounts worden uw gegevens op de mailserver opgeslagen. Als u Exchange-modus met cache wilt gebruiken of offline wilt werken, worden kopieën van uw items in een offline Outlook-gegevensbestand (.ost) opgeslagen. Zie de sectie Outlook-gegevensbestanden (.ost) voor meer informatie. Bij sommige organisaties kunt u uw items in een PST-bestand exporteren of archiveren.

De snelste manier om de map te openen waar uw Outlook-gegevensbestand (.PST en .OST) is opgeslagen is als volgt:

 1. Klik in Outlook 2010 op het tabblad Bestand.

 2. Klik op Accountinstellingen en klik op Accountinstellingen.

 3. Klik op het tabblad Gegevens op een vermelding en klik vervolgens op Maplocatie openen.

Outlook-gegevensbestanden (.pst) die in Outlook 2010 zijn gemaakt, worden op uw computer opgeslagen in de map Documenten\Outlook-bestanden. Als u Windows XP gebruikt, worden deze bestanden gemaakt in de map Mijn documenten\Outlook-bestanden.

Als u een upgrade hebt uitgevoerd naar Outlook 2010 op een computer waarop al gegevensbestanden staan die in oudere versie van Outlook zijn gemaakt, worden deze bestanden op een andere locatie opgeslagen in een verborgen map.

Windows 7 en Windows Vista     station:\Gebruikers\gebruiker\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Windows XP     station:\Documents and Settings\user\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

Tip : Zie Windows Help en ondersteuning voor informatie over verborgen mappen in Windows.

Outlook-gegevensbestand (.ost)

Het OST-bestand wordt gesynchroniseerd met de items op de server waarop Exchange wordt uitgevoerd. Aangezien uw gegevens op de Exchange-server blijven opgeslagen, kunt u dit OST-bestand opnieuw maken op de nieuwe computer zonder dat u een back-up van het OST-bestand hoeft te maken.

Windows 7 en Windows Vista     station:\Gebruikers\gebruiker\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Windows XP     station:\Documents and Settings\user\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

Persoonlijk adresboek (.pab)

Windows 7 en Windows Vista     station:\Gebruikers\gebruiker\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Windows XP     station:\Documents and Settings\user\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

Opmerking : Persoonlijke adresboeken (.pab) worden in Outlook 2010 niet ondersteund. Als u een upgrade uitvoert naar Outlook 2010, wordt u gevraagd eventuele PAB-bestanden in contactgegevens te importeren. Als u geen PAB-bestand wilt importeren als u Outlook 2010 voor de eerste keer uitvoert, kunt u het later importeren met de opdracht Importeren in de Microsoft Office Backstage-weergave.

Offlineadresboek (.OAB)

Het offlineadresboek (.OAB) wordt gebruikt door Microsoft Exchange Server-accounts. Het bevat gegevens, zoals namen, e-mailadressen, titels en kantoorlocaties, uit de algemene adreslijst op de server waarop Exchange wordt uitgevoerd.

U hoeft van dit bestand geen back-up te maken en u hoeft het niet te herstellen. Het wordt automatisch gemaakt en bijgewerkt.

Windows 7 en Windows Vista     station:\Gebruikers\gebruiker\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Windows XP     station:\Documents and Settings\user\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

Instellingen van het navigatiedeelvenster (.xml)

Het bestand bevat gegevens over de inhoud van het navigatiedeelvenster.

Windows 7 en Windows Vista     station:\Users\gebruiker\AppData\Roaming\Outlook\profielnaam.xml

Windows XP     station:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Microsoft\Outlook\profielnaam.xml

Geregistreerde Microsoft Exchange-extensies (.DAT)

Windows 7 en Windows Vista     station:\Gebruikers\gebruiker\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Windows XP     station:\Documents and Settings\user\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

Outlook-lijst met contactpersonen voor automatisch aanvullen

De lijst voor automatisch aanvullen is een functie waarmee een suggestie voor namen en e-mailadressen wordt weergegeven terwijl u deze begint te typen. Deze suggesties zijn mogelijke overeenkomsten uit een lijst met namen en e-mailadressen voor de e-mails die u hebt verstuurd.

In Outlook 2007 wordt het bestand voor de lijst voor automatisch aanvullen (.nk2) opgeslagen op de volgende locaties:

Windows Vista    station:\Users\gebruiker\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook

Windows XP    station:\Documents and Settings\user\Application Data\Microsoft\Outlook

In Outlook 2010 wordt het bestand voor de lijst voor automatisch aanvullen (.nk2) niet meer gebruikt. De vermeldingen in de lijst voor automatisch aanvullen worden nu opgeslagen in het Microsoft Exchange Server-postvak of in het Outlook-gegevensbestand (.pst) voor uw account.

Exchange Server-accounts

Als u een Exchange Server-account gebruikt, wordt de lijst voor automatisch aanvullen opgeslagen in uw postvak op de server waarop Exchange wordt uitgevoerd. Hierdoor kan de lijst voor automatisch aanvullen worden gebruikt vanaf elke computer waarop u Outlook met uw Exchange-account gebruikt.

Hoe weet ik of ik een Microsoft Exchange Server-account heb?

Ga naar het tabblad Bestand. Klik op Accountinstellingen en klik op Accountinstellingen. Op het tabblad E-mail wordt in de lijst met accounts het type van elk account aangegeven.

voorbeeld van een exchange-account in het dialoogvenster accountinstellingen

POP3-accounts

De lijst voor automatisch aanvullen wordt opgeslagen in het Outlook-gegevensbestand (.pst). Zie de sectie Outlook-gegevensbestand (.pst) voor informatie over de locatie.

IMAP- en Outlook.com-accounts

De lijst voor automatisch aanvullen wordt opgeslagen in het Outlook-gegevensbestand (.pst). De Outlook-gegevensbestanden (.pst) voor deze accounttypen verschillen van de overige Outlook-gegevensbestanden (.pst) in Outlook. Deze bestanden worden gebruikt als kopieën van gegevens over uw mailserveraccount en mogen niet worden verplaatst of teruggezet. Er wordt een nieuw Outlook-gegevensbestand (.pst) gemaakt als u een IMAP- of Outlook.com-account (voorheen Hotmail-account) configureert in een ander Outlook-profiel of op een andere computer. De lijst voor automatisch aanvullen is daarom uniek voor de computer en het profiel waarvoor het account is ingesteld en de vermeldingen zijn niet aanwezig in een ander profiel dat u gebruikt of op een andere computer.

Regels (.rwz)

Windows 7 en Windows Vista    station:\Users\gebruiker\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook

Windows XP    station:\Documents and Settings\user\Application Data\Microsoft\Outlook

Opmerking : Als u een upgrade hebt uitgevoerd naar Outlook 2010 voor een Outlook-versie die ouder is dan Microsoft Outlook 2002, dan is er waarschijnlijk een RWZ-bestand op de harde schijf aanwezig. Het RWZ-bestand is niet meer nodig en de gegevens over de regels worden nu bewaard op de server met Microsoft Exchange en in het Outlook-gegevensbestand (.pst) voor POP3- en IMAP-e-mailaccounts. U kunt het bestand verwijderen.

Als u de functie voor het importeren en exporteren van regels gebruikt, is de standaardlocatie voor RWZ-bestanden de map Documenten.

Afdrukstijlen (Outlprnt zonder extensie)

Windows Vista    station:\Users\gebruiker\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook

Windows XP    station:\Documents and Settings\user\Application Data\Microsoft\Outlook

Handtekeningen (.rtf, .txt, .htm)

Windows 7 en Windows Vista    station:\Users\gebruiker\AppData\Roaming\Microsoft\Handtekeningen

Windows XP     station:\Documents and Settings\user\Application Data\Microsoft\Handtekeningen

Briefpapier (.htm)

Windows 7 en Windows Vista     station:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Briefpapier

Windows 7 en Windows Vista 64 bits met Outlook 2010  32 bits    station:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Briefpapier

Windows XP     station:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Briefpapier

Aangepaste formulieren

Windows 7 en Windows Vista     station:\Gebruikers\gebruiker\AppData\Local\Microsoft\Forms

Windows XP     station:\Documents and Settings\user\Local Settings\Application Data\Microsoft\Forms

Woordenlijst (.dic)

Windows 7 en Windows Vista    station:\Users\gebruiker\AppData\Roaming\Microsoft\UProof

Windows XP    station:\Documents and Settings\user\Application Data\Microsoft\UProof

Sjablonen (.oft)

Windows 7 en Windows Vista    station:\Users\gebruiker\AppData\Roaming\Microsoft\Sjablonen

Windows XP    station:\Documents and Settings\user\Application Data\Microsoft\Sjablonen

Instellingen voor verzenden/ontvangen (.srs)

Windows 7 en Windows Vista    station:\Users\gebruiker\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook

Windows XP    station:\Documents and Settings\user\Application Data\Microsoft\Outlook

Bericht (.msg, .htm, .rtf)

Windows 7 en Windows Vista     station:\Users\gebruiker\Documenten

Windows XP     station:\Documents and Settings\user\Mijn documenten

Mappen en bestandsnaamextensies zichtbaar maken

Sommige mappen zijn mogelijk verborgen mappen en misschien zijn in Windows bepaalde bestandsnaamextensies (zoals .pst, .ost, .pab) uitgeschakeld. Ga als volgt te werk om verborgen bestanden en bestandsnaamextensies zichtbaar te maken:

 1. Open het Configuratiescherm.

  • Klik in Windows 10 op de knop Start en klik op Configuratiescherm.

  • In Windows 8 drukt u op de Windows-toets + X en klikt u op Configuratiescherm.

  • In Windows 7 klikt u op Start > Configuratiescherm.

 2. Zorg in de lijst Weergeven op dat Grote pictogrammen of Kleine pictogrammen is geselecteerd, zodat u alle pictogrammen in het Configuratiescherm kunt zien.

 3. Klik op Mapopties.

 4. Klik op het tabblad Weergave.

 5. Doe het volgende in het vak Geavanceerde instellingen:

  1. Schakel onder Bestanden en mappen het selectievakje Extensies voor bekende bestandstypen verbergen uit

  2. Klik onder Verborgen bestanden en mappen op de knop Verborgen bestanden, mappen en stations weergeven.

  3. Klik op OK.

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×